[Home] [Διδασκ_ΧΕΙΜ2016-17] [Διδασκ_ΕΑΡ2016-17] [Έρευνα] [Calendar] [Βιογραφικό] [Contact] [English]

Σταμάτης Χ. Μπογιατζής

Stamatis C. Boyatzis

 

Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Department of Conservation of Antiquities and Works of Art


Επίκουρος Καθηγητής

Δομή και τεχνικές χαρακτηρισμού των υλικών στα έργα τέχνης

Stamatis Boyatzis


click here for cv in English

click here for publications list

click here for citations list

 

Βιογραφικό σημείωμα

ενημέρωση: 05/05/2018

 

Ανώτατη Εκπαίδευση

1977 – 1982

Σπουδές και απόκτηση Πτυχίου του Τμήματος Χημείας, Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

1983 – 1987

Διδακτορικός Τίτλος στη Χημεία (Φωτοχημεία) από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκπόνηση διατριβής στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με τίτλο: ‘Συγκριτική μελέτη της χημειοφωταύγειας των λοφινών σε ομοιογενή και προσανατολισμένα συστήματα’ (Βαθμός: 'άριστα', η υποστήριξη της διατριβής έγινε τον Οκτώβριο του 1988, ο τίτλος απεδόθη με ορκωμοσία τον Ιανουάριο του 1990). Το κείμενο της διδακτορικής διατριβής διατίθεται online από το ΕΚΤ.

[Πατήστε εδώ για σημείωμα επί της διδακτορικής διατριβής]

 

Ξένες Γλώσσες

Άριστη Γνώση της Αγγλικής (επίπεδο Γ2/C2 / Proficiency).

 

 

Δημοσιεύσεις με σύστημα κριτών

#

Year

Paper title, authors

Δείκτης απήχησης (IF 2014)

Δ42

2017

Linking infrared spectra of laboratory iron gall inks based on traditional recipes with their material components.  Agathi-Anthoula Kaminari, Stamatis C. Boyatzis and Athina Alexopoulou,  Applied Spectroscopy (Accepted) 1.529

Δ41

2017

Testing a potassium polyacrylate aqueous gel for the pretreatment and storage of wet marine iron and organic composite artefacts. Vasilike Argyropoulos, Ageliki Bei and Stamatis C. Boyatzis
Gels in the Conservation of Art, Archetype Books (December 31, 2017), ISBN-10: 1909492507
 

Δ40

2017

Removing iron stains from wood and textile objects: assessing gelled siderophores as novel green chelators. Stavroula Rapti, Stamatis Boyatzis, Shayne Rivers, Athanasios Velios and Anastasia Pournou, Gels in the Conservation of Art, Archetype Books (December 31, 2017), ISBN-10: 1909492507

 

Δ39

2017

New Approaches in Stabilizing Chloride-Contaminated Ancient Bronzes Using Corrosion Inhibitors and/or Electrochemical Methods to Preserve Information in the Patinas. 
Vasilike Argyropoulos, Maria Giannoulaki, Stamatis c. Boyatzis, Aggeliki Zacharopoulou, Giorgios Moraitis and Elodie Guilminot. Artistry in Bronze, The Greeks and Their Legacy;  XIXth International Congress on Ancient Bronzes, J. Paul Getty MuseumGetty Conservation Institute, November 2017, 385-398
 

Δ38

2017

A Scientific Assessment of the Long-Term Protection of Incralac® Coatings on Ancient Bronze Collections in the National Archaeological Museum and the Epigraphic and Numismatic Museum, in Athens, Greece. 
S. C. Boyatzis, Andriana Veve, Galateia Kriezi, Georgia Karamargiou, Elena Kontou and Vasilike Argyropoulos. Artistry in Bronze, The Greeks and Their Legacy;  XIXth International Congress on Ancient Bronzes, J. Paul Getty MuseumGetty Conservation Institute, November 2017, 385-398
 

Δ37

2016

Preliminary investigation of L-cysteine as a corrosion inhibitor for marine composite artefacts containing copper or iron alloys. V, Argyropoulos, S. C. Boyatzis, M. Giannoulaki, A. Malea, A. Pournou, S. Rapti, A. Zacharopoulou, and Elodie Guilminot, 2016 ICOM-CC Wet Organic Archaeological Materials Working Group Conference in Florence, Italy, 16 - 21 May 2016 (accepted, ICOM-CC book of Proceedings).

 

Δ36

2016

Tackling the difficulties in the conservation treatment and stabilization of marine composite medieval swords. V. Argyropoulos, N. Koumparou, A. Bei, M. Giannoulaki, A. Malea, S. Rapti, A. Pournou, S.C. Boyatzis, A. Tsompanidis. 2016 ICOM-CC Wet Organic Archaeological Materials Working Group Conference in Florence, Italy, 16 - 21 May 2016 (accepted, ICOM-CC book of Proceedings).

