Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Προσωπικός ιστότοπος του Σπύρου Ζερβού

Ανακοίνωση: Το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων έχει μεταφερθεί στον Ιστότοπο των Ηλεκτρονικών Μαθημάτων του Τμήματος

Το υλικό των μαθημάτων που διδάσκω έχει μετακινηθεί στον ιστότοπο των Ηλεκτρονικών Μαθημάτων του Τμήματος (e-class), ο οποίος στηρίζεται στο λογισμικό ανοικτού κώδικα Moodle (Modular Object Oriented Developmental Learning Environment). Πλέον, όλο το υλικό των μαθημάτων θα είναι διαθέσιμο μόνο μέσω του e-class.

Για να εγγραφείτε στα μαθήματά μου στο e-class, πρέπει να προμηθευτείτε έναν κωδικό, το "κλειδί", τον οποίο έχω ανακοινώσει στις τάξεις που διδάσκω.