Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Προσωπικός ιστότοπος του Σπύρου Ζερβού


Google Scholar


Βιογραφικό

(τελευταία ενημέρωση: 31/1/2018)

Εκπαίδευση
Επαγγελματική σταδιοδρομία
Μελέτες
Εκπαιδευτική δραστηριότητα
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
Επιστημονικό έργο
Άλλα

Εκπαίδευση top

2004

Διδάκτορας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (14.12.2004)
Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής:
Κριτήρια και Μεθοδολογία Αποτίμησης Καταλληλότητας Επεμβάσεων Συντήρησης Χαρτιού.
Η διατριβή εκπονήθηκε στον Τομέα ΙΙΙ «Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών» της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Επιστημονική Περιοχή «Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης».

2000

Διπλωματούχος του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προστασία Μνημείων», της Β΄ Κατεύθυνσης «Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 2000 με άριστα.
Τίτλος της μεταπτυχιακής εργασίας:
Διερεύνηση κριτηρίων και μεθόδων αποτίμησης καταλληλότητας υλικών και επεμβάσεων συντήρησης χαρτιού/αρχείων σε σχέση με το σχεδιασμό των συνθηκών του περιβάλλοντος χώρου (Εφαρμογή στο ιστορικό αρχείο του Κ.Κ.Ε.).

1989

Εκπαίδευση στη συντήρηση χαρτιού στο Centro del bel Libro (Scuola professionale di restauro libri) / Ascona / Ελβετία (29.3.1989 έως 29.4.1989):

 • Χημεία και τεχνολογία των υλικών που απαντώνται στα βιβλία και το αρχειακό υλικό: χαρτιού, δέρματος, περγαμηνής, μελανιών, χρωστικών
 • Χημεία συντήρησης χαρτιού
 • Συντήρηση χαρτιού με γιαπωνέζικο χαρτί και χαρτοπολτό, χρήση της συσκευής ολοκλήρωσης (leaf casting) και της τράπεζας κενού
 • Τεχνικές καθαρισμού, χημικής σταθεροποίησης και αποξίνισης, στερέωσης και μηχανικής σταθεροποίησης χαρτιού
 • Πολιτική διαχείρισης και σχεδιασμός μέτρων διατήρησης αρχειακού και βιβλιακού υλικού, μέθοδοι διατήρησης και συντήρησης, δεοντολογία της συντήρησης.

1985

Πτυχιούχος του Χημικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών με λίαν καλώς.

Επαγγελματική σταδιοδρομία top

Θέσεις Εργασίας

11.5.2009 – σήμερα

Καθηγητής: 14.12.2017 - σήμερα

Αναπληρωτής Καθηγητής: 30.10.2013 - 13.12.2017

Επίκουρος Καθηγητής: 11.5.2009 - 30.10.2013

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης,
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθήνας

Διδασκόμενα μαθήματα:

 • Συντήρηση και διατήρηση υλικού
 • Ιστορία γραφής και τεχνολογίας πληροφοριών
 • Εκδοτική
 • Preservation in Libraries and Archives (2014-σήμερα), στα Αγγλικά στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

15.6.1989 – 10.5.2009

Μόνιμος Δημόσιος Υπάλληλος στα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Κέρκυρας
Ειδικότητα: Π.Ε. Συντηρητής Αρχειακού Υλικού
Συνολικός χρόνος υπηρεσίας: 19 έτη, 11 μήνες και 27 ημέρες

Καθήκοντα:

 • Επιλογή και σχεδιασμός επεμβάσεων συντήρησης
 • Επιστημονική εποπτεία της εφαρμογής τους
  Συντήρηση και μικροφωτογράφιση αρχειακού υλικού
 • Ψηφιοποίηση συλλογών
 • Παρακολούθηση και βελτιστοποίηση συνθηκών φύλαξης αρχειακού υλικού
 • Σχεδιασμός και εποπτεία της εφαρμογής της πολιτικής της υπηρεσίας για τη διατήρηση αρχειακού υλικού
 • Οργάνωση εκθέσεων

Μελέτες

 • Μελέτη με τίτλο: "Εκθεση αυτοψίας της κατάστασης διατήρησης και των συνθηκών φύλαξης της συλλογής των εκτύπων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών" (2016), σελ. 6.
 • Μελέτη με τίτλο: "Submission of extensions of the Dublin Core Application Profile with NDT data" (2015), σελ 33, στο πλαίσιο του προγράμματος Θαλής: Ανάπτυξη ολοκληρωμένου περιβάλλοντος αποτίμησης και τεκμηρίωσης των επεμβάσεων συντήρησης πολιτισμικών έργων με μη καταστρεπτικές μεθόδους (συνσυγγραφέας).
 • Μελέτη με τίτλο: "Conservation Activity Model (CAM) (CAM)" (2015), σελ. 48, Technical Paper of CIDOC, στο πλαίσιο του προγράμματος Θαλής: Ανάπτυξη ολοκληρωμένου περιβάλλοντος αποτίμησης και τεκμηρίωσης των επεμβάσεων συντήρησης πολιτισμικών έργων με μη καταστρεπτικές μεθόδους (συνσυγγραφέας).
 • Μελέτη με τίτλο: "Τεχνική έκθεση σύνθεσης και αξιολόγησης της χημικής σταθερότητας του χαρτιού μετά την έκθεσή τους σε διαφορετικά μουσειακά περιβάλλοντα για 2 χρόνια" (2015), σελ. 13, στο πλαίσιο του προγράμματος Θαλής: Διερεύνηση των επιδράσεων των περιβαλλοντικών παραγόντων στα οργανικά υλικά τεκμήρια φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Μελέτη με τίτλο: "Τεχνική έκθεση σύνθεσης και αξιολόγησης της χημικής σταθερότητας του χαρτιού μετά από τεχνητή γήρανση" (2015), σελ. 13, στο πλαίσιο του προγράμματος Θαλής: Διερεύνηση των επιδράσεων των περιβαλλοντικών παραγόντων στα οργανικά υλικά τεκμήρια φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Μελέτη με τίτλο: "Τεχνική έκθεση των μηχανικών και οπτικών ιδιοτήτων του χαρτιού μετά την έκθεσή τους σε διαφορετικά μουσειακά περιβάλλοντα για 2 χρόνια" (2015), σελ. 10, στο πλαίσιο του προγράμματος Θαλής: Διερεύνηση των επιδράσεων των περιβαλλοντικών παραγόντων στα οργανικά υλικά τεκμήρια φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Μελέτη με τίτλο: "Τεχνική έκθεση των μηχανικών και οπτικών ιδιοτήτων του χαρτιού μετά από τεχνητή γήρανση" (2015), σελ. 7, στο πλαίσιο του προγράμματος Θαλής: Διερεύνηση των επιδράσεων των περιβαλλοντικών παραγόντων στα οργανικά υλικά τεκμήρια φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Μελέτη με τίτλο "Paper ageing - Experimental Design" (2013), σελ. 32, στο πλαίσιο του προγράμματος Θαλής: Διερεύνηση των επιδράσεων των περιβαλλοντικών παραγόντων στα οργανικά υλικά τεκμήρια φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (συνσυγγραφέας).
 • Μελέτη με τίτλο "Study for the Adaptation of Models and Standards" (2013), σελ. 158, στο πλαίσιο του προγράμματος Θαλής: Ανάπτυξη ολοκληρωμένου περιβάλλοντος αποτίμησης και τεκμηρίωσης των επεμβάσεων συντήρησης πολιτισμικών έργων με μη καταστρεπτικές μεθόδους (συνσυγγραφέας).
 • Μελέτη με τίτλο "Σχεδιασμός ψηφιακής διατήρησης" (Μάρτιος 1012-Νοέμβριος 2012), σελ. 246, στο πλαίσιο του προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση, Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Βιβλιοθήκης ΤΕΙ-Α.
 • Μελέτη με τίτλο «Τεχνικές προδιαγραφές συντήρησης βιβλίων» μετά από ανάθεση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κέρκυρας (Οκτώβρης 2008).
 • Μελέτη και οργάνωση του πιλοτικού συστήματος ψηφιοποίησης, αποθήκευσης και ανάκτησης εγγράφων των Γ.Α.Κ.- Αρχείων Νομού Κέρκυρας (Απρίλιος 2005).
 • Πραγματογνωμοσύνη με σκοπό τη διαπίστωση της κατάστασης της συλλογής της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ζακύνθου, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΕΠΘ (21.1.2004).
 • Αυτοψία νέου κτιρίου Ιστορικού Αρχείου Παξών. Μελέτη διευθέτησης ραφιών στα αρχειοστάσια (2003).
 • Προμελέτη - πρόταση εξοπλισμού του εργαστηρίου συντήρησης του νέου κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γ.Α.Κ. (2002).
 • Επίβλεψη εργασιών συντήρησης αρχειακού υλικού και αυτοψία της κατάστασης διατήρησης του υλικού του Τοπικού Αρχείου Κυθήρων με εντολή της υπηρεσίας, 5 - 10 Αυγούστου 2002.
 • Αυτοψία της κατάστασης μετά από πλημμύρα μέρους του υλικού της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Επίβλεψη των επεμβάσεων για την άμεση διάσωση του υλικού (Ιούλιος 2001).
 • Μελέτη εξοπλισμού του συστήματος απεντόμωσης με χρήση αζώτου του νέου κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γ.Α.Κ. (Ιανουάριος 2001).
 • Μελέτη αποτίμησης της καταλληλότητας των επεμβάσεων συντήρησης και των συνθηκών φύλαξης του Ιστορικού Αρχείου του Κ.Κ.Ε. (1999 - 2000).
 • Μελέτη εξοπλισμού του εργαστηρίου συντήρησης χαρτιού - βιβλίων της Αναγνωστικής Εταιρείας Κέρκυρας (1999).
 • Σχεδιασμός και εξοπλισμός του νέου εργαστηρίου συντήρησης των Γ.Α.Κ.- Αρχείων Νομού Κέρκυρας στο σημερινό κτίριο των Αγγλικών Στρατώνων (1996).
 • Μελέτη εξοπλισμού του αρχικού εργαστηρίου συντήρησης των Γ.Α.Κ.- Αρχείων Νομού Κέρκυρας (1989).

Εκπαιδευτική δραστηριότητα top

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας (2009-σήμερα)

 • Διδασκαλία των μαθημάτων:
  • Συντήρηση και διατήρηση υλικού (3 ώρες θεωρία, 2 εργαστήριο)
  • Ιστορία γραφής και τεχνολογίας πληροφοριών (3 ώρες θεωρία)
  • Εκδοτική (3 ώρες θεωρία, 2 εργαστήριο)
  • Preservation in Libraries and Archives, διδασκαλία στα Αγγλικά στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+
 • Επίβλεψη 23 πτυχιακών εργασιών
 • Εποπτεία πρακτικής άσκησης 14 φοιτητών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειακές Σπουδές» του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Συμμετοχή στη διδασκαλία των μαθημάτων (2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018):
 • «Μνημεία και Μουσειακά αντικείμενα: Υλικά και τεχνολογία κατασκευής» με θέμα διάλεξης Τεχνολογία χαρτιού
 • «Μνημεία και Μουσειακά αντικείμενα: παράγοντες και διεργασίες φθοράς» με θέμα διάλεξης Μηχανισμοί διάβρωσης χαρτιού

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης» του Ε.Μ.Π

 • Διδασκαλία του μαθήματος: «Διατήρηση και συντήρηση χαρτιού – αρχειακού υλικού» (2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2009-2010 και 2011-2012, 2015-2016)
 • Διδασκαλία της εργαστηριακής άσκησης: «Ενόργανες και μη καταστρεπτικές μέθοδοι διάγνωσης της φθοράς και ελέγχου υλικών και επεμβάσεων συντήρησης» (2002-03)
 • Μέλος της επιτροπής επίβλεψης και υποστήριξης για την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Δήμητρας Μπάρμπα με θέμα «Μεταβολές μερικών φυσικοχημικών ιδιοτήτων του χαρτιού μετά από διεργασίες τεχνητής γήρανσης και επεμβάσεις συντήρησης» (2002-03)

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

 • ΠΕΓΑ, MIS 467332: «Προηγμένες Τεχνολογίες και υλικά στη συντήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς». Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΤΕΙ Αθήνας, 5/5/2014 έως 16/6/2014)

Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

 • Διδασκαλία της εργαστηριακής άσκησης «Θερμομηχανική ανάλυση σύνθετων υλικών» του μαθήματος «Υλικά» του 7ου εξαμήνου (2001-02, 2002-03 και 2003-04)
 • Διδασκαλία της εργαστηριακής άσκησης «Θερμικές μέθοδοι ανάλυσης» του μαθήματος «Υλικά» του 9ου εξαμήνου (2002-03)

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης

 • Διδασκαλία σε σεμινάρια επιμόρφωσης υπαλλήλων των ΓΑΚ
  • Εισήγηση με τίτλο «Διατήρηση και συντήρηση σε αρχεία και βιβλιοθήκες» (2005)
  • Εισήγηση με τίτλο «Γενικές αρχές διατήρησης αρχειακού υλικού» (2003)
 • Εποπτεία πρακτικής άσκησης στα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Κέρκυρας της φοιτήτριας του Τμήματος Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου Νίκου Μαρίας (22 Ιουνίου - 31 Οκτωβρίου 1998)

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 Διδασκαλία Χημείας και άλλων μαθημάτων:

 • Εσπερινό Γυμνάσιο Κέρκυρας (1995)
 • 2ο Τ.Ε.Λ. Κέρκυρας (1995)
 • Μεταλυκειακό Προπαρασκευαστικό Κέντρο Κέρκυρας (1988-89) 

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα top

  • Τίτλος: Φυσικοχημική μελέτη και τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης ελαιογραφιών έργων και σχεδίων σε χαρτί. Διαμόρφωση κριτηρίων - προτάσεις συντήρησης [Oil paintings on paper support: documentation of the preservation state using multispectral imaging and chemical analysis. Determination of evaluation criteria - conservation treatment proposals]
  • Πλαίσιο: Αρχιμήδης III
  • Διάρκεια: 2012-2014
  • Θέση: Μέλος της κύριας ερευνητική ομάδας
  • Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθ. Αθηνά Αλεξοπούλου, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, ΤΕΙ Αθήνας
  • Προϋπολογισμός: € 83.000

  • Τίτλος: Διερεύνηση των επιδράσεων των περιβαλλοντικών παραγόντων στα οργανικά υλικά τεκμήρια φυσικής και πολιτιστικής κληρονομίας [Investigation of the environmental factors effects on organic materials constituting the natural and cultural heritage]
  • Πλαίσιο: Θαλής
  • Διάρκεια: 2012-2016
  • Θέση: Μέλος της κύριας ερευνητική ομάδας
  • Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθ. Γεώργιος Παναγιάρης, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, ΤΕΙ Αθήνας
  • Προϋπολογισμός: € 600.000

  • Τίτλος: Ανάπτυξη ολοκληρωμένου περιβάλλοντος αποτίμησης και τεκμηρίωσης των επεμβάσεων συντήρησης πολιτισμικών έργων με μη καταστρεπτικές μεθόδους [Development of an integrated information environment for assessment and documentation of conservation interventions to cultural works/objects with non destructive techniques]
  • Πλαίσιο: Θαλής
  • Διάρκεια: 2012-2015
  • Θέση: Μέλος της κύριας ερευνητική ομάδας
  • Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθ. Μαρία Κουή, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π.
  • Προϋπολογισμός: € 600.000

  • Τίτλος: Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Βιβλιοθήκης ΤΕΙ-Α [Technical and Educational Institute of Athens Library: Development of Digital Services]
  • Πλαίσιο: Ψηφιακή Σύγκλιση
  • Διάρκεια: 2012-2014
  • Θέση: Μέλος της επιστημονικής επιτροπής
  • Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθ. Δάφνη Μάνεση, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας
  • Προϋπολογισμός: € 958.000

  • Τίτλος: Πρακτική άσκηση Φοιτητών [Student Work experience Program]
  • Πλαίσιο: Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση
  • Διάρκεια: 2009-2013
  • Θέση: Μέλος της επιστημονικής επιτροπής
  • Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθ. Δάφνη Μάνεση, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας
  • Προϋπολογισμός: € 258.000
[list of Thales funded projects] [list of Archimedes III funded projects]

Επιστημονικό έργο top

Διδακτορική διατριβή

Κριτήρια και Μεθοδολογία Αποτίμησης Καταλληλότητας Επεμβάσεων Συντήρησης Χαρτιού. Ε.Μ.Π., Αθήνα, 2004, σ. 370. [pdf]

Μεταπτυχιακή εργασία

Διερεύνηση κριτηρίων και μεθόδων αποτίμησης καταλληλότητας υλικών και επεμβάσεων συντήρησης χαρτιού/αρχείων σε σχέση με το σχεδιασμό των συνθηκών του περιβάλλοντος χώρου (Εφαρμογή στο ιστορικό αρχείο του Κ.Κ.Ε.). Ε.Μ.Π., Αθήνα, 2000, σ. 178. [pdf]

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

 1. Alexopoulou I & Zervos S (2016). "Paper conservation methods: An international survey". Journal of Cultural Heritage, 21, 922-930. doi: 10.1016/j.culher.2016.04.001 [journal pdf] [citations]
 2. Banou P, Alexopoulou A, Chranioti C, Tsimogiannis D, Terlixi A-V, Zervos S, & Singer BW (2016). "The effect of oil binders on paper supports via VOC analysis". Journal of Cultural Heritage, 20, 589-598. doi: 10.1016/j.culher.2016.01.003 [journal pdf] [citations]
 3. Zervos S & Alexopoulou I (2015) "Paper conservation methods: a literature review". Cellulose, 22(5), 2859-2897. doi:10.1007/s10570-015-0699-7. [author's version] [journal pdf] [citations]
 4. Grimani V & Zervos S (2014). "Library Bookbinding in Greece". Library Review, 63(6/7), 393-407. doi: 10.1108/LR-11-2013-0140 [author's version] [journal pdf]
 5. Zervos S, Choulis K & Panagiaris G (2014). "Experimental design for the investigation of the environmental factors effects on organic materials (Project INVENVORG). The case of paper". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 147, 39-46. doi:10.1016/j.sbspro.2014.07.100 [author's version] [citations] [journal pdf]
 6. Zervos S & Alexopoulou I (2013). "International Survey on Paper Conservation Methods". Restaurator, 34(3), 259-260. DOI: 10.1515/res-2013-0014. [journal pdf] [author's version]
 7. Kyriaki-Manessi D, Koulouris A, Giannakopoulos G & Zervos S (2013). "Exploratory research regarding faculty attitudes towards the institutional repository and self archiving". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 73, 777-784. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.02.118 [citations] [journal pdf]
 8. Zervos S, Kyriaki-Manessi D, Koulouris A, Giannakopoulos G & Kouis DA (2013). "Evaluation of the e-class platform of the LIS Dept., TEI of Athens". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 73, 727-735. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.02.111  [citations] [journal pdf]
 9. Zervos S (2013). "Revising Established Tenets in Paper Conservation". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 73, 35-42.  http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.02.016  [journal pdf] [citations]
 10. Koulouris A, Kyriaki-Manessi D, Giannakopoulos G &  Zervos S (2013). "Institutional repository policies: Βest practices for encouraging self-archiving". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 73, 769-776. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.02.117  [citations] [journal pdf]
 11. Zervos S (2013). "Teaching conservation and preservation at the Department of Library Science and Information Systems of the Technical Educational Institute of Athens (TEI-A)", Restaurator, 34(1), 1-11.  [journal page] [author's version]
 12. Giannakopoulos G, Kyriaki-Manessi D & Zervos S (2012). "Teaching information as an integrated field: Assessing the Curriculum of the LIS Dept of the TEI of Athens", Education for Information, 29(2), 163-183.  [pdf] [journal page] [citations]
 13. Zervos S (2007). "Evaluating treatments of paper using statistically valid test methods. Part II: Experimental setup and protocol". Restaurator, 28(4), 256-288.  [citations] [journal page] [author's version]
 14. Zervos S (2007) "Characterization of changes induced by ageing to the microstructure of pure cellulose paper by use of a gravimetric water vapour adsorption technique". Cellulose, 14(4), 375-384. [citations]  [author's version] [pdf] [html]
 15. Zervos S (2007). "Accelerated ageing kinetics of pure cellulose paper after washing, alkalization and impregnation with methylcellulose". Restaurator, 28(1), 55-69. [citations] [journal page] [author's version]
 16. Zervos S & Moropoulou A (2006). "Methodology and criteria for the evaluation of paper conservation interventions. Literature review". Restaurator, 27(4), 219-274. [citations] [journal page] [author's version]
 17. Zervos S & Moropoulou A (2005). "Cotton cellulose ageing in sealed vessels. Kinetic model of autocatalytic depolymerization". Cellulose, 12(5), 485-496.  [citations] [author's version] [pdf]
 18. Moropoulou A & Zervos S (2003). "The immediate impact of aqueous treatments on the strength properties of paper". Restaurator, 24(3), 160-177. [citations] [journal page] [author's version]
 19. Moropoulou A, Zervos S, & Mavrantonis P (2001). "Quality control and optimization of the conservation treatments applied to the material of the archives of the Greek Communist Party". Restaurator, 22(3), 146-63.  [citations] [journal page] [author's version]

