Αθανάσιος Γ. Μπράτσος

 

 

Καθηγητής  Ομότιμος

Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.,

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

(Τ.Ε.Ι.) Αθήνας,122 10 Αιγάλεω, Αθήνα.

 

Τηλ     : 210 5385390 (γραφείο)

              210 5385310 (Γραμματεία)

              210 9632017   K: 6946959153

Fax      : 210 9630842

E-mail : bratsos@teiath.gr

 

Βιογραφικό

 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Μαθήματα Ανώτερων και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

 

 

Athanassios G. Bratsos

 

 

Professor Emeritus

Department of Naval Architecture Engineering,

Technological Educational Institution (T.E.I.) of Athens,

122 10 Egaleo, Athens, Greece.

 

Phone : +30 210 5385390  (Office)
               +30 210 5385310 (Secretary)

              +30 210 9632017   M: +30 6946959153

Fax     :  +30 210 9630842

E-mail: bratsos@teiath.gr

 

Curriculum Vitae

 

EDUCATION

PROFESSIONAL

EXPERIENCE

RESEARCH

RESEARCH

LABORATORY

PUBLICATIONS

CONGRESSES

SCIENTIFIC PROGRAM

ARCHIMEDES