Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Προσωπικός ιστότοπος του Σπύρου Ζερβού

Μαθήματα (2):
Ιστορία γραφής και τεχνολογίας πληροφοριών

1. Ιστορία της γραφής

Ορισμοί - συστήματα κωδικοποίησης της πληροφορίας - τύποι γραφής - εξέλιξη - υποστρώματα γραφής - μέσα γραφής

2. Ιστορία της τυπογραφίας και της μαζικής αναπαραγωγής κειμένου και γραφικών

3. Τεχνολογίες τηλεπικοινωνίας

4. Σύγχρονα μέσα αποθήκευσης, αναπαραγωγής και μετάδοσης της πληροφορίας

Φωτογραφία - κινηματογράφος - δίσκος - μαγνητική ταινία (audio, video, ψηφιακή)

5. Ιστορία των υπολογιστικών μηχανών και των ηλεκτρονικών υπολογιστών

6. Ψηφιακά μέσα αποθήκευσης

7. Ψηφιοποίηση - Ψηφιακό περιεχόμενο

Ψηφιοποίηση - ψηφιακή αναπαραγωγή - συμπίεση - ηλεκτρονικό βιβλίο - ψηφιακές βιβλιοθήκες

8. Τρόποι προστασίας της πληροφορίας - Πνευματικά δικαιώματα

9. Βιβλιοθήκες και τεχνολογία

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Ζερβός, Σ (2009). Σημειώσεις του μαθήματος: Ιστορία της γραφής και της τεχνολογίας των πληροφοριών. (Διανέμονται από τον διδάσκοντα σε φωτοτυπίες και αποτελούν μια ασπρόμαυρη και συντομευμένη έκδοση των παρουσιάσεων του μαθήματος)
 • Πολάτωφ, Χ (2001). Συμβολή στην Ιστορία της Γραφής. Αθήνα: Εκδόσεις Ίων. (Το βιβλίο διανέμεται στους σπουδαστές δωρεάν και αποτελεί ένα από τα δύο προτεινόμενα εγχειρίδια του μαθήματος)
 • Robinson, A (2007). Ιστορία της γραφής: Αλφάβητα, ιερογλυφικά, εικονογράμματα. Αθήνα: Polaris. (Το βιβλίο διανέμεται στους σπουδαστές δωρεάν και αποτελεί ένα από τα δύο προτεινόμενα εγχειρίδια του μαθήματος)
 • Hunter, D (1974). Papermaking, the history and technique of an ancient craft. New York: Dover Publications, Inc.
 • Haven Putnam, G (1962). Books and their makers during the middle ages. Unaltered reprint of the last edition (1896-1897). New York: Hillary house publishers LTD.
 • Barbier, F (2001). Ιστορία του Βιβλίου. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Δενδρινός, Μ (2006). Εισαγωγή στην τεχνολογία πληροφοριών. Αθήνα: Libris-tech.
 • Τσικριτσής, Μ (2006). Ο δίσκος της Φαιστού. Οδηγός για την αποκρυπτογράφησή του. Ηράκλειο.
 • Λάζος, Χ (1997). Τηλεπικοινωνίες των αρχαίων Ελλήνων. Αθήνα: Αίολος.
 • Peacock, J (1997). Παραγωγή βιβλίου. Αθήνα: Εκδόσεις Ίων.
 • Speirs, HM (2003). Εισαγωγή στην ψηφιακή εκτύπωση και την απ' ευθείας βιβλιοδεσία. Αθήνα: Εκδόσεις Ίων.
 • Bunch, B; Hellemans, A (2004). The History of Science and Technology. New York: Houghton Mifflin Company.
 • Kresh, D, Ed. (2007). The Whole Digital Library Handbook. ALA Editions.
 • Benson, AK, Ed. (2010). Inventors and Inventions. Pasadena, California: Salem Press.
 • Dewald, J, Ed. (2004). Europe 1450 to 1789: Encyclopedia of the Early Modern World. New York: Charles Scribner’s Sons.
 • Haigh, T (2004). "The history of computing: An introduction for the computer scientist". In: A. Akera and W. Aspray (eds) Using History to Teach Computer Science and Related Disciplines. Washington, D.C.: Computing Research Association (5-26).
 • Ifrah G ( 2001). The Universal History of Computing: From the Abacus to the Quantum Computer. Wiley.
 • Norman JM (2005). From Gutenberg to the Internet: A Sourcebook on the History of Information Technology. Historyofscience.com.  
 • Headrick, DR (2000). When information came of age: technologies of knowledge in the age of reason and revolution 1700-1850. New York: Oxford University Press.
 • Nunberg, G (2002). Timeline of the History of Information. Stanford University-Center for the Study of Language and Information (CSLI), 2002. URL: http://www-csli.stanford.edu/~nunberg/timeline.html [Apr. 25, 2010] [html]
 • Βιβλιογραφία και χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό υπάρχει και στη σελίδα των συνδέσεων του μαθήματος

ΕΥΔΟΞΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