Πισσίας Ευάγγελος

Πισσίας Ευάγγελος

Πισσίας Ευάγγελος

Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας , Υπεύθυνος Εργαστηρίου Δ.Υ.Π.

Διδάκτωρ του «Université de Picardie Amiens» (Γαλλία 1993) στο αντικείμενο Τεχνολογικές μεταλλαγές και περιφερειακές προσαρμογές. και Δρ ΙΙΙ κύκλου σπουδών του «Institut d΄Etudes du Développement Economique et Social» (IEDES) του Université de Paris I - Sorbonne (Γαλλία 1980) στο αντικείμενο Γεωργική Ανάπτυξη και Προγραμματισμός. Εξειδίκευση στην Υδραυλική των Αρδευτικών Περιμέτρων στην «Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux et Forets - ΕΝGREF» ( Γαλλία 1973 ), Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π. Θεσσαλονίκης.

Μονοετείς κύκλοι μεταπτυχιακών σεμιναρίων στην EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) του Παρισιού και στο Univ. Paris VIII στα εξής αντικείμενα: α) «Κοινωνιολογία της επιστημονικής γνώσης», καθηγητής Benjamin Matalon, β) «Κοινωνιολογία της Πολιτικής Βίας», καθηγητής Michel Wieviorka, γ) «Θεωρίας των τεχνολογικών παραδειγμάτων» και «Κοινωνιολογίας της εργασίας», καθηγητές: B. Coriat, M. Beaud και A. Lipietz (1986-88).

Απασχόληση ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Επιστήμης Τεχνολογίας Βιομηχανίας (D.S.T.I.) του ΟΟΣΑ (Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) σε συνεργασία με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Nanterre κ. Fr. Chesnais, τότε κύριο επιστημονικό σύμβουλο στην εν' λόγω Διεύθυνση του Οργανισμού, (1985).

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

Τσάτσαρης Ανδρέας

διαχείρηση υδάτινων πόρων

Τσάτσαρης Ανδρέας

Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Γεωπληροφορικής

Διδάκτωρ ΑΠΘ στο αντικείμενο της Ιατρικής Γεωγραφίας, Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός, ΕΜΠ, πτυχιούχος, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Επιστημονικός Συνεργάτη του Laboratory of Clinical Bacteriology, Parasitology, Zoonoses and Geographic Medicine of WHO Collaborating Center της Ιατρικής Σχολής του Παν. Κρήτης

Επιστημονικό πεδίο που καλύπτει εκπαιδευτικό έργο και ερευνητικά προγράμματα στις Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) στην Ιατρική Γεωγραφία, Περιβαλλοντική Επιδημιολογία, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Αρχαιολογία, στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του Πρωτογενή Τομέα Παραγωγής.

 

Παραλίκα Μαρία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Υδρολογίας και Αντιπλημμυρικών Έργων

Διδάκτωρ του Πολυτεχνείου του Βουκουρεστίου(U.P.B. 2004) στο αντικείμενο της Εφαρμοσμένης Μηχανικής, κάτοχος μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Ε.Μ.Π. στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π. Θεσσαλονίκης.

Επιστημονικό πεδίο που καλύπτει εκπαιδευτικό έργο και ερευνητικά προγράμματα Διαχείρισης, Οργάνωσης και Υλοποίησης έργων Περιβαλλοντικής Προστασίας. Συνεργάτης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τ.Ε.Ι..

 

Κάτσιος Ιωάννης

εργαστήριο υδάτινων πόρων

Κάτσιος Ιωάννης

Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου στο αντικείμενο της Περιφερειακής Επιστήμης. D.E.A. Géographie et Aménagement, Université de Paris IV - Sorbonne . Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ..

Επιστημονικό πεδίο που καλύπτει εκπαιδευτικό έργο και ερευνητικά προγράμματα Θεματικής Χαρτογραφίας, Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), Συστημάτων Υποστήριξης Χωρικών Αποφάσεων (DSS),. Χωροταξίας, και Διαχείρισης Περιβάλλοντος.

 

Καραλής Σωτήριος

εργαστήριο υδατικών πόρων

Καραλής Σωτήριος

Επιστημονικός και Εργαστηριακός συνεργάτης ΤΕΙ Αθηνών στο εργαστήριο Δ.Υ.Π.

