Σπουδές - Τίτλοι

 1. Πτυχίο - Νομικής Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Νομικό, 1978
 2. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών - DEA Συγκριτική Ιστορία και Κοινωνιολογία των Συστημάτων του Δικαίου. Πανεπιστήμιο Paris X, Nanterre, Νομική Σχολή, Γαλλία, 1981.
 3. Διδακτορικό Δίπλωμα - Doctorat d’État en Droit (Ancien Régime) « Η Νομική Ιστορία της Ψυχικής Διαταραχής στον 19ο κα 29ο αιώνα στην Ελλάδα. Θεσμοί και Νόμοι», Πανεπιστήμιο Paris X, Nanterre, Νομική Σχολή, Γαλλία, 1991

Επιστημονικό Έργο

Έχει ερευνητική εμπειρία και δημοσιευμένο επιστημονικό έργο με ετεροαναφορές στην Ελλάδα & το εξωτερικό.
Ενδεικτικά αναφέρονται:

 1. Μητροσύλη, Μ. (2009). Δίκαιο της Υγείας. Εκδόσεις Παπαζήση 481 σ. Θεοδώρου Μ., Μητροσύλη Μ. (1999). Δομή και λειτουργία του ελληνικού συστήματος υγείας: τόμος Γ. Εκδόσεις Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Πάτρα
 2. Μητροσύλη, Μ. (2008). Η μετάβαση από τη βιοηθική στο βιοδίκαιο, Επιστήμη και Κοινωνία, Τεύχος 20, 2008
 3. Μητροσύλη, Μ. (2007). Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή. Παρουσίαση και παρατηρήσεις στο νόμο 3305/2005 «Εφαρμογής της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής». Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 24(6):612-622
 4. Μητροσύλη, Μ. & Συν.(1995). Μελέτη της νομικής και κοινωνικής θέσης των ασθενών στο Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου. Αθήνα: Εκδόσεις Αϊβαλή.

Ερευνητικό Έργο

Τ.Ε.Ι. Αθήνας

 • Τίτλος έργου: Ανάπτυξη προτύπου μοντέλου ποιότητας στην αγωγή υγείας, Αυτοφροντίδα και αποκατάσταση ασθενών με νεοπλασίες ΔΜΥΠ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • Τίτλος έργου: Υποστήριξη και Συμβουλευτική της Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υ.Υ.Κ.Α. και των επτά (7) ΥΠΕ της Χώρας στην ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας, καθώς και πιστοποίηση οκτώ (8) επιλεγμένων νοσοκομείων της χώρας κατά ISO 9001: 2008 στις βασικές διαδικασίες εξυπηρέτησης ασθενών ΔΜΥΠ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • Τίτλος έργου: Καθιέρωση Δημογραφικής Πολιτικής και Εντοπισμός των Τομέων Παρέμβασης με έμφαση στις πολιτικές για την Οικογένεια. Κυπριακή Δημοκρατία, Δ/νση Ασφαλίσεων & Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας &ΔΜΥΠ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΚΚΕ

 • Τίτλος Έργου: Αριστεία (2005). Διαστάσεις του Αποκλεισμού των Ψυχικά Ασθενών στην Ελλάδα. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
 • Τίτλος Έργου: Equal (2007). Οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη ειδικών ομάδων πληθυσμού. Η περίπτωση των γυναικών κρατουμένων. ΕΚΚΕ, Αθήνα, 2007, σελ. 78. Δημοσιεύτηκε αυτούσια πριν την έκδοσή της Στο ηλεκτρονικό περιοδικό The Art of Crime
 • Τίτλος Έργου: Equal (2007). Μελέτη του θεσμικού και νομικού πλαισίου του τομέα της Κοινωνικής-Αλληλέγγυας Οικονομίας. Δημοσιεύτηκε αυτούσια Στο www.eetaa.gr.Προϊόντα Κένταυρος drasi-4 [Equal] & στην ιστοσελίδα του ΕΚΚΕ. Επίσης αποτέλεσε τη βάση συζήτησης στο νομοσχέδιο για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις

ΕΣΑΜΕΑ

 • Τίτλος έργου: Συγγραφή εγχειριδίων εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών ατόμων με ψυχική αναπηρία ΕΣΑμεΑ (2012)

MIRE-ΕΠΑΨΥ

 • Τίτλος έργου: Organisation des soins en santé mentale dans les pays du Sud de la C.E.E. (Mission Recherche Expérimentation (MIRE), (1991).Une tentative de réforme de la législation psychiatrique grecque

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ-UNIVERSITE PARIS X

 • Τίτλος έρευνας: L’Histoire juridique de la “folie” en Grèce aux XIXe et XXe siècles. Institution et Lois. Παρίσι: Διδακτορική διατριβή [2τ., σ. 505], (1991)


↑ Επιστροφή
Μαρία Μητροσύλη

Επικοινωνία

E-mail
mariamitro@teiath.gr mariamitrossili@gmail.com

Τηλέφωνο/Φαξ
210 9248417

Διεύθυνση
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω