ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΕΕΠ) προωθεί την εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ICT) σε προβλήματα της ειδικότητας του Πολιτικού Μηχανικού μέσω της Εκπαίδευσης, της Έρευνας & της ανάπτυξης Εφαρμογών.