Επιστημονικές  
Εργασίες   
     

Γ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ.

[1] Εφαρμογή της τεχνικής EPMA στην μέτρηση πάχους λεπτών υμενίων σε  στερεό υπόστρωμα.

Α.Γ.Νασιοπούλου, Ε. Βαλαμόντες

Πρακτικά IV Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, (1988) σελ.246

[2] Προσδιορισμός πάχους λεπτών υμενίων που βρίσκονται μεταξύ άλλου  υμενίου και υποστρώματος. Προσδιορισμός κατανομής πάχους.

Ε. Βαλαμόντες, Α.Γ.Νασιοπούλου, Τ. Τραυλός

Πρακτικά IV Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, (1988) σελ.264.

[3] Συμπεριφορά των TMOS στην περιοχή θερμοκρασιών 4,2Κ-40Κ.

Ε. Βαλαμόντες, Α.Γ.Νασιοπούλου, Ε. Ροκοφύλλου, Δ. Τσαμάκης, F. Balestra, G. Ghibaudo

Πρακτικά III Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, (1987) σελ.171.

[4] Μικροανάλυση Χ λεπτών υμενίων σε στερεό υπόστρωμα. Ολικός συντελεστής διόρθωσης και διακρι-τική ικανότητα.

Ε. Βαλαμόντες, Α.Γ.Νασιοπούλου

Πρακτικά VΙ Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, (1990) σελ.101

[5] Διακριτική Ικανότητα της Μικροανάλυσης Χ λεπτών υμενίων σε στερεό υπόστρωμα και λεπτών μη υποβαστα-ζομένων υμενίων.

Α.Γ.Νασιοπούλου, Ε. Βαλαμόντες

Πρακτικά VΙΙ Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, (1991) σελ.497

[6] Εφαρμογή των εξισώσεων μεταφοράς ηλεκτρονίων στην Μικροανάλυση Χ λεπτών υμενίων σε υπόστρωμα και στην μέτρηση του πάχους των υμενίων.

Ν. Γλέζος, Α.Γ.Νασιοπούλου, Ε. Βαλαμόντες

Πρακτικά VΙΙ Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, (1991) σελ.16

[7] Παρασκευή λεπτών υμενίων οξειδίων του βολφραμίου με χημική  εναπόθεση αερίων σε χαμηλή πίεση ύστερα από πυρόλυση W(CO)6.

Δ. Τσαμάκης, Α. Μουστάκης, Δ. Δαβάζογλου, Ε. Βαλαμόντες, Β. Ψυχάρης

Πρακτικά ΧΙΙ Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, (1996) σελ. Α128

[8] Επίδραση των συνθηκών θέρμανσης στη λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης.

Ι. Ράπτης, Α. Ιωαννίδης, Ε. Βαλαμόντες, Π. Αργείτης, M. Baciocchi

Πρακτικά ΧVI Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, (2000)

[9] Χαρακτηρισμός της τραχύτητας δομών και επιφανειών από εικόνες SEM  και AFM.

Β. Κωσταντούδης, Γ. Πάτσης, Ε. Γογγολίδης, Α. Τσερέπη, Β. Βαλαμόντες και Ο. Μπράνη.

Πρακτικά ΧΙΧ Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, (2003).

[10] Τροποποίηση της μορφολογίας επιφανειών πυριτιούχων πολυμερών με  κατεργασία σε πλάσμα οξυγόνου.

Α. Τσερέπη, Β. Κωσταντούδης, Γ. Κορδογιάννης, Β. Βαλαμόντες, Ο. Μπράνη, Ν. Βούρδας και Ε. Γογγολίδης.

Πρακτικά ΧΙΧ Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, (2003).

[11] Μορφοκλασματική τραχύτητα επιφανειών πολυμερων μετά από   λιθογραφική κατεργασία.

Β. Κωσταντούδης, Ε. Γογγολίδης, Γ. Πάτσης, Β. Σαρρής, Α. Τσερέπη, Κ. Διακουμάκος, Ε. Βαλαμόντες

Πρακτικά ΧΧ Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, (2004).

[12] Ευαισθησία και Διακριτική Ικανότητα της Τεχνικής SXRF εντός Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Σάρωσης για την Ανάλυση Πολύ Λεπτών Υμενίων.

Ε. Βαλαμόντες, Κ. Νομικός

Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, (2007).