Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Προσωπικός ιστότοπος του Σπύρου Ζερβού

Citations

Σύνολο ετεροαναφορών: 210 (τελευταία ενημέρωση 31/1/2018)

Το προφίλ μου στο Google Scholar

Alexopoulou I & Zervos S (2016). "Paper conservation methods: An international survey". Journal of Cultural Heritage, 21, 922-930. doi: 10.1016/j.culher.2016.04.001

Αναφορές σε αυτό το άρθρο:

 1. Sequeira SO, Laia CAT, Phillips AJL, Cabrita EJ & Macedo MF (2017). “Clotrimazole and calcium hydroxide nanoparticles: A low toxicity antifungal alternative for paper conservation”. Journal of Cultural Heritage, 24, 45-52. doi: https://doi.org/10.1016/j.culher.2016.12.004 
 2. da Costa, ACA, do Nascimento Corrêa, F  & de Souza Sant’anna, G (2017). “A Timeline of Analytical Techniques for Characterization and Treatment of Iron-gall Ink–A Brief Overview of the Last Two Decades”. American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS), 31(1), 249-264.

Επιστροφή στο βιογραφικό

Banou P, Alexopoulou A, Chranioti C, Tsimogiannis D, Terlixi A-V, Zervos S  & Singer BW (2016). "The effect of oil binders on paper supports via VOC analysis". Journal of Cultural Heritage, 20, 589-598. doi: 10.1016/j.culher.2016.01.003 

Αναφορές σε αυτό το άρθρο:

 1. Moutsatsou, A, Terlixi, A, Alexopoulou, A & Koukios, E (2017). “Contribution of visible and fluorescence light microscopy to a non-invasive authenticity control of paper substrates of 19th century watercolour paintings”. Cellulose Chemistry and Technology, 51(5-6), 489-495.

Επιστροφή στο βιογραφικό

Zervos S & Alexopoulou I (2015) "Paper conservation methods: a literature review". Cellulose, 22(5), 2859-2897.

Αναφορές σε αυτό το άρθρο:

 1. Zhang, M & Jiang, F (2018). “One-Step Lining and Deacidification of Aged Newspapers with Double-sided Writing”. Restaurator, Ahead of print.
 2. Wei, T, Yunting, P, Yintao, l, Lifen, C & Yanxiong, F (2017). ”Ultrasound-assisted deacidification of aged paper using borates”. Cellulose Chemistry and Technology, 51(9-10), 965-973.
 3. Jacob, SM, Raseetha, J & Kelkar-Mane, V (2017). “Physico-chemical assessment of biodeteriorated and biodegraded archival paper”. International Journal of Conservation Science, 8(4), 607-618.
 4. Liang, X, Zheng, L, Li, S, Fan, X, Shen, S & Hu, D (2017). “Electrochemical removal of stains from paper cultural relics based on the electrode system of conductive composite hydrogel and PbO 2”. Scientific reports, 7(1), 8865.
 5. McGath, MK, Hall, AK, Zaccaron, S, Wallace, J, Minter, WD &  McGuiggan, PM (2017). “Stewing in Its Own Juices? The Permeability of PET by Water and Acetic Acid”. Restaurator, 38(4), 355–382.
 6. Youssef, A, Rushdy, A & Noshy, W (2017). “Influence of Bleaching Materials on Mechanical and Morphological Properties for Paper Conservation”. Egyptian Journal of Chemistry, 60(5), 893-903.
 7. Feliz-Oliver, L & Colbourne, J (2016). “El blanqueo solar aplicado a la restauración del documento gráfico (solar bleaching applied to the restoration of graphical documents)”. Conservación de Arte Contemporáneo. 17ª Jornada. Museo Nacional, Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, Spain, 141-151.
 8. He M, Zhang K, Chen G, Tian J & Su B. (2017). “Ionic gel paper with long-term bendable electrical robustness for use in flexible electroluminescent devices”. ACS Applied Materials & Interfaces, Article ASAP. doi: 10.1021/acsami.7b02433
 9. Hubbe MA, Smith RD, Zou X, Katuscak S, Potthast A & Ahn K (2017). “Deacidification of Acidic Books and Paper by Means of Non-aqueous Dispersions of Alkaline Particles: A Review Focusing on Completeness of the Reaction”. Bioresources, 12(2).
 10. Koziróg, A & Wysocka-Robak, A (2017). "Application of Ionic Liquids in Paper Properties and Preservation". In: Handy, S (ed.) Progress and Developments in Ionic Liquids. InTech, 51-72.
 11. Pietrzak, K, Koziróg, A, Bučková, M, Puškárová, A & Scholtz, V (2016). “Disinfection methods for paper”. In: Gutarowska, B (ed.) A modern approach to biodeterioration assessment and the disinfection of historical book collections. Lodz, Poland, Institute of Fermentation Technology and Microbiology. Lodz University of Technology.
 12. Ciolacu F, Nicu R, Balan T & Bobu E (2016). “Chitosan Derivatives as Bio-based Materials for Paper Heritage Conservation”. Bioresources, 12(1), 735-747.
 13. Kadaifciler DG (2016). "Bioaerosol assessment in the library of Istanbul University and fungal flora associated with paper deterioration". Aerobiologia, first online, 1-16. doi: 10.1007/s10453-016-9457-z
 14. De Filpo G, Palermo AM, Tolmino R, Formoso P & Nicoletta FP (2016). "Gellan gum hybrid hydrogels for the cleaning of paper artworks contaminated with Aspergillus versicolor". Cellulose, 23(5), 3265-3279. doi: 10.1007/s10570-016-1021-z
 15. Jiang F, Yang Y, Weng J & Zhang X (2016). "Layer-by-Layer Self-Assembly for Reinforcement of Aged Papers". Industrial & Engineering Chemistry Research, Article ASAP. doi: 10.1021/acs.iecr.6b02988
 16. Hasanah S (2016). "Evaluasi teknik pemutihan dalam restorasi kertas arsip". Jurnal Selulosa, 5(02).

Επιστροφή στο βιογραφικό

Vassilakaki E, Zervos S & Giannakopoulos G (2015). "CIDOC-CRM extensions for conservation processes: A methodological approach". In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTEGRATED INFORMATION (IC-ININFO 2014): Proceedings of the 4th International Conference on Integrated Information. AIP Publishing, 185-192. http://dx.doi.org/10.1063/1.4907835

Αναφορές σε αυτό το άρθρο:

 1. Messaoudi, T, Véron, P, Halin, G & De Luca, L (2017). “An ontological model for the reality-based 3D annotation of heritage building conservation state”. Journal of Cultural Heritage, Article in press.

Επιστροφή στο βιογραφικό

Triantafyllou I, Koulouris A, Zervos S, Dendrinos M & Giannakopoulos G (2015). "Significance of clustering and classification applications in digital and physical libraries". In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTEGRATED INFORMATION (IC-ININFO 2014): Proceedings of the 4th International Conference on Integrated Information. AIP Publishing, 133-140.

Αναφορές σε αυτό το άρθρο:

 1. Vorgia F, Triantafyllou I & Koulouris A (2017). "Hypatia Digital Library: A Text Classification Approach Based on Abstracts". Strategic Innovative Marketing, Springer Proceedings in Business and Economics, 727-733.

Επιστροφή στο βιογραφικό

Zervos S, Choulis K & Panagiaris G (2014). "Experimental design for the investigation of the environmental factors effects on organic materials (Project INVENVORG). The case of paper". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 147, 39-46. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.07.100

Αναφορές σε αυτό το άρθρο:

 1. Dellaportas P, Papageorgiou E, & Panagiaris G (2014). "Museum factors affecting the ageing process of organic materials: review on experimental designs and the INVENVORG project as a pilot study". Heritage Science, 2(1), 2. doi: 10.1186/2050-7445-2-2

Επιστροφή στο βιογραφικό

Zervos S, Kyriaki-Manessi D, Koulouris A, Giannakopoulos G & Kouis DA (2013). "Evaluation of the e-class platform of the LIS Dept., TEI of Athens". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 73, 727-735.

Αναφορές σε αυτό το άρθρο:

 1. Kavoura A (2014). "Social media, online imagined communities and communication research". Library Review, 63, 490-504. doi:10.1108/LR-06-2014-0076

Επιστροφή στο βιογραφικό

Kyriaki-Manessi D, Koulouris A, Giannakopoulos G & Zervos S (2013). "Exploratory research regarding faculty attitudes towards the institutional repository and self archiving". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 73, 777-784.

Αναφορές σε αυτό το άρθρο:

 1. Gunasekera, C (2017). “Social science scholars perception towards open access and institutional repositories”. PEOPLE: International Journal of Social Sciences, 3(2), 2244-2259.
 2. Bolu C, Nkiko C & Adewumi A (2015). "Optimal selection of digital asset management systems in academic libraries: Leveraging on covenant university model". Library Philosophy and Practice (e-journal).
 3. Shukla P & Khan AM (2014). "Implications of Institutional Repositories on Contributors' Professional and Publishing Practices: A Survey". International Information & Library Review, 46, 125-136
 4. Giannakopoulos G, Koulouris A, & Kokkinos D (2014). "Libraries in crisis: a glimpse over Greece and Cyprus". Procedia - Social and Behavioral Sciences, , 147, 411-417.
 5. Mulhanga MM, Lima SR, Massingue V, & Ferreira J N (2014). "Expanding Scientific Knowledge Frontiers: Open Repositories in Developing Countries Supported by NRENs". In Á Rocha, AM Correia, FB Tan & KA Stroetmann (Eds.), New Perspectives in Information Systems and Technologies. Springer, Vol. 275, 127-136.
 6. Vrana R (2013). "Digital repositories of scientific information at the Croatian universities: Developing the bridge towards e-science. Information Technology Interfaces (ITI)". Proceedings of the ITI 2013 35th International Conference, 145-150.

Επιστροφή στο βιογραφικό

Koulouris A, Kyriaki-Manessi D, Giannakopoulos G & Zervos S (2013). "Institutional repository policies: Βest practices for encouraging self-archiving". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 73, 769-776.

Αναφορές σε αυτό το άρθρο:

 1. Bolu C, Nkiko C & Adewumi A (2015). "Optimal selection of digital asset management systems in academic libraries: Leveraging on covenant university model". Library Philosophy and Practice (e-journal).
 2. Vrana R (2015). "Digital repositories and scientific communication challenge". Paper presented at the THE FUTURE OF INFORMATION SCIENCES-INFUTURE2015, 357-366. doi: 10.17234/INFUTURE.2015.37
 3. Ale Ebrahim N, Salehi H, Embi MA, Habibi F, Gholizadeh H, & Motahar SM (2014). "Visibility and citation impact". International Education Studies, 7(4), 120-125.
 4. Koutras N & Bottis M (2014). "In Search of One Sole Institutional Repository in Greece: Adventures and Solutions for an Integration of Repositories towards Bridging Digital Divide". American International Journal of Contemporary Research, 4(2), 119-124.
 5. Vrana R (2013). "Digital repositories of scientific information at the Croatian universities: Developing the bridge towards e-science. Information Technology Interfaces (ITI)". Proceedings of the ITI 2013 35th International Conference, 145-150.
 6. Mole V, Chatzilia M, Paraskevopoulos K, Garoufallou E & Siatri R (2013). "Web-based Information Literacy in an Academic Library: The Example of the Library of ATEI of Thessaloniki". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 73, 181-187.

Επιστροφή στο βιογραφικό

Zervos S (2013). "Revising Established Tenets in Paper Conservation". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 73, 35-42.  

Αναφορές σε αυτό το άρθρο:

 1. Zidan, Y, El-Shafei, A, Noshy, W & Salim, E (2017). “A comparative study to evaluate conventional and nonconventional cleaning treatments of cellulosic paper supports”. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, 17(3), 337-353.
 2. Ciolacu F, Nicu R, Balan T & Bobu E (2016). “Chitosan Derivatives as Bio-based Materials for Paper Heritage Conservation”. Bioresources, 12(1), 735-747.
 3. Hassan RRA (2015). "Behavior of archaeological paper after cleaning by organic solvents under heat accelerated aging". Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 15(3), 141-150. doi: 10.5281/zenodo.18365
 4. Soleymani S (2015). "The effects of plant dyes, watercolours and acrylic paints on the physical, chemical and biological stability of Japanese tissue paper used in paper conservation". Doctoral thesis, The University of Canberra, Canberra.

Επιστροφή στο βιογραφικό

Giannakopoulos G, Kyriaki-Manessi D & Zervos S (2012). "Teaching information as an integrated field: Assessing the Curriculum of the LIS Dept of the TEI of Athens", Education for Information, 29(2), 163-183.

Αναφορές σε αυτό το άρθρο:

 1. Saladyanant T (2014). "Library and Information Science Curriculum in Thai Universities Compared with IFLA Guidelines for Professional Library/Information Educational Programs". Procedia-Social and Behavioral Sciences, 147, 120-125.
 2. Giannakopoulos G, Koulouris A, & Kokkinos D (2014). "Libraries in crisis: a glimpse over Greece and Cyprus". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 147, 411-417.
 3. Giannakopoulos G, Koumantakis I (2014). "Archival studies in greece and the emerging field of integrated information". Library Review, 63, 422-435. doi:10.1108/lr-11-2013-0141.

Επιστροφή στο βιογραφικό

Giannakopoulos G, Kyriaki-Manesi D & Zervos S (2011). "Approaching information as an integrated field: Educating information professionals". In: Giannakopoulos G & Sakas D (eds.), International Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2011), Kos Island, Greece, 29 Sep. - 3 Oct. 2011. Advances on Information Processing and Management. Piraeus, I-DAS Press, 128-131.

Αναφορές σε αυτό το άρθρο:

 1. Houssos N, Stamatis K, Koutsourakis P, Kapidakis S, Garoufallou E, Koulouris A (2014). "Enhanced OAI-PMH services for metadata sharing in heterogeneous environments". Library Review, 63, 465-489.

Επιστροφή στο βιογραφικό

Zervos S (2010). "Natural and accelerated ageing of cellulose and paper: A literature review". In: Lejeune, A. & Deprez, T. (eds.) Cellulose: Structure and Properties, Derivatives and Industrial Uses. New York, Nova Publishing, 155-203.

