Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Προσωπικός ιστότοπος του Σπύρου Ζερβού

Μαθήματα (3):
Εκδοτική

Α. Έκδοση εντύπου

Α1α. Συγγραφή, υποβολή και αποδοχή

Α1β. Προετοιμασία έκδοσης – διόρθωση, σελιδοποίηση – μοντάζ

Α2. Στοιχεία τυπογραφίας

Α3α. Τεχνολογίες εκτύπωσης

Α3β. Αποπεράτωση εντύπου

Β. Ηλεκτρονική δημοσίευση

Β4. Γενικά – μορφές ηλεκτρονικών εγγράφων (μορφότυπα αρχείων)

Β5. Κατασκευή ιστοσελίδων

Β6. Ψηφιοποίηση

Β7. Ηλεκτρονικό βιβλίο

Β8. Ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Ζερβός, Σ (2009-2011). Σημειώσεις του μαθήματος: Εκδοτική. (Διανέμονται από τον διδάσκοντα σε φωτοτυπίες και αποτελούν μια ασπρόμαυρη και συντομευμένη έκδοση των παρουσιάσεων του μαθήματος)
 • Barnard, M; Peacock, J; Berrill, C (2003). Τεχνολογία Παραγωγής Εντύπου. Αθήνα: Εκδόσεις Ίων. (Το βιβλίο διανέμεται στους σπουδαστές δωρεάν και αποτελεί ένα από τα δύο προτεινόμενα εγχειρίδια του μαθήματος)
 • Peacock, J (1997). Παραγωγή βιβλίου. Αθήνα: Εκδόσεις Ίων. (Το βιβλίο διανέμεται στους σπουδαστές δωρεάν και αποτελεί ένα από τα δύο προτεινόμενα εγχειρίδια του μαθήματος)
 • Speirs, HM (2003). Εισαγωγή στην ψηφιακή εκτύπωση και την απ' ευθείας βιβλιοδεσία. Αθήνα: Εκδόσεις Ίων.
 • Thompson, B (2002). Υλικά εκτυπώσεων. Επιστήμη και τεχνολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Ίων.
 • Huth, EJ (2004). Πώς γράφεται και δημοσιεύεται μία ιατρική εργασία. Αθήνα, Παρισιάνος.
 • Fisher, C; Buglear, J; Lowry, D; Mutch, A; Tansley, C (2007). Researching and Writing a Dissertation: A Guidebook for Business Students. Harlow, England: Pearson Education Limited.
 • Wendy, W (2008). Οδηγός της HTML. Τα πάντα για τους αρχάριους προγραμματιστές. Αθήνα: Γκιούρδας Μ.
 • Tittel, E, Burmeister, MC (2005). HTML 4 For Dummies, 5th Edition. Indianapolis: Wiley Publishing, Inc.
 • Duckett, J (2005). Accessible XHTML and CSS Web Sites Problem - Design - Solution. Indianapolis: Wiley Publishing, Inc.
 • McFarland, DS (2009). CSS, the missing manual. Sebastopol, USA: O'Reilly Media, Inc.
 • Kresh, D, Ed. (2007). The Whole Digital Library Handbook. ALA Editions.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (2009) Piracy of Digital Content. OECD Publishing. [pdf]
 • Βιβλιογραφία και χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό υπάρχει και στη σελίδα των συνδέσεων του μαθήματος

ΕΥΔΟΞΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