• Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών – Τεχνικές της Έκφρασης (Θ, Ε), Τμήμα Πληροφορικής - 7ο εξάμηνο

  • Πληροφορική στην Υγεία (Θ, Ε), Τμήμα Νοσηλευτικής Α - 1ο Εξάμηνο, Τμήμα Νοσηλευτικής Β - 1ο εξάμηνο, Τμήμα Μαιών - 6ο εξάμηνο

  • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Ε), Τμήμα Πληροφορικής - 5ο εξάμηνο

  • Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Οπτική (Θ, Ε), Τμήμα Οπτικής - 5ο εξάμηνο

  • Πληροφορική στην Προσχολική Αγωγή (Ε), Τμήμα Προσχολικής Αγωγής - 6ο εξάμηνο

  • Δίκαιο της Πληροφορικής και Διοίκηση Έργου (Θ), Διαπανεπιστημιακό - Διακρατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνας και Σχεδιασμός Γραφικών - ISIC G», του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Λιμόζ και του Τμήματος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας - 2ο εξάμηνο