Αναφορές σε αυτό το άρθρο:

 1. Liu, Y, Cigić, IK & Strlič, M (2017). “Kinetics of accelerated degradation of historic iron gall ink-containing paper”. Polymer Degradation and Stability, 142, 255-262.
 2. Rushdy, AM, Wahba, WN, Abd-Aziz, MS, Samahy, ME & Kamel, S (2017). “A comparative study of consolidation materials for paper conservation”. International Journal of Conservation Science, 8(3), 441-452.
 3. Mallamace, D, Vasi, S, Missori, M, Mallamace, F & Corsaro, C (2018). “NMR investigation of degradation processes of ancient and modern paper at different hydration levels”. Frontiers of Physics, 13(1), 138202.
 4. Čabalová I, Kačík F, Gojný J, Češek B, Milichovský M, Mikala O, . . . Ďurkovič J (2017). “Changes in the Chemical and Physical Properties of Paper Documents due to Natural Ageing”. Bioresources, 12(2), 2618-2634.
 5. Geffertová J, Geffert A & Výbohová E (2017). “Effect of the thermal ageing on selected characteristics of recycled office paper”. Acta Facultatis Xylologiae Zvolen res Publica Slovaca, 59(1), 59.
 6. Hubbe MA, Smith RD, Zou X, Katuscak S, Potthast A & Ahn K (2017). “Deacidification of Acidic Books and Paper by Means of Non-aqueous Dispersions of Alkaline Particles: A Review Focusing on Completeness of the Reaction”. Bioresources, 12(2).
 7. Corsaro C, Mallamace D, Vasi S, Pietronero L, Mallamace F & Missori M (2016). “The role of water in the degradation process of paper using 1H HR-MAS NMR spectroscopy”. Physical Chemistry Chemical Physics, 18(48), 33335-33343. doi: 10.1039/c6cp06601a
 8. Dzinavatonga K (2015). "Spectroscopic analysis of historical documents". PhD thesis, North-West University, South Africa, Mahikeng. 
 9. Teodonio L, Missori M, Pawcenis D, Lojewska J & Valle F (2016). "Nanoscale analysis of degradation processes of cellulose fibers". Micron. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.micron.2016.07.013
 10. Sladkevich S, Dupont A-L, Sablier M, Seghouane D & Cole RB (2016). "Understanding paper degradation: identification of products of cellulosic paper decomposition at the wet-dry “tideline” interface using GC-MS". Analytical and Bioanalytical Chemistry, 1-15. doi: 10.1007/s00216-016-9916-y
 11. Wagner L, Almkvist G, Bader TK, Bjurhager I, Rautkari L & Gamstedt EK (2016). "The influence of chemical degradation and polyethylene glycol on moisture-dependent cell wall properties of archeological wooden objects: a case study of the Vasa shipwreck". Wood Science and Technology, 50(6), 1103-1123. doi: 10.1007/s00226-016-0861-x
 12. Gimat A, Kasneryk V, Dupont A-L, Paris S, Averseng F, Fournier J, . . . Rouchon V (2016). "Investigating the DMPO-formate spin trapping method for the study of paper iron gall ink corrosion". New Journal of Chemistry. doi: 10.1039/c6nj01480a
 13. Borrego S, Gomez de Saravia S, Valdes O, Vivar I, Battistoni P & Guiamet P (2016). "Biocidal activity of two essential oils on fungi that cause biodeterioration of paper documents". International Journal of Conservation Science, 7(2), 369-380.
 14. Geffertova J, Geffert A & Deliiski N (2016). "The Effect of Light on the Changes of White Office Paper". Key Engineering Materials, 688, 104-111. doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.688.104
 15. Baglioni P, Chelazzi D, Giorgi R Xing H & Poggi G (2016). "Alkaline Nanoparticles for the Deacidification and pH Control of Books and Manuscripts". In P Dillmann, L Bellot-Gurlet & I Nenner (Eds), Nanoscience and Cultural Heritage, 253-281, Paris, Atlantis Press.
 16. Valdés-Pérez O, Borrego-Alonso S, Vivar-González I, Anaya-Villalpanda M & Molina-Veloso A (2016). "Actividad antifúngica del aceite esencial de clavo de olor en el control del biodeterioro fúngico de documentos". Revista CENIC Ciencias Biológicas, 47(2), 78-85.
 17. Hubbe MA & Gill RA (2016). "Fillers for Papermaking: A Review of their Properties, Usage Practices, and their Mechanistic Role". Bioresources, 11(1), 2886-2963.
 18. Tkalčec MM, Bistričić L & Leskovac M (2016). "Influence of adhesive layer on the stability of kozo paper". Cellulose, 23(1), 853-872. doi: 10.1007/s10570-015-0816-7.
 19. Soleymani S (2015). "The effects of plant dyes, watercolours and acrylic paints on the physical, chemical and biological stability of Japanese tissue paper used in paper conservation". Doctoral thesis, The University of Canberra, Canberra.
 20. Stepanov A, Saukkonen E & Piili H (2015). "Possibilities of laser processing of paper materials". Physics Procedia, 78, 138-146. 
 21. Strlič M, Grossi CM, Dillon C, Bell N, Fouseki K, Brimblecombe P, . . . & De Bruin G (2015). "Damage function for historic paper. Part III: Isochrones and demography of collections". Heritage Science, 3(1), 1-11. doi: 10.1186/s40494-015-0069-7
 22. Bartl B, Mašková l, Paulusová H, Smolík J, Bartlová l & Vodička P (2015). "Vliv prachových částic na degradaci celulózy". Paper presented at the Sborník Workshopu Projektu Naki DF11P01OVV020, Metodika Hodnocení Vlivu Kvality Ovzduší na Knihovní n Archivní Fondy, Praha, 15 October 2015, 42-49.
 23. Kim JK, Choi KH, Lee MK (2015). "Permanent characteristics of the handsheet mixed with hemp bast fiber". Journal of Planning and Environment Law, 2, 71-77 doi:10.7584/ktappi.2014.46.6.071
 24. Čabalová I, Kačík F (2015). "CHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA PAPIEROV Z HISTORICKÝCH KNÍH (CHEMICAL CHARACTERISATION OF PAPERS FROM HISTORICAL BOOKS)". ACTA FACULTATIS XYLOLOGIAE ZVOLEN, 57, 37-42.
 25. Violante C, Teodonio L, Mosca Conte A, Pulci O, Kupchak I, Missori M (2015). "An ab-initio approach to cultural heritage: The case of ancient paper degradation". Physica status solidi (b), 252,112-117
 26. Bartl B, Mašková L, Paulusová H, Smolík J, Bartlová L, Vodička P (2015). "The effect of dust particles on cellulose degradation". Studies in Conservation, 61, 4, 203-208. http://dx.doi.org/10.1179/2047058414Y.0000000158
 27. Kim S-K & Kim Y-J (2014). "The Method of Exposure Determination for Digital Infrared Photography in Forensic Field". The Journal of the Korea Contents Association, 14(2), 181-191.
 28. Hubbe MA (2015). "Oops, I thought that those books had been deacidified". Bioresources, 10, 6305-6309.
 29. Lee H, Lee J, Kim M, Sim K & Jung Youn H (2014). "Strengthening Performance of Aged Papers with Chemical Strengthening Treatments". Journal of Korea TAPPI, 46, 35-42.  doi:http://dx.doi.org/10.7584/ktappi.2014.46.5.035
 30. Maheswari CU, Reddy KO & Muzenda E (2014). "Extraction, Chemical Composition, Morphology and Characterization of Cellulose Microfibrils from Ficus Leaves". Journal of Biobased Materials and Bioenergy, 8(4), 409-414. doi: 10.1166/jbmb.2014.1452
 31. Kim JK, Choi KH & Lee MK (2014). "Permanent characteristics of the handsheet mixed with hemp bast fiber". Palpu Chongi Gisul/Journal of Korea Technical Association of the Pulp and Paper Industry, 46, 71-77 doi:10.7584/ktappi.2014.46.6.071
 32. Conte AM, Pulci O, Misiti MC, Lojewska J, Teodonio L, Violante C & Missori M (2014). "Visual degradation in Leonardo da Vinci's iconic self-portrait: A nanoscale study". Applied Physics Letters, 104(22), 224101 doi:http://dx.doi.org/10.1063/1.4879838
 33. Menart E, de Bruin G & Strlič M (2014). "Effects of NO2 and acetic acid on the stability of historic paper". Cellulose, 21(5), 3701-3713. doi: 10.1007/s10570-014-0374-4.
 34. Missori M, Pulci O & Mosca Conte A (2014). "Spectroscopy of Ancient Documents". In B Bhushan (Ed), Encyclopedia of Nanotechnology, 1-10, Dordrecht, Springer Netherlands.
 35. Santos SM, Carbajo JM, Quintana E, Ibarra D, Gomez N, Ladero M, . . . & Villar JC (2014). "Characterization of purified bacterial cellulose focused on its use on paper restoration". Carbohydrate Polymers, 116, 173-181. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.03.064
 36. Missori M, Pulci O, Teodonio L, Violante C, Kupchak I, Bagniuk J, . . . & Conte AM (2014). "Optical response of strongly absorbing inhomogeneous materials: Application to paper degradation". Physical Review B, 89(5), 054201. http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.89.054201
 37. Dellaportas P, Papageorgiou E & Panagiaris G (2014). "Museum factors affecting the ageing process of organic materials: review on experimental designs and the INVENVORG project as a pilot study". Heritage Science, 2(1), 2. doi: 10.1186/2050-7445-2-2
 38. Bagniuk J, Felici AC, Lojewska J, Misiti MC, Mariani F, Missori M, . . . & Valle F (2014). "Innovative approaches for ancient paper diagnostic". Paper presented at the VIII Congresso Nazionale di Archeometria. Scienze e Beni Culturali: stato dell’arte e prospettive, Bologna 5-7 Febbraio 2014.
 39. Hubbe MA (2014). "Prospects for maintaining strength of paper and paperboard products while using less forest resources: A Review". Bioresources, 9(1), 1-130.
 40. Berkelmans R, Doyle J, Oppen MJH, Asbridge EF & Brown AR (2014). "Efficacy of long-term coral tissue storage in ethanol for genotyping studies". Coral Reefs, 33, 1, 89–96. DOI: 10.1007/s00338-013-1106-1
 41. Menart E. (2013). "Indoor pollution in archival collections in the context of a changing environment" (doctoral thesis). UCL (University College London).
 42. Briškárová A & Kačík F (2013). "Influence of modificatory reagents on cellulose degradation at accelerated ageing (Vplyv modifikačných činidiel na degradáciu celulózy pri urýchlenom starnutí papiera)". Acta Facultatis Xylologiae, 55(2), 87-95.
 43. Anders M (2013). "Book and Paper Preservation". In: Holik H (ed.) Handbook of Paper and Board: Second Edition. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 1087-1108. DOI: 10.1002/9783527652495
 44. Corsaro C, Mallamace D, Łojewska J, Mallamace F, Pietronero L & Missori M (2013). "Molecular degradation of ancient documents revealed by 1H HR-MAS NMR spectroscopy". Scientific Reports, 3 (online). DOI: 10.1038/srep02896
 45. Peller A, Reháková M, Ciglanská M & Šimon P (2014). "Role of thermoxidation and depolymerisation in the ageing of systems paper/gum arabic/historical ink". Chemical Papers, 68, 4, 564–574. DOI: 10.2478/s11696-013-0470-1.
 46. Jablonský M, Holúbková S, Kazíková J, Botková M, Ház A & Bajzíková M (2013). "The treatment of acid newsprint paper: Evaluation of treatment by ΜgΟ or by a mixture of MgO and methyl methoxy magnesium carbonate". Wood Research, 58(2), 151-164.
 47. Čabalová I, Kačík,F & Briškárová A (2013). "Breaking length and macromolecular Characteristics Of Papers From Historical Books" (Tržná dĺžkics a makromolekulové vlastnosti papierov v historických knihách). Acta Facultatis Xylologiae, 55(1), 61-70.
 48. Kemppainen K, Haapala A, Körkkö M & Niinimäki J (2013). "Ink and dirt behavior in pulping after artificial aging of cold-set offset printed newspapers in different humidity conditions". Resources, Conservation and Recycling, 76, 41–49. http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2013.03.008
 49. Conte AM, Violante C, Missori M, Bechstedt F, Teodonio L, Ippoliti E, Carloni P, Guidoni L & Pulc, O (2013). "Theoretical optical spectroscopy of complex systems". Journal of Electron Spectroscopy and related Phenomena, 189, Supplement, 46–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.elspec.2013.02.002.
 50. Conte AM, Pulci O, Knapik A, Bagniuk J, Del Sole R, Lojewska J & Missori M (2012). "Role of Cellulose Oxidation in the Yellowing of Ancient Paper". Physical Review Letters, 108(15), 158301. DOI: 10.1103/PhysRevLett.108.158301
 51. Jablonský M, Kazíková J & Holúbková S (2010). "The effect of the iron-gall ink on permanence in paper by breaking length, degree of polymerisation and thermogravimetric stability of paper during accelerated ageing". Acta Chimica Slovaca, 3, 63-73.
 52. Menart E, De Bruin G, & Strlič M (2011). "Dose–response functions for historic paper". Polymer Degradation and Stability, 96(12), 2029-2039.
 53. Jablonský M, Katuščák S, Holúbková S, Hroboňová K & Lehotay J (2011). "The Effect of Acetic and Formic Acid Formation during Accelerated Ageing on Embrittlement of Newsprint Paper". Restaurator 32(4), 318-347.
 54. Area MC & Cheradame H (2011). "Paper Aging and Degradation: Recent Findings and Research Methods". BioResources (http://www.bioresources.com) 6(4), 5307-5337.
 55. Jablonský M, Kačík F, Kazíková J, Čabalová I & Sivák J (2011). "Kinetika degradácie celulózy pri urýchlenom starnutí papiera: Vyhodnotenie modifikácie suspenziou MgO v perfluóralkánoch (Kinetics of cellulose degradation at accelerated ageing: Evaluation of treatment by MgO in perfluoralkanes)". Acta Facultatis Xylologiae Zvolen 53(2), 63−69.
 56. Baty JW, Maitland CL, Minter,W, Hubbe MA & Jordan-Mowery SK (2010). "Deacidification for the conservation and preservation of paper-based works: A review". BioResources (http://www.bioresources.com) 5(3), 1955-2023.

