ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (R&D) (2000 - ΣΗΜΕΡΑ) 

Αξιοποίηση επιφανειακών απορροών στη νήσο Άνδρο με τη δημιουργία ορεινών ταμιευτήρων νερού

(2009-2011)
διαχείρηση υδάτινων πόρων
Εγκατάσταση τραπεζοειδούς υπερχειλιστή
διαχείρηση υδάτινων πόρων
Μέτρηση στάθμης νερού σε γεώτρηση
διαχείρηση υδάτινων πόρων
Σκαρίφημα διάταξης τυπικού μικρού φράγματος

ΘΕΣΗ: Υπεύθυνος Έργου στο ερευνητικό πρόγραμμα

Αντικείμενο του ερευνητικού έργου είναι η διερεύνηση της δυνατότητας χωροθέτησης και κατασκευής ορεινών ταμιευτήρων (λιμνοδεξαμενών ή μικρών φραγμάτων) στις περιοχές των Δήμων Άνδρου, Υδρούσας και Κορθίου, ώστε να διαμορφωθούν κατάλληλες συνθήκες για την περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμη διαχείριση των επιφανειακών υδάτων στη νήσο Άνδρο.

ΦΟΡΕΑΣ: Νομαρχία Κυκλάδων (63/2009) - Τ.Α. Άνδρου, Προγραμματική Σύμβαση ΕΛΚΕ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ερευνα υποθαλάσσιων αναβλύσεων
γλυκέως ύδατος στους αναβάλους Ερετρίας

(2006-2009)
διαχείρηση υδατικών πόρων
Ανάδυση...
διαχείρηση υδατικών πόρων
Τομογραφίες βυθού
διαχείρηση υδατικών πόρων
Παρακολούθηση πλοήγησης του R.O.V.
διαχείρηση υδατικών πόρων
Μικρό R.O.V.
διαχείρηση υδατικών πόρων
Ανάβλυση του αναβάλου από 40 μέτρα βάθος στην επιφάνεια

ΘΕΣΗ: Κυριος ερευνητης

Γεωλογική - Υδρογεωλογική αναγνώριση, Καταδύσεις και διερευνήσεις με χρήση ROV. Μετρήσεις - εκτιμήσεις υδραυλικών παραμέτρων υποθαλάσσιων εκροών. Υδρογραφική διερεύνηση, αποτύπωση βυθού. Αναλύσεις χημικών ιδιοτήτων ύδατος στις θέσεις εκροής. Διεύθυνση του ερευνητικού έργου από τον Ίωνα Αργυριάδη, ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου Rennes, Γαλλίας. Συνεργασία με ερευνητικό Ινστιτούτο ACRI . Παρουσίαση των ευρημάτων, συμπεράσματα -προτάσεις σε επιστημονική ημερίδα στην Χαλκίδα.
Επιστημονικος υπευθυνος: Ιων Αργυριαδης, φορεας χρηματοδοτησης: Beterson Water (Switzerland)

ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Ερέτριας και όμοροι Δήμοι

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Βίντεο: Το R.O.V. προσεγγίζει τον πόρο ανάβλυσης του αναβάλου

 

Έρευνα και μετρήσεις υδραυλικών παραμέτρων και αναλύσεις χημικών ιδιοτήτων ύδατος στην Λεκάνη
του έργου υδροληψίας Αναβάλου Κιβερίου

(2009)

ΘΕΣΗ: Υπεύθυνος ερευνών πεδίου

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ευάγγελος Πισσίας, επιστημονικος σύμβουλος: Ιων Αργυριάδης

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Δ.Κ.Αργολίδας, (5325/2009)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Βίντεο: Ανάβλυση των 700.000 m3 / ημέρα γλυκού νερού

 

Ιnnovation pour l' eco-conception en Europe

(2007-2013)

ΘΕΣΗ: Επιστημονικός Υπεύθυνος, ως προς το Ελληνικό σκέλος του ευρωπαϊκόυ πρόγραμματος

Συμμετέχουν, μεταξύ άλλων: Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου της Καταλωνίας, Πολυτεχνείο του Αlgarve (Πορτογαλία). Αντικείμενο η περιγραφή και ανάλυση των καλύτερων καινοτόμων τεχνολογιών εξοικονόμησης νερού, ειδικά στις πρακτικές που εμπνέονται από εφαρμοσμένες επιστήμες (βιο-μιμητισμό) και τεχνολογίες οίκο-αντίληψης. Αναπτύσσονται 3 κοινά θέματα:

 • οίκο-σύλληψη βιο-κλιματικού κτηρίου με έμφαση στον έλεγχο της κατανάλωσης νερού και ενέργειας
 • ισχύουσες νομικές διατάξεις, περιορισμοί συνδεδεμένοι με την συλλογή και χρήση των βρόχινων υδάτων, τεχνικοί κανόνες σχετικοί με το νερό, θερμικός κανονισμός
 • oικονομικά πρότυπα, εφαρμογή και αποτελεσματικότητα τους.

Η μεθοδολογία θα έχει σκοπό να επεξεργαστεί και να αξιοποιήσει κοινά εργαλεία Διάγνωσης και Εφαρμογής της Καινοτομίας

Υπεύθυνος Έργου Επιμελητήριο Μασσαλίας

ΦΟΡΕΑΣ: INS-MED

 

Developing Strategies for Regulating and Managing Water Resources and Demand in Water Deficient Regions (WaterStrategyMan)

(2001-2003)

ΘΕΣΗ: Κύριος ερευνητής στο ερευνητικό έργο

Στο ερευνητικό αυτό έργο συνεργάστηκαν εννέα πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ανατολικής Μεσογείου που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαχείρισης υδατικών πόρων σε ζώνες που χαρακτηρίζονται ξηρές και ημίξηρες (Arid, Semi-arid) με συντονιστικό φορέα το ΕΜΠ.Ανάδοχος: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Επιστημονικός Υπεύθυνος Αναπλ. Καθ. κ. Δ. Ασημακόπουλος.

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Ε. Γεν. Δ/νση ΧΙ.

 

Δημιουργία Συστήματος Παροχής Υπηρεσιών Ύδρευσης Aποχέτευσης (ΣΠΥΥΑ) στα Νησιά των Κυκλάδων

(2000-2003)

ΘΕΣΗ: Κύριος ερευνητής στο ερευνητικό έργο

Το έργο εξετάζει τις δυνατότητες ανάπτυξης ολοκληρωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων. Παράλληλα διερευνάται η μορφή που θα έχει ο φορέας που θα αναλάβει την παροχή των υπηρεσιών αυτών. Ανάδοχος: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Επιστημονικός Υπεύθυνος Αναπλ. Καθ. κ. Δ. Ασημακόπουλος .

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΥΠΕΧΩΔΕ / ΕΥΔΑΠ

 

Mediterranean cooperation for water desalination policies in the perspective of a sustainable development (MEDCODESAL)

(1998-2001)

ΘΕΣΗ: Eρευνητής

Αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος ήταν η δημιουργία ενός συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για την επιλογή - εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων. Το πρόγραμμα εκπονήθηκε σε πλαίσιο διαπανεπιστημιακής συνεργασίας πέντε Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και με συμμετοχή του τμήματος Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων της UNESCO με συντονιστικό φορέα το ΕΜΠ. Ανάδοχος: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Επιστημονικός Υπεύθυνος Αναπλ. Καθ. κ. Δ. Ασημακόπουλος (1998-2000).

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Ε. Γεν. Δ/νση ΧΙ.

 

Δίκτυο Πόλεων για την ενσωμάτωση της μετανάστευσης - Intemmigra. Μετανάστευση και χωρική ανάπτυξη σε αστικά κέντρα και περιοχές της υπαίθρου στην Ήπειρο

ΘΕΣΗ: Eρευνητής

Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα - πρωτοβουλία INTERREG II - CADSES. Στο πλαίσιο του προγράμματος, ανατέθηκε και πραγματοποιήθηκε η ανάλυση των γενικών κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών, και ειδικότερα των αγροτικών δραστηριοτήτων και εγγειοβελτιωτικών υποδομών, δεκαπέντε Δήμων μεταξύ των οποίων τα Ιωάννινα και η Ηγουμενίτσα, τα οποία αποτέλεσαν την εξειδικευμένη περιοχή έρευνας πεδίου.

Ανάδοχος: Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Επιστημονικός υπεύθυνος Καθ. κ. Θ. Πάκος.

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Ε. Γεν. Δ/νση ΧΙ.

 

Τοπογραφική αποτύπωση υποθαλάσσιου αρχαιολογικού
χώρου στην παράκτια ζώνη της Αλεξάνδρειας Αιγύπτου.

