ΤΜΗΜΑ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

 

 


 

 

 

Αντικείμενα έρευνας

 

 

Αριθμητική επίλυση με πεπερασμένες διαφορές και πεπερασμένα στοιχεία προβλημάτων που προκύπτουν:

·         Μη γραμμικές διαφορικές εξισώσεις/συστήματα,

·         Κύματα soliton,

·         Εξισώσεις διάχυσης/διαφυγής με εφαρμογές στη διάχυση των ρύπων,

·         Διάδοσης κυμάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον με εφαρμογές στην αναγνώριση πυθμένα, θαλάσσια ακουστική τομογραφία, στον ακουστικό εντοπισμό υποβρυχίων κλπ.

 

Υπεύθυνος: Καθηγητής Α. Μπράτσος

 

     Ερευνητικά ενδιαφέροντα

     Numerical Partial Differential Equations

  • Improved Predictor-Corrector methods
  • Adaptive Exponential Time Differencing methods
  • Soliton waves
  • Nonlinear waves

 

    e-mail:  bratsos@teiath.gr

 

    URL:  http://users.teiath.gr/bratsos/

 


 

 

 

Κύρια ερευνητική ομάδα

 

§  Καθηγήτρια  Γ. Φουτζιτσή

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Mathematical Modeling and Simulation

o   Mechanics of Coupled Fields (Thermoelasticity, Electroelasticity)

o   Smart Materials and Structures

o   Time-Series Models 

Mathematical Methods

o   Variational Methods (Variational Inequalities)

o   Finite Element Method

o   Design and Control of Smart Structures

o   Quantitative Methods 

Biomechanics

    e-mail: gfoutsi@teiep.gr

    URL: http://accfin.teiep.gr/sites/default/files/gfoutsi_2015_2_cv_en.pdf    

 

§  Καθηγητής  Γ. Γεωργίου

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Computational Rheology

Numerical Simulations of Viscoelastic Flows

Numerical Solution of PDEs

Finite Element Methods

Computational Oceanography

e-mail: georgios@ucy.ac.cy    

URL: http://euclid.mas.ucy.ac.cy/~georgios/

 

§  Professor A.Q.M. Khaliq

Research interests:

Numerical  Partial Differential Equations

o   Time-Space Fractional Partial Differential Systems

o   Discontinuous Galerkin Methods

o   Efficient Implicit-Explicit Time Stepping Methods

o   Adaptive methods

o   Mesh free approximation using Radial Bases Functions

o   Numerical methods for Stochastic Partial Differential Equations

o   Numerical methods for Stiff Stochastic Differential Equations

Computational Finance

Computational Bio Chemical Systems

Computational Stochastic Analysis

Computational  Modeling in Optics

e-mail: Abdul.Khaliq@mtsu.edu  

URL: http://www.mtsu.edu/~akhaliq

 

 

§  Professor Emeritus E. H. Twizell

Research interests:

 Numerical solution of initial-value problems and boundary-value problems in

o   ordinary differential equations, and

o   time-dependent problems in partial differential equations

Numerical techniques in bio-medical and chemical systems

e-mail: e.h.twizell@brunel.ac.uk

URL: http://users.teiath.gr/bratsos/ProfessorEHTwizell.htm

§  Lecturer Dr K. Djidjeli

Research interests:

Meshless particle methods

Computational fluid dynamics for aerodynamics/hydrodynamics

Fluid-structure interaction

Energy Harvesting

Vibration isolation systems

Non-linear dynamical systems & chaos

e-mail: kkd@soton.ac.uk

§  URL:  http://www.southampton.ac.uk/engineering/about/staff/kkd.page#background