Επιστροφή στο βιογραφικό

Zervos S (2007). "Evaluating treatments of paper using statistically valid test methods. Part II: Experimental setup and protocol". Restaurator, 28(4), 256-288.

Αναφορές σε αυτό το άρθρο:

 1. Sequeira SO, Laia CAT, Phillips AJL, Cabrita EJ, & Macedo MF (2017). “Clotrimazole and calcium hydroxide nanoparticles: A low toxicity antifungal alternative for paper conservation”. Journal of Cultural Heritage, 24, 45-52. doi: https://doi.org/10.1016/j.culher.2016.12.004 
 2. Mahgoub H, Bardon T, Lichtblau D, Fearn T & Strlič M (2016). “Material properties of Islamic paper”. Heritage Science, 4(1), 34. doi: 10.1186/s40494-016-0103-4
 3. Kostadinovska M (2015). "Non-destructive Characterization of Paper Artifacts in Conservation Treatments". Paper presented at the QUAESTI-Virtual Multidisciplinary Conference, December, 7 - 11 2015.
 4. Dellaportas P, Papageorgiou E & Panagiaris G. (2014). "Museum factors affecting the ageing process of organic materials: review on experimental designs and the INVENVORG project as a pilot study". Heritage Science, 2(1), 2. doi: 10.1186/2050-7445-2-2
 5. Briškárová A & Kačík F (2013). "Influence of modificatory reagents on cellulose degradation at accelerated ageing (Vplyv modifikačných činidiel na degradáciu celulózy pri urýchlenom starnutí papiera)". Acta Facultatis Xylologiae, 55(2), 87-95.
 6. Malea E, Papageorgiou E & Panagiaris G (2011). “Investigation of the degradation mechanisms of organic materials: from accelerated ageing to chemometric studies”. In: Giannakopoulos G & Sakas D (eds.) International Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2011), Kos Island, Greece, 29 Sep. - 3 Oct. 2011. Advances on Information Processing and Management. Piraeus, I-DAS Press, 280-284. [conference program] [conference proceedings]
 7. Jablonský M, Kazíková J, Holúbková S (2010). "The effect of the iron-gall ink on permanence in paper by breaking length, degree of polymerisation and thermogravimetric stability of paper during accelerated ageing". Acta Chimica Slovaca, 3, 63-73.

Επιστροφή στο βιογραφικό

Zervos S (2007). "Accelerated ageing kinetics of pure cellulose paper after washing, alkalization and impregnation with methylcellulose". Restaurator, 28(1), 55-69.

Αναφορές σε αυτό το άρθρο:

 1. Čabalová I, Kačík F, Gojný J, Češek B, Milichovský M, Mikala O, . . . Ďurkovič J (2017). “Changes in the Chemical and Physical Properties of Paper Documents due to Natural Ageing”. Bioresources, 12(2), 2618-2634.
 2. Hubbe MA, Smith RD, Zou X, Katuscak S, Potthast A & Ahn K (2017). “Deacidification of Acidic Books and Paper by Means of Non-aqueous Dispersions of Alkaline Particles: A Review Focusing on Completeness of the Reaction”. Bioresources, 12(2).
 3. Manuhara G, Khasanah L & Utami R (2016). "Changes in grammage, tearing resistance, and water vapor transmission rate of active paper incorporated with Cinnamaldehyde during storage at various temperatures". Paper presented at the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 107, 012031. doi:10.1088/1757-899X/107/1/012031.
 4. Tkalčec MM, Bistričić L & Leskovac M (2016). "Influence of adhesive layer on the stability of kozo paper". Cellulose, 23(1), 853-872. doi: 10.1007/s10570-015-0816-7.
 5. Vänskä E, Luukka M, Solala I & Vuorinen T (2013). "Effect of water vapor in air on thermal degradation of paper at high temperature". Polymer Degradation and Stability, in press. http://dx.doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2013.10.020
 6. Čabalová I, Kačík F & Briškárová A (2013). "Breaking length and macromolecular Characteristics Of Papers From Historical Books" (Tržná dĺžkics a makromolekulové vlastnosti papierov v historických knihách). Acta Facultatis Xylologiae, 55(1), 61-70.
 7. Eilert E (2011). "Conservation of Severely Damaged Paper Using Passivation Polymers". Texas A&M University. Doctoral dissertation.
 8. Ren Wei-Ke, Zheng Xue-Jing & Tang Ke-Yong (2011). “Progress of Research on Yellowing of Natural Polymer Materials”. Leather Science and Engineering, 21(6), TQ321 (in Chinese). DOI: 10.3969/j.issn.1004-7964.2011.06.005.
 9. Croitoru C, Patachia S, Porzsolt A & Friedrich C (2011). "Effect of alkylimidazolium based ionic liquids on the structure of UV-irradiated cellulose". Cellulose 18(6), 1469-1479.
 10. Baty JW, Maitland CL, Minter W, Hubbe MA & Jordan-Mowery SK (2010). "Deacidification for the conservation and preservation of paper-based works: A review". BioResources (http://www.bioresources.com) 5(3), 1955-2023.

Επιστροφή στο βιογραφικό

Zervos S (2007). "Characterization of changes induced by ageing to the microstructure of pure cellulose paper by use of a gravimetric water vapour adsorption technique". Cellulose, 14(4), 375-384.

Αναφορές σε αυτό το άρθρο:

 1. Gurian E, Bellich B & Cesàro A (2016). "Polysaccharide solutions and gels: Isothermal dehydration study by dynamic calorimetric experiments with DSC". Food Hydrocolloids, 61, 163-171. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.foodhyd.2016.05.011
 2. De Filpo G, Palermo AM, Tolmino R, Formoso P & Nicoletta FP (2016). "Gellan gum hybrid hydrogels for the cleaning of paper artworks contaminated with Aspergillus versicolor". Cellulose, 23(5), 3265-3279. doi: 10.1007/s10570-016-1021-z
 3. Zhang X, Hu H, Guo M (2015). "Relaxation of a hydrophilic polymer induced by moisture desorption through the glass transition". Physical Chemistry Chemical Physics, 17, 3186-3195.

Επιστροφή στο βιογραφικό

Zervos S & Moropoulou A (2006). "Methodology and criteria for the evaluation of paper conservation interventions. Literature review". Restaurator, 27(4), 219-274.

Αναφορές σε αυτό το άρθρο:

