Στόχος προγράμματος/Σε ποιούς απευθύνεται

Καινοτομία του προγράμματος

Το πρόγραμμα συνδυάζει:

Σε ποιούς απευθύνεται το πρόγραμμα

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Τι παρέχει το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 4 Πιστωτικών μονάδων (4 ECTS). Δείτε το υπόδειγμα της βεβαίωσης συμμετοχής.

Ο εκπαιδευτικός στόχος του προγράμματος

Ο στόχος του προτεινόμενου προγράμματος είναι η εκπαίδευση πάνω στις εργαστηριακές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την διάγνωση ενδοκρινολογικών και μεταβολικών νόσων. Τέτοιες νόσοι είναι ο θυρεοειδής, διαταραχές ορμονών της αναπαραγωγής και διαταραχές ορμονών και βιοχημικών παραμέτρων που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση της οστεοπόρωσης.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρία και εργαστηριακές τεχνικές. Η θεωρία περιλαμβάνει μικρό μέρος του όλου προγράμματος και θα καλύψει την εισαγωγή στα ενδοκρινολογικά και μεταβολικά νοσήματα για τα οποία οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στις εργαστηριακές μεθόδους διάγνωσής τους.

Οι εργαστηριακές μέθοδοι αφορούν όλο το φάσμα των μεθόδων που αφορούν την διάγνωση των ενδοκρινολογικών και μεταβολικών νοσημάτων όπως είναι οι τεχνικές χημειοφωταύγειας (CLIA), οι ανοσοενζυμικές τεχνικές (ELISA), η υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC), η ατομική απορρόφηση, οι μοριακές τεχνικές (PCR) και ο προσδιορισμός πρωτεϊνικών αντιγόνων (Western blot και TLC).

Που θα γίνουν τα μαθήματα

Η εκπαίδευση θα γίνει σε εργαστήρια του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Αθηνών αλλά και σε εργαστήρια του Πανεπιστημίου Αθηνών (Χωρέμειο Ερευνητικό κέντρο), στο βιοχημικό εργαστήριο του Νοσοκομείου Παίδων, και σε εργαστήρια του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (εργαστήριο ελέγχου παιδικού θυρεοειδή και μεταβολικών νοσημάτων των οστών).

Η υλικοτεχνική υποδομή που θα χρησιμοποιηθεί

TEI Αθήνας, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων – Εργαστήριο βιοχημείας και Ερευνητικό εργαστήριο

Αναλυτής Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Πίεσης Dionex, Συσκευή χρωματογραφίας TLC, Συσκευή Western blotting

 

Γενικό Νοσοκομείο  Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία» - Bιοχημικό Τμήμα

Αναλυτής χημειοφωταύγειας Elecsys Ε401, Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης (A-Analyst 800, Perkin Elmer AAS)

 

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού - Διεύθυνση βιοχημικών Εργαστηρίων

Αναλυτής χημειοφωταύγειας Elecsys 2010, Αναλυτής Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Πίεσης Dionex, Automatic Immunassay system της Perkin Elmer.

 

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού - Τομέας μεταβολικών νοσημάτων των οστών

Σπεκτροφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης  ΑΑ-6800 Shimadzu 2008, Φούρνος γραφίτη GFA-EX7 Shimadzu 2008, Φωτόμετρο ELISA Stat Fax - 2100

 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Χωρέμιο Ερευνητικό Κέντρο- Ορμονολογικό εργαστήριο

Θερμικοί κυκλοποιητές για PCR, Σύστημα αυτόματης εκχύλισης DNA/RNA, Σύστημα ηλεκτροφόρησης, Τράπεζα υπεριώδους ακτινοβολίας, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και υπολογιστής.

 

Tελευταία ενημέρωσηΠαρασκευή Ιανουαρίου 20, 2017