ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

"Εργαστηριακές μέθοδοι διάγνωσης μεταβολικών και ενδοκρινολογικών νοσημάτων σε παιδικό πληθυσμό"

Οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 4 Πιστωτικών μονάδων (4 ECTS)

Συνολικής διάρκειας 60 ωρών/εκπαιδευόμενο (Επόμενος κύκλος: Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2017)