ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ

 

 

Eκπαίδευση (υλικό μαθημάτων)

 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της εταιρείας Bayer (σημερινή Siemens) για τις γενικές εξετάσεις ούρων

 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον ανοσοφθορισμό σε υλικό Hep-2

 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις τεχνολογίες της Dade Behring.

 

Eκπαίδευση (καθηγητές)

 

Πρόγραμμα διόρθωσης γραπτών multiple choice

 

Πρόγραμμα της Microsoft για τη δημιουργία ψηφιακών εξετάσεων (Learning Content Development). Οδηγίες.

 

Εκπαίδευση (καθηγητές - φοιτητές)

 

Πρόγραμμα της Microsoft για την προσθήκη μαθηματικών υπολογισμών στο Office 2007, 2010. Οδηγίες.

 

Πρόγραμμα της Microsoft για την προσθήκη χημικών τύπων στο Office 2007, 2010

 

Πρόγραμμα δημιουργίας ασκήσεων Multiple Choice στο Powepoint με το πρόγραμμα MouseMichief στο Office 2007, 2010

 

Πρόγραμμα δημιουργίας μαθηματικών διαγραμμάτων (GeoGebra)

 

Εργαστήριο

 

Ελεύθερο πρόγραμμα της εταιρείας Proline (αυτόματες πιπέττες) για τη διακρίβωση των πιπεττών (Quanta Chk).

 

Πρόγραμμα για την ανάγνωση και τον υπολογισμό gel ηλεκτροφόρησης (Gel Analyzer)

 

Πρόγραμμα για την ανάγνωση και τον υπολογισμό gel ηλεκτροφόρησης (Gel Analyzers 2010a)

 

Ελληνικές οδηγίες για το πρόγραμμα Gel Analyzer 2010a

 

Πρόγραμμα για την ανάγνωση και τον υπολογισμό απορροφήσεων ELISA (CDC ELISA)

 

Πρόγραμμα για τη ταυτοποίηση μικροβίων (BBL Crystal)

 

Πρόγραμμα βαθμονόμησης των πεχαμέτρων Inolab.

 

Έλεγχος ποιότητας

 

Στατιστικό πρόγραμμα που διαθέτει και εφαρμογές για τον έλεγχο ποιότητας

 

Πρόγραμμα στατιστικού ελέγχου ποιότητας, κατασκευασμένο από τον Π. Καρκαλούσο

 

Εκτίμηση στατιστικών μεθόδων ποιότητας με τη μέθοδο Six Sigma

 

Πρόγραμμα (DOS) για τον υπολογισμό τιμών ARL

 

Πρόγραμμα για την εκπαίδευση σε διαγράμματα ελέγχου Shewhart

 

Πρόγραμμα για τη σύγκριση αναλυτικών μεθόδων (Method Validator)

 

Πρόγραμμα για τη διόρθωση γραμμικών καμπύλων βαθμονόμησης

 

Χρήσιμα

 

Πρόγραμμα ανοίγματος αρχείων office 2007 και 2010 από Office XP

 

Πρόγραμμα ανοίγματος προγραμμάτων Access 2010 (Access Viewer)

 

Πρόγραμμα ανοίγματος προγραμμάτων Powerpoint 2010 (Powerpoint Viewer)

 

Πρόγραμμα ανοίγματος προγραμμάτων Excel 2010 (Excel Viewer)

 

Πρόγραμμα ανοίγματος προγραμμάτων Word 2010 (Word Viewer)

 

Tελευταία ενημέρωσηΔευτέρα Ιουνίου 24, 2013