Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Προσωπικός ιστότοπος του Σπύρου Ζερβού

Συνδέσεις (1): Συντήρηση και διατήρηση υλικού

Χαρτί

[Θεματική πύλη του Ιόνιου Πανεπιστημίου σχετική με την τεχνολογία κατασκευής χαρτιού]

[Ιστορία, κατασκευή, χρήσεις και ανακύκλωση του χαρτιού - Στα Ελληνικά]

[Paper history channel]

[Web guide to the world of handmade paper]

[Watermarks] [The Thomas L. Gravell Watermark Archive: Βάση δεδομένων με περισσότερα από 5000 υδατόσημα, ανοιχτής πρόσβασης] 

Fine & Handmade Papers, από τον κο Δημήτρη Τσοκάκη

Μελάνι

[Forty Centuries of Ink] [The ink corrosion website: Ιστότοπος σχετικός με την ιστορία, τους τρόπους παρασκευής και τη φθορά της μελάνης σιδήρου]

Δέρμα, Περγαμηνή, Βιβλιοδεσία

[Παραγωγή δέρματος και περγαμηνής]

[Τεχνική βιβλιοδεσίας του 9ου αιώνα] [Τεχνική βιβλιοδεσίας του 14ου-15ου αιώνα] [Bookbinding and the Conservation of books. A Dictionary of Descriptive Terminology (φωτογραφίες ιστορικών βιβλιοδεσιών)]

["Library binding standard, ANSI /NISO/ LBI Library Binding Standard, Z39.78-2000" και "Guide to the ANSI /NISO/ LBI Library Binding Standard", by Jan Merrill-Oldham and Paul Parisi": Βιβλιοδεσία βιβλιοθήκης - Πρότυπο και οδηγός (ευχαριστώ τη σπουδάστρια Βασιλεία Γριμάνη που μου έστειλε τη σύνδεση αυτή)]

[Συντήρηση βιβλιοδεσίας: φωτογραφίες βήμα προς βήμα] [Συντήρηση χαρτιού και βιβλιοδεσίας: φωτογραφίες και αναφορές (University of Texas at Austin - School of Information)]

[Συντήρηση δέρματος] [Guidelines for the conservation of leather and parchment bookbindings, Koninklijke Bibliotheek - National library of the Netherlands]  

Φωτογραφία

[Prints and Photographs: resources on the web (ιστοσελίδα με συνδέσεις σε πηγές σχετικές με τεχνικές χάραξης και φωτογραφίας, online συλλογές και καλλιτέχνες)

[Ιστορία της φωτογραφίας: Encyclopaedia Britannica] [A WORLD HISTORY OF PHOTOGRAPHY by Naomi Rosenblum] [Photographers' Dictionary] [Forum σχετικό με την αποκατάσταση και τη χρονολόγηση φωτογραφιών]

[Northern States Conservation Center: Συνδέσεις σχετικές με τη διατήρηση φωτογραφιών]

[Albumen: Διατήρηση και φθορά της αλβουμινοτυπίας, συνδέσεις προς πηγές πλήρους κειμένου] [Συνδέσεις προς πηγές πλήρους κειμένου σχετικές με διάφορες τεχνικές φωτογραφίας, κυρίως της αλβουμινοτυπίας]

[Ιστορία της φωτογραφίας - μεγάλοι Έλληνες φωτογράφοι - Στα Ελληνικά] [Ιστορία της φωτογραφίας - Στα Ελληνικά]

Κινηματογραφική ταινία

[Ιστορία της ανακάλυψης του κινηματογράφου

Μαγνητοταινία, Δίσκος. Ηχογραφήσεις

[Richard L. Hess, Tape History Page]

[International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA)]

[Association for the preservation of the audiovisual heritage of Switzerland: Υπερσυνδέσεις και οδηγοί για τη διατήρηση σύγχρονων αντικειμένων]

[EDISON CYLINDERS: Οι 3 πρώτοι κύλινδροι ηχογραφημένοι από τον Thomas Edison]

[Conservation on Line, Audio Preservation: Υπερσυνδέσεις και on line βιβλιογραφία σχετική με τη συντήρηση και τη διατήρηση ηχογραφήσεων]

[Association of Research Libraries: Sound Savings: Preserving Audio Collections (Οδηγοί πλήρους κειμένου για τη διατήρηση ηχογραφήσεων]

Ψηφιοποίηση

Ψηφιοποίηση: Καλές Πρακτικές και Πρακτικές Οδηγίες

[The Arts and Humanities Data Service:Creating Digital Audio Resources A Guide to Good Practice (Οδηγός καλών πρακτικών ψηφιοποίησης ήχου)] [Audio Tape Digitisation Workflow: Digitisation workflow for analogue open reel tapes (Οδηγός ψηφιοποίησης μαγνητοταινίας)]