ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

 

  • 1976-77           Προγραμματιστής & Αναλυτής.
  • 1977-79           Καθηγητής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
  • 1980                Διορίστηκε σαν Καθηγητής Εργαστηρίων ειδικότητας Μαθηματικού στο

                              ΚΑΤΕΕ Κοζάνης (ΦΕΚ 111 / Γ / 15-4-80).

  • 1982                Απεσπάσθη στο ΚΑΤΕΕ Χαλκίδας.
  • 1983                Μετετέθη στο ΚΑΤΕΕ Αθήνας.
  • 1985                Με την Ε5 / 3752 / 4-7-1985 Απόφαση ΥΠΕΠΘ  έλαβε εκπαιδευτική

                        άδεια για παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών (M.Sc.) στον τομέα

                        της αριθμητικής ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Brunel, Αγγλίας.

  • 1987                Εντάχθηκε στη βαθμίδα του Καθηγητή (ΦΕΚ 219 / Γ / 10-11-1987)
  • 1998                Με την με αριθ. 15/20-5-1998 Απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι.

                       Αθήνας ορίστηκε συντονιστής της συνεργασίας με το Τμήμα

                       Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Brunel  Αγγλίας

με σκοπό  τη δημιουργία μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά.

  • 1999                Ορίστηκε Recognized Supervisor του Πανεπιστημίου Brunel Αγγλίας.
  • 2001                Με την απόφαση Δ5/10098/1-10-2001 του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας,

                              που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 247/ΤΝΠΑΔ/18-10-2001, έχει ενταχθεί σε

                                    τακτική θέση Καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.