 

Δ35

2016

Physico-chemical study of pigments from the prehistoric settlement of Ialysos, Rhodes. Yorgos Facorellis, Stamatis Boyatzis, Toula Marketou, Eleni Tziamourani and Eleni Ioakimoglou, Proceedings of the 6th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry, Edited by E. Photos-Jones in collaboration with Y. Bassiakos, E. Filippaki, A. Hein, I. Karatasios, V. Kilikoglou and E. Kouloumpi. BAR International Series S2780, 2016. British Archaeological Reports Ltd. (Peer-reviewed Proceedings)

 

Δ21

2016

Physicochemical pigments analysis on Theopetra’s Neolithic grinding stones, Y. Facorellis and S. C. Boyatzis, Theopetra Cave, Thessaly, Greece: the Neolithic period, Instap Academic Press, USA, Nina Kyparissi-Apostolika (Ed.), 2016. (Peer reviewed book chapter)

 

Δ20

2016

A Study of the Deterioration of Aged Parchment Marked with Laboratory Iron Gall Inks Using ATR-FTIR Spectroscopy and Micro Hot Table,  Stamatis C. Boyatzis, Georgia Velivasaki and Ekaterini Malea, Heritage Science 2016 4:13, DOI: 10.1186/s40494-016-0083-4

1.63

Δ34

2015

Assessing Environmental Effects on Organic Materials in Cultural Heritage: Chemical Deterioration of Artificially Aged Bone, S. Boyatzis, E. Ioakimoglou, Y. Facorellis, C. Vossou, M. Sakarellou, E. Panou-Pomoni, E. Fotou, E. Karantoni, A. G. Kalampounias, G. A. Voyiatzis, S. Boghosian, J. Richter, A. Karampotsos, Eleni Tziamourani and George Panagiaris. Proceedings of the Conference SCience in TEchnology (SCinTE2015), Technological Educational Institute of Athens, 2015, 312-316 (Peer-reviewed Proceedings)

 

Δ33

2015

Preliminary investigation of L-cysteine and mature tobacco as corrosion inhibitors for marine composite artefacts containing copper or iron alloys. V, Argyropoulos, S.C. Boyatzis, M. Giannoulaki, A. Malea, A. Pournou, S. Rapti, A. Zacharopoulou, and Elodie Guilminot. Proceedings of the Conference SCience in Technology (SCinTE2015), Technological Educational Institute of Athens, 2015, 328-331 (Peer-reviewed Proceedings)

 

Δ32

2015

Development of a standard laser technology for cleaning evidence of proteinaceous Cultural and Natural Heritage, Athanassia Papanikolaou, Kristallia Melessanaki, Alexandra Alexandropoulou, Konstantinos Giannaras, Athanasios Karambotsos, Effrosyni Karantoni, Ekaterini Malea, Stavroula Rapti, Nikolaos-Alexios Stefanis, Yorgos Facorellis, Stamatis Boyatzis, Paraskevi Pouli2 and George Panagiaris. Proceedings of the Conference SCience in TEchnology (SCinTE2015), Technological Educational Institute of Athens, 2015, 317-321 (Peer-reviewed Proceedings)

 

Δ31

2014

Characterization of organic remains discovered in Copper Alloy vessels of the Benaki Museum collection with Fourier Transform mid-Infrared Spectroscopy, S. C. Boyatzis, D. Kotzamani, A. Phoca, G. Karydi, M. Zacharia and V. Kantarelou, 3rd Symposium on Archaeological Research and New Technologies (ARCH_RNT), Καλαμάτα, Οκτώβριος 2012 (έκδοση: Καλαμάτα 2014). (Peer-reviewed Proceedings)

 

Δ30

2014

Αναλυτική μελέτη και συντήρηση δυο πλαστικών κουκλών με συνθετικά υφάσματα, Μ. Κουτσοδημητροπούλου, Α. Καρατζάνη και Στ. Μπογιατζής, 3nd ARCH_RNT, Archaeological Research and New Technologies, Καλαμάτα, Οκτώβριος 2012 (ARCH_RNT, Kalamata 2014). (Peer-reviewed Proceedings)

 

Δ18

2013

The role of Standards in Conservation Science Testing for Metals in Cultural Heritage, V. Argyropoulos, S. Boyatzis, M. Giannoulaki, K. Polikreti, in Corrosion and Conservation of Cultural Heritage Metallic Artifacts, EFC Green Book on Corrosion of Cultural Heritage Artifacts; Editors: P. Dillmann, A. Andriens, E. Angelini, D. Watkinson; Woodhead Publishing, ISBN-13: 978 1 78242 154 2, August 2013, 478-517, DOI:10.1533/9781782421573.5.478 (Review article in peer reviewed book).

 

Δ27

2012

Φυσικο-χημικός Χαρακτηρισμός Θραυσμάτων Ελεφαντόδοντου της Εξωτερικής Επένδυσης ενος Υστερορωμαϊκού Αποθηκευτικού Κιβωτιδίου απο την Ανασκαφή της Αρχαίας Ελεύθερνας στην Κρήτη, Π. Μαρίνου, Γ. Φακορέλλης, Σ. Μπογιατζής και Κ. Μαλέα,  Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες, Διεθνές Συμπόσιο, Καλαμάτα 21-23 Οκτώβρη 2010 (ARCH_RNT, Kalamata 2012). (Peer-reviewed Proceedings)

 

Δ19

2012

Selective Removal of a Synthetic Soiling Mixture From Mastic, Shellac & Laropal® K80 Coatings Using Hydrogels, P. Galatis, S. Boyatzis, C. Theodorakopoulos, e-PS, 2012, 9, 72-83

 

