Δρ. ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ Παναγιώτης, Οινολόγος,  D.E.A., Ph.D

Καθηγητής Εφαρμογών

Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής


Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών

E-class website

 

Πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Οινολόγων
ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.  

 

 Ομάδα Ζυθοποίησης

 


ΤΕΙ Αθήνας

 

 

  

Dr. TATARIDIS Panagiotis, Enologist, D.E.A., Ph.D

Lecturer

Faculty of Food Technology & Nutrition


Dept. of Enology & Beverages Technology

E-class website

 

President of the
Pan-Hellenic Union of Registered Enologists
PANEPO

 

Brewing Science Task Force

 


TEI of Athens

 

 

Bιογραφικό

CV