MSc της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου στην "Επιστήμη και τεχνολογία Υδατικών πόρων", Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Πεδίο επιστημονικής και επαγγελματικής εμπειρίας. η Υδροπληροφορική σε Λεκάνες απορροής (Hydroinformatics for River Basin Management). Επέκταση στα αντικείμενα Περιβαλλοντικής Υδρολογίας, Υπόγειας ροής και ρύπανσης υπογείων υδάτων, μελέτες υδραυλικών δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Έξειδίκευση σε έρευνες προσομοίωσης, μελέτες και εφαρμογές μοντέλων ποιοτικών χαρακτηριστικών νερού σε λίμνες (φυσικές, τεχνητές), ποταμούς και παράκτιους τόπους εκβολής.

 

Ντζουροπάνος Σπύρος

εργαστήριο υδραυλικής

Ντζουροπάνος Σπύρος

Συνεργάτης Εργαστηρίου Δ.Υ.Π., Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Τ.Ε.Ι. Αθήνας

MSc του Kingston University – TEI Πειραιά (2004) στη Διαχείριση Κατασκευών (Management in Construction). Πεδίο ερευνητικής και επαγγελματικής εμπειρίας η μελέτη μικρών ορεινών ταμιευτήρων και υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου στα εργαστήρια Δ.Υ.Π & Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Απόφοιτος Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. ΤΕΙ Αθήνας

 

 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Αργυριάδης Ίων

διαχείρηση υδάτινων πόρων

Αργυριάδης Ίων

Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Ρεμς

Διδάκτωρ (d'Etat) του Université de Paris XI.στο αντικείμενο της Δυναμικής της Γης και τις απαρχές της κίνησης των ηπείρων. Δίπλωμα μεταπτυχιακής εξειδίκευσης (DESS).στην Γεωλογίας.

Επιστημονικό πεδίο που καλύπτει εκπαιδευτικό έργο και ερευνητικά προγράμματα, σε όλες τις ηπείρους, με αντικείμενο την Εφαρμοσμένη Γεωλογία, την Υδρογεωλογία, την Γεωτεχνική και την Εφαρμοσμένη Γεωφυσική. Ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας.(C.N.R.S.) και υπεύθυνος για την αναθεώρηση του Γεωλογικού χάρτη στην περιοχή Μασσαλίας και Τουλόν.

Πεδίο επιστημονικής και επαγγελματικής εμπειρίας η Τεχνική Υποστήριξη Προγραμμάτων και Μελετών. Επικέντρωση την τελευταία δεκαετία στα προβλήματα αναγνώρισης- υδρομάστευσης- αξιοποίησης παράκτιων υποθαλάσσιων αναβλύσεων ύδατος από καρστικόύς σχηματισμούς. Σε σχέση με τα προβλήματα δημιουργίας διατάξεων υδρομάστευσης έχει καταθέσει 3 διεθνείς ευρεσιτεχνίες.

 

Gilli Eric

διαχείρηση υδατικών πόρων

Gilli Eric

Καθηγητής στο Université Paris 8, Διευθυντής του Κέντρου Μελέτης του Καρστ (καρστικών σχηματισμών)

Διδάκτωρ Γεωλογίας του Université de Provence Marseille 1 (Γαλλία 1984).

Επιστημονικό πεδίο που καλύπτει εκπαιδευτικό έργο και ερευνητικά προγράμματα κυρίως, στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, με αντικείμενο την Γεωλογία και ειδικό αντικείμενο την Καρστολογία, Υδρογεωλογία –με εξειδίκευση στην υδρογεωλογία των καρστικών σχηματισμών, την Γεωτεχνική καθώς και την Αξιοποίηση Μεταλλευτικών Πόρων.

Πεδίο επιστημονικής και επαγγελματικής εμπειρίας η Τεχνική Υποστήριξη Προγραμμάτων και Μελετών, επί 25 έτη, σε Ευρω-Μεσογειακές και Βαλκανικές Χώρες –μεταξύ των οποίων η Ελλάδα-, σε χώρες της Β. Αφρικής, στην Μαδαγασκάρη, Τουρκία, Ινδία, Ινδονησία, Κεντρική και Λατινική Αμερική, κ.α. . Επικέντρωση στα προβλήματα αναγνώρισης-επιλογής θέσεως και τρόπου θεμελίωσης φραγμάτων.

 

Μαθιουλάκης Εμμανουήλ

εργαστήριο υδάτινων πόρων

Μαθιουλάκης Εμμανουήλ

Ερευνητής Α' Βαθμίδας, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΙΠΤ-Α), την περίοδο 1989-1997 Διδάσκων - Ερευνητής (Maître de Conférences) στο Πανεπιστήμιο. EVE (Γαλλία)

Διδακτορικό δίπλωμα στη μεταφοράς μάζας και ενέργειας, εφαρμοσμένης στα ενεργειακά συστήματα (Γαλλία). Πτυχίο ΕΜΠ, τμήμα Χημικών Μηχανικών

Ερευνητής (Α' βαθμίδα, Δ/ντης Ερευνών) στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΙΠΤ-Α, Εργαστήριο Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστημάτων). Επικεφαλής Αξιολογητής του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ με εξειδίκευση στα εργαστήρια φυσικών μετρήσεων, ενεργειακών μετρήσεων και διακρίβωσης. Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων, αρμόδιος για θέματα μετρολογίας. Μελέτη φαινομένων μεταφοράς θερμότητας και μάζας σε συστήματα ηλιακής απόσταξης - αφαλάτωσης. Διερεύνηση θερμο-υδραυλικής συμπεριφοράς, βελτιστοποίηση ενεργειακού σχεδιασμού, διερεύνηση νέων τεχνολογικών λύσεων και μοντελοποίηση θερμικών ηλιακών συλλεκτών και συστημάτων, με ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογικών λύσεων, Σχεδιασμός σύνθετων εργαστηριακών υποδομών υψηλών μετρολογικών απαιτήσεων. Ανάπτυξη μοντέλων μέτρησης για σύνθετες αρχιτεκτονικές μετρητικών διατάξεων (στατική και δυναμική απόκριση). Διερεύνηση διάδοσης σφαλμάτων (error propagation), στατιστική επεξεργασία δεδομένων μετρήσεων, ανάπτυξη στοχαστικών μοντέλων αβεβαιότητας και εκτίμηση αξιοπιστίας αποτελεσμάτων μετρήσεων. Ανάπτυξη προτύπων μεθόδων δοκιμών και ιχνηλάσισιμης διακρίβωσης, βασισμένων στην αρχή της πειραματικής ταυτοποίησης των συντελεστών ενός θεωρητικού μοντέλου της συμπεριφοράς των υπό δοκιμή προϊόντων ή των υπό διακρίβωση διατάξεων μέτρησης.

 

Γάρρας Μάρκος

εργαστήριο υδατικών πόρων

Γάρρας Μάρκος

Συνεργάτης Ερευνητής

MSc του Bergen University (Νορβηγία 1995).στην Υδροακουστική, Συντονιστής καταδύσεων (master diver), συνεργάτης του Ινστιντούτου Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών. Πεδίο ερευνητικής και επαγγελματικής εμπειρίας η καταγραφή και ανάλυση -με προηγμένης τεχνολογίας μεθόδους- καθώς και η διαχείριση πληροφορίας υποθαλάσσιων τόπων και φαινομένων. Υπεύθυνος καταδύσεων σε σημεία αναβλύσεως γλυκέος ύδατος (Αναβάλων) σε παράκτιους βυθούς.

 

 

Θεοδωράκος Νικόλας

Συνεργάτης Ερευνητής

Στέλεχος της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού. Πεδίο ερευνητικής εμπειρίας η Ανάλυση και Διαχείριση πληροφορίας υποθαλάσσιων τόπων. Υπεύθυνος συνεργείων αποτυπώσεως θαλάσσιου βυθού. Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. ΤΕΙ Αθήνας

 

Καλογερόπουλος Κλεομένης

εργαστήριο υδραυλικής

Καλογερόπουλος Κλεομένης

Συνεργάτης Ερευνητής

MSc του Heriot-Watt University (Εδιμβούργο, Μεγάλη Βρετανία 2002).στην Διαχείριση και Μηχανική των υδατικών πόρων (Water Resources Engineering & Management). Πεδίο ερευνητικής και επαγγελματικής εμπειρίας η Ανάλυση και Διαχείριση Γεωγραφικών Δεδομένων (Γεωπληροφορική) σε σχέση με τα αντικείμενα της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Σχεδιασμού, της Υδρολογίας, της επιφανειακής και υπόγειας απορροής, ρύπανσης των υδροφορέων και της μοντελοποίησης λεκάνης απορροής. Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. ΤΕΙ Αθήνας

 

Ψαρογιάννης Θανάσης

διαχείρηση υδάτινων πόρων

Ψαρογιάννης Θανάσης

Συνεργάτης Ερευνητής

MSc του Heriot-Watt University (Εδιμβούργο, Μεγάλη Βρετανία 2002).στην Διαχείριση και Μηχανική των υδατικών πόρων (Water Resources Engineering & Management). Πεδίο ερευνητικής και επαγγελματικής εμπειρίας η προσομοίωση και διαχείριση ταμιευτήρων (Reservoir operation and simulation), υδρολογικές-υδρομετρικές εφαρμογές και μελέτη μικρών φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών. Δύτης. Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. ΤΕΙ Αθήνας