ΘΕΣΗ: Υπεύθυνος έργου

Περιοχή της υποθαλάσσιας αρχαιολογικής έρευνας ο ανατολικός λιμενοβραχίωνας του παλιού ιστορικού λιμανιού στη θέση Σιλσίλα. Συνδυασμός μεθόδων για την υλοποίηση υποθαλάσσιου συστήματος γεωμετρικής αναφοράς. Ελληνική Αποστολή, Επιστημονικός υπεύθυνος καθηγητής κ. Τζάλλας.

ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού

 

Γεωπολιτική της Μεσογείου

(2000)

Συμμετοχή σε ερευνητικές δράσεις του τομέα «Οικονομικής Ανάλυσης», του Université de Paris I, Pantheon / Sorbonne, σε θέματα «Γεωπολιτικής της Μεσογείου».

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

IΡAN(2003 -2004)

εργαστήριο υδραυλικής
Ερείπια νέας πόλης Μπαμ, επείγοντα έργα αποκατάστασης υδραυλικών δικτύων (1)
εργαστήριο υδραυλικής
Ερείπια νέας πόλης Μπαμ, επείγοντα έργα αποκατάστασης υδραυλικών δικτύων (2)

Πρόγραμμα επειγόντων μέτρων και επείγουσας αποκατάστασης κατεστραμμένων υδραυλικών υποδομών μετά τον βιβλικό σεισμό (45.000 νεκροί) στην ιστορική πόλη Μπαμ [καταγεγραμμένο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς]

 
 

AΙΘΙΟΠΙΑ(Σεπτέμβρης 2000)

Αναγνωριστική Υδραυλική μελέτη στην ιστορική περιοχή της Lalibela

Η μελέτη (identification study) πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια υποβολής προτάσεως για τη χρηματοδότηση προγράμματος με αντικείμενο την περιβαλλοντική αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου της Lalibela με την εγκατάσταση δικτύου και μονάδων συλλογής και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων καθώς και την υποστήριξη των τοπικών υγειονομικών υπηρεσιών με δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης των πληθυσμών σε θέματα δημόσιας υγείας που σχετίζονται με την ποιότητα των νερών.

Ανάθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γεν. Δ/νση VIII), μέσω του Ι.ΔΙ.Κ.Υ (Ινστιτούτο Διεθνών Κοινωνικών Υποθέσεων)

 

ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ(Απρίλιος 2000)

Αποστολές σε Σερβία, Π.Γ.Δ. Μακεδονίας και Κοσσυφοπέδιο. Η αποστολή στο Κοσσυφοπέδιο είχε αντικείμενο τη βελτίωση των εγκαταστάσεων αποχέτευσης και του δικτύου παροχής νερού σε περιοχές όπου προβλέπονταν η ανακατασκευή σχολείων, που υπέστησαν πολεμικές καταστροφές (Απρίλιος 2000).

ΦΟΡΕΑΣ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ECHO μέσω ανάθεσης στο Ι.ΔΙ.Κ.Υ.

 

ΚΑΜΕΡΟΥΝ(1996 – 2004)

Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης της περιοχής Monts Mandara (PDRM)

διαχείρηση υδάτινων πόρων
Υψομετρία στάθμης φρεάτων
εργαστήριο υδατικών πόρων
Χειρωνακτική διάνοιξη πηγαδιών στα κατάντι χαμηλών αναβαθμών ορεινών ρεμμάτων
διαχείρηση υδάτινων πόρων
Μεγάλο εθνικό πάρκο βορείως των Monts Mandara
διαχείρηση υδάτινων πόρων
Ποδοκινητη άντληση από βαθύ φρέαρ

ΘΕΣΗ: Υπεύθυνος Έργου (Project Coordinator at Headquarters level) και ειδικός τεχνικός σύμβουλος (senior expert)

Το ευρωπαικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • επιτόπια Τεχνική Υποστήριξη Έργων από μόνιμη αποστολή 3 μηχανικών από χώρες της Ε.Ε. πλαισιωμένη από τοπική ομάδα τεχνικών
 • ειδικές μελέτες, σε: έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, που θέτουν ως άμεση προτεραιότητα την εξασφάλιση πόσιμου νερού για τους τοπικούς πληθυσμούς οι οποίοι, εκτός από την έλλειψη, μαστίζονται και από ασθένειες σχετικές με την ακαταλληλότητα του

Συντονιστής και κύριος μελετητής του προγράμματος στο οποίο συμμετείχε ομάδα ελλήνων (5) και καμερουνέζων (4) επιστημόνων/μηχανικών. Αποφασίστηκαν συστηματικές και κατάλληλα αρθρωμένες δράσεις για την αξιοποίηση των επιφανειακών και υπόγειων νερών καθώς και την επεξεργασία-ποσιμοποίησή τους. Για το σκοπό αυτό προτάθηκαν:

