Γιώργος Α. Γιαννακόπουλος

Καθηγητής
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Τ.Ε.Ι. Αθήνας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ

                             

                             

         

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