Γεώργιος Μπελόκας - Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.
e-mail: gbelokas@teiath.gr

Γεώργιος Μπελόκας

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π. (Δομοστατικός)
MSc/DIC in Soil Mechanics, Imperial College, University of London
Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π. (Τομέας Γεωτεχνικής)

Επίκουρος Καθηγητής  Τ.Ε.Ι. Αθήνας
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
(γνωστικό αντικείμενο: Σχεδιασμός και Ανάλυση Γεωτεχνικών Έργων)

210 5385314 gbelokas@teiath.gr

Ερευνητικό έργο:

Στην παρούσα φάση, συμμετέχω ως εξωτερικός συνεργάτης στα ερευνητικά προγράμματα SOMEF (επιστημονικός υπεύθυνος: Καθ. Ι. Δαφαλιάς) και NeTTUN (επιστημονικός υπεύθυνος: Αν. Καθ. Μ. Καββαδάς).

Διδακτικό έργο:

Εδαφομηχανική, Θεμελιώσεις, Σεισμική Συμπεριφορά Γεωκατασκευών και Βραχομηχανική - Σήραγγες.

Επαγγελματικό έργο :

Λοιπά στοιχεία—δραστηριότητες: