Γεωργιος Π. Μπαρδης (GEORGIOS P. BARDIS)

+302105385856, gbardis@uniwa.gr

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, 51 ετών.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

[2002-2006] Διδάκτωρ Πληροφορικής (Docteur dInformatique). Ανώτατη Μνεία: Très Honorable. École Doctorale Science – Technologie – Santé, Faculté des Sciences & Techniques, Université de Limoges, France, 2006. Αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ 31-2728/2007. Διδακτορική Διατριβή: Μηχανική Μάθηση και Υποστήριξη Αποφάσεων στη Δηλωτική Μοντελοποίηση Σκηνών. Πρόσκτηση και διαχείριση των μορφολογικών προτιμήσεων του χρήστη στα πλαίσια ενός περιβάλλοντος σχεδιασμού τρισδιάστατων σκηνών. Υλοποίηση: C#.net, Windows. Επιβλέπων: Καθ. D.Plemenos. Συνεπιβλέπων: Καθ. Γ.Μιαούλης.

 

[1992-1994] Master of Science degree. GPA 3.9 στα 4 – Άριστα. ΕιδίκευσηΣυστήματα Λογισμικού, Computer Science Department, College of Engineering, University of California, Santa Barbara, U.S.A., 1994. Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ 8-2025/2004. Master’s Thesis: Υβριδικός έλεγχος ταυτόχρονης εκτέλεσης δοσοληψιών σε Βάσεις Δεδομένων πραγματικού χρόνου. Υλοποίηση και σύγκριση των κορυφαίων πρωτοκόλλων για το σκοπό αυτό, του Real-Time Ordered Shared 2PL και της οικογένειας WAIT-X. Επινόηση και υλοποίηση μιας νέας οικογένειας πρωτοκόλλων με βελτιωμένη απόδοση σε ευρύ μέρος του φάσματος μεταβολής μεγεθών. Υλοποίηση: C-sim, Unix. Επιβλέποντες: Καθ. D.Agrawal, Καθ. A.El Abbadi.

 

[1987-1992] Αριστούχος Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1992. Βαθμός Πτυχίου 8,74 – Άριστα. Διπλωματική Εργασία. Μελέτη αλγορίθμων επαλήθευσης κατανεμημένων πρωτοκόλλων και κατασκευή του dvisualizer, ενός εργαλείου για τη γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων του DSS. Επεξηγηματική επισκόπηση των αλγορίθμων για επαλήθευση πρωτοκόλλων. Παρουσίαση των αντίστοιχων εργαλείων λογισμικού. Μερική υλοποίηση X-windows user interface για υπάρχοντα εξομοιωτή πρωτοκόλλων. Υλοποίηση: C, Unix. Επιβλέπων: Καθ. Π.Σπυράκης, Πρόεδρος του Τμήματος.

 

[1984-1987] Αριστούχος Θουκυδίδειου Λυκείου Καλαμακίου, Αθήνα, Βαθμός Απολυτηρίου 19,2.

      

       ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές:

5

Βιβλίο (στο 1 συν-συγγραφέας):

2

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους:

8

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές:

22

Ετεροαναφορές εκτός ομάδας:

19

(επισυνάπτεται αναλυτικός κατάλογος δημοσιεύσεων)

 

       ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

[2018-σήμερα] Λέκτορας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (προσωποπαγής θέση Λέκτορα από ίδρυση ΠΑ.Δ.Α. λόγω κατοχής διδακτορικού). Διδασκαλία του μαθήματος Γραφικά Υπολογιστών, συνδιδασκαλία του μαθήματος Δομές Δεδομένων (Θεωρίας και Ασκήσεων Πράξης) και συμμετοχή στη διδασκαλία του μαθήματος Συστήματα Αποφάσεων και Διαχείρισης Διεργασιών. Συμμετοχή στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων Θεμελιώδης Γραφική Πληροφορική, Ανάλυση και Ανάπτυξη Λογισμικού, Συστήματα Διοίκησης και Υποστήριξης Αποφάσεων, Μοντελοποίηση και Κίνηση (Π.Μ.Σ. Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών με κατεύθυνση Τεχνολογίες Διαδικτύου και Πολυμέσων – Master ISICG/TIM, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Limoges), και του μεταπτυχιακού μαθήματος Συστήματα Απόφασης & Διαχείρισης Διεργασιών (Π.Μ.Σ. Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής).

 

[2010-2018] Καθηγητής Εφαρμογών. Τμήμα Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (διορισμός 2010, μονιμοποίηση 2013). Διδασκαλία του προπτυχιακού μαθήματος Γραφικά Υπολογιστών (Θεωρία+Εργαστήριο), συμμετοχή στη διδασκαλία του μαθήματος Εισαγωγή στον Προγραμματισμό/Προγραμματισμός Υπολογιστών (Ασκήσεις Πράξης+Εργαστήριο), Δομές Δεδομένων (Εργαστήριο), Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων (Εργαστήριο) καθώς και συνδιδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων Θεμελιώδης Γραφική Πληροφορική, Ανάλυση και Σχεδιασμός Λογισμικού, Προηγμένες Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα, Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Ευφυών Συστημάτων Βασισμένων στην Εικόνα, Ανάπτυξη Επεκτάσεων Λογισμικού (για Σύνθεση Εικόνας) στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.-Master) με τίτλο «Πληροφορική και Επιστήμες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας» του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Limoges σε σύμπραξη με το Τμήμα Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αιγάλεω, Αθήνα.

 

[2007-2010] Επιστημονικός και Εργαστηριακός Συνεργάτης σε Μεταπτυχιακό. Διδασκαλία του φροντιστηριακού και εργαστηριακού μέρους του μαθήματος Ανάλυση και Σχεδιασμός Λογισμικού και του μαθήματος Προηγμένες Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.-Master) με τίτλο «Πληροφορική και Επιστήμες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας» του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Limoges σε σύμπραξη με το Τμήμα Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αιγάλεω, Αθήνα.

 

[2001-2010] Εργαστηριακός Συνεργάτης. Διδασκαλία του εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων Προγραμματισμός Υπολογιστών ΙΙ, Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων, Βάσεις Δεδομένων ΙΙ, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αιγάλεω, Αθήνα.

 

[2006-2010] Διδακτικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Διδασκαλία του μαθήματος Ανάλυση, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων στο Δημόσιο Τομέα.

 

[1992-1994] Βοηθός Καθηγητή. Διδασκαλία και διορθώσεις φοιτητικών εργασιών στα μαθήματα Advanced Topics in Database Systems (μεταπτυχιακό), Operating Systems, Data Structures, Linear Programming and Optimization, Computer Network Models. University of California, Santa Barbara.

 

       ΑΛΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

[2004,2006] Επισκέπτης καθηγητής. Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS-SOCRATES επίσκεψη και εβδομαδιαία διδασκαλία των μαθημάτων Reseaux Avancés και Systèmes dInformation του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Laboratoire MSI, Université de Limoges.

 

[2004-σήμερα] Επίβλεψη πτυχιακών εργασιών σπουδαστών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών (ΠΑ.Δ.Α.), Τμήματος Πληροφορικής (Τ.Ε.Ι. Αθήνας) και διπλωματικών εργασιών Π.Μ.Σ.

 

       ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΚΟΛΕΓΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

[2000-2010] Computer Information Systems (CIS) Instructor και Lab Instructor. Διδασκαλία των μαθημάτων CS3376 – C Programming Language, CS2188 – Introduction to Programming (with Java), CS1188 – Introduction to Programming (with Pascal), CS2290 – The Unix Operating System, CS2237 – Computer Aided Design, CS2186 – Computer System Architecture, CS1070 Introduction to Information Systems. Διδασκαλία του εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων CS3260 – Fundamentals of RDBMS, CS1070 – Computers Today (MS Windows, MS Word, MS Excel, MS Powerpoint) και CS2179 – Small Business Computer Systems (MS Excel, MS Access, MS Outlook, MS Project). Συγγραφή πρωτότυπων σημειώσεων, εργασιών και διαγωνισμάτων. Διδασκαλία εξ ολοκλήρου στα Αγγλικά. Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος, Deree College & Junior College, Αγία Παρασκευή/Αμπελόκηποι, Αθήνα.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ/ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

[1997-2001] Associate Teaching Fellow – Recognised Teacher. Επίσημα εγκεκριμένος καθηγητής από τα αντίστοιχα Πανεπιστήμια για τη διδασκαλία γλώσσας προγραμματισμού (C), πακέτων λογισμικού (Autodesk AutoCAD, MS Word, MS Excel), χρήσης Η/Υ και συγγραφή σημειώσεων στα πλαίσια των μαθημάτων Information Technology και Engineering Software του προπαρασκευαστικού έτους σπουδών των University of Essex και Brunel University. Διδασκαλία εξ ολοκλήρου στα Αγγλικά. Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα του Βρετανικού Συμβουλίου, Κολωνάκι, Αθήνα.

 

[1997-2000] Εκπαιδευτής Πληροφορικής. Διδασκαλία γλωσσών προγραμματισμού (C, Pascal, Clipper), πακέτων λογισμικού (Word, Excel), χρήσης Η/Υ (Windows 9x, 3.1x, DOS) στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος των ειδικοτήτων «Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής», «Σχεδιαστής μέσω Συστημάτων Η/Υ» και άλλων. Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αργυρούπολης.

 

       ΑΛΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ/ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

[1999,2000] Ειδικός Επιστήμονας. Μέλος της τριμελούς επιτροπής ειδικών επιστημόνων για τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας «Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής», Ο.Ε.Ε.Κ., Εξετάσεις Ιουνίου 1999, Ιουνίου 2000.

 

[1998-2001] Εξεταστής Πρακτικού μέρους και Διορθωτής Θεωρητικού μέρους στις εξετάσεις Πιστοποίησης της ειδικότητας «Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής», Ο.Ε.Ε.Κ.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 [2000-2004] Καθηγητής Λυκείου – Γυμνασίου. Διδασκαλία του μαθήματος κατεύθυνσης Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον της Γ’ Λυκείου, του μαθήματος Πληροφορικής στις β’ και γ’ τάξεις γυμνασίου και Εφαρμογών Πληροφορικής (Pascal, HTML) στις Α’ και Β’ τάξεις λυκείου. Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος, Pierce College, Αγία Παρασκευή, Αθήνα.

 

       ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

[2012-2015] Ερευνητής. Στο έργο Intelligent Pattern Recognition Techniques for the Development of Multimodal Representations of Urban Areas, Πρόγραμμα Αρχιμήδης ΙΙΙ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθ. Ν.Βασιλάς. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αιγάλεω, Αθήνα.

 

[2012-2015] Εμπειρογνώμονας. Καθορισμός και Τεχνικών Απαιτήσεων για τα υποσυστήματα Ηλεκτρονικής Διοργάνωσης Συνεδρίων, Έκδοσης Ηλεκτρονικών Περιοδικών και Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Χρηστών και Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Έργου και συγγραφή αντίστοιχων παραδοτέων για το έργο Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων (MIS 327733), Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθ. Ι.Δραγώνας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων.  

 

[2012-2013] Εισηγητής / Εμπειρογνώμονας. Εισηγητής Θερινού Σχολείου, σύνταξη υποστηρικτικής μελέτης, πρότασης εναλλακτικών προγραμμάτων σπουδών, υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού κ.ά. για το έργο Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως διεθνούς πόλου εκπαίδευσης & καινοτομίας (MIS 352400), Επιστημονική Υπεύθυνη Καθ.Εφ. Κ.Καμπάση. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων, Ζάκυνθος.

 

[2003-2007] Προγραμματιστής Πολυμεσικών Εφαρμογών / Ερευνητής. Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού πολυμέσων για μελέτες περίπτωσης, μελέτη και παρουσίαση λογισμικού,  για το Ευρωπαϊκό-Ερευνητικό έργο Ενίσχυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ). Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αιγάλεω, Αθήνα.

 

[2003-2007] Ερευνητής. Έρευνα, εργασίες διαχείρισης του Πακέτου Εργασίας Μηχανική Μάθηση του ερευνητικού έργου Αρχιμήδης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ). Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αιγάλεω, Αθήνα.

 

[1996-1997] Ειδικός Σύμβουλος σε θέματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Συμμετοχή σε έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUPHIN/CARE – European Union Public Health Information Network). Διακοινοτικές συναντήσεις, λήψη αποφάσεων, αλληλεπίδραση με τους φορείς-χρήστες των κρατών-μελών, συγγραφή παραδοτέων και προτάσεων. Τμήμα Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, EUROPEAN DYNAMICS S.A., Αθήνα, 1996-1997.

 

[1995-1996] Στρατιωτική Θητεία. Υλοποίηση πακέτου για ηλεκτρονική διαχείριση του αρχείου της υπηρεσίας σε γλώσσα Clipper, εκπαίδευση γραφέων στη χρήση του, καθημερινή επαφή και συνεργασία με ανώτερα και ανώτατα στελέχη του στρατεύματος, επεξεργασία και έκδοση στρατιωτικών εγγράφων και σημάτων. Διεύθυνση Τεχνικού 1ης Ταξιαρχίας Υποστηρίξεως, Κοζάνη, 1995, 306 Εργοστάσιο Βάσεως Τηλεπικοινωνίας, Αθήνα, 1996.

 

[1993] Καλοκαιρινή Απασχόληση. Επαφές με ευρωπαϊκές εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού, αξιολόγηση πακέτων διαχείρισης για βάσεις δεδομένων εγγράφων και επίδειξη της λειτουργίας τους, κατανόηση του World-Wide-Web (WWW) σε αρχικό στάδιο εκεί που επινοήθηκε. Administrative Support Division, C.E.R.N. – Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Πυρηνική Έρευνα, Γενεύη, Ελβετία.  Πρόταση από το C.E.R.N. για συνέχεια της συνεργασίας.

 

[1991-1992] Βοηθός VAX/VMS System Manager. Εκπαίδευση νέων χειριστών, εγκατάσταση νέου λογισμικού, εκπαίδευση φοιτητών στα συστήματα, διαχείριση χρηστών, accounting, καθοδήγηση χειριστών για backup. Υπολογιστικά Κέντρα Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πολυτεχνικής Σχολής, Πανεπιστημίου Πατρών και Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών.

 

[1991-1992] Χειριστής Συστημάτων. Μέλος της ομάδας υποστήριξης χρηστών. Λειτουργικά συστήματα UNIX, VMS, DOS, Apple/Finder, IBM/VM, υπολογιστικά συστήματα MicroVAX και VAX, Macintosh, IBM 4322, Sun, PC’s. Υπολογιστικά Κέντρα Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής και Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνικής Σχολής, Πανεπιστημίου Πατρών.

 

ΑΛΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

[2015-σήμερα] Μέλος Ερευνητικού Εργαστηρίου Προηγμένων Συστημάτων Πληροφορίας-Γνώσης και Εικόνας – ΠΡΟΣΥΓΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και μετέπειτα του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

[2012-σήμερα] Μέλος του Editorial Review Board για το International Journal of Systems Biology and Biomedical Technologies (IJSBBT), Kossida S., Kastania A. (Eds. 2012-2014), Tagelsir Mohamed Gasmelseid. (Editor in Chief 2014-σήμερα), IRMA International.

http://www.igi-global.com/journal/international-journal-systems-biology-biomedical/44659

 

[2013-σήμερα] Κριτής για το International Journal of Digital Earth, Taylor & Francis Group.

http://www.tandfonline.com/loi/tjde20#.UmCGHOVGDvY

[2006-2012] Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου 3ΙΑ – International Conference on Computer Graphics and Artificial Intelligence. Συνδιοργάνωση Université de Limoges και Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

[2003] Master Microsoft Office Specialist (MOS). Επίπεδο "Master" στην επίσημη πιστοποίηση της Microsoft για τη σουίτα εφαρμογών MS Office. Για την απόκτησή της απαιτούνταν πιστοποιήσεις επιπέδου Expert για MS Word, MS Excel και επιπέδου Specialist για MS Access, MS Outlook, MS PowerPoint.

      

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

[2006] BLACKBOARD Course Management System. Εκπαιδευτικό Εργαστήριο που διενεργήθηκε από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος.

 

[2004] Microsoft Approved Course: Programming with C#. Σειρά μαθημάτων υπό την αιγίδα της Microsoft.

 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

[1989-1992] Υποτροφίες από το Ν.Α.Τ. για τα ακαδημαϊκά έτη 1989-90, 1990-91, 1991-92 για άριστη επίδοση.

 

[1984] Χρηματικό Βραβείο από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία για άριστη επίδοση, πρόκριση στον Τελικό Πανελλήνιο Διαγωνισμό για συμμετοχή στη Μαθηματική Ολυμπιάδα του 1984.

 


Αναλυτικός Κατάλογος Δημοσιεύσεων

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ: 5

[Π1]      Bardis, G., Koumpouros, Y., Sideris, N., Voulodimos, A., & Doulamis, N., WebGL enabled smart avatar warping for body weight animated evolution. Entertainment Computing, 32, 100324, 2019.

[Π2]      Sideris, N., Bardis, G., Voulodimos, A., Miaoulis, G., & Ghazanfarpour, D., Using Random Forests on Real-World City Data for Urban Planning in a Visual Semantic Decision Support System. Sensors, 19(10), 2266, 2019.

[Π3]      Rallis, I., Protopapadakis, E., Voulodimos, A., Doulamis, N., Doulamis, A., & Bardis, G., Choreographic Pattern Analysis from Heterogeneous Motion Capture Systems Using Dynamic Time Warping. Technologies, 7(3), 56, 2019.

[Π4]      Triperina, E., Bardis, G., Sgouropoulou, C., Xydas, I., Terraz, O., & Miaoulis, G., Visual-aided ontology-based ranking on multidimensional data: a case study in academia. Data Technologies and Applications, 52(3), 366-383, 2018.

[Π5]      Makris D., Bardis G., Miaoulis G., Plemenos D., Acquisition and Exploitation of Qualitative Aspects in 3D Scene Synthesis, International Journal on Artificial Intelligence Tools (IJAIT), Vol. 18, No. 1, pp. 39-59, ISSN 0218-2130, World Scientific, 2009.

 

ΒΙΒΛΙΑ: 2

[Β1]       Μπαρδής Γ., Γραφικά Υπολογιστών & Προγραμματισμός WebGL (Α΄ έκδοση, διαθέσιμη 1/2021), Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

[Β2]       Γαλιώτου Ε., Μπαρδής Γ., Κοίλιας Χ., Δομές Δεδομένων και Οργανώσεις Αρχείων (Γ' έκδοση) – Υλοποίηση Αλγορίθμων με C και Python, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2018.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΎΣ ΤΟΜΟΥΣ: 8

[Τ1]       Golfinopoulos V., Makris D., Bardis G., Miaoulis G., Plemenos D., Verbalization of 3D Scenes Based on Natural Language Generation, Intelligent Computer Graphics 2011, Series: Studies in Computational Intelligence, Vol. 374, pp. 19-39, ISBN 978-3-642-22906-0, Springer, 2011.

[Τ2]       Yiakoumettis C., Bardis G., Miaoulis G., Plemenos D., Ghazanfarpour D., A GIS Platform for Automatic Navigation into Georeferenced Scenes Using GIS Scene Explorer (GIS-SE), Miaoulis G., Plemenos D. (Eds.) Intelligent Computer Graphics 2010,  Series: Studies in Computational Intelligence, Vol. 321, pp. 105-122, ISBN 978-3-642-15690-8, Springer, 2010.

[Τ3]       Yiakoumettis C., Bardis G., Miaoulis G., Plemenos D., Ghazanfarpour D., A Collaborative Framework for Virtual Globe Based 3D City Modeling, Miaoulis G., Plemenos D. (Eds.) Intelligent Computer Graphics 2010,  Series: Studies in Computational Intelligence, Vol. 321, pp. 165-184, ISBN 978-3-642-15689-2, Springer, 2010.

[Τ4]       Bardis G., Intelligent Personalization in a Scene Modeling Environment, Miaoulis G., Plemenos D. (Eds.) Intelligent Scene Modelling Information Systems, Series: Studies in Computational Intelligence , Vol. 181, ISBN 978-3-540-92901-7, Springer, 2009.

[Τ5]       Makris D., Bardis G., Miaoulis G., Plemenos D., An SVM/GA Hybrid Framework for Qualitative Knowledge Aided 3D Scene Synthesis, Plemenos D., Miaoulis G. (Eds.) Artificial Intelligence Techniques for Computer Graphics, Series: Studies in Computational Intelligence, Vol. 240, pp. 167-188, ISBN 978-3-642-03451-0, Springer, 2009.

[Τ6]       Bardis G., Miaoulis G., Plemenos D., User Profiling from Imbalanced Data in a Declarative Scene Modeling Environment, Plemenos D., Miaoulis G. (Eds.) Artificial Intelligence Techniques for Computer Graphics, Series: Studies in Computational Intelligence, Vol. 159, pp. 123-140, ISBN 978-3-540-85127-1, Springer, 2008.

[Τ7]       Doulamis N., Bardis G., Dragonas J., Miaoulis G., Plemenos D., Collaborative Evaluation Using Multiple Clusters in a Declarative Design Environment, Plemenos D., Miaoulis G. (Eds.) Artificial Intelligence Techniques for Computer Graphics, Series: Studies in Computational Intelligence, Vol. 159, pp. 141-158, ISBN 978-3-540-85127-1, Springer, 2008.

[Τ8]       Bardis G., Miaoulis G., Plemenos D., Intelligent Solution Evaluation Based on Alternative User Profiles, C.-S. Chen et al. (Eds.), Enterprise Information Systems VII, pp. 103-111, ISBN 1‑4030‑5323‑1, Springer, 2006.

 

             ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ: 23

[Σ1]       Bardis, G., Koumpouros, Y., Sideris, N., Voulodimos, A., & Doulamis, N., Image Warping Using WebGL for a Smart Avatar