Ο κ. Κουμπούρος έχει προτείνει και επιβλέψει δεκάδες πτυχιακές εργασίες με καινοτόμα θεματολογία.

Στα πλαίσια του 1oυ Διαγωνισμού της ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο «Καινοτόμος ιδέα - Προϊόν / Υπηρεσία», 2013, η ακόλουθη πτυχιακή εργασία έλαβε το Βραβείο Καινοτόμου Ιδέας:
  • «Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας υποστήριξης συνεδρίων με τη χρήση κινητών» (Σπουδαστές: Χελιώτης Χρήστος και Κεφαλάς Κωνσταντίνος)