• Συγγραφή αυτόνομου βιβλίου με τίτλο «Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) & Κοινωνία», Ιωάννης Σ. Κουμπούρος, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 1η έκδοση 2012, ISBN: 978-960-6759-73-4
    Το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί ήδη το κύριο εκπαιδευτικό σύγγραμμα μέσω του ΕΥΔΟΞΟΥ σε πέντε (5) τμήματα των ΤΕΙ Αθηνών και ένα (1) του Ιόνιου Πανεπιστημίου

  • Συγγραφή κεφαλαίου με τίτλο “Ρομποτική Χειρουργική” στο βιβλίο “Λαπαρο-ενδοσκοπική Χειρουργική”, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 1η Έκδοση 2003, ISBN: 960-399-106-6

  • Συγγραφή αυτόνομου βιβλίου στα πλαίσια προγράμματος εκσυγχρονισμού του διδακτικού υλικού του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων των ΤΕΙ Κρήτης για το μάθημα της Τηλεϊατρικής με τίτλο “Τηλεϊατρική

  • Συγγραφή ανεξάρτητου κεφαλαίου με τίτλο “Ultrasound Physics” για το βιβλίο (ηλεκτρονική έκδοση) “Breast Ultrasound Diagnosis and Guided Interventions” με εκδότη "PROMETHEAN MEDIA LLC" Νέα Υόρκη, Η.Π.Α, 1st Edition 8/2002, ISBN 960-92005-0-8

  • Συγγραφή σημειώσεων για διάφορα μαθήματα στα πλαίσια της ανάληψης μαθημάτων σε διάφορα ιδρύματα (Τηλεματικές Εφαρμογές ΙΙ, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Τηλεϊατρική, κα)