Διπλωματικές Εργασίες – Διατριβές – Μονογραφίες

 • Διατριβή με θέμα «Στρατηγική Διοίκηση και Διαχείριση Κινδύνου. Νέες Μορφές & Μοντέλα Διοίκησης για τη Χάραξη Πολιτικής στο Χώρο της Υγείας» για την απόκτηση του ΜΒΑ.

 • Διδακτορική Εργασία με θέμα «Εφαρμογή Τεχνολογίας Υπερήχων για την In-Vivo και In-Vitro Ανίχνευση Φυσαλίδων σε Αντλίες Εγχύσεως Βιολογικών Διαλυμάτων».

 • Διπλωματική εργασία με θέμα «Ανάπτυξη Λογισμικού για την Ψηφιοποίηση και Επεξεργασία Ιατρικών Εικόνων μέσω Η/Υ» για την απόκτηση του διπλώματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών από το Ε.Μ.Π.

 • Πτυχιακή εργασία στα πλαίσια των σπουδών στα ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας Πειραιά με θέμα «Ηλεκτρονική διασύνδεση Υστερησιογράφου με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή για την in situ μελέτη και χαρακτηρισμό μαγνητών». Η συγκεκριμένη εργασία πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών στο ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.Αυτόνομα Βιβλία

 • Βιβλίο – μονογραφή με τίτλο «Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας & Κοινωνία», Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 1η έκδοση 2012, σελ. 816, ISBN: 978-960-6759-73-4

 • Βιβλίο με τίτλο «Τηλεϊατρική», υπό τη μορφή εκπαιδευτικού CD-ROM, για τα ΤΕΙ Ηρακλείου στα πλαίσια της μεταφοράς τεχνογνωσίας στο νέο Tμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων.Συμμετοχές σε Βιβλία

 • Κεφάλαιο με τίτλο «Ρομποτική Χειρουργική» στο βιβλίο Λαπαροενδοσκοπική Χειρουργική”, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 1η Έκδοση 2003, ISBN: 960-399-106-6.

 • Αυτόνομο κεφάλαιο με τίτλο “Ultrasound Physics” για το βιβλίο (ηλεκτρονική έκδοση) “Breast Ultrasound Diagnosis and Guided Interventions”, Εκδόσεις "PROMETHEAN MEDIA LLC" Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, 1st Edition 8/2002, ISBN 960-92005-0-8.Ανακοινώσεις κατόπιν πρόσκλησης

 • Ι. Κουμπούρος (Προσκεκλημένος Ομιλητής), “Πώς να χρηματοδοτήσετε το ερευνητικό σας πρωτόκολλο”, 10o Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, 26-28 Μαΐου 2011, Στρογγυλή Τράπεζα “Έρευνα στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική”, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο - Μέγαρο Αθηνών

 • Ι. Κουμπούρος (Προσκεκλημένος Ομιλητής), “Νέες Τεχνολογίες στην Υγεία: Από το Σήμερα στο Αύριο”, 2ο Ελληνο-Ρωσικό Κοινωνικό Φόρουμ, Αγία Πετρούπολη, Ρωσσία, 15-16 Ιουνίου 2009

 • Ι. Κουμπούρος (Προσκεκλημένος ομιλητής), “Οικονομοτεχνική μελέτη εφαρμογής πρωτογενούς αγγειοπλαστικής (PTCA) στον Ελλαδικό χώρο”, Ημερίδα: Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα. Προβληματισμός για την αντιμετώπισή τους, Τρίπολη, 23 Σεπτεμβρίου 2006

 • Ι. Κουμπούρος (προσκεκλημένος ομιλητής), “ΤΠΕ: Είδος πρώτης ανάγκης για την ανάπτυξη των χωρών”, Ημερίδα: Νέα Αναπτυξιακά και Χρηματοδοτικά Εργαλεία για τον κλάδο των ΤΠΕ, Θεματική ενότητα: ΤΠΕ Μοχλοί Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, Athens Ledra Marriott, Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2006

 • Y. Koumpouros (Invited Speaker), "Is telemedicine practically working? An example of using telemedicine effectively under real working conditions", Telemedicine: Present and Future, Workshop under EXPO 2000, 28-30 September 2000, Hanover, Germany.Προεδρεία – Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής

 • Ι. Κουμπούρος (Επιστημονική Επιτροπή), 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής, Θεματική Ενότητα: Βιομηχανία ΤΠΕ και Καινοτομία, Πάτρα, 18-20 Μαΐου 2007

 • J. Koubouros, N. Pallikarakis (Chair), “Health and Biomedical Informatics Education: North American Perspectives”, EFMI - European Federation of Medical Informatics Special Topic Conference 2005, 19-20 March 2005.Άρθρα σε Βιβλία Συμμετοχών

 • Yiannis Koumpouros, Elias Maglogiannis, Gregory Zeibekakis, Dimitris Koutsouris, “A new Tool for Distance Education”, Book of Essays, The First Research Workshop of EDEN, Research and Innovation in Open and Distance Learning, 2000.Άρθρα σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά


 • Y. Koumpouros, “Balanced Scorecard: Application in the General Panarcadian Hospital of Tripolis, Greece”, International Journal of Health Care Quality Assurance, vol. 26, Iss: 4, 2013, Emerald Group Publishing Limited

 • Y. Koumpouros, “Use of ICT to support diffusion of Traditional Medicine across European and Asian countries: The Greek perspective”, Health Science Journal, ISSN: 1791-809X, (accepted, to be appeared), 2013

 • C.S. Tzafestas, K. Birbas, Y. Koumpouros and D. Christopoulos, “Pilot Evaluation Study of a Virtual Paracentesis Simulator for Skill Training and Assessment: The Beneficial Effect of Haptic Display”, Presence: Teleoperators and Virtual Environments, MIT Press, Vol. 17, Issue 2, pp. 212-229, April 2008

 • Y. Koumpouros, G.L. Nicolosi, M. Martínez-Sellés, “Critical success factors for establishing a multidisciplinary health community knowledge management system using internet-based ICTs: the cardiology paradigm”, International Journal of Healthcare Technology and Management, Vol. 7, No.3/4, pp. 283-302, 2006

 • J. Fernández, M. Martínez-Selles, C.J. Correal, M.T. Arredondo, G.L. Nicolosi, Y. Koumpouros, E. Martinelli, “Self-Maintained Collaborative and Multidisciplinary System for Knowledge Management in Cardiology”, Computers in Cardiology, Vol. 31, pp. 597-600, 19-22 September 2004, doi: 10.1109/CIC.2004.1443009

 • Y. Koumpouros, B.D. Mahaman, M.T. Maliappis, H.C. Passam, A.B. Sideridis and V. Zorkadis, "Image processing for distance diagnosis in pest management", COMPAG-Computers and Electronics in Agriculture, Elsevier, Vol. 44, Issue (2), August 2004

 • G.K. Nikolaides and D. Niarhcos, IMS, NCSR “Demokritos”, and D. Tsamakis and I. Koubouros, Dept. of Electr. Engineering, NTUA, and A. Mitsis, Dept. Physics-Chemistry, TEI of Piraeus. “Magnetic multipole cylinders from mould-injection Nd2Fe14B plastic bonded magnets”, Journal of Applied Physics 79 (8), 15 April 1996.Άρθρα σε Πρακτικά Συνεδρίων

 • 1. J. Fernández, M.T. Arredondo, Y. Koumpouros, M. Martinez, G.L. Nicolosi, E. Martinelli, “Modelling of multidisciplinary knowledge in cardiology by the use of a domain ontology”, Proceedings of the 65o Congresso Nazionale della Societa Italiana de Cardiologia, 11-15 December 2004, Rome, Italy.

