Βασική Ερευνητική Εμπειρία

2011
Κύριος Ερευνητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας - ΔΜΥΠ στο έργο "Υποστήριξη και Συμβουλευτική όλων των Φορέων Δημοσίου, Ιδιωτικού και Κοινωνικού Τομέα Υγείας που θα προχωρήσουν σε πιστοποίηση και διαπίστευση των διαδικασιών τους και τη στήριξη της Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υ.Υ.Κ.Α., καθώς και των επτά (7) Υγειονομικών Περιφερειών της Χώρας για την εφαρμογή του έργου της ανάπτυξης συστημάτων ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας." Υ.Υ.Κ.Α., Αθήνα 2011

2011
Κύριος Ερευνητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας - ΔΜΥΠ στην εκπόνηση μελέτης στο έργο: "Ανάπτυξη Προτύπου Μοντέλου Ποιότητας στην Αγωγή Υγείας Αυτοφροντίδα και Αποκατάσταση Ασθενών με Νεοπλασίες", Αθήνα 2011

2009
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ - ΔΜΥΠ στην εκπόνηση μελέτης: Καθίέρωση δημογραφικής πολιτικής και εντοπισμός των τομέων παρέμβασης με έμφαση στις πολιτικές για την οικογένεια στην Κύπρο (Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υ.Κ.Ε., Αθήνα 2011)

2006 - (31/3/2007)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΚΚΕ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών), στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινοτικής πρωτοβουλίας "Κένταυρος" της ΚΠ Equal: "Μελέτη του θεσμικού και νομικού πλαισίου του τομέα της Κοινωνικής-Αλληλέγγυας Οικονομίας." Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής (Επιστ. Υπεύθ. του όλου έργου του ΕΚΚΕ στην ΑΣ Κένταυρος για την Κοινωνική-Αλληλέγγυα Οικονομία και Επιχειρηματικότητα- Τοπική Κοινωνία: Ολοκληρωμένη Υποστήριξη: καθ. Γ. Σακέλλης, Δ. Ζιώμας)

2006 - (31/12/2006)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΚΚΕ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών), στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινοτικής πρωτοβουλίας "Άλκηστις" της ΚΠ Equal: Οικογενειακή και Επαγγελματική Επανένταξη Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού: Η περίπτωση γυναικών κρατουμένων, Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής (Επιστ. Υπεύθ. του όλου έργου του ΕΚΚΕ στην ΑΣ Δίκτυο για την Άρση του Κοινωνικού Αποκλεισμού των Γυναικών ΑΛΚΗΣΤΙΣ - RE(START): Η. Κικίλιας)

2004 - 2005
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ στην έρευνα του Προγράμματος Καποδίστριας (Κ.Α. Έρευνας: 5584) του Παν/μίου Αθηνών, με γενικό τίτλο "Κλινική Ηθική" (Επιστ. Υπεύθ.: καθηγητής Τμήματος Μ.Ι.Θ.Ε, Α. Τζαβάρα)

2004 - 2005
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΚΚΕ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών), στο πλαίσιο του προγράμματος "Αριστεία", στα ερευνητικά πεδία: Φτώχεια, αποκλεισμός και κοινωνικές ανισότητες. Εξωτερικός Συνεργάτης ΕΚΚΕ, Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής (Δ/ντης: καθ. Γ. Σακέλλης)

1997 - 98
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) με αντικείμενο την προετοιμασία συγγράματος για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της Σχολή Κοινωνικών Επιστημών: α) Διοίκηση Μονάδων Υγείας και β) Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του ΕΣΥ (Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος, Δ. Αγραφιώτης)

1994
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΕΥΝΑΣ (PROJECT MANAGER) για το "Νομικό και κοινωνικό καθεστώς των ασθενών στο Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου", που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή DGV.

1991
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ του Παντείου Πανεπιστημίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Ελληνικό Κέντρο Εγκληματολογίας, στην έρευνα "Κοινωνικός έλεγχος και μικρή εγκληματικότητα".

1982
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Γαλλίας, του Κέντρου Εγκληματολογικών Ερευνών και Κοινωνιολογίας του Δικαίου (Διευ/ντής Prof. D. Kalogeropoulos).


↑ Επιστροφή
Μαρία Μητροσύλη

Επικοινωνία

E-mail
mariamitro@teiath.gr mariamitrossili@gmail.com

Τηλέφωνο/Φαξ
210 9248417

Διεύθυνση
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω