Ίδρυμα: IEK

Τίτλος Μαθήματος: Εργαστηριακές εξετάσεις - διαγνώσεις

Ειδικότητα: Ιατρικών και Βιολογικών εργαστηρίων - Μικροβιολογικού Βιοχημικού εργαστηρίου

Είδος μαθήματος: Θεωρία

Εξάμηνο: Δ΄

 

Επικοινωνήστε αν θέλετε τις σημειώσεις: petef@hotmail.gr

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα (σύμφωνα με τον ΟEEK)

1. Ηπατική λειτουργία

    Λειτουργία και νόσοι του ήπατος

    Τρανσαμινάσες (ασπαρτικού και αλανίνης, γλουταμινική - οξαλοξική, πυροσταφυλική)

    Φωσφατάσες (αλκαλική και όξινη)

    Τρανφεράσες (γ - γλουταμυλοτρανσφεράση)

    Χολερυθρίνες

2. Νεφρική λειτουργία

    Εξετάσεις ούρων: Γενική ούρων (γενικοί χαρακτήρες, ποσό, όψη, pH, συστατικά)

    Μικροσκοπική εξέταση (οργανωμένα και μη, μικροσκοπικά συστατικά)

    Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση (ουρία, ουρικό οξύ, κρεατινίνη, γλυκόζη, γαλακτόζη, γαλακτικό οξύ, λεύκωμα, κετονικά ή οξανικά    σώματα, αιμοσφαιρίνη, πολυχρωστικές ταινίες με πολλαπλές αντιδράσεις)

3. Πεπτική και παγκρεατική λειτουργία

    Ηλεκτρολύτες ιδρώτα - αίματος (κατάσταση οξεοβασική, pH, διττανθρακικά, χλωριούχα, νάτριο, κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο,

    φώσφορος, ιώδιο, χαλκός, θείο)

    Αμυλάση

    Λιπάση

4. Μυική και καρδιακή λειτουργία

    Κρεατίνη

    Κρεατινοφωσφοκινάση

    Γαλακτική αφυδρογονάση

    Αλδολάση

    Ισοένζυμα

5. Οστά, οστική λειτουργία

    Μεταβολισμός ασβεστίου, φωσφόρου, μαγνησίου, ιωδίου

    Προσδιορισμός ασβεστίου, φωσφόρου

    Τιμές αναφοράς / παθολογικές καταστάσεις

6. Ιχνοστοιχεία στο αίμα

    Σίδηρος

    Χαλκός

    Ψευδάργυρος

    Δηλητηριάσεις με σίδηρο, λίθιο

7. Ένζυμα, πρωτεΐνες και λιπίδια στο αίμα

    Ενζυμικές αντιδράσεις και κινητική

    Γενικές μέθοδοι: kjeldahl

                            ειδικού βάρους

                            διουρίας

                            δέσμευσης χρωστικών

   Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων

   Αφυδρογονάσες (φωσφορικής γλυκόζης - GGPD, υδροξυβουτυρική HBDH)

   Ισοένζυμα

   Βιταμίνες

   Λιποπρωτείνες

   Τριγλυκερίδια

   Χοληστερόλη

8. Φάρμακα στο αίμα

    Φαρμακοκινητική, μέτρηση επιπέδων φαρμάκων στο αίμα

    Αλκοόλη αίματος

    Σαλικυλικά

    Βαρβιτουρικά

    Παρακεταμόλη

    Αντιβιοτικά

    Αντιεπιληπτικά

    Μυοχαλαρωτικά

    Αναλγητικά

    Χοληνεστεράσες

9. Καρκινικοί δείκτες

   Όξινη φωσφατάση

   Γλυκοπρωτείνες καρκινικών κυττάρων

   α-φετοπρωτείνη

   Χοριονική γοναδοτροπίνη

10. Ορμόνες

    Μέθοδοι προσδιορισμού ανδρογόνων, οιστρογόνων

    Ινσουλίνη

    Γλυκαγόνη

    Κατεχολαμίνες

11. Ορολογικές εξετάσεις

    Γενικά περί αντιγόνων - αντισωμάτων και ορολογικών εξετάσεων

    Αραιώσεις

    Οροαντίδραση Wasserman

    Οροαντίδραση Kahn

    Οροαντίδραση VDRL

    Οροαντίδραση Wright

    Οροαντίδραση Vidal

    Τίτλος αντιστρεπτολυσίνης (ASTO)

    Ρευματοειδής παράγοντας (Rf)

12. Διάφορα

    Εγκεφαλονωτιαίο υγρό (φυσικοί χαρακτήρες, κυτταρολογική εξέταση, χημική εξέταση)

    Βρωμιούχα στον ορό

    Χλωριούχα σε γαστρικό αναρρόφημα

13. Κόπρανα

     Γενικοί χαρακτήρες κοπράνων

     Μακροσκοπική εξέταση

     Μικροσκοπική εξέταση

     Χημική εξέταση

14. Πτύελα

      Μακροσκοπική εξέταση

      Μικροσκοπική εξέταση

      Κυτταρολογική εξέταση

      Παρασιτολογική εξέταση πτυέλων

15. Αρθρικό υγρό

     Μακροσκοπική εξέταση

     Χημική εξέταση

    Μικροσκοπική εξέταση

16. Παθολογικά υγρά του σώματος

      Διιδρώματα

      Εξιδρώματα

      Διαφορές διδρωμάτων - εξιδρωμάτων

      Αντίδραση Rivalta

      Πλευριτικό υγρό

      Περιτοναϊκό υγρό

17. Σπέρμα

      Δειγματοληψία, εξέταση φυσικών χαρακτήρων

      Κυτταρολογική εξέταση, αρίθμηση σπερματοζωαρίων

      Χρώση σπέρματος, δείκτης ζωτικότητας, δείκτης γονιμότητας

  

Σημειώσεις

Πατήστε εδώ για να δείτε τμήμα των σημειώσεων 243 Kb

 

Προαναλυτικά σφάλματα 247 Kb (θα χρειαστεί κωδικός)

Στατιστικός έλεγχος ποιότητας 379 Kb (θα χρειαστεί κωδικός)

Βιοχημικοί αναλυτές 275 Kb (θα χρειαστεί κωδικός)

Αιματολογικοί αναλυτές 328 Κb (θα χρειαστεί κωδικός)

Προσδιορισμοί πολυπεπτιδίων 330 Kb (θα χρειαστεί κωδικός)

Ηλεκτροφόρηση - ανοσοηλεκτροφόρηση 566 Kb (θα χρειαστεί κωδικός)

Ανοσοφθορισμός 234 Kb  (θα χρειαστεί κωδικός)

Ηπατική λειτουργία 178 Kb (θα χρειαστεί κωδικός)

Ιογενής ηπατίτιδα 149 Kb (θα χρειαστεί κωδικός)

Γενική ούρων 836 Kb (θα χρειαστεί κωδικός)

Αναλυτές ούρων 399 Kb (θα χρειαστεί κωδικός)

Βιολογικά υγρά (ΕΝΥ, Αρθρικό υγρό, Πλευριτικό υγρό, Πτύελα) 588 Kb (θα χρειαστεί κωδικός)

Σπερμοδιάγραμμα 774 Kb (θα χρειαστεί κωδικός)

 

 

Για το μάθημα αυτό υπάρχουν έτοιμες σημειώσεις οι οποίες διατίθεται σε κείμενο word.

Oι σημειώσεις συνοδεύονται από πλήθος εικόνων και διαγραμμάτων.

 

 

Tελευταία ενημέρωσηΤρίτη Σεπτεμβρίου 18, 2012