 1. Hubbe MA, Smith RD, Zou X, Katuscak S, Potthast A & Ahn K (2017). “Deacidification of Acidic Books and Paper by Means of Non-aqueous Dispersions of Alkaline Particles: A Review Focusing on Completeness of the Reaction”. Bioresources, 12(2).
 2. Sequeira SO, Phillips AJL, Cabrita EJ & Macedo MF (2017). “Antifungal treatment of paper with calcium propionate and parabens: Short-term and long-term effects”. International Biodeterioration & Biodegradation, 120, 203-215. doi: https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2017.03.005
 3. Sequeira SO, Laia CAT, Phillips AJL, Cabrita EJ, & Macedo MF (2017). “Clotrimazole and calcium hydroxide nanoparticles: A low toxicity antifungal alternative for paper conservation”. Journal of Cultural Heritage, 24, 45-52. doi: https://doi.org/10.1016/j.culher.2016.12.004 
 4. Pietrzak K, Otlewska A, Danielewicz D, Dybka K, Pangallo D, Kraková L, . . . Gutarowska B (2017). “Disinfection of archival documents using thyme essential oil, silver nanoparticles misting and low temperature plasma”. Journal of Cultural Heritage, 24, 69-77. doi: http://doi.org/10.1016/j.culher.2016.10.011
 5. Danielewicz, D, Dybka, K, Durovič, M & Surma-Ślusarska, B (2016). “A review of methods for the assessment of paper degradation in conservation practice and research”. In: Gutarowska, B (ed.) A modern approach to biodeterioration assessment and the disinfection of historical book collections. Lodz, Poland, Institute of Fermentation Technology and Microbiology. Lodz University of Technology.
 6. Ciolacu F, Nicu R, Balan T & Bobu E (2016). “Chitosan Derivatives as Bio-based Materials for Paper Heritage Conservation”. Bioresources, 12(1), 735-747.
 7. Jiang F, Yang Y, Weng J & Zhang X (2016). "Layer-by-Layer Self-Assembly for Reinforcement of Aged Papers". Industrial & Engineering Chemistry Research, Article ASAP. doi: 10.1021/acs.iecr.6b02988
 8. Valdés-Pérez O, Borrego-Alonso S, Vivar-González I, Anaya-Villalpanda M & Molina-Veloso A (2016). "Actividad antifúngica del aceite esencial de clavo de olor en el control del biodeterioro fúngico de documentos". Revista CENIC Ciencias Biológicas, 47(2), 78-85.
 9. Sequeira SO, Phillips AJ, Cabrita EJ & Macedo MF (2016). "Ethanol as an antifungal treatment for paper: short-term and long-term effects". Studies in Conservation. doi: http://dx.doi.org/10.1080/00393630.2015.1137428
 10. Soleymani S (2015). "The effects of plant dyes, watercolours and acrylic paints on the physical, chemical and biological stability of Japanese tissue paper used in paper conservation". Doctoral thesis, The University of Canberra, Canberra.
 11. Kostadinovska M (2015). "Non-destructive Characterization of Paper Artifacts in Conservation Treatments". Paper presented at the QUAESTI-Virtual Multidisciplinary Conference, December, 7 - 11 2015.
 12. Čabalová I, Kačík F (2015). "CHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA PAPIEROV Z HISTORICKÝCH KNÍH (CHEMICAL CHARACTERISATION OF PAPERS FROM HISTORICAL BOOKS)". ACTA FACULTATIS XYLOLOGIAE ZVOLEN, 57, 37-42.
 13. Puica NM, Lisa G, Ardelean E & Rusu I (2014). "Assessment of the effectiveness of paper consolidation treatments by thermogravimetric analysis". European Journal of Science and Theology, 10(5), 253-262.
 14. Mazzuca C, Micheli L, Carbone M, Basoli F, Cervelli E, Iannuccelli S, Sotgiu S & Palleschi A (2014). "Gellan hydrogel as a powerful tool in paper cleaning process: a detail study". Journal of Colloid and Interface Science, 416, 205-211. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2013.10.062
 15. Briškárová A & Kačík F (2013). "Influence of modificatory reagents on cellulose degradation at accelerated ageing (Vplyv modifikačných činidiel na degradáciu celulózy pri urýchlenom starnutí papiera)". Acta Facultatis Xylologiae, 55(2), 87-95.
 16. Anders M (2013). "Book and Paper Preservation". In: Holik, H (ed.) Handbook of Paper and Board: Second Edition. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 1087-1108. DOI: 10.1002/9783527652495
 17. Moise I, Stanculescu I & Meltzer V (2014). "Thermogravimetric and calorimetric study of cellulose paper at low doses of gamma irradiation". Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 115(2), 1417-1425. DOI: 10.1007/s10973-013-3476-6
 18. Li Q, Xi S & Zhang X (2014). "Conservation of paper relics by electrospun PVDF fiber membranes". Journal of Cultural Heritage, 4, 359-364. http://dx.doi.org/10.1016/j.culher.2013.09.003
 19. Jablonský M, Holúbková S, Kazíková J, Botková M, Ház A & Bajzíková M (2013). "The treatment of acid newsprint paper: Evaluation of treatment by ΜgΟ or by a mixture of MgO and methyl methoxy magnesium carbonate". Wood Research, 58(2), 151-164.
 20. Čabalová I, Kačík F & Briškárová A (2013). "Breaking length and macromolecular Characteristics Of Papers From Historical Books" (Tržná dĺžkics a makromolekulové vlastnosti papierov v historických knihách). Acta Facultatis Xylologiae, 55(1), 61-70.
 21. Balakhnina IA, Brandt NN, Chikishev AY & Rebrikova NL (2013). "Effect of laser radiation on 19th century paper". Restaurator, 34(1), 30-44.
 22. Jablonský M, Kazíkova J, Botkova M & Holúbková S (2012). "Kinetic dependences for the decrease of polymerization of paper undergoing accelerated ageing". Cellulose Chemistry and Technology, 46(9-10), 625-630.
 23. Thomas JL (2012). Evaluation of reduced oxygen display and storage of watercolours. Doctoral thesis, UCL (University College London).
 24. Jablonsky M, Hrobonova K, Katuscak S, Lehotay J & Botkova M (2012). "Formation of acetic and formic acid in unmodified and modified papers during accelerated ageing". Cellulose Chemistry and Technology, 46(5-6), 331-340.
 25. Matsuo M, Umemura K & Kawai S (2012). "Kinetic analysis of color changes in cellulose during heat treatment". Journal of Wood Science, 58(2), 113-119, DOI: 10.1007/s10086-011-1235-5.
 26. Valentin Moise I, Virgolici M, Daniel Negut C, Manea M, Alexandru M, Trandafir L, Lucica Zorila F, Mihaela Talasman C, Manea D, Nisipeanu S, Haiducu M & Balan Z (2011). "Establishing the irradiation dose for paper decontamination". Radiation Physics and Chemistry, 81,  8, 1045–1050.  doi:10.1016/j.radphyschem.2011.11.063.
 27. Jablonský M, Katuščák S, Holúbková, S, Hroboňová, K & Lehotay, J (2011). "The Effect of Acetic and Formic Acid Formation during Accelerated Ageing on Embrittlement of Newsprint Paper". Restaurator 32(4), 318-347.
 28. Area MC & Cheradame H (2011). "Paper Aging and Degradation: Recent Findings and Research Methods". BioResources (http://www.bioresources.com) 6(4), 5307-5337.
 29. Severiano L, Lahr F, Bardi M & Machado L (2011). "Evaluation of the effects of gamma radiation on thermal properties of wood species used in Brazilian artistic and cultural heritage". Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 106(3), 783-786, DOI 10.1007/s10973-011-1840-y.
 30. Jablonský M, Kazíková J, Holúbková S (2010). "The effect of the iron-gall ink on permanence in paper by breaking length, degree of polymerisation and thermogravimetric stability of paper during accelerated ageing". Acta Chimica Slovaca, 3, 63-73.
 31. Baty JW, Maitland CL, Minter W, Hubbe MA & Jordan-Mowery SK (2010). "Deacidification for the conservation and preservation of paper-based works: A review". BioResources (http://www.bioresources.com) 5(3), 1955-2023.
 32. Sandy M, Manning A & Bollet F (2010). "Changes in the crystallinity of cellulose in response to changes in relative humidity and acid treatment". Restaurator, 31(1), 1-18.
 33. Sandy M, Manning A & Bollet F (2009). "Changes in the tensile properties of paper in response to fluctuating relative humidity - relevance to paper conservation". International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts Technology and Management (IC), 2 (1), 6-14. http://www.hdm-stuttgart.de/international_circle/circular/issues/
  09_01/ICJ_02_06_sandy_manning_bollet.pdf [viewed 4.10.2009] open document
 34. Moise I-V, Bratu E, Georgescu RM, Virgolici MA, Negut CD & Cutrubinis M (2009). "Sinteza studiilor de caz privind tratamentul cu radiatii ionizante pentru documentele de arhiva". ARCON 92-083/2008 O sansa pentru viitorul arhivelor: dezinfestare prin tratament cu radiatii ionizante. Centrul de Iradieri Tehnologice IRASM. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei", Magurele. http://www.irasm.ro/arcon/pub/sa1_ifin.pdf [Viewed 4.10.2009] open document
 35. Bansa H (2006). "Neue Entwicklungen im Bereich der bibliothekarischen Bestandserhaltung (Στρατηγική διατήρησης. Μελέτη για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση του γραπτού πολιτισμού στη Γερμανία)". Forum Bestandserhaltung (Φόρουμ για τη διατήρηση υλικού, Πανεπιστήμιο του Μύνστερ). http://www.uni-muenster.de/Forum-Bestandserhaltung /downloads/
  Bansa_Neue_Entwicklungen_2006.pdf [Viewed:8.9.2009] open document
 36. Bansa H (2006). "Strategie Bestandserhaltung. Eine Studie zur langfristigen Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes in Deutschland" Forum Bestandserhaltung. http://www.uni-muenster.de/Forum-Bestandserhaltung/downloads/ Strategie_Bestandserhaltung_Bansa_2006.pdf [Viewed:4.10.2010] open document

Επιστροφή στο βιογραφικό

Zervos S & Moropoulou A (2005). "Cotton cellulose ageing in sealed vessels. Kinetic model of autocatalytic depolymerization". Cellulose, 12(5), 485-496.

Αναφορές σε αυτό το άρθρο:

 1. Moutsatsou, A, Terlixi, A, Alexopoulou, A & Koukios, E (2017). “Contribution of visible and fluorescence light microscopy to a non-invasive authenticity control of paper substrates of 19th century watercolour paintings”. Cellulose Chemistry and Technology, 51(5-6), 489-495.
 2. Hubbe MA, Smith RD, Zou X, Katuscak S, Potthast A & Ahn K (2017). “Deacidification of Acidic Books and Paper by Means of Non-aqueous Dispersions of Alkaline Particles: A Review Focusing on Completeness of the Reaction”. Bioresources, 12(2).
 3. Zięba-Palus J, Wesełucha-Birczyńska A, Trzcińska B, Kowalski R & Moskal P (2017). “Analysis of degraded papers by infrared and Raman spectroscopy for forensic purposes”. Journal of Molecular Structure, 1140, 154-162. doi: http://doi.org/10.1016/j.molstruc.2016.12.012
 4. Heggset EB, Chinga-Carrasco G & Syverud K (2017). "Temperature stability of nanocellulose dispersions". Carbohydrate Polymers, 157, 114-121. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2016.09.077
 5. Pawcenis D, Smoleń M, Aksamit-Koperska MA, Łojewski  T & Łojewska J (2016). "Evaluating the impact of different exogenous factors on silk textiles deterioration with use of size exclusion chromatography". Applied Physics A, 122, 576, 1-10.
 6. Adel AM, Dupont A-L, Abou-Yousef H., El-Gendy A., Paris S & El-Shinnawy N (2014). A study of wet and dry strength properties of unaged and hygrothermally aged paper sheets reinforced with biopolymer composites. Journal of Applied Polymer Science, 131, 18, art. no. 40761, 9212 - 9224. doi: 10.1002/app.40761
 7. Matsuoka S, Kawamoto H & Saka S (2014). "What is active cellulose in pyrolysis? An approach based on reactivity of cellulose reducing end". Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 106, 138-146. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jaap.2014.01.011
 8. Poggi G, Toccafondi N, Melita LN, Knowles JC, Bozec L, Giorgi R & Baglioni P. (2013). "Calcium hydroxide nanoparticles for the conservation of cultural heritage: new formulations for the deacidification of cellulose-based artifacts". Applied Physics A, 1-9. doi: 10.1007/s00339-013-8172-7
 9. Briškárová A & Kačík F (2013). "Influence of modificatory reagents on cellulose degradation at accelerated ageing (Vplyv modifikačných činidiel na degradáciu celulózy pri urýchlenom starnutí papiera)". Acta Facultatis Xylologiae, 55(2), 87-95.
 10. Jablonský M, Holúbková S, Kazíková J, Botková M, Ház A & Bajzíková M (2013). "The treatment of acid newsprint paper: Evaluation of treatment by ΜgΟ or by a mixture of MgO and methyl methoxy magnesium carbonate". Wood Research, 58(2), 151-164.
 11. Jablonský M, Kazíkova J, Botkova M & Holúbková S (2012). "Kinetic dependences for the decrease of polymerization of paper undergoing accelerated ageing". Cellulose Chemistry and Technology, 46(9-10), 625-630.
 12. Thomas JL (2012). Evaluation of reduced oxygen display and storage of watercolours. Doctoral thesis, UCL (University College London).
 13. Jablonsky M, Hrobonova K, Katuscak S, Lehotay J & Botkova M (2012). "Formation of acetic and formic acid in unmodified and modified papers during accelerated ageing". Cellulose Chemistry and Technology, 46(5-6), 331-340.
 14. Matsuo M, Umemura K & Kawai S (2012). "Kinetic analysis of color changes in cellulose during heat treatment". Journal of Wood Science, 58(2), 113-119, DOI: 10.1007/s10086-011-1235-5.
 15. Calvini P (2012). "The role of the Ekenstam equation on the kinetics of cellulose hydrolytic degradation". Cellulose, 19(2), 313-318. DOI: 10.1007/s10570-011-9645-5.
 16. Čabalová I, Kačík F, Geffert A & Kačíková D (2011). The Effects of Paper Recycling and its Environmental Impact. In: Broniewicz, E (ed.) Environmental Management in Practice. InTech, 329-350.
 17. Area MC & Cheradame H (2011). "Paper Aging and Degradation: Recent Findings and Research Methods". BioResources (http://www.bioresources.com) 6(4), 5307-5337.
 18. Látková E (2011). "VPLYV RECYKLÁCIE A STARNUTIA NA ZMENU OPTICKÝCH VLASTNOSTÍ LISTNÁČOVÝCH BUNIČIN OVÝCH VLÁKIEN". In: Botková M, Kučerková L, Vrška M, Šutý Š (eds) SELECTED PROCESSES AT THE WOOD PROCESSING 2011. IX INTERNATIONAL SYMPOSIUM, SEPTEMBER 7–9. 2011, ZVOLEN, SLOVAK REPUBLIC, 2011. FACULTY OF WOOD SCIENCES AND TECHNOLOGY, TECHNICAL UNIVERSITY IN ZVOLEN, 96-104
 19. De Caux LS, Amorim SC, Barony BA & Frossard VA (2010). "Limitations of bleached eucalyptus pulp viscosity as determinant for its quality (Limitações da viscosidade da polpa branqueada de eucalipto como determinante para sua qualidade)". O Papel, 71(6), 43-55.
 20. Stephens CH, Shrestha B, Morris HR, Bier ME, Whitmore PM & Vertes A (2010). "Minimally invasive monitoring of cellulose degradation by desorption electrospray ionization and laser ablation electrospray ionization mass spectrometry". Analyst 135(9), 2434-2444. DOI: 10.1039/C0AN00155D
 21. Baty JW, Maitland CL, Minter W, Hubbe MA & Jordan-Mowery SK (2010). "Deacidification for the conservation and preservation of paper-based works: A review". BioResources (http://www.bioresources.com) 5(3), 1955-2023.
 22. Gehlen MH (2010). "Kinetics of autocatalytic acid hydrolysis of cellulose with crystalline and amorphous fractions". Cellulose 17(2), 245-252. DOI 10.1007/s10570-009-9385-y
 23. Gilbert R, Jalbert J, Duchesne S, Tétreault P, Morin B & Denos Y (2010). "Kinetics of the production of chain-end groups and methanol from the depolymerization of cellulose during the ageing of paper/oil systems. Part 2: Thermally-upgraded insulating papers". Cellulose, 17(2), 253-269. DOI 10.1007/s10570-009-9365-2
 24. Gehlen MH (2009). "Approximate solution of the autocatalytic hydrolysis of cellulose". Cellulose, 16(6), 1069-1073, DOI 10.1007/s10570-009-9315-z.
 25. Zhou Gang, Huang Guan-bao & Wang Shao-peng (2008). "Study on capability of regenerative cellulose from cellulose/phosphoric acid spinning solution". Modern Chemical Industry, 28 (z2) (in Chinese).
 26. Calvini P & Silveira M (2008). "FTIR analysis of naturally aged FeCl3 and CuCl2-doped cellulose papers". e-Preservation Science, 5, 1-8. http://www.morana-rtd.com/e-preservationscience/2008/Calvini-04-02-2008.pdf
 27. Kačík F, Kačíková D, & Vacek V (2008). "Kinetics of cellulose degradation at accelerated paper ageing | [Kinetika degradácie celulózy pri urýchlenom starnutí papiera]". Acta Facultatis Xylologiae, 50(1), 83-90. 
 28. Sawoszczuk T, Barański A, Łagan JM, Łojewski T & Zieba K (2008). "On the use of ASTM closed vessel tests in accelerated ageing research". Journal of Cultural Heritage, 9(4), 401-411.
 29. Kačík F & Kačíková D (2008). "Charakterizácia degradácie celulózy". KNIŽNICA ROČ. 9, Č. 6-7 2008 http://www.snk.sk/swift_data/source/
  casopis_kniznica/2008/jun_jul/43.pdf [Viewed:8.9.2009].
 30. Calvini P (2008). "Comments on the article ‘On the degradation evolution equations of cellulose’ by Hongzhi Ding and Zhongdong Wang". Cellulose, 15(2), 225-228.
 31. Ding H-Z & Wang ZD (2008). "Author response to the comments by P. Calvini regarding the article ‘On the degradation evolution equations of cellulose’ by H-Z Ding and ZD Wang". Cellulose, 15(2), 229-237.
 32. Stephens CH, Whitmore PM, Morris HR & Bier ME (2008). "Hydrolysis of the amorphous cellulose in cotton-based paper"Biomacromolecules, 9(4), 1093-1099.
 33. Ding H-Z & Wang ZD (2008). "On the degradation evolution equations of cellulose". Cellulose, 15(2), 205-224.
 34. Calvini P, Gorassini A & Merlani AL (2008). "On the kinetics of cellulose degradation: Looking beyond the pseudo zero order rate equation". Cellulose, 15(2), 193-203.
 35. Li Zhan-shuang & Yan Gen-cheng (2007). "Investigation of the thermal stability of cellulose and the capability of regenerative cellulose". Applied Science and Technology, 34(4) (in Chinese).
 36. Calvini P, Gorassini A & Luigimerlani A (2007). "Autocatalytic degradation of cellulose paper in sealed vessels". Restaurator, 28(1), 47-54.
 37. Calvini P & Gorassini A (2006). "On the rate of paper degradation: Lessons from the past". Restaurator, 27(4), 275-290.  

Επιστροφή στο βιογραφικό

Moropoulou A & Zervos S (2003). "The immediate impact of aqueous treatments on the strength properties of paper". Restaurator, 24(3), 160-177.

Αναφορές σε αυτό το άρθρο:

 1. Völkel, L, Ahn, K, Hähner, U, Gindl-Altmutter, W & Potthast, A (2017). “Nano meets the sheet: adhesive-free application of nanocellulosic suspensions in paper conservation”. Heritage Science, 5(1), 23.
 2.  Iurciuc, C, Lungu, C, Martin, P & Popa, M (2017). “Gellan. pharmaceutical, medical and cosmetic applications”. Cellulose Chemistry and Technology, 51(3-4), 187-202.
 3. Zidan, Y, El-Shafei, A, Noshy, W & Salim, E (2017). “A comparative study to evaluate conventional and nonconventional cleaning treatments of cellulosic paper supports”. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, 17(3), 337-353.
 4. Mazzuca C, Poggi G, Bonelli N, Micheli L, Baglioni P & Palleschi A. (2017). “Innovative chemical gels meet enzymes: A smart combination for cleaning paper artworks”. Journal of Colloid and Interface Science, 502, 153-164. doi: https://doi.org/10.1016/j.jcis.2017.04.088
 5. Micheli L, Mazzuca C, Palleschi A & Palleschi G (2016). "Development of a diagnostic and cleaning tool for paper artworks: a case of study". Microchemical Journal, 126, 32-41. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.microc.2015.11.052
 6. Mazzuca C, Micheli L, Marini F, Bevilacqua M, Bocchinfuso G, Palleschi G, Palleschi A (2014). "Rheoreversible hydrogels in paper restoration processes: a versatile tool". Chemistry Central Journal, 8:10, 1-11.
 7. Han SH, Lee SK, Shin HC & Kim H (2014). "Verification of Occurring White Fine Particles of MgO on the Surface of Archival Materials During Deacidification Process". Applied Chemistry for Engineering, 25(4), 374-379.
 8. Mazzuca C, Bocchinfuso G, Cacciotti I, Micheli L, Palleschi G & Palleschi A (2013). "Versatile hydrogels: An efficient way to clean paper artworks". RSC Advances, 3(45), 22896-22899. DOI: 10.1039/c3ra44387f
 9. Mazzuca C, Micheli L, Carbone M, Basoli F, Cervelli E, Iannuccelli S, Sotgiu S & Pallesch, A (2013). "Gellan hydrogel as a powerful tool in paper cleaning process: a detail study". Journal of Colloid and Interface Science, in press. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2013.10.062
 10. Eilert E (2011). "Conservation of Severely Damaged Paper Using Passivation Polymers". Texas A&M University. Doctoral dissertation.
 11. Schalkx H, Iedema P, Reissland B, & van Velzen B (2011). "Aqueous Treatment of Water-Sensitive Paper Objects. Capillary Unit, Blotter Wash or Paraprint Wash?". Journal of PaperConservation 12(1), 11-20.
 12. Seki M, Sonoda N, Hidaka S, Morita Τ & Okayama T (2010). "A New Technique for Strengthening Book Papers with Cellulose Derivatives. Part 2: Effect of Cellulose Derivatives on Different Types of Paper". Restaurator 31(2), 126-141.
 13. Baty JW, Maitland CL, Minter W, Hubbe MA & Jordan-Mowery, SK (2010). "Deacidification for the conservation and preservation of paper-based works: A review". BioResources (http://www.bioresources.com) 5(3), 1955-2023.
 14. Uchida Y, Inaba M & Kijima T (2007). "Evaluation of aqueous washing methods of paper by the measurement of organic acid extraction". Restaurator 28(3), 169-184.
 15. Seki M, Sonoda N, Morita T & Okayama T (2005). "A new technique for strengthening book papers using cellulose derivatives". Restaurator 26(4), 239-249.
 16. Knuutinen M, Kecskemeti I, Heikkilä I & Raappana T (2004). "Control of aqueous paper treatments with ion chromatography". Proceedings of the International Conference, Durability of Paper and Writing, November 16-19, 2004, Ljubljana, Slovenia, 81-83.

Επιστροφή στο βιογραφικό

Moropoulou A, Zervos S & Mavrantonis, P. (2001). "Quality control and optimization of the conservation treatments applied to the material of the archives of the Greek Communist Party". Restaurator, 22(3), 146-63.

Αναφορές σε αυτό το άρθρο:

 1. Wang Hai-Song, Hou Qing-Xi, Si Xia, Cao Lei & Cao Zhen-Lei (2007). "Durability of archival paper and research progress". China Pulp & Paper, 26(10), TS761.1. (in Chinese) in Chinese, click "more" at the end of "Refenences"  Google translate, click "more" at the end of "Refenences"
 2. Hähner U, Huhsmann E & Reibke R (2007). "Restaurierung der durch Tintenfraß beschädigten Handschriften des Savigny-Nachlasses. Anwendung der Calciumphytat-Calciumhydrogencarbonat-Behandlung und partieller Stabilisie-rungsmethoden in der Praxis." Abschlussbericht der Universitätsbibliothek Marburg. DFG-Projekt LIS 2 - 557 22 (1) Marburg, INST 1980/1-1. http://archiv.ub.uni-marburg.de/es/2007/0008/pdf/ dfg_abschlussbericht.pdf

Επιστροφή στο βιογραφικό

Impact Factors (2015, Journal Citation Reports, Thomson Reuters)

Physical Review Letters: 7.645

Biomacromolecules: 5.583

Scientific Reports: 5.228

Physical Chemistry Chemical Physics: 4.449

Carbohydrate Polymers: 4.219

Analyst: 4.033

Journal of Colloid and Interface Science: 3.782

Physical Review B: 3.718

Food Hydrocolloids: 3.858

Journal of Analytical and Applied Pyrolysis: 3.652

RSC Advances: 3.289

New Journal of Chemistry: 3.277

Coral Reefs: 3.000

Cellulose: 3.195

Applied Physics Letters: 3.142

Analytical and Bioanalytical Chemistry: 3.125

Polymer Degradation and Stability: 3.120

Microchemical Journal: 2.893

Industrial & Engineering Chemistry Research: 2.567

Chemistry Central Journal: 2.550

Micron: 1.988

Journal of Applied Polymer Science: 1.866

Wood Science and Technology: 1.642

Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena: 1.561

Physica status solidi: 1.522

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry: 1.781

Aerobiologia: 1.452

Applied Physics A: 1.444

BioResources: 1.334

Chemical Papers: 1.326

Radiation Physics and Chemistry: 1.207

Journal of Cultural Heritage: 1.533

Journal of Wood Science: 1.268

Cellulose Chemistry and Technology: 0.833

Journal of Biobased Materials and Bioenergy: 0.635

Studies in Conservation: 0.506

Wood Research: 0.399

Restaurator: 0.387  top