 • 2. C.S. Tzafestas, Y. Koumpouros, K. Birbas, “Paracentesis modeling and VR-based interactive simulation with haptic display for clinical skill training and assessment”, Proceedings of The International Conference on Integrated Modeling & Analysis in Applied Control & Automation (IMAACA'2004), Special Session on: Virtual Reality and Haptics for Modeling, Design and Interactive Simulation. I3M: International Mediterranean Modeling Multiconference, Genoa, Italy, October 28-31, 2004

 • 3. K.Birbas, I.Kaklamanos, K.Tzafestas, Y.Koumpouros, G.Bonatsos, “Dexterity enhancement and assessment of training in paracentesis of great vessels by using a virtual reality based interactive system (DEX system)”, Proceedings of the Clinical Congress of American College of Surgeons, October 10-14, 2004, New Orleans, USA

 • 4. C.S. Tzafestas, Y. Koumpouros, K. Birbas, “Haptic interaction in VR-based paracentesis simulation for dexterity enhancement and assessment” Proceedings of the 18th International Congress and Exhibition on Computer Assisted Radiology and Surgery (CARS 2004), Surgical Simulation and Education (SSE), 4th International Workshop on Haptic Devices in Medical Applications (HDMA), pp. 413-418, June 23 - 26, 2004 Chicago, USA

 • 5. E. Antonopoulou, Y. Koumpouros, M. Malliappis, H. Passam, A. B. Sideridis, I. Vlachos and C. Yialouris, "A Horticultural Ontology", Proc. of International Congress: Information Systems & Innovative Technologies in Agriculture, Food and Environment, Thessaloniki, Vol. 2, pp. 231-234, March 2004

 • 6. Dr Y. Koumpouros, Christos Tatsiopoulos “ML-IMAGES - A Multilingual Searching System for Exploring Large Image Databases with integrated e-commerce functionalities”, Proceedings of the 4th European Conference on eLearning, eCommerce, eBusiness, eWork, eHealth, On-Line Services, Virtual Entities, New Working Environment, eGovernment, eDemocracy, and the News in eActivities, Mobile / BB / Advanced Internet applications, E-COMM-LINE 2003, September 25-26, 2003, Bucharest, Romania.

 • 7. Y. Koumpouros, B.D. Mahaman, M.T. Maliappis, H.C. Passam, A.B. Sideridis, E. Xylouri and V. Zorkadis, "Interactive distance diagnosis through low bandwidth network infrastructure in rural areas: Applications to crop and animal diseases diagnosis", In Sideridis, A.B., Yialouris, C.P. (Eds), Proc. of the 1st HAICTA Conference: Impact of ICT in Agriculture, Food and Environment, Athens, Greece, 2002, ISBN: 960-91917-0-3, pp. 453-457.

 • 8. Y. Koumpouros “Multi-modal Ultrasound Networks”, Lelek Imre Emlekules, IV Ultrahang Konferencia es Tovabbkepzes, Heviz, Rogner Hotel Lotus Therme, May 3-5, 2001, Hungary.

 • 9. Koumpouros Yiannis, Maglogiannis Elias, Koutsouris Dimitris, “Proposed Methods for designing an Air In Line Detection System”, Proc. of the First International IEEE EMBS Special Topic Conference on Microtechnology in Medicine and Biology, October 12-14, 2000, Lyon, France.

 • 10. E. Maglogiannis, S. Pavlopoulos, I. Koumpouros, D. Koutsouris, “A computer based analysis system for dermatological images”, Proc. of the 2nd European Symposium in Biomedical Engineering and Medical Physics, 6-8 October 2000, Patras, Greece.

 • 11. E. Maglogiannis, S. Pavlopoulos, I. Koumpouros, D. Koutsouris, “Designing and Implementing A Computer Supported Handling And Characterization System For Dermatological Images”, 9th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, 11-15 October 2000.

 • 12. Yiannis Koumpouros, Elias Maglogiannis, Nicholas Koumpouros, "A European Ultrasound Network for Teleconsultation and Teletraining in new U/S techniques", 22-24 June 2000, Telemedicine and Health Informatics Conference, Milan, Italy.

 • 13. Yiannis Koumpouros, “New Ultrasound Software Tools: i) U/S net a Medical Ultrasound Network, ii) ICON family products”, Errors and Pitfalls in Radiology Symposium, Szeged, 20-21 April 2000, Hungary.