Δ17

2012

Characterization of a Water-Dispersible Metal Protective Coating with Fourier Transform Infrared Spectroscopy, Modulated Differential Scanning Calorimetry, and Ellipsometry, Boyatzis, Stamatis C.; Douvas, Antonios M.; Argyropoulos, Vassilike; Siatou, Amalia; Vlachopoulou, Marilena, Applied Spectroscopy, Volume 66, Issue 5, Pages 132A-144A and 475-608 (May 2012), pp. 580-590(11); http://dx.doi.org/10.1366/11-06371

2,014

Δ29

2011

Second Derivative and Peak Fitting in FTIR Analysis of Leather Protein: Investigation of Changes in Tanned Leather after Cleaning, Stamatis C. Boyatzis, Ekaterini Malea and Marina Kehagia, Works of Art and Conservation Science Today, International Symposium, November 26-28, 2010, Thessaloniki, Greece (Thessaloniki, 2011, abstracts on CDROM). (Peer-reviewed Proceedings)

 

Δ28

2011

Painting Technique and state of conservation of wall paintings in Aghios Dimitrios church at Klimatia, Ioannina-Greece, Yorgos Facorellis, Eleni Ioakimoglou, Agni Terlixi, Stamatis Boyatzis, Eleni Tziamourani and Georgios Pavlopoulos, Works of Art and Conservation Science Today, International Symposium, November 26-28, 2011, Thessaloniki, Greece (abstracts on CDROM). (Peer-reviewed Proceedings) (Peer-reviewed Proceedings)

 

Δ26

2010

Cleaning of Tanned Leather: Testing with Infra Red Spectroscopy and SEM-EDAX, K. Malea, S. C. Boyatzis and M. Kehagia, “Multidisciplinary Conservation: A Holistic View for Historic Interiors”, ICOM-CC Joint Interim Meeting, Rome, 23-25 March 2010. (Peer-reviewed Proceedings)

 

Δ25

2010

Preliminary Investigation for the Conservation Plan of a Marine Composite (Copper/Textile) from the 19th Century Shipwreck ‘Patris’ in Greece, Stavroula Rapti *, Christina Margariti, Stavroula Golfomitsou, Stamatis Boyatzis, Panayota Pitsiri ,Vasilike Argyropoulos, Waterlogged Organic Archaeological Materials Conference (ICOM-CC WOAM), Greenville NC,USA, May 24-29, 2010. (Peer-reviewed Proceedings)

 

Δ16

2007

Spectroscopic investigations on the depth-dependent degradation gradients of aged triterpenoid varnishes; Charis Theodorakopoulos, Vassilis Zafiropulos, Jaap. J. Boon and Stamatis C. Boyatzis; Appl. Spectroscopy,  61 (10), 2007, 1045-1051

2,014

Δ15

2004

Evaluation of poly(hydroxyethyl methacrylate) imaging chemistries for micropatterning applications; M. Vasilopoulou, S. Boyatzis, I. Raptis, D. Dimotikalli and P. Argitis; J. Mater. Chem. 2004, 14, 3312 – 3320

6,629

Δ14

2002

Highly Efficient Bicolor (Green-Blue) Fluorescence Imaging in Polymeric Films; G. Pistolis, S. Boyatzis and P. Argitis; Chemistry of Materials, 2002, 14, 790-796

8,535

Δ13

2002

UV Exposure and Temperature Effects on the Curing Mechanisms in Linseed Oil Thin Films: Spectroscopic and Chromatographic Studies; S. Boyatzis, E. Ioakimoglou and P. Argitis; J. Appl. Polym. Sci., 84 (5), 2 May 2002, 936-949

1,400

Δ12

2001

Photo-, radio- and sonostorage chemiluminescence of buckminster-fullerene C60; K. Papadopoulos, T. Triantis, S. Boyatzis, D. Dimotikali, J. Nikokavouras ; Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 5816 (2001), 1–5

2,291

Δ11

2001

Laser Ablation of aged resin layers: A means of uncovering the scalar degree of aging; Vassilis Zafiropulos, Alexandra Manousaki, Agathi Kaminari, Stamatis Boyatzis; ROMOPTO 2000: Sixth Conference on Optics, V. I. Vlad, ed., SPIE Vol. 4430;  SPIE – The International Society for Optical Engineering, Washington, 2001. (Peer reviewed book chapter).

 

Δ9

2000

Photocatalytic Mineralization of Chlorinated Organic Pollutants in Water by Polyoxometalates. Determination of Intermediates and Final Degradation Products; A. Hiskia, A. Androulaki, A. Mylonas, S. Boyatzis, D. Dimotikali C. Minero, E. Pelizzetti and E. Papakonstantinou; Res. Chem. Intermed., 2000, 26 (3), 235-251

1,540

Δ24

2000

Laser Ablation of Artificially Aged Dammar Layers of Controlled Thickness: Spectroscopic studies on the degree of aging; S. Boyatzis, A. Kaminari, A. Manousaki and  V. Zafiropulos; Polymer Preprints, ACS, August 2000 (on-line edition http://www.polyacs.org/502.html). (Peer-reviewed Proceedings)

 

Δ10

2000

UV-laser ablation of polymerised resin layers and possible oxidation processes in oil-based painting media; V. Zafiropoulos, A. Galyfianaki, S. Boyatzis, A. Fostiridou, E. Ioakimoglou; Optics and Lasers in Biomedicine and Culture – Series of the International Society on Optics Within Life Sciences - Vol. V, Series Ed. G. von Bally, Springer-Verlag, Berlin, 2000, pp. 115-122. (Peer reviewed book chapter)

 

Δ8

1999

Preparation, Crystal Structure and Solution Studies of [Mn2L2Cl4(H2O)], L=2-(2’-pyridyl)-quinoxaline; Achilleas Garoufis, Spyridoula Kasselouri, Stamatis Boyatzis, Katherine P. Raptopoulou, Aris Terzis; Polyhedron 1999, 18 (11), 1615-1620

2,047

Δ7

1999

A Thin Film Study of the Oxidation of Linseed Oil in the Presence of Selected Copper Pigments; Ioakimoglou E., Boyatzis S., Fostiridou A., Papapanagiotou K., Yannovits N. and Argitis P.; Chemistry of Materials 1999, 11, 2013-2022

8,535

Δ6

1998

A Study on Oxometal SNS/S Mixed Ligand Complex Stability versus Glutathione Substitution; B. Nock, T. Maina, M. Papadopoulos, I. Pirmettis, S. Boyatzis and E. Chiotellis; 5th International Symposium on Technetium in Chemistry and Nuclear Medicine, 6-9 September 1998, Bressanone Bolzano, Italy. (Peer reviewed book chapter)

 

Δ5

1998

Post-exposure Bake Kinetics in Epoxy Novolac Chemically Amplified Resists; P. Argitis, S. Boyatzis, I. Raptis and M. Hatzakis; Polymeric Materials for Micro- and Nano-Patterning Science and Technology, Micro- and Nanopatterning Polymers, ACS Symp. Series, 1998, 706, H. Ito, E. Reichmanis, O. Nalamasu and T. Ueno, Eds. (Peer reviewed book chapter)

0,846

Δ23

1997

Post-exposure Bake Kinetics in Epoxy Novolac Chemically Amplified Resists; P. Argitis, S. Boyatzis, I. Raptis and M. Hatzakis; Proc. Am. Chem. Soc. PMSE, 1997, 77, 471-472. (Peer-reviewed Proceedings)

 

Δ22

1996

Oxidation of linseed oil medium in paintings in the presence of copper pigments: spectroscopic and chromatographic studies of thin films; S. Boyatzis, E. Ioakimoglou, P. Argitis, A. Fostiridou, and K. Papanagiotou; Polymer Preprints, 37(2) August 1996, 188-9 (Peer-reviewed Proceedings)

 

Δ4

1993

Lophines in Micellar Environments:  Spectroscopic Behaviour and Chemiluminescence; S. Boyatzis, J. Nikokavouras; J. Photochem. Photobiol., A: Photochem., 1993, 74, 65-73

2,291

Δ3

1990

Photochemistry of 2,5,7,7-tetraphenyl-7-boratabicyclo [4.1.0] hepta-2,4-diene (a boratanor-caradiene anion). No evidence for diphenylborene anion; S. Boyatzis, J. D. Wilkey, G. B. Schuster; J. Org. Chem., 1990, 55, 4537- 4544

4,638

Δ2

1988

Chemiluminescence of Lophines in Micellar Media: Irradiation-Induced Regeneration of p-dimethylamino-lophine during the Light Reaction; S. Boyatzis, J. Nikokavouras; J. Photochem. Photobiol., A: Photochem., 1988, 44, 335-347

2,291

Δ1

1986

Absorption, Fluorescence and Chemiluminescence Spectra of 2,4,5-Triphenyl-imidazole (Lophine) and 2-(p-Dimethylamino)-4,5-Diphenylimidazole in Micellar Systems, S. Boyatzis, J. Nikokavouras; Mol. Cryst., Liq. Cryst. 1986, 137 ,  403-412

0,554

 

 

Σύνολο IF

45,63

  

I Κεφάλαια σε Βιβλία

B01

2015

Αφήνοντας τα μόρια να μιλήσουν: Προς μια μοριακή ερμηνεία της πολιτιστικής κληρονομίας και των δράσεων για τη προστασία της / Letting the molecules speak: molecular interpretation of cultural heritage objects and the actions for their protection, S. C. Boyatzis, Μάχη με τον χρόνο. Η συντήρηση των αρχαιοτήτων στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη 2015, σελ. 18-32 (συμμετοχή στην έκδοση κατόπιν πρόσκλησης).

  

IΑνακοινώσεις σε συνέδρια (χωρίς πλήρη πρακτικά)

 

Σ45

2016

Combining Solvent-Assisted Microscopy-Ftir With Gas Chromatography-Mass Spectrometry For Investigating Organic Remains In A Collection Of Early Christian Egyptian Vessels. Stamatis C Boyatzis, Kyriaki Koupadi, Maria Roumpou and Nick Kalogeropoulos, 4th International Congress: Chemistry for Cultural Heritage (CHEMCH2016), Brussels, July 2-8, 2016

Σ44

2016

Evaluation of Laser Cleaning of Parchment, Wool and Feather with High Performance Liquid Chromatography and Attenuated Total Reflection - Fourier Transform Infrared Spectroscopy, Stamatis C. Boyatzis, Eleni Ioakimoglou, Eleni Tziamourani, Efrosini Karantoni, Ekaterini Malea, Stavroula Rapti, Paraskevi Pouli, Athanassia Papanikolaou, Kristallia Melessanaki and Georgios Panagiaris, 2nd International Conference for Innovation in Art Research and Technology (InArt2016), 21-25 March 2016, Ghent, Belgium.

Σ43

2016

The effect of TiO2 on the properties of acrylic, cyclohexanone-based and urea-aldehyde polymers under accelerated ageing conditions. Helen V. Farmakalidis, Antonios M. Douvas, Ioannis Karatasios, Sophia Sotiropoulou, Stamatis Boyatzis, Panagiotis Argitis, Yannis Chryssoulakis, Vassilis Kilikoglou, IUPAC-Sponsored 16th International Conference on Polymers and Organic Chemistry, Hersonissos (heraklion) Crete 13-16 June, 2016

Σ42

2015

New approaches to stabilizing chloride contaminated ancient bronzes using corrosion inhibitors and/or electrochemical methods to preserve information in the patinas. Vasilike Argyropoulos, Maria Giannoulaki, Stamatis C. Boyatzis, Aggeliki Zacharopoulou, Giorgios Moraitis, and Elodie Guilminot. XIX International Conference on Ancient Bronzes, October 13-17, 2015, J. Paul Getty Museum, Los Angeles, US.

Σ41

2015

A Scientific Assessment of the Long-Term Protection of Incralac Coatings on Ancient Bronze Collections in the National Archaeological Museum and the National Numismatic Museum, in Athens, Greece. Stamatis C. Boyatzis, Andriana Veve, Galateia Kriezi, Elena Kontou, Georgia Karamargiou, and Vasilike Argyropoulos, XIX International Conference on Ancient Bronzes, October 13-17, 2015, J. Paul Getty Museum, Los Angeles, US

Σ40

2015

Επιλεκτική αφαίρεση σωματιδιακών ρύπων από ρητινούχα επιστρώματα μαστίχας, γομμαλάκας και Laropal K80 με υδρογέλες, Π. Γαλάτης, Σ. Μπογιατζής, Χ. Θεοδωρακόπουλος. 1ο Συνέδριο «Η Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Προκλήσεις και Επαναπροσδιορισμοί», Αθήνα 25-29 Μαΐου 2015.

Σ39

2015

Ανοίγοντας μία δίοδο επικοινωνίας με το παρελθόν: Χαρακτηρισμός της φθοράς και γήρανσης κραμάτων χαλκού Ύστερης Αρχαιότητας από την Βυζαντινή συλλογή του Μουσείου Μπενάκη, Δ. Κοτζαμάνη, A. Φωκά, Γ. Καρύδη, Μ. Ζαχαρία, Σ. Μπογιατζής, Ι. Καρατάσιος, Β. Περδικάτσης, 1ο Συνέδριο «Η Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Προκλήσεις και Επαναπροσδιορισμοί», Αθήνα 25-29 Μαΐου 2015.

Σ38

2015

Laser Cleaning of Fossilized Bones, Georgios Panagiaris, Nikolaos-Alexios Stefanis, AlexandraAlexandropoulou, Yorgos Facorellis, Stamatios Boyatzis, Kristalia Melessanaki, Paraskevi Pouli. TECHNART 2015, “Non-destructive and microanalytical techniques in art and cultural heritage”, Catania April 27-30, 2015.

Σ37

2015

Investigating the Preservation State of Parchment with Attenuated Total Reflection-Fourier Transform mid-Infrared Spectroscopy and Micro-Thermal Analysis, Stamatis C. Boyatzis, Ekaterini Malea, Georgia Velivasaki and Anastasia Katsidima. TECHNART 2015, “Non-destructive and microanalytical techniques in art and cultural heritage”, Catania April 27-30, 2015.

Σ36

2015

Διερεύνηση των εμπορικών προϊόντων καθαρισμού του αργύρου και εφαρμογή τους σε αντικείμενα της Νεοελληνικής Συλλογής του Μουσείου Μπενάκη, Κ. Καρπαθιωτάκη, Δ. Κοτζαμάνη, Σ. Μπογιατζής, Α. Καραμπότσος. 1ο Συνέδριο «Η Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Προκλήσεις και Επαναπροσδιορισμοί», Αθήνα 25-29 Μαΐου 2015

(Ομιλία στην ημέρα φοιτητών, επίβλεψη S C Boyatzis)

Σ35

2015

Μελέτη οργανικών υπολειμμάτων σε αρχαιολογικής προέλευσης σκεύη με φυσικοχημικές αναλυτικές τεχνικές, Κ. Κουπάδη, Σ. Μπογιατζής, Δ. Κοτζαμάνη, Μ. Ρούμπου, Ν. Καλογερόπουλος. 1ο Συνέδριο «Η Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Προκλήσεις και Επαναπροσδιορισμοί», Αθήνα 25-29 Μαΐου 2015.

(Ομιλία στην ημέρα φοιτητών, επίβλεψη S C Boyatzis)

Σ34

2015

Μελέτη τεχνολογίας κατασκευής έγχρωμων κονιαμάτων εποχής χαλκού από την Ιαλυσό της Ρόδου, Ν. I. Δεδούση, Γ. Φακορέλλης, Σ. Μπογιατζής, Α. Στεφανής, Τ. Μαρκέτου. 1ο Συνέδριο «Η Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Προκλήσεις και Επαναπροσδιορισμοί», Αθήνα 25-29 Μαΐου 2015

(Ομιλία στην ημέρα φοιτητών φοιτητών)

Σ33

2016

Study of organic residues in vessels of archaeological origin with physicochemical analytical techniques. Kyriaki Koupadi. CONFERENCE “EDUCATION AND RESEARCH IN CONSERVATION-RESTORATION”, ENCoRE, 13 APRIL 2016

(συμμετοχή στο συνέδριο ENCoRE με υποτροφία, επίβλεψη S C Boyatzis).

Σ32

2014

The Introduction of Open and Free Academic courses in Conservation of Cultural Heritage in Greece. V. Argyropoulos, A. Alexopoulou, M. Chatzidaki, A. Karatzani, S. Boyatzis, E. Ioakeimoglou and I. Founta, CONFERENCE “EDUCATION AND RESEARCH IN CONSERVATION-RESTORATION”, ENCoRE, 13 APRIL 2014

Σ31

2014

Thin Film Molecular Spectroscopy Methodologies For Investigating Organic Materials In Cultural Heritage Objects, S. C. Boyatzis, 3rd ARCH_RNT, Archaeological Research and New Technologies, Καλαμάτα, Οκτώβριος 2014. Προσκεκλημένη ομιλία.

Σ30

2014

The Introduction of Open and Free Academic courses in Conservation of Cultural Heritage in Greece; V. Argyropoulos, A. Alexopoulou, M. Chatzidaki, A. Karatzani, S. Boyatzis, E. Ioakeimoglou and I. Founta, ENCoRE Conference “Teaching Conservation-Restoration”, 27-28 March 2014, Liège, Belgium”; Full paper under publication; http://www.encore-edu.org/LiegeConf-Program.htm (in press)

Σ29

2014

Investigation of the deterioration degree of parchment marked with iron gall inks; Georgia Velivasaki, supervised by E. Malea & S. Boyatzis, ENCoRE Conference 2014 “Teaching Conservation-Restoration”; poster for the student session.

Σ28

2013

Η μελέτη των φαινομένων τεχνητής γήρανσης πολυμερών που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση των έργων τέχνης. Ε. Β. Φαρμακαλίδου, Α. Δούβας, Γ. Καρατάσιος, Σ. Σωτηροπούλου, Σ. Μπογιατζής, Π. Αργείτης, Γ. Χρυσουλάκης, Β. Κυλίκογλου, 6o Συμπόσιο Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρίας (προφ. παρουσίαση), Αθήνα, 16-18 Μαϊου 2013

Σ27

2012

Αναλυτική μελέτη και συντήρηση δυο πλαστικών κουκλών με συνθετικά υφάσματα, Μ. Κουτσοδημητροπούλου, Α. Καρατζάνη και Στ. Μπογιατζής, 3nd ARCH_RNT, Archaeological Research and New Technologies, Καλαμάτα, Οκτώβριος 2012.

Σ26

2012

In situ investigation of metal protective coating films with mid-infrared spectroscopy, Stamatis C Boyatzis, Vassilike Argyropoulos, Antonios M Douvas, Galateia Kriezi, Amalia Siatou, 2nd international Congress on Chemistry for Cultural Heritage, July 9-12, 2012, Istanbul, Turkey; www.chemch2012.org  

Σ25

2011

 

Accelerating Thermal Ageing of Acrylic Copolymers (EMA/MA, nBMA/iBMA) and Cyclohexanone based Polymer Used in Painting Conservation, H.V. Farmakalidis, A. M. Douvas, I. Karatasios, S. Sotiropoulou, S. Boyatzis, P. Argitis, Y. Chryssoulakis, V. Kilikoglou, Canadian Conservation Institute, Symposium, October 2011

Σ24

2011

 

The Metallurgical Investigations of Copper-Alloys Metalwork of the Benaki Museumin the 4th-7th Centuries A.D., D. Kotzamani, A. Phoca, G. Karydi, M. Zacharia, V. Kantarelou, G. Karatasios, S. C. Boyatzis, V. Perdikatsis. International Symposium, History, Technology and Conservation of Ancient Metal, Glasses and Enamels -The American School of Classical Studies at Athens (ASCSA), October 2011 (oral presentation, p. 29 in Book of Abstracts, Proceedings in press)

Σ23

2011

Study, Αnalysis and Conservation of the Roman water lead pipe in “Aeolus” excavation, Plaka, Athens, P. Pitsiri, D. Sourlas, S. C. Boyatzis, S. Golfomitsou, T. Karabotsos. International Symposium, History, Technology and Conservation of Ancient Metal, Glasses and Enamels -The American School of Classical Studies at Athens (ASCSA), October 2011 (poster, p. 38 in Book of Abstracts, Proceedings in press)

Σ22

2010

Second Derivative and Peak Fitting in FTIR Analysis of Leather Protein: Investigation of Changes in Tanned Leather after Cleaning, Stamatis C. Boyatzis, Ekaterini Malea and Marina Kehagia, Works of Art and Conservation Science Today, International Symposium, November 26-28, 2010, Thessaloniki, Greece (poster, abstracts on CDROM)

Σ21

2010

Painting Technique and state of conservation of wall paintings in Aghios Dimitrios church at Klimatia, Ioannina-Greece, Yorgos Facorellis, Eleni Ioakimoglou,  Agni Terlixi, Stamatis Boyatzis, Eleni Tziamourani and Georgios Pavlopoulos, Works of Art and Conservation Science Today, International Symposium, November 26-28, 2010, Thessaloniki, Greece (oral presentation, abstracts on CDROM)

Σ20

2010

Φυσικο-χημικός Χαρακτηρισμός Θραυσμάτων Ελεφαντόδοντου της Εξωτερικής Επένδυσης ενος Υστερορωμαϊκού Αποθηκευτικού Κιβωτιδίου απο την Ανασκαφή της Αρχαίας Ελεύθερνας στην Κρήτη, Π. Μαρίνου, Γ. Φακορέλλης, Σ. Μπογιατζής και Κ. Μαλέα,  Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες, Διεθνές Συμπόσιο, Καλαμάτα 21-23 Οκτώβρη 2010 (oral presentation)

Σ19

2010

Non-invasive investigation of Poligen®ES91009, a water-dispersible organic coating on metals with Reflectance-Absorption Infrared Spectrometry; S. C. Boyatzis,  A. M. Douvas, A. Siatou and V. Argyropoulos, International Conference on Historic Metals Conservation, Interim Meeting of the ICOM-CC Metal Working Group, October 11-15, 2010 - Charleston, South Carolina, USA (poster).

Σ18

2010

Investigation of the painting technique and identification of pigments in the work of Nikos-Hadjikyriakos-Ghikas, V. Spachou, V. Kantarelou, A. Karydas, V. Paschalis, A. Alexopoulou and S. C. Boyatzis, 2010 Istanbul Congress, Conservation and the Eastern Mediterranean, 20-24 September 2010 (poster)

Σ17

2010

Cleaning of Tanned Leather: Testing with Infra Red Spectroscopy and SEM-EDAX, K. Malea, S. C. Boyatzis and M. Kehagia, “Multidisciplinary Conservation: A Holistic View for Historic Interiors”, ICOM-CC Joint Interim Meeting, Rome, 23-25 March 2010 (oral presentation)

Σ16

2010

Developing a comprehensive reference collection for the analysis of excavated textiles, D. Drakou, C. Margariti, S. C. Boyatzis, Y. Facorellis and N. Naoumidou, International Congress on Archaeological Sciences in the Eastern Mediterranean and the Near East, Paphos, Cyprus, 29 April-1 May 2010, ICASEMNE (oral presentation)

Σ15

2010

Preliminary Investigation for the Conservation Plan of a Marine Composite (Copper/Textile) from the 19th Century Shipwreck ‘Patris’ in Greece, Stavroula Rapti *, Christina Margariti, Stavroula Golfomitsou, Stamatis Boyatzis, Panayota Pitsiri ,Vasilike Argyropoulos, Waterlogged Organic Archaeological Materials Conference (WOAM), Greenville NC,USA, May 24-29, 2010 (oral presentation)

Σ14

2009

An evaluation of reflectance-absorption infra red spectroscopy for in situ investigation of organic coatings on corroded metals, S. C. Boyatzis, V. Argyropoulos, A. Siatou, K. Polikreti and D. Charalambous, TECHNART 2009, Non-destructive and Microanalytical Techniques in Art and Cultural Heritage, Athens, 27 - 30 April 2009 (poster)

Σ13

2009

Evaluation of effectiveness of Tanned Leather Cleaning with SEM-EDX and FTIR Spectroscopy, S. C. Boyatzis, M. Kehagia, K. Malea, TECHNART 2009, Non-destructive and Microanalytical Techniques in Art and Cultural Heritage, Athens, 27 - 30 April 2009 (poster)

Σ12

2009

Painting  technique and state of conservation of wall paintings in Saint Nicholas Church at Zagori-Greece, S.C. Boyatzis, A. Terlixi, G. Pavlopoulos, A. Karampotsos, E.Tziamourani, N. Minos, and E. Ioakimoglou, TECHNART 2009, Non-destructive and Microanalytical Techniques in Art and Cultural Heritage, Athens, 27 - 30 April 2009 (oral presentation)

Σ11

2008

The Characterisation of Materials in a Polychrome Wooden Sculpture and the Evaluation of Laser Cleaning Tests; Stamatis C. Boyatzis, Paraskevi Pouli, Anastasia Giakoumaki, Agnes Terlixi, Eleni Tziamourani, Maria Philippoussi, Eugenia Perdikari and Eleni Ioakimoglou; Conservation Science 2007, Politecnico di Milano, Milano, Italy, 10-11 May 2007, Archetype Publications Ltd, (July 2008), Joyce Townsend (editor)

Σ10

2008

Fourier transform infrared (FTIR) monitoring of the artifi cial ageing of commercial acrylic and vinyl adhesives/ consolidants. Stamatis C. Boyatzis, Demetrios Charalambous and Eleni Kotoula, Conservation Science 2007, Politecnico di Milano, Milano, Italy, 10-11 May 2007, Archetype Publications Ltd, (July 2008), Joyce Townsend (editor)

Σ9

2007

Optical Microscopy,  Spectroscopic and Chromatographic Techniques for the Characterisation of Materials in a Polychrome Wooden Sculpture Evaluation of Laser Cleaning Tests, Stamatis C. Boyatzis, Paraskevi Pouli, Anastasia Giakoumaki, Agnes Terlixi, Eleni Tziamourani, Maria Philippoussi, Eugenia Perdikari and Eleni Ioakimoglou, Characterisation of organic materials (binding media, varnishes, pigments) in paint cross-sections, International Workshop, University of Bologna, Chemistry Department, Bologna, Italy, 20th – 21st September 2007

Σ8

2007

Η αντιστρεψιμότητα στη χρήση στερεωτικών και συγκολλητικών μέσων σε αρχαιολογικά οστά, Σταμάτης Χ. Μπογιατζής, Ελένη Παναγιωτοπούλου και Γ. Παναγιάρης, 29º ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ε.Β.Ε., Καβάλα 17-19 Μαΐου 2007

Σ7

2006

Detection and Identification Of Binding Media In Post-Byzantine Wall-Paintings Of The Region Of Epirus Using Spectroscopic And Chromatographic Techniques; Stamatis C. Boyatzis, Agnes Terlixi, Eleni Tziamourani, Giorgos Pavlopoulos and Nikolaos Minos and Eleni Ioakimoglou; Διεθνές Συνέδριο ICOM, Εικόνες: Έρευνα, Συντήρηση και Θέματα Δεοντολογίας (Icons: Approaches to Research, Conservation and Ethical Issues). 3-7 Δεκεμβρίου 2006

Σ6

2000

Photonic Properties of a Negative Chemically Amplified Photoresist; G. Pistolis, S. Boyatzis and P. Argitis; International Conference COST 2000 “Molecular Materials and Functional Polymers for Advanced Devices” – Management Committee Meeting and General Workshop, Patras, Greece, June 22-25, 2000 (poster)

Σ5

1998

Photocatalytic Mineralization of Dichlorophenols by Polyoxometalates in Aqueous Solutions; Ε. Androulaki, A. Hiskia, S. Boyatzis, D. Dimotikali and E. Papakonstantinou; Poster presentation at the International Meeting of Coordination Compounds, July 1998, Chalkidiki, Greece

Σ4

1998

Use of fs, ps and ns UV-Laser Pulses in the Ablation of Polymerized Natural Resin Layers,  A. Galyfianaki; T. Stratoudaki, V. Zafiropoulos, S. Boyatzis, A. Fostiridou, E. Ioakimoglou; International Meeting of Optics Within Life Sciences (OWLS), Saint Pelagia, Crete 13-16 October 1998

Σ3

1996

Radiation-Induced Cationic Polymerization in Epoxy Novolac Resists: A Reaction Kinetics Study for Optimized Microlithography; P. Argitis, S. Boyatzis, I. Raptis, N. Glezos, E. Tegou, E. Gogolides and M. Hatzakis; International Convention 6th European Polymer Federation Symposium on Polymeric Materials, Aghia Pelagia, Crete, October 7-11 1996 (poster)

Σ2

1995

Oxidation effect of green copper-based pigments on linseed oil medium of paintings. A comparative study on thin films of controlled thickness; E. Ioakimoglou, N. Yannovits-Argyriadi, K. Papapanagiotou, A. Fostiridou, P. Argitis, and S. Boyatzis; International Meeting: ‘Lasers in the Conservation of Art Objects’, Oct. 1995, Aghia Pelagia, Crete (poster).

Σ1

1986

Χημιφωταύγεια του 2,4,5-τριφαινυλιμιδαζολίου (λοφίνης) σε ομοιογενή και προσανατολισμένα συστήματα; 11ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, Νοεμβ. 1986; Στ. Μπογιατζής, Ι. Νικοκάβουρας, Chimika Chronika, Special Ed. 1986, A, 45-48 (oral presentation and abstracts in greek)

 

 Αναφορές (citations): Συνολική εικόνα

(πηγή: SCOPUS, Μάιος 2016)

[Για λεπτομερέστερη εικόνα ετεροαναφορών, βλ. το αντίστοιχο αρχείο]

 

   

 

<2012

2012

2013

2014

2015

2016

Subtotal

>2016

Total

   

 

130

6

9

11

9

7

42

0

172

1

The role of standards in conservation methods for metals in ...

2013

           

0

 

0

2

Characterization of a water-dispersible metal protective coa...

2012

   

1

     

1

 

1

3

Spectroscopic investigations on the depth-dependent degradat...

2007

4

2

1

   

2

5

 

9

4

Evaluation of poly(hydroxyethyl methacrylate) imaging chemis...

2004

19

2

 

2

1

 

5

 

24

5

Highly efficient bicolor (green-blue) fluorescence imaging i...

2002

25

1

1

2

2

 

6

 

31

6

UV exposure and temperature effects on curing mechanisms in ...

2002

10

1

1

1

2

2

7

 

17

7

Photo-, radio- and sonostoragechemiluminescence of buckminst...

2001

         

1

1

 

1

8

Photocatalytic mineralization of chlorinated organic polluta...

2000

11

   

2

   

2

 

13

9

Laser ablation of aged resin layers: A means of uncovering t...

2000

           

0

 

0

10

Thin-film study on the oxidation of linseed oil in the prese...

1999

13

 

4

1

2

2

9

 

22

11

Preparation, crystal structure and solution studies of [Mn2L...

1999

26

 

1

2

1

 

4

 

30

12

Post-Exposure Bake Kinetics in Epoxy Novolac-Based Chemicall...

1998

1

         

0

 

1

13

Oxidation of linseed oil medium in paintings in the presence...

1996

5

         

0

 

5

14

Lophines in micellar environments: spectroscopic behaviour a...

1993

2

   

1

1

 

2

 

4

15

Photochemistry of 2,5,7,7-tetraphenyl-7-boratabicyclo[4.1.0]...

1990

6

         

0

 

6

16

Chemiluminescence of lophines in micellar media: Irradiation...

1988

8

         

0

 

8

                       
 

Σύνολο

 

130

6

9

11

9

7

42

0

172

 

 

 

 

   
designed and maintained by s. boyatzis © 2010-2018