ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

Σε διεθνή περιοδικά

1.              A. G. Bratsos and E. H. Twizell, The solution of the sine Gordon equation using the method of lines, Intern. J. Computer Math., Vol. 61 No. 3-4 (1996), pp. 271-292.

2.              E.H. Twizell, A.G. Bratsos and  J.C. Newby,  A finite-difference method for solving the cubic Schrödinger equation, Math. Comput. Simulation, Vol. 43 No. 1 (1997), pp. 67-75.

3.              A. G. Bratsos, E. H. Twizell, A family of parametric finite-difference methods for the solution of the sine-Gordon equation, Appl. Math. Comput., Vol. 93 (1998), pp. 117-137.

4.              A. G. Bratsos, A. G. and E. H. Twizell, An explicit finite-difference scheme for the solution of the Kadomtsev-Petviashvili equation, Intern. J. Computer Math., Vol.  68 No. 1-2 (1998), pp. 157-187.

5.              A. G. Bratsos, The solution of the Boussinesq equation using the method of lines, Comput. Methods Appl. Mech. Engrg., Vol. 157 No. 1-2 (1998), pp. 33-44.

6.              A. G. Bratsos, A linearized finite-difference method for the solution of the nonlinear cubic Schrödinger Equation, Communications in Applied Analysis, Vol. 4 No. 1 (2000), pp 133-139.

7.              A. G. Bratsos, A parametric scheme for the numerical solution of the Boussinesq equation, J. Appl. Math. Comput., Vol. 8, No. 1 (2001), pp. 45-57.

8.              A. G. Bratsos, A linearized finite-difference scheme for the numerical solution of the nonlinear cubic Schrödinger equation, J. Appl. Math. Comput., Vol. 8 No. 3 (2001), pp. 459-467.

9.              V. D. Tsiantos, T. Schrefl, J. Fidler and A. Bratsos, Cost-effective way to speed up micromagnetic simulations in granular media, Appl. Numer. Math., Vol. 39 No. 2 (2001), pp. 191-204.

10.            A. G. Bratsos, A linearized scheme for the numerical solution of the sine-Gordon equation, Intern. Math. Journal, Vol. 1 No. 4 (2002), pp. 405-413.

11.            M. S. Ismail, A. G. Bratsos, A predictor-corrector scheme for the numerical solution of the Boussinesq equation, J. Appl. Math. Comput., Vol. 13 No 1-2 (2003), pp. 11-27.

12.            A. G. Bratsos, Ch. Tsitouras, and D. G. Natsis, Linearized numerical schemes for the Boussinesq equation, Appl. Numer. Anal. Comput. Math., Vol. 2 No. 1 (2005), pp. 34-53.

13.            A. G. Bratsos, On the numerical solution of the nonlinear cubic Schrödinger equation, Intern. J. of Pure and Appl. Math. Sci., Vol. 2 No. 2 (2005), pp. 217-226.

14.            A. G. Bratsos, D. G. Natsis, A global extrapolated procedure for the Boussinesq equation, J. Appl. Math. Comput., Vol. 21 No. 1-2 (2006), pp. 23-43.

15.            A. G. Bratsos, An explicit numerical scheme for the Sine-Gordon equation in 2+1 dimensions, Appl. Numer. Anal. Comput. Math., Vol. 2 No. 2 (2005), pp. 189-211.

16.            A. G. Bratsos, I. Th. Famelis, A. Kollias and Ch. Tsitouras, Phase-Fitted Numerov type models, Appl. Math. Comput., Vol. 184 (1 SPEC. ISS.)  (2007), pp. 23-29.

17.            A. G. Bratsos, An extrapolated linearized numerical scheme for the one-dimensional sine-Gordon equation, Pacific-Asian Journal of Mathematics Vol. 1 No. 2 (2007), pp. 91-102.

18.            A. G. Bratsos, I. Th. Famelis and A. M. Prospathopoulos, A parametric finite-difference method for shallow sea waves, Int. J. Numer. Meth. Fluids, Vol. 53 No. 1 (2007), pp. 129-147.

19.            A. G. Bratsos, The solution of the two-dimensional sine-Gordon equation using the method of lines, J. Comput. Appl. Math., Vol. 206 No. 1 (2006), pp. 251-277.

20.            A. G. Bratsos, A third-order numerical scheme for the two-dimensional sine-Gordon equation, Math. Comput. Simulation, Vol. 76 No 4 (2007) pp. 271-282.