 1. μελέτη-κατασκευή ενός χαμηλού φράγματος (Η= 16 μ.)
 2. επισκευή (αποπεράτωση, στεγανοποίηση) δύο άλλων
 3. μελέτη ενός υπόγειου φράγματος
 4. ενίσχυση-υλοποίηση των υποπρογραμμάτων εμπλουτισμού των υδροφορέων
 5. επέκταση του υποπρογράμματος δοκιμαστικών γεωτρήσεων
 6. εγκατάσταση μονάδων κατάλληλης τεχνολογίας επεξεργασίας-ποσιμοποίησης του νερού κατάντη των φραγμάτων

Δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης, μεταφοράς τεχνογνωσίας, οργάνωσης μονάδων παρακολούθησης-ελέγχου-συντήρησης των έργων ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά του

εγκατάσταση και ανάπτυξη ΓΣΠ (GIS) σε συνεργασία με το περιφερειακό πανεπιστήμιο της πόλης Μάρουα με σκοπό την διαχείριση-υποστήριξη των επεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή του Β. Καμερούν

Πραγματοποιήθηκαν 5 αποστολές βραχείας και μέσης διάρκειας (s.t.m, m.t.m), από τις οποίες 3 ως ειδικός τεχνικός σύμβουλος / μελετητής σε θέματα υδραυλικών έργων.

ΦΟΡΕΑΣ: Ευρωπαϊκή Ένωση / Γεν. Δ/νση VIII

 

EΚOUAΔOΡ (ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ)(1996 – 2000)

Πρόγραμμα Αποκατάστασης της περιοχής ποταμού Paute

εργαστήριο υδατικών πόρων
Γενική άποψη της κατολίσθησης και της ανάντι λίμνης
εργαστήριο υδάτινων πόρων
Αγωγός νερού των Ίνκα

ΘΕΣΗ: Ειδικός τεχνικός σύμβουλος (senior expert)

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Έργα διευθέτησης της κοίτης του ποταμού Paute, μετά τις καταστροφές που προκάλεσε τόσο η κατολίσθηση γαιών, συνολικού όγκου 3.000.000 μ3, όσο και η εσφαλμένη από τεχνική άποψη προσπάθεια αποκατάστασης της κοίτης του, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση τεράστιου πλημμυρικού κύματος που προκάλεσε σε κατάντι χωριά εκατοντάδες πνιγμούς.
 • Άρδευση μικρών ορεινών περιμέτρων (ανατολικές Άνδεις, υψόμετρο>3.500 μ)
 • Εγκατάσταση και ανάπτυξη ΓΣΠ

Πραγματοποιήθηκε αποστολή μέσης διάρκειας ( m.t.m) ως ειδικός τεχνικός σύμβουλος / μελετητής σε θέματα υδραυλικών έργων.

ΦΟΡΕΑΣ: Ευρωπαϊκή Ένωση / Γεν. Δ/νση ΙΒ

 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ (Κατεχόμενα εδάφη)(1996 - 1999)

Πρόγραμμα Υποστήριξης Δήμων

διαχείρηση υδάτινων πόρων
Μελέτη επειγόντων έργων αποκατάστασης δικτύου λυμάτων σε προσφυγικό καταυλισμό
διαχείρηση υδατικών πόρων
Μελέτη επειγόντων έργων αποκατάστασης δικτύου ομβρίων

ΘΕΣΗ: Υπεύθυνος του Έργου (Project Coordinator at Headquarters level) και ειδικός τεχνικός σύμβουλος (senior expert)

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα (Μunicipal Support Programme – West Bank and Gaza Strip – Phase Ι , ΙΙ) αφορά:

 • Τεχνική Υποστήριξη των 7 μεγαλύτερων παλαιστινιακών δήμων, επί τριετία, με την εγκατάσταση, οργάνωση και συντονισμό ομάδας 7 μηχανικών από χώρες της Ε.Ε. (οι 4 Έλληνες) και με αντικείμενο την επίβλεψη μελετών και έργων στο τομέα της αστικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία και επεμβάσεις ανάπλασης συνοικιών)
 • Την οριστική μελέτη της προσωρινής Έδρας του Παλαιστινιακού Κοινοβουλίου στη πόλη Ραμάλα της Δ. Όχθης.

Πραγματοποιήθηκαν 12 αποστολές βραχείας και μέσης διάρκειας (s.t.m, m.t.m), από τις οποίες 8 ως ειδικός τεχνικός σύμβουλος / μελετητής σε θέματα υδραυλικών έργων.

Ακολούθησαν περισσότερες από 20 αποστολές επιστημονικού, κοινωνικού και πολιτικού ενδιαφέροντος

ΦΟΡΕΑΣ: Ευρωπαϊκή Ένωση / Γεν. Δ/νση Ι

 

ΙΟΡΔΑΝΙΑ(1996 - 1999)

Προγράμμα Τεχνικής Υποστήριξης στην Εθνική Εταιρία Υδάτων (W.A.J.)

ΘΕΣΗ: Υπεύθυνος Έργου (Project Coordinator at Headquarters level) και ειδικός τεχνικός σύμβουλος (senior expert)

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα περιελάμβανε 7 oριστικές μελέτες σε αντίστοιχο αριθμό πόλεων με αντικείμενα:

 • την επέκταση-βελτίωση-αναβάθμιση δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης
 • την επανάχρηση, για μικρο-άρδευση των υγρών αποβλήτων όπου το αποδέχονταν οι τοπικοί πληθυσμοί

Πραγματοποιήθηκαν 8 αποστολές βραχείας και μέσης διάρκειας (s.t.m, m.t.m), από τις οποίες 5 ως ειδικός τεχνικός σύμβουλος / μελετητής σε θέματα υδραυλικών έργων.

ΦΟΡΕΑΣ: Ευρωπαϊκή Ένωση / Γεν. Δ/νση Ι

 

MAΥΡITANIA(1993 - 1995)

Προγράμμα Τεχνικής Υποστήριξης στην Εθνική Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης (SONADER)

 

ΘΕΣΗ: Τεχνικός Σύμβουλος Υπεύθυνος Έργου (Chef de Mission) , στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Το Ευρωπαϊκό Προγράμμα έχει κύριο αντικείμενο την επιθεώρηση (Supervision) μελετών και -κυρίως- κατασκευών σε:

 • Eργα άρδευσης μεγάλων και μικρών αγροτικών περιμέτρων στη Δ. Όχθη του Σενεγάλη ποταμού
 • Xαμηλά φράγματα ( >10μ) μεγάλου μήκους (>500μ) στο ποταμό Gorgol
 • Επεμβάσεις κατά της ερημοποίησης στις όχθες (κοντά στο Δέλτα) του Σενεγάλη ποταμού

Συμμετοχή στις τακτικές εργασίες/συσκέψεις στο Dakar,του Διακρατικού Οργανισμού Διαχείρισης της λεκάνης απορροής του Σενεγάλη ποταμού (O.M.V.S.- με συμμετοχή Μαυριτανίας, Σενεγάλης και Μαλί). Χώρα χρηματοδότησης του οργανισμού ο Καναδάς

Ανασυγκρότηση της Εθνικής Εταιρίας Αγροτικής Ανάπτυξης (SONADER).

Διετής συνεχής διαμονή επι τόπου του έργου (Μαυριτανία).

ΦΟΡΕΑΣ: FED (Eυρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης)

 

ΕΛΛΑΔΑ(1996 - 1998)

Παραγωγή Διαφανειών Ενοτήτων Καλλιεργειών για τη δημιουργία του "Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου"

ΘΕΣΗ: Υπεύθυνος Έργου (Ρ.Μ)

Το έργο αυτό αποτελούσε τη 2η φάση ενός προγράμματος που είχε ως αντικείμενο τον ελληνικό γεωγραφικό χώρο με σκοπό την απεικόνιση και χαρτογράφηση του εδάφους μέσω:

 1. αεροφωτογραφήσεων (Α/Φ)
 2. δημιουργίας ορθοφωτοχαρτών (Ο/Φ)
 3. επεξεργασίας εικόνων σε ψηφιακή μορφή
 4. συσχετίσεων με τα εθνικά γεωδαιτικά συστήματα
 5. οριοθέτηση ζωνών σε κλειστά πολύγωνα διακεκριμένων χρήσεων γης (iloting)
 6. κατηγοριοποίηση – κατάταξη σε 7 τύπους χρήσης γης
 7. δημιουργία βάσης δεδομένων
 8. ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (G.I.S) σε περιβάλλον «Intergraf»

Η ομάδα μελέτης πραγματοποίησε τις εργασίες από 3) έως 8) καλύπτοντας συνολική έκταση 23.000 τετρ. χλμ. σε 1.900 υπόβαθρα ορθοφωτοχαρτών κλίμακας 1/5.000.

ΦΟΡΕΑΣ: Ευρωπαϊκή Ένωση / Γεν. Δ/νση Ι και Υπ. Γεωργίας

 

ΕΛΛΑΔΑ(1993)

Πρόγραμμα Πιλότος για την κατάρτιση του Ελαιοκομικού Μητρώου

ΘΕΣΗ: Σύμβουλος

Το έργο είχε ως αντικείμενο τον ελληνικό γεωργικό χώρο με σκοπό την απεικόνιση και χαρτογράφηση περιοχής του νομού Μεσσηνίας στην οποία κυριαρχεί η ελαιοκαλλιέργεια μέσω:

 • αεροφωτογραφήσεων (Α/Φ)
 • δημιουργίας ορθοφωτοχαρτών (Ο/Φ) 1/5.000
 • επεξεργασίας εικόνων σε ψηφιακή μορφή με φωτοερμηνευτικές μεθόδους στις Α/Φ και τηλεπισκοπικές μεθόδους στις δορυφορικές εικόνες (σε ανηγμένη κλίμακα 1/40.000) που χρησιμοποιήθηκαν
 • συσχετίσεων με τα εθνικά γεωδαιτικά συστήματα
 • οριοθέτηση ιδιοκτησιών με ελαιώνες σε κλειστά πολύγωνα διακεκριμένων χρήσεων γης (iloting)
 • δειγματοληπτικοί έλεγχοι επί του εδάφους των αποτελεσμάτων φωτοερμηνείας και τηλεπισκόπισης
 • έλεγχος κτηματολογικός σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες - καλλιεργητές
 • τεχνικο-οικονομική σύγκριση φωτοερμηνευτικής και τηλεπισκοπικής μεθόδου
 • κατηγοριοποίηση – κατάταξη σε τύπους ελαιοκαλλιέργειας, x) δημιουργία βάσης δεδομένων
 • σύνταξη ελαιοκομικού μητρώου

Η συνολική έκταση των περιοχών που κάλυψε το πρόγραμμα ανέρχεται στα 25.000 στρ. απ τα οποία τα 14.500 αποτελούσαν αμιγείς ελαιοκαλλιέργειες.

ΦΟΡΕΑΣ: Ευρωπαϊκή Ένωση / Γεν. Δ/νση VI

 

ΓΑΛΛΙΑ(1987)

Συμμετοχή σε μελέτες της Διεύθυνσης Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πολιτικής (D.S.T.I.) του ΟΟΣΑ, στην έδρα του Οργανισμού στο Παρίσι, σε θέματα ολοκλήρωσης του τεχνολογικού χώρου, μεταφοράς και διάχυσης της τεχνολογίας, υπό την διεύθυνση του ειδικού συμβούλου του οργανισμού καθηγητή F. Chesnais.

ΦΟΡΕΑΣ: Ο.Ο.Σ.Α.

 

ΙΡΑΚ (1981 - 1983)

Προκαταρκτική Μελέτη για 13 Βιομηχανικές Πόλεις

Συμμετοχή στο πρόγραμμα με αντικείμενο τις αστικές υποδομές ( δίκτυα και εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, στερεά απόβλητα, , κ.ά.).

Πραγματοποιήθηκε 1 αποστολή μέσης διάρκειας ( 3 μήνες ) και μία μικρής διάρκειας ως ειδικός τεχνικός σύμβουλος / μελετητής σε θέματα υδραυλικών έργων.

Ανάδοχος: «Δοξιάδης και Συνεργάτες Σύμβουλοι για την Οικιστική και Ανάπτυξη

ΦΟΡΕΑΣ: Υπ. Βιομηχανίας Ιράκ

 

ΛΙΒΥΗ (1980 - 1982)

Προγράμμα Ανάπτυξης 200 Δήμων και Κοινοτήτων της Κυρηναϊκής (BENGHAZI AREA)

Συμμετοχή στις μελέτες του προγράμματος και των υδραυλικών δικτύων της πόλης SEBHA

Πραγματοποιήθηκαν 4 αποστολές μικρής και μέσης διάρκειας ως ειδικός τεχνικός σύμβουλος / μελετητής σε θέματα υδραυλικών έργων

Ανάδοχος: «Δοξιάδης και Συνεργάτες Σύμβουλοι για την Οικιστική και Ανάπτυξη

ΦΟΡΕΑΣ: Λιβική Τζαμαχιρία