Επιστημονικές  
Εργασίες   
     

Δ) ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ (Science Citation Index).

Αναφορές από άλλους ερευνητές τουλάχιστον 180 (ως 1-1-2009).