ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΣΣΙΑΣ

EMAIL: vpissias@yahoo.gr


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΕΙ Αθήνας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω, Τ.Κ. 12210 Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: (+30) 210 5385100