ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 

Αριθμητική λύση μη γραμμικών Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων με χρήση:

·         Της Μεθόδου των Ευθειών (method of lines)

·         Τροποποιημένης Γεννήτριας-Διορθωτικής Μεθόδου (modified predictor-corrector)

·         Μεθόδων εκθετικά διαφορίσιμων ως το χρόνο (exponential time differencing methods),

·         Μεθόδων παρεκβολής (extrapolation methods)

και εφαρμογές αυτών σε κύματα soliton και γενικότερα φυσικά προβλήματα που περιγράφονται από μη γραμμικές εξισώσεις ή συστήματα.

 

Πρόσφατη ερευνητική δραστηριότητα:

Εκθετικά διαφορίσιμη ως το χρόνο μέθοδος των ευθειών (exponential time differencing method of lines).

Η μέθοδος αυτή ανακαλύφθηκε σε συνεργασία με τον:

Καθηγητή Abdul Q. M. Khaliq, Department of Mathematical Sciences and Center for Computational Science, Middle Tennessee State University, Murfreesboro, TN 37132 USA  http://www.mtsu.edu/~akhaliq και δημοσιεύτηκε στο:

A. G. Bratsos and A Q. M. Khaliq, A conservative exponential time differencing method for the nonlinear Schrödinger equation, in: International Journal of Computer Mathematics.

 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Είναι μέλος των παρακάτω Διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών

Journal of Difference Equations

http://www.hindawi.com/journals/jde/editors/

 

International Journal of Computational and Applied Mathematics (IJCAM)
 http://www.ripublication.com/ijcam.htm

 

 

International Journal of Computational Mathematics and Numerical Simulation (IJCMNS)
http://serialsjournals.com/editorial-board.php?journals_id=36

 

ΚΡΙΤΗΣ σε:

 

-        SeMa 

http://www.springer.com/mathematics/journal/40324

-        Journal Computational Applied Mathematics

http://ees.elsevier.com/cam/

-        Numerical Methods Partial Differential Equations

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/35979

-        Applied Mathematical Modelling

http://ees.elsevier.com/apm

-        Computer Physics Communications

      http://ees.elsevier.com/cpc/

-        Discrete Dynamics in Nature and Society

            http://www.hindawi.com/journals/ddns/

-        Applied Mathematics Computation

http://www.elsevier.com/locate/amc

-        Advances in Difference Equations

            http://www.advancesindifferenceequations.com/

-        Journal of Mathematical Physics

            http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jmp/info/about

-        Applied Mathematical Modelling

            http://ees.elsevier.com/apm/

-        Computers and Mathematics with Applications

            http://ees.elsevier.com/camwa/

-        Journal of Partial Differential Equations

            http://www.global-sci.org/jpde/ 

-        Communications Nonlinear Sc. Num.erical Simulation

            http://ees.elsevier.com/cnsns/default.asp

-        International Journal Computer Mathematics            http://www.tandfonline.com/toc/gcom20/current

-        TECHNOP

http://www.techno-press.org/?journal=sem&subpage=8

-        TWMS

http://iam.bsu.edu.az/en

-        Phys SC ZNA

http://www.znaturforsch.com/a.htm

-        AIP Publishing LLC

http://aipadvances.aip.org/readers

-        Numerical Algorithms

http://www.springer.com/computer/theoretical+computer+science/journal/11075

-        Hindawi

http://www.hindawi.com/

-        SIAM Journal of Scientific Computing

http://sisc.siam.org/cgi-bin/main.plex , etc.           

                                   

Μέλος των:

 

  • International Association for Mathematics and Computers in Simulation

(IMACS) https://imacs-online.eu/

 

 

 

 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