Σπουδές      
     

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση:

α) 1980-1985: Πτυχίο Φυσικού (B.Sc.). Πανεπιστήμιο Αθήνας.

Μου απονεμήθηκαν πανεπιστημιακές υποτροφίες για δύο προπτυχιακά έτη.

β) 1986-1988: Μεταπτυχιακές σπουδές (M.Sc.) στην Μικροηλεκτρονική.

Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής, ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ".

γ) 1989-1992: Διδακτορικό (Ph.D) στην Μικροηλεκτρονική.

Πανεπιστήμιο Αθηνών (Μάιος 1992).

Εποπτεύουσα: Δρ. Α. Γ. Νασιοπούλου.

Διευθύντρια Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής,

ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ".

Τίτλος: "Μικροανάλυση ακτίνων Χ λεπτών υμενίων σε στερεό υπόστρωμα.

Ποσοστικοποίηση της τεχνικής και διακριτική ικανότητα".

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Φυσικής