21.            A. G. Bratsos, A modified predictor-corrector scheme for the two-dimensional sine-Gordon equation, Numer. Algorithms, Vol. 43 No. 4 (2006), pp. 295-308.

22.            A. G. Bratsos, A modified explicit numerical scheme for the two-dimensional sine-Gordon equation, Intern. J. Computer Math. Vol. 85 No. 2 (2008), pp. 241-252.

23.            A. G. Bratsos, A second order numerical scheme for the improved Boussinesq equation, Phys. Lettr. A., Vol. 370 No. 2 (2007), pp. 145-147.

24.            A. G. Bratsos, A fourth order numerical scheme for the one-dimensional sine-Gordon equation, Intern. J. Computer Math., Vol. 85 No. 7 (2008), pp. 1083-1095.

25.            A. G. Bratsos, Solitary-wave propagation and interactions for the “good” Boussinesq equation, Intern. J. Computer Math., Vol. 85 No. 9 (2008), pp. 1431-1440.

26.            A. G. Bratsos, A numerical method for the one-dimensional sine-Gordon equation, Numer Methods Partial Differential Eq, Vol. 24 No. 3 (2008), pp. 833-844.

27.            A. G. Bratsos, M. Ehrhardt, I. Th. Famelis, A discrete Adomian decomposition method for discrete nonlinear Schrödinger equations, Appl. Math. Comput. Vol. 197 No. 1 (2008), pp. 190-205.

28.            A. G. Bratsos, A predictor-corrector scheme for the improved Boussinesq equation, Chaos Solitons & Fractals Vol. 40 No. 5 (2009), pp. 2083-2094.

29.            A. G. Bratsos, A second order numerical scheme for the solution of the one-dimensional Boussinesq equation, Numer. Algorithms Vol. 46 No. 1 (2007), pp. 45-58.

30.            A. G. Bratsos, An improved numerical scheme for the sine-Gordon equation in 2+1 dimensions, Int. J. Numer. Meth. Engng. Vol. 75 No. 7 (2008), pp. 787-799.

31.            A. G. Bratsos, On the Numerical Solution of the Klein-Gordon Equation, Numer Methods Partial Differential Eq. Vol. 25 No. 4 (2009), pp. 939-951.

32.            A. G. Bratsos, A note on a paper by A. G. Bratsos, M. Ehrhardt and I. Th. Famelis, Appl. Math. Comput. Vol. 211 (2009), pp. 242–245.

33.            A. G. Bratsos and L. A. Petrakis, A modified Predictor-Corrector scheme for the Klein-Gordon equation, Intern. J. Computer Math. Vol. 87 (2010), pp. 1892-1904.

34.            A. G. Bratsos and L. A. Petrakis, An explicit numerical scheme for the modified Burgers' equation, Numerical Methods in Biomedical Engineering, Vol. 27 (2011), pp. 232-237.

35.            A. G. Bratsos, A modified numerical scheme for the cubic Schrödinger equation, Numer Methods Partial Differential Eq., Vol. 27 No 3 (2011), pp. 608-620.

36.            A. G. Bratsos, A fourth-order numerical scheme for solving the modified Burgers equation, Computers and Mathematics with Applications Vol. 60 (2010), pp. 1393-1400.

37.            A. G. Bratsos, A second order numerical scheme for the Burgers-Huxley equation, International Journal of Computational Mathematics and Numerical Simulation, Vol. 4 No. 2 (2011), pp. 247-257.

38.            A. G. Bratsos, A modified numerical method for the generalized Burgers-Huxley equation, International Journal of Numerical Methods and Applications Vol. 5 No. 1 (2011), pp. 45-55.

39.            A. G. Bratsos, A fourth order improved numerical scheme for the generalized Burgers-Huxley equation, American Journal of Computational Mathematics, Vol. 1 No. 3 (2011), pp. 152-158.

40.            A. G. Bratsos, An improved second-order numerical method for the generalized Burgers-Fisher equation, ANZIAM Journal Vol. 54 No. 3 (2013), pp. 181-199.

41.            A. G. Bratsos and A Q. M. Khaliq, A conservative exponential time differencing method for the nonlinear Schrödinger equation, in: International Journal of Computer Mathematics.

 

 

Βιβλία

 

1.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι,  Α. Μπράτσου, (1994), σελ. 528, ISBN 960-351-002-5.

 

 

Περιλαμβάνει: συναρτήσεις, αναλυτική γεωμετρία και διανυσματικό λογισμό, γραμμική άλγεβρα, μιγαδικούς αριθμούς, οριακή τιμή και συνέχεια, διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισμό, σειρές, λύση εξισώσεων με επαναληπτικές μεθόδους, εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις και τις βασικές έννοιες του προγράμματος MATHEMATICA.

 

2.

ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Α. Μπράτσου, (1994),  σελ. 679,         ISBN 960-351-003-3.

 

Περιλαμβάνει: μετασχηματισμό Laplace, σειρές και ολοκλήρωμα Fourier, διανυσματικό διαφορικό λογισμό, επικαμπύλια και επιφανειακά ολοκληρώματα, γραμμική άλγεβρα, αριθμητική ανάλυση (προσεγγιστικές μέθοδοι, λύση εξισώσεων και συστημάτων με επαναληπτικές μεθόδους, αριθμητική παραγώγιση και ολοκλήρωση, αριθμητική λύση συνήθων και με μερικές παραγώγους διαφορικών εξισώσεων), αλγόριθμους και λύσεις των προβλημάτων με το πρόγραμμα MATHEMATICA.

 

3.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Α. Μπράτσου, (2003), σελ. 727, ISBN 960-351-453-5.

Περιλαμβάνει: διανυσματικό λογισμό και αναλυτική γεωμετρία, μιγαδικούς αριθμούς, γραμμική άλγεβρα, πραγματικές συναρτήσεις, οριακή τιμή και συνέχεια συνάρτησης, παράγωγος συνάρτησης, αόριστο ολοκλήρωμα, ορισμένο ολοκλήρωμα, πολλαπλά και επικαμπύλια ολοκληρώματα, σειρές, εισαγωγή στο μιγαδικό λογισμό, εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις, λύση   εξισώσεων με επαναληπτικές μεθόδους και τα βασικά στοιχεία και εντολές του προγράμματος MATHEMATICA.

 

 

4.

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑ. Μπράτσου, (2011),  σελ. 690,

ISBN 978-960-351-874-7.

 

Περιλαμβάνει: Το βιβλίο αποτελείται από έντεκα κεφάλαια, στα οποία γίνεται μία πλήρης ανάλυση των σημαντικότερων εννοιών των Ανώτερων Μαθηματικών μαζί με μία σειρά εφαρμογών, έτσι ώστε ο αναγνώστης να έχει αφενός μεν μία πλήρη γνώση της θεωρίας και αφετέρου μία εκτεταμένη εικόνα των εφαρμογών της. Σε κάθε περίπτωση γίνεται λύση επιλεγμένων προβλημάτων με εντολές του προγράμ-ματος MATHEMATICA v. 7. Πιο συγκεκριμένα οι έννοιες που αναπτύσσονται στα επί μέρους κεφάλαια του βιβλίου είναι: ο μετασχηματισμός και ο αντίστροφος μετασχηματισμός Laplaceκαι οι σημαντικότερες εφαρμογές του, η σειρά, το ολοκλήρωμα και ο μετασχηματισμός Fourier, οι βασικές έννοιες της κλίσης, απόκλισης, στροβιλισμού κ.λπ., το επικαμπύλιο και το επιφανειακό ολοκλήρωμα, οι ιδιότητες, τα βασικά θεωρήματα και η εφαρμογές των στη λύση των εξισώσεων του Maxwell. Στα κεφάλαια που ακολουθούν και αναφέρονται στην Αριθμητική Ανάλυση: οι βασικότερες μέθοδοι προσεγγιστικής λύσης εξισώσεων και συστημάτων, οι σημαντικότερες έννοιες και θεωρήματα της γραμμικής άλγεβρας, οι κυριότερες προσεγγιστικές μέθοδοι, η προσέγγιση παραγώγων και οι κυριότεροι κανόνες ολοκλήρωσης, οι βασικότερες μέθοδοι προσεγγιστικής λύσης των συνήθων διαφορικών εξισώσεων και των εξισώσεων με μερικές παραγώγους. Τέλος στο Παράρτημα Α δίνονται οι κυριότερες μορφές της εξίσωσης Bessel, ενώ στο Β οι βασικές έννοιες και εντολές του MATHEMATICA.

 

 

5.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩN

 

 

 https://eclass.teiath.gr/courses/MDP102/

 

https://eclass.teiath.gr/courses/NAFP125/

 

 

6.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩN

 

 

 https://eclass.teiath.gr/courses/MDP103/

 

 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