ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

Διαρεμέ Μαργαρίτα, Καρκαλούσος Πέτρος

 

Εισαγωγή

Τα αυξημένα λιπίδια του ορού (TCHOL, HDL-CHOL, LDL-CHΟL, TRIG) αποτελούν προδιαθεσικούς παράγοντες εμφάνισης στεφανιαίας νόσου η οποία, μαζί με τον σακχαρώδη διαβήτη και την παχυσαρκία, θεωρείται «νόσος του δυτικού τρόπου ζωής», οφειλόμενη στην απομάκρυνση από τον φυσικό τρόπο ζωής.  

 

Σκοπός

Η μελέτη της κατανομής των λιπιδίων σε ενήλικες άνδρες και γυναίκες της νήσου Ζακύνθου και η συσχέτιση των τιμών τους με την γλυκόζη νηστείας.

 

Υλικό – μέθοδος

Το δείγμα απετέλεσαν 4019 άτομα, 1638 άνδρες και 2381 γυναίκες που προσήλθαν στο βιοπαθολογικό εργαστήριο της ΤΜΥ ΙΚΑ Ζακύνθου στο διάστημα μεταξύ 1/1/2008 και 1/6/2009. Όλοι εξετάστηκαν στο πλαίσιο προληπτικού ελέγχου μετά από 12ωρη νηστεία. Τα άτομα του δείγματος προέρχονταν από πολλές διαφορετικές εθνικότητες (Έλληνες, Αλβανοί, Βούλγαροι κ.α.).

 

Αποτελέσματα

Tα ποσοστά της κατανομής των τεσσάρων λιπιδαιμικών παραμέτρων, χωριστά για τα δύο φύλα φαίνονται παρακάτω:

 

 

 

<  κατώτερου τιμών αναφοράς

Εντός των

τιμών αναφοράς

    > ανώτερου τιμών αναφοράς

TCHOL

Άνδρες

9,7 %

57,8 %

32,4 %

Γυναίκες

6,8 %

59,0 %

34,2 %

TRIG

Άνδρες

0,5 %

68,7 %

30,8 %

Γυναίκες

0,2 %

80,7 %

19,1 %

HDL-CHOL

Άνδρες

5,5 %

92,9 %

1,6 %

Γυναίκες

14,7 %

84,0 %

1,2 %

LDL-CHOL

Άνδρες

10,0 %

74,9 %

15,2 %

Γυναίκες

9,6 %

77,6 %

12,8 %

  

Συζήτηση

Δεν παρατηρήθηκαν  στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, στις τιμές των τεσσάρων λιπιδαιμικών παραμέτρων. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών και των γυναικών παρουσίασαν φυσιολογικές τιμές χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων, HDL-χοληστερόλης και LDL-χοληστερόλης. Το ποσοστό υπερχοληστερολαιμίας  ήταν περίπου το ίδιο και στα δύο φύλα. Το ποσοστό υπερτριγλυκεριδαιμίας ήταν σαφώς μεγαλύτερο στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες. Από τη σύγκριση του αθηρωματικού δείκτη (Chol/HDL) και των τιμών γλυκόζης προέκυψε ότι το 40% των ασθενών με παθολογικό αθηρωματικό δείκτη (> 5) είχαν επίσης υψηλές τιμές γλυκόζης (>115 mg/dl). Επιπλέον το 44% των ασθενών με υψηλές τιμές τριγλυκεριδίων (>150 mg/dl) παρουσίασε και αυξημένες τιμές γλυκόζης. Τέλος το 36% των ασθενών είχαν συγχρόνως και υπερχοληστερολαιμία και υπερτριγλυκεριδαιμία.

 Tελευταία ενημέρωσηΔευτέρα Σεπτεμβρίου 07, 2009