Επαγγελματική  
Σταδιοδρομία   
     

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

α) 1986-1988: Μεταπτυχιακός Συνεργάτης στο Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών του ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ".

β) 1989-1992: Μεταπτυχιακός Υπότροφος στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ".

γ) 1992-1993: Βοηθός Ερευνητής στο Τμήμα Ηλεκτρονικής του Κέντρου Έρευνας Τεχνολογίας Στρατού.

δ) 1993-1998: Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Ηλεκτρονικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας.

ε) 1993-1998: Επιστημονικός Συνεργάτης στο Γενικό Τμήμα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Χαλκίδας.

στ) 1993-Τώρα: Επιστημονικός Συνεργάτης στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ".

ζ) 1998-2001: Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρονικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας.

η) 2001-2006: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρονικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας.

θ) 2006-2008: Αναπληρωτής Καθηγητής (Π.Δ.407) στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

ι) 2006-Τώρα: Τακτικός Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρονικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας.