Γιώργος Α. Γιαννακόπουλος

Καθηγητής
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Giannakopoulos

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διεύθυνση εργασίας:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθήνας
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Αγίου Σπυρίδωνος και Παλληκαρίδη
Τ.Κ. 12210, Αιγάλεω.

τηλ. γραφείου: 210 5385200

e-mail: gian@teiath.gr