ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

Εκπαίδευση

 

Αθανάσιος  Γ.  Μπράτσος

Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.,

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας,

122 10 Αιγάλεω, Αθήνα.

 

 

Τίτλοι σπουδών:

 

1990-1993 Ph. D., Department of Mathematics and Statistics, Brunel University, England.

    Τίτλος Διατριβής:

   Numerical Solutions of Nonlinear Partial Differential Equations

    Περίληψη σε PDF

   Επιβλέπων:

   Professor E. H. Twizell

   Εξεταστική Επιτροπή:

   Professor E. H. Twizell και Dr J. C. Newby, Department of Mathematics and Statistics,

   Brunel University, England.

 

   External examiner: Professor A.Q. Khaliq,  

   Department of Mathematical Sciences and Center for Computational Science,

   Middle Tennessee State University Murfreesboro, TN 37132 USA.

                        

1985-1986  M. Sc., Department of Mathematics and Statistics, Brunel University, England.

    Τίτλος Dissertation:

   Second order parabolic PDE’s

 

1967-1972 Πτυχίο Μαθηματικού, Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό

                      Πανεπιστήμιον Αθηνών.

 

 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