Διδακτική  
Δραστηριότητα   
     

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Κατά την περίοδο εργασίας μου στο Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Αθήνας ασχολήθηκα με τις κατωτέρω δραστηριότητες:

Α. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Β. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Γ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Δ. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ε. ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΤ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ " MASTER OF SCIENCE IN DATA COMMUNICATIONS SYSTEMS " ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ DEPARTMENT OF ELECTRONIC AND COMPUTER ENGINEERING ΤΟΥ BRUNEL UNIVERSITY ΤΗΣ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