 • 14. Yiannis Koumpouros, Pavlos Zoumpoulis, Spyros Kokkalis, "Formation of a Medical Ultrasound Network with userfriendly, secure and cost-effective operation for Distance Learning in new u/s techniques", Netties 2000, March 23rd-25th, Oulu, Finland, Section: Education and Technology.

 • 15. S. Palamas, S. Pavlopoulos, A. Anagnostaki, I. Koumpouros, D. Koutsouris, “Advanced Internet Technologies for the Provision of Educational and Informative Services”, 1999 First Joint BMES/EMBS Conference, October 13-16, 1999 Atlanta, GA, USA. Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology - Proceedings, v 2, p 1247, 1999.

 • 16. Yiannis Koumpouros, Dimitris Koutsouris, "Device for Air In Line Detection (AILD)", VIII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing, Medicon '98, June 14-17, 1998, Lemesos, Cyprus.Περιλήψεις σε Πρακτικά Συνεδρίων

 • S.T. Prapavesis, B.D. Fornage, A. Palko, P. Zoumpoulis, C. Weismann, T. Zarampoukas, A. Kukuvitis, Y. Koumpouros, T. Gatzulis, “Breast ultrasound and ultrasound-guided interventional procedures in the breast: a cd-rom multimedia teaching file”, 15th European Congress of Radiology - ECR 2003, October 24, 2002, Austria Center Vienna, Vienna, Austria.

 • Y.S. Koumpouros, G. Minadakis, I. Theocharakis, D. Cavouras, I. Theotokas, C. Hatzimichail, P. Zoumpoulis, F. Stamatina “An Ultrasound-focused multimedia database with a confidential, multi-level thematic access: performance and limitations”, Proc. of the 14th European Congress of Radiology - ECR 2002, March 1 - 5, 2002, Austria Center Vienna, Vienna, Austria.

 • Paul S. Zoumpoulis MD, PhD, Yiannis Koumpouros PhD, Ioannis Theocharakis, Stamatini Faitaki BS, Odysseas Hiotelis, Stergios Prapavessis MD, et al “A Specialized Ultrasound (US) Network for Assistance Managing, Teleconsultation, and Teletraining via the World Wide Web”, The Radiological Society of North America, 87th Scientific Assembly and Annual Meeting, Proc. of RSNA 2001, Vol. 221(P), page 757, November 25-30, 2001, McCormick Place, Chicago, Illinois, USA.

 • G. Minadakis, N. Dimitropoulos MD, Y. Koumpouros PhD, A. Plagou, D. Cavouras PhD, P.S. ZoumpoulisMD, PhD, et al “Quality Assessment of Wavelet-based Compression of Liver and Transrectal Prostate Ultrasound (US) Images”, The Radiological Society of North America, 87th Scientific Assembly and Annual Meeting, Proc. of RSNA 2001, Vol. 221(P), page 735, November 25-30, 2001, McCormick Place, Chicago, Illinois, USA.

 • Y. Koumpouros, P. Zoumpoulis, S.T. Prapavesis, I. Theotokas, A. Plagou “A European ultrasound network for teleconsultation and teletraining in new ultrasound techniques”, B-0815 / Scientific Paper, SS 1505: Teleradiology and digital report generation, Proc. of the European Congress of Radiology - ECR 2001, March 2-6, 2001 in Vienna, Austria.

 • Y. Koumpouros, P. Zoumpoulis, S. Kokkalis, D. Koutsouris, "Development of a multi-technology based network for Distance and Continuous Learning", Track 19: Internet Learning, 25 July 2000, Proc. of the World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Chicago.

 • G.K. Nikolaides, TEI of Piraeus, Department of Physics-Chemistry and Technology of Materials. D.M. Tsamakis, I.S. Koubouros, and M.G. Ioannides, N.T.U.A, Department of Electrical and Computer Engineering. “Performance of plastic bonded Nd2Fe14B permanent magnet D.C. motor”, EMSA ’96, 1st European Magnetic Sensors and Actuators Conference, July 22-24, 1996 - IASI-ROMANIA.

 • G.K. Nikolaides and D. Niarchos, IMS, NCSR “Demokritos”, and D. Tsamakis and I. Koubouros, Dept. of Electr. Engineering, NTUA, and A. Mitsis, Dept. Physics-Chemistry, TEI of Piraeus. “Magnetic multipole cylinders from mould-injection Nd2Fe14B plastic bonded magnets”, 40th Annual Conference Magnetism & Magnetic Materials, Philadelphia, Pennsylvania, November 6-9, 1995.Ανακοινώσεις σε ημερίδες

 • Ι. Κουμπούρος, “Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στην Κρίση”, ΜΟΚΕ - Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ Αθήνας, Ημερίδα «Καινοτομούμε Δημιουργούμε», 10 Δεκεμβρίου 2012, Αμφιθέατρο Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

 • Ι. Κουμπούρος, “Δραστηριότητες και Αξιοποίηση στην Ευρώπη των ΤΠΕ. Προοπτικές Επενδύσεων και Απασχόλησης”, ΜΟΚΕ - Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ Αθήνας, Ημερίδα «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα. Στόχος και Διέξοδος στην Κρίση», 16-17 Μαρτίου 2012, Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ Αθήνας

 • I. Koumpouros, “New technologies in health: EU policies and research projects”, High Tech Medical Technologies in Health Care: The Greek – Italian perspective, Session B: High End Medical technologies Workshop: An Overview, 18-19 June 2004, Park Hotel, Athens, GreeceΑνακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια

 • Ι. Κουμπούρος, “Νέες τεχνολογίες στην Υγεία: Ερευνητικά προγράμματα σε εξέλιξη, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο φοιτητών Νοσηλευτικής, Αθήνα, 12-14 Δεκεμβρίου 2003

 • I. Κουμπούρος, Η. Μαγκλογιάννης, Δ. Κουτσούρης, “Σχεδίαση και ανάπτυξη ηλεκτρονικής διάταξης για την ανίχνευση φυσαλίδων με τη βοήθεια υπερήχων”, 2ο Συνέδριο Ελληνικής Βιοϊατρικής Εταιρίας, Αθήνα 1999, Ελλάδα.Άρθρα σε Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά

 • Ηλίας Μαγκλογιάννης, Ιωάννης Κουμπούρος, Σωτήρης Παυλόπουλος, Δημήτρης Κουτσούρης, “Τηλεδερματολογία ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος κλάδος της τηλεϊατρικής”, Μηνιαία Τεχνική Επιθεώρηση, Τεύχος 95, σελίδες 70-76, Μάρτιος 2000.

 • Κουμπούρος Ι, "Χρήση Υπερήχων στην Ιατρική", Μηνιαία Τεχνική Επιθεώρηση, Μηχανολόγοι-Ηλεκτρολόγοι, τεύχος 73, σελ. 64-65, Απρίλιος 1998.Άρθρα/Ανακοινώσεις σε Εκθέσεις-Επιδείξεις

 • Ι. Κουμπούρος, Η. Μαγκλογιάννης, Δ. Κουτσούρης, “Συσκευή ανίχνευσης φυσαλίδων αέρα”, ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΑ ’99, 5η Έκθεση Εργαστηριακού-Νοσοκομειακού Εξοπλισμού, CARAVEL Hotel, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 1999, Ελλάδα.

 • Ι. Κουμπούρος και Δ. Κουτσούρης, Α. Τσουκαλής, “Γραμμική περισταλτική παρακλίνια αντλία εγχύσεως φαρμάκου με σύστημα ανίχνευσης φυσαλίδων”, INFOSYSTEM 98, Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, 1998.

 • Ι. Κουμπούρος και Δ. Κουτσούρης, Α. Τσουκαλής, “Σύστημα ανίχνευσης φυσαλίδων αέρα σε γραμμή μεταφοράς υγρού φαρμάκου”, ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΑ ’97, 3η Έκθεση Εργαστηριακού - Νοσοκομειακού Εξοπλισμού Σύγχρονης Ιατρικής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας & Βιοτεχνολογίας, Ξενοδοχείο CARAVEL, 30 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 1997.