Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1Ζωή Γεωργίου, 2Πέτρος Καρκαλούσος

 

1Δρ. Βιοχημικός, ΝΜΥ-ΙΚΑ Βόλου – Τοπικά Ιατρεία Ν. Ιωνίας,  2Δρ. Βιολόγος, Τρίτο Θεραπευτήριο ΙΚΑ, Αθήνα

 

Eισαγωγή

Η ταχύτητα και η σταθερότητα των αποτελεσμάτων των σύγχρονων αναλυτών προκαλούν την εντύπωση ότι τα αποτελέσματα είναι πάντα αξιόπιστα αρκεί να τηρούνται πιστά οι οδηγίες των τεχνικών εταιρειών. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική αφού η αξιοπιστία των εργαστηριακών  αναλύσεων διασφαλίζεται  μόνο με την διαδικασία του στατιστικού ελέγχου ποιότητας (ΣΕΠ).

 

Σκοπός

Η ανάδειξη της σημασίας του ΣΕΠ για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων των εργαστηρίων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

Πληθυσμός μελέτης

Το βιοπαθολογικό εργαστήριο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στη Νέα Ιωνία Βόλου.

 

Υλικό – μέθοδος

Στο προαναφερθέν εργαστήριο εφαρμόστηκαν όλες οι οδηγίες ορθής εργαστηριακής πρακτικής και «ολικής ποιότητας» σύμφωνα με την βιβλιογραφία. Τέτοια ήταν η αλλαγή της χωροθέτησης των τμημάτων του εργαστηρίου, η αγορά νέου εξοπλισμού και η τακτική συντήρησή του, η βαθμονόμηση των οργάνων και η τακτική εφαρμογή του ΣΕΠ. Η βελτίωση της αξιοπιστίας των αναλύσεων ελέγχθηκε από σχήμα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας (ΕΕΠ). Με το σχήμα αυτό το εργαστήριο έλεγχε σε διμηνιαία βάση την ακρίβεια και αναπαραγωγιμότητα των αποτελεσμάτων του.

 

Αποτελέσματα

Η σταδιακή βελτίωση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων, γεγονός που φάνηκε από τα σχόλια των ιατρών και ασθενών αλλά και από την σταδιακή βελτίωση των επιδόσεων του εργαστηρίου στο πρόγραμμα ΕΕΠ που συμμετάσχει.

 

Συμπεράσματα

Η καθιέρωση κανόνων ποιότητας και ΣΕΠ σε όλα τα εργαστήρια του ΙΚΑ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοπιστία των αναλύσεων. Το παράδειγμα της ΤΜΥ Νέας Ιωνίας Βόλου δείχνει ότι η ποιότητα αυτή μπορεί να μετρηθεί με την βοήθεια ενός σχήματος ΕΕΠ. Η οργάνωση τέτοιων σχημάτων υπό την διοίκηση του ΙΚΑ θα θέσει την αξιοπιστία των αναλύσεων υπό τον άμεσο έλεγχο των κεντρικών υπηρεσιών του.

 

Tελευταία ενημέρωσηΤρίτη Μαΐου 11, 2010