Cellulose Impact Factor: 3.417 (2016)

Journal of Cultural Heritage Impact Factor: 1.838 (2016)

Restaurator Impact Factor: 0.367 (2016)

Δημοσιεύσεις σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές

 1. Πούρνου Α, Μαλέα Αι, Ράπτη Σ, Καραντώνη Ε, Ζερβός Σ, Larsen R, Richter J, Scharff AB, Poulsen DV, Μπογοσιάν Σ, Καλαμπούνιας Α & Παναγιάρης Γ (2016). "Δημιουργία πρωτοκόλλου γήρανσης μη επεξεργασμένων υλικών με στόχο την περιγραφή λειτουργικών μοντέλων φθοράς τους", Το Μουσείο, υπό δημοσίευση. [pdf]
 2. Παναγιάρης Γ, Larsen R, Δελλαπόρτας Π, Καρλής Δ, Παπαγεωργίου Ε, Ιωακείμογλου Ε, Πούρνου Α, Ζερβός Σ, Μπογοσιάν Σ, Σακαρέλλου Μ, Μπογιατζής Σ, Φακορέλλης Γ, Μαλέα Αι, Ράπτη Σ, Richter J, Scharff A & Poulsen DV (2016). "Διερεύνηση των μηχανισμών διάβρωσης και αποδόμησης μη επεξεργασμένων οργανικών υλικών τεκμηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς". Το Μουσείο, υπό δημοσίευση. [pdf]
 3. Ζερβός Σ, Χούλης Κ & Παναγιάρης Γ (2016). "Μελέτη της γήρανσης του χαρτιού. Φυσική γήρανση σε μουσειακά περιβάλλοντα". Το Μουσείο, υπό δημοσίευση. [pdf]
 4. Ζερβός Σ, Χούλης Κ & Παναγιάρης Γ (2016). "Μελέτη της γήρανσης του χαρτιού. Τεχνητή γήρανση σε κλειστά δοχεία". Το Μουσείο, υπό δημοσίευση. [pdf]
 5. Ζερβός Σ & Μοροπούλου Α (2004). "Γενικές αρχές διατήρησης αρχειακού υλικού". Αρχειακός Δεσμός, 1, Αθήνα, 131-163. [scanned paper in pdf format] [author's version]

Κεφάλαια σε βιβλία (edited book) με κριτές

 1. Zervos S (2010). "Natural and accelerated ageing of cellulose and paper: A literature review". In: Lejeune, A. & Deprez, T. (eds.) Cellulose: Structure & Properties, Derivatives and Industrial Uses. New York, Nova Publishing, 155-203. [citations] [author's version] [publisher's info]

Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια με πρακτικά και κριτές

 1. Banou P, Alexopoulou A, Kaminari A, Zervos S & Singer BW (2015). "Oil media on paper: Investigating the effect of oil mediums on paper supports of works of art". Paper presented at the XIII IADA (International Association of book and Paper Conservators) Conference, Berlin, 12-16 October 2015. [poster] [program & book of abstracts]
 2. Alexopoulou A, Singer B, Banou P, Zervos S, Kaminari A, Moutsatsou A, Terlixi A, Tziamourani E, Karabotsos A & Doulgeridis M (2015). "A physicochemical approach to the investigation of the condition of oil paintings on paper supports". Paper presented at the TECHNART 2015 Non-destructive and microanalytical techniques in art and cultural heritage, Catania (Italy), April 27 - 30, 2015. [poster]
 3. Banou P, Alexopoulou A, Chranioti H, Tsimogiannis D, Terlixi AV, Zervos S & Singer BW (2014). "Oil based media on paper: investigating the effect of oil medium on the paper supports via VOC emission analysis". In: Art ’14, 11th international Conference on Non Destructive testing and Microanalyis for the diagnostics and Conservation of Cultural and Environmental Heritage, Madrid, 11-13 June, 2014. [pdf]
 4. Kouis D, Vassilakaki E, Vraimaki E, Cheilakou E, Saint AC, Sakkopoulos E, Viennas E, Pikoulis E-V, Nodarakis N, Achilleopoulos N, Zervos S, Giannakopoulos G, Kyriaki-Manessi D, Tsakalidis A & Koui M (2015). "Standardizing NDT& E Techniques and Conservation Metadata for Cultural Artifacts". In: 9th Metadata and Semantics Research Conference (MTSR 2015), Garoufallou E. et al., Eds. Springer: Manchester, UK, 2015; Communications in Computer and Information Science (CCIS), vol 544. [authors' version] [official pdf]
 5. Vassilakaki E, Zervos S & Giannakopoulos G (2015). "CIDOC-CRM extensions for conservation processes: A methodological approach". In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTEGRATED INFORMATION (IC-ININFO 2014): Proceedings of the 4th International Conference on Integrated Information. AIP Publishing, 185-192. http://dx.doi.org/10.1063/1.4907835 [official pdf] [authors' version] [citations]
 6. Triantafyllou I, Koulouris A, Zervos S, Dendrinos M & Giannakopoulos G (2015). "Significance of clustering and classification applications in digital and physical libraries". In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTEGRATED INFORMATION (IC-ININFO 2014): Proceedings of the 4th International Conference on Integrated Information. AIP Publishing, 133-140. doi:http://dx.doi.org/10.1063/1.4907828 [official pdf] [citations]
 7. Kouis D, Kyriaki-Manesi D, Zervos S, Giannakopoulos G, Cheilakou E & Koui Μ. (2014). "Integrating Non Destructive Testing Techniques data for cultural heritage monuments to CIDOC Conceptual Reference Model". In: 9th International Symposium on Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin (MONUBASIN), Ancara, 3-5 June, 2014. [pdf]
 8. Zervos S & Barmpa D (2011). "Investigating the causes of paper strength loss after aqueous treatments". In: Engel P, Schiro J, Larsen R, Moussakova E & Kecskemeti I (eds) New approaches to book and paper conservation - restoration (conference preprints), Horn, Loweraustria, 9th–12th May 2011. Horn/Wien, Verlag Berger, 131-152. [conference program] [pdf] [preprints] [presentation]
 9. Zervos S, Koulouris A & Giannakopoulos G. (2011). "Intrinsic data obfuscation as the result of book and paper conservation interventions". In: Giannakopoulos G & Sakas D (eds), International Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2011), Kos Island, Greece, 29 Sep. - 3 Oct. 2011. Advances on Information Processing and Management. Piraeus, I-DAS Press, 254-257. [conference site] [conference proceedings] [official pdf] [authors' pdf]
 10. Giannakopoulos G, Kyriaki-Manesi D & Zervos S (2011). "Approaching information as an integrated field: Educating information professionals". In: Giannakopoulos G & Sakas D (eds), International Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2011), Kos Island, Greece, 29 Sep. - 3 Oct. 2011. Advances on Information Processing and Management. Piraeus, I-DAS Press, 128-131. [citations] [conference site] [conference proceedings] [official pdf] [authors' pdf]

Ανακοινώσεις σε εθνικά συνέδρια με πρακτικά και κριτές

 1. Panagiaris G, Zervos S, Ioakimoglou E, Karampotsos Α, Karantoni Ε, Malea E, Boyiatzis S, Papageorgiou Ε, Pournou Α, Rapti S, Tziamourani Ε, Facorellis Y, Choulis Κ & Charalambous D (2015). "1995-2015: 20 χρόνια έρευνας του Εργαστηρίου Συντήρησης Οργανικών Υλικών του ΤΕΙ Αθήνας". Paper presented at the Science in Technology (ScinTe 2015), Athens, Greece, November 5-7, 2015. [pdf]
 2. Μπάνου Π, Καμινάρη Α, Μουτσάτσου A, Τερλιξή Α, Ζερβός Σ, Singer BW, Δουλγερίδης Μ & Αλεξοπούλου Α (2015). "Διερευνώντας την επίδραση των λιπαρών συνδετικών στα χάρτινα υποστρώματα των έργων τέχνης". Ανακοίνωση στο συνέδριο: Η Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Προκλήσεις και Επαναπροσδιορισμοί, Αθήνα, 25-29 Μαΐου 2015. [poster]
 3. Alexopoulou A, Singer BW, Banou P, Zervos S, Kaminari A, Moutsatsou A, Terlixi A, Tziamourani E, Karabotsos A & Doulgeridis M (2015). "Oil paintings on paper support: Determination of conition criteria via non destructive testing and microanalysis". Paper presented at the Science in Technology (ScinTe 2015), Athens, Greece, November 5-7, 2015. [pdf]
 4. Ζερβός Σ (2006). "Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: Υφίσταται ζήτημα λήψης μέτρων διατήρησης του υλικού τους;". 14ο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών «Η Διαχείριση της Γνώσης, ο Παγκόσμιος Ιστός και οι Μονάδες Πληροφόρησης», 1-3 Δεκ 2005, Πρακτικά. ΤΕΙ Αθήνας, 385-394. [scanned paper in pdf format][author's version]

Βιβλία

 1. Ζερβός Σ (2015). Συντήρηση και Διατήρηση Χαρτιού, Βιβλίων και Αρχειακού Υλικού. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. (μετά από κρίση) [pdf] [epub]

  Συνοπτική ανάλυση επιστημονικών εργασιών

Άλλο επιστημονικό έργο

Ετεροαναφορές

Συνολικός αριθμός ετεροαναφορών: 210

Οι ετεροαναφορές αναλυτικά

Το προφίλ μου στο Google Scholar

Συμμετοχή σε επιστημονικές εταιρείες top

 • Μέλος του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS) από το 2004
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Θερμικής Ανάλυσης από το 2001
 • Μέλος της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας από το 1992
 • Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών από το 1986

Υποτροφίες top

Υπότροφος του Ι.Κ.Υ. ως πρώτος επιτυχών μεταπτυχιακός σπουδαστής κατά το ακαδ. έτος 1999-2000 του Α΄ κύκλου σπουδών ανεξαρτήτως κατευθύνσεως του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Προστασία Μνημείων" του Ε.Μ.Π.

Ξένες Γλώσσες top

Certificate of Proficiency in English (University of Cambridge) – Επάρκεια Διδασκαλίας Αγγλικών από το 1987.