Βιογραφικό Σημείωμα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Ονοματεπώνυμο        :   Ιωάννης  Δ. Τριανταφύλλου

Στοιχεία  Γέννησης    :   Χώρα:Ελλάδα, Έτος:1972

Τηλέφωνο                  :   +30 2105385220

Email                          :   triantafi@teiath.gr

ΠΤΥΧΙΟ

 

10/1990 - 11/1995

 

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π)

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Κατεύθυνση Μηχανικού Υπολογιστών και Πληροφορικής

(Βαθμός Πτυχίου 8.38)

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

 

12/1996 – 10/2003

 

 

 

 

 

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π)

Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ 

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τομέας Σημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής

Τίτλος Διατριβής: «Αρχιτεκτονικές και Τεχνικές Μονογλωσσικών και Πολυγλωσσικών Συστημάτων Ανάκτησης Πληροφοριών» 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

02/2014 – σήμερα

 

 

 

 

07/1997 – 06/2001

&

12/2002 – 08/2003

 

 

 

 

 

 

 

07/2001 - 11/2002

 

 

 

12/1995 - 12/1996

 

 

 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

10/1998 – 06/2000

 

 

 

02/2000 – 06/2000

 

07/1997 – 08/2003

 

 

 

09/2003 – 02/2014

 

 

 

10/2004 – 02/2014

 

 

 

 

 

ΤΕΙ Αθήνας
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης

Αναπληρωτής Καθηγητής

 Γνωστικό Αντικείμενο: «Βιβλιοθήκες σε Ψηφιακό Περιβάλλον»

 

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ/ΓΓΕΤ) 

Ερευνητής – Επιστ. συνεργάτης  (Τμήμα Γλωσσικών Εφαρμογών)

Υπεύθυνος προϊόντος μεταφραστικής μνήμης Tr·AID. 

Τεχνικός υπεύθυνος προγραμμάτων   MIS-10-MLIS, ΤΕRΜ-ΙΤ.

Συμμετοχή στα προγράμματα  DIALOGOS, HAGIS, AQUARELLE, AVENTINUS, AVENTINUS III, TERM-IT, SENSUS, SYNOPSI,

CIMWOS, KAIROS, UNL, INTERA, MUSA.

Συνολική διάρκεια: 5 έτη

 

 

ΓΕΣ – Στρατιώτης (ΕΠ) Έρευνας Πληροφορικής

Ειδικότητα Προγραμματιστή Η/Υ  

Μηχανογραφικό Κέντρο Στρατού – Τάγμα ΓΕΣ – Πεντάγωνο 

 

Ερευνητικό  Πανεπιστημιακό  Ινστιτούτο  Συστημάτων

Επικοινωνιών  & Υπολογιστών   (ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ)

Συμμετοχή στο πρόγραμμα ΝΙΚΑ.

Υπεύθυνος πιλοτικής Τηλεϊατρικής εφαρμογής για το Ωνάσειο

(ΑΗΣ – Ανοικτό Ηλεκτροκαρδιογραφικό Σύστημα)

Συνολική διάρκεια: 1 έτος

 

 

 

Εισηγητής  Μαθήματος  ΣΗΣ  (Σήματα-Συστήματα)  ΕΜΠ

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής

Διάρκεια: 2 έτη

 

Ωρομίσθιος  Καθηγητής  ΙΕΚ  Περιστερίου  

Μάθημα: Χρήση Η/Υ ΙΙ

Διάρκεια: 4 μήνες

 

Διευθυντής  Εργαστηρίου  Ελευθέρων  Σπουδών  Πληροφορικής

Ιδιόκτητη Ατομική Επιχείρηση 

Μαθήματα: Χρήση Η/Υ, Προγραμματισμός

Διάρκεια: 6 έτη

 

Μόνιμος  Εκπαιδευτικός  Δ/θμιας  Εκπ/σης – Δημ.Υπαλ. ΥΠΕΠΘ 

Περιφέρεια Β΄ Ανατολικής Αττικής

1ο ΕΠΑΛ Αχαρνών – Ειδικότητα ΠΕ19 (Πληροφορική)

Διάρκεια: 10 έτη

 

Επιστημονικός Συνεργάτης  ΤΕΙ  Αθηνών  

Σχολή: Διοίκησης & Οικονομίας

Τμήμα: Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης

Σχέση: Επιστημονικός Συνεργάτης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Μαθήματα: Βιβλ/κές Εφαρμογές Η/Υ, Αυτοματισμός Βιβλ/κών Λειτουργιών,

                   Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Προϊόντα & Υπηρεσίες στον Παγκόσμιο Ιστό,
                   Διαχείριση Γνώσης, Ανάλυση & Σχεδίαση Συστ/των Πληροφόρησης

Διάρκεια: 10 έτη (ακαδημαϊκά έτη 2004-14)

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

 

 

Περιοδικά:

[1]     -  2001        “Connectionist models for sentence-based text extracts”

                                 IEEE-2001 (SMC): International Conference on Systems, Man, and Cybernetics.

                                 2001, Volume 4, pages 2648-2653  [ISSN: 1062-922Χ]

  I. Demiros, V. Antonopoulos, B. Georgantopoulos, I. Triantafyllou, S. Piperidis

 

[2]    -   2001        Automated Production of Weather Bulletins: Project KAIROS

                                  STUDIES IN GREEK LINGUISTICS ,  2001 Volume,  pages 562-573  [ISSN: 1106-9325]

  Papageorgiou X, Prokopidis P, Malavazos C, Triantafyllou I, Wagner K, Piperidis S,
  Retalis D, Makroyiannis T
.

 

[3]    -   2003        “Architectures  and  Techniques  for  Monolingual  and  Multilingual

                                 Information  Retrieval  Systems  in  a  SOM  Framework”

                                 WSEAS TRANSACTIONS ON SYSTEMS, Issue 3, Volume 2, July 2003, pages 589-597    [ISSN: 1109-2777]

 Ioannis Triantafyllou, George Carayannis

 

[4]     -  2004        “All for one: A Hybrid Translation Synthesis Framework”

                                 WSEAS TRANSACTIONS ON ACOUSTICS and MUSIC

                                 Issue 1, Volume 1, January 2004, pages 69-76    [ISSN: 1109-9577]

 Christos Malavazos, Vassilios Antonopoulos, Ioannis Triantafyllou, G.Carayannis, S.Piperidis

  

[5]    -   2004        “Text Alignment Based on the Correlation of Surface Lexical Sequences”

                                 WSEAS TRANSACTIONS ON ACOUSTICS and MUSIC

                                 Issue 4, Volume 1, October 2004, pages 157-164    [ISSN: 1109-9577]

 Iason Demoiros, Christos Malavazos, Ioannis Triantafyllou

 

 

Συνέδρια με κριτές:

 

[1]    -   2015         “Significance of clustering and classification applications in digital and physical libraries”

  International Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2014): AIP Publishing, 133-140.

  Triantafyllou I, Koulouris A, Zervos S, Dendrinos M, Giannakopoulos G. 

 

 [2]    -  2003       “Enhancing Translation Systems with Bilingual Concordancing Functionalities”

                                  Balkan Conference in Informatics, BCI 2003, Workshop on Balkan Language Tools & Resources. 

  Vassilios Antonopoulos, Christos Malavazos, Ioannis Triantafyllou, Stelios Piperidis

 

 [3]    -  2001       “Two Level Self-Organizing Approach to Text Classification”

                                  RANLP-2001: Recent Advances in Natural Language Processing. 

  Ioannis Triantafyllou, Iason Demiros, Stelios Piperidis

 

 [4]   -   2001       Compilation and Management of Terminological Resources

 3rd International Conference “Hellenic Language and Terminology”, Athens.

 V. Antonopoulos, M. Gavrilidou, E. Mantzari, M. Bouroushian, S. Piperidis,

 D. Retalis, P. Siskos, N. Spyrellis, G. Stamou, G. Triantafyllou

 

 [5]    -  2000       “An Alignment Architecture for Translation Memory Bootstrapping”

                  MT2000: Machine Translation and Multilingual Applications in the

                  Millenium, British Computer Society, Exeter.

  Ioannis Triantafyllou, Iason Demiros, Christos Malavazos, Stelios Piperidis

 

 [6]    -  1999       “Ορολογία και Σύγχρονη Μεταφραστική Πρακτική”

                        2ο Συνέδριο Ελληνικής Γλώσσας και Ορολογίας, Αθήνα.

  Ioannis Triantafyllou, Christos Malavazos, Stelios Piperidis

 

 [7]    -  1999       “A Multi-level Framework for Memory-Based Translation Aid Tools”

                       Translating And the Computer 21st Conference, ASLIB, London, UK.

 Christos Malavazos, Stelios Piperidis, Ioannis Triantafyllou

 

 [8]    -  1998       Tr ·AID : A Memory-based Translation Aid Framework”

  NLP&IA Conference – Natural Language Processing & Industrial Applications, Moncton, Canada.

  Stelios Piperidis, Christos Malavazos, Ioannis Triantafyllou

 

 [9]   -   1998       “A framework for Example Based Translation Aid Tools”

  NIT-98 Conference – New Information Technology, Thessaloniki.

  Stelios Piperidis, Xaris Papageorgiou, Christos Malavazos, Ioannis Triantafyllou

 

 

Poster:

 

 [1]    -  2015       “Fourier transform infrared spectroscopy and multispectral image analysis as means of assessing

   the microbiological quality of vanilla cream”

  29th International Forum and Exhibition on Process Analytical Chemistry  (IFPAC-2015)

  A.Lianou, G.Moschonas, I.Triantafyllou, G.J.E.Nychas, E.Z.Panagou

 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

07/1997 – 08/2003
( ΙΕΛ )

 

 

10/2004 – σήμερα
( ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ )

 

 

 

2014 – 15
(ΓΠΑ)

 

 

 

 

 

- Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη αλγορίθμων, δομών δεδομένων και ολοκληρωμένων συστημάτων σύγχρονων τεχνολογιών με εφαρμογή στις ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕ-ΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ και ιδιαίτερα στην Επεξερ-γασία Φυσικής Γλώσσας (αναζήτηση & ανάκτηση πληροφορίας, αυτόματη περίληψη, κατηγοριοποίηση & ταξινόμηση τεκμηρίων, διαχείριση & εκμετάλλευση ορολογικών δεδομένων, μεταφραστικές μνήμες, κλπ) κυρίως σε ευρωπαϊκά ερευνητικά projects.

 

- Συγγραφή σημειώσεων για τα μαθήματα «Διαχείριση Γνώσης», «Ψηφιακές Βιβλιοθήκες», «Ανάλυση & Σχεδιασμός Συστημάτων Πληροφόρησης»,  «Βιβλιοθηκο-νομικές Εφαρμογές Η/Υ» και βοηθήματος-σημειώσεων για το πιλοτικό μάθημα «Προϊόντα και Υπηρεσίες στον Παγκόσμιο Ιστό».

 

- Επίβλεψη Πτυχιακών Εργασιών: θέματα Αυτοματοποίησης & Ψηφιακών Βιβλιοθηκών
 

 

- Δημιουργία web-service για την Γεωπονική Σχολή Αθηνών στο πλαίσιο υποστήριξης της ερευνητικής εργασίας με θέμα την πρόβλεψη του μικροβιολογικού φορτίου σε ευπαθή προϊόντα αλλοίωσης όπως π.χ. οι βρώσιμες κρέμες βανίλιας (βλ. poster).

 

 

ΞΕΝΕΣ  ΓΛΩΣΣΕΣ

 

 

Αγγλικά (1993-1996) : First Certificate in English  

Γαλλικά (1984-1990) : Diplôme de Langue et de Civilisation Françaises