Γιώργος Α. Γιαννακόπουλος

Καθηγητής
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Όνομα:


Email:


Κείμενο: