Γιώργος Α. Γιαννακόπουλος

Καθηγητής
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Τ.Ε.Ι. Αθήνας

 

Δημοσιεύματα

 

Αυτοτελή έργα

  1. Προσφυγική Ελλάδα: Φωτογραφίες από το Αρχείο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών = Refugee Greece: Photographs from the Archive of the Centre for Asia Minor Studies, Αθήνα 1992.
  2. Ο τελευταίος Ελληνισμός του Ρένκιοϊ (Οφρυνίου), Ασπροβάλτα 1985.
  3. Ευρετήριο Δελτίου Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (τόμοι 1-10), Αθήνα 1998. [συνεργασία].
  4. Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως (1861-1922). Η ελληνική παιδεία και επιστήμη ως εθνική πολιτική στην οθωμανική αυτοκρατορία, Αθήνα 1998. τχ. Β: Το περιοδικό του Φιλολογικού Συλλόγου ως πρωτογενής βιβλιογραφική πηγή. [Διδακτορική διατριβή, υπό έκδοση].
  5. 90 χρόνια Γενικά Αρχεία του Κράτους= The General State Archives 90th anniversary, Αθήνα 2004.
  6. Απόσταγμα ζωής. Ούζο Βαρβαγιάννη =Distillation of life. Ouzo Barbayanni, Αθήνα 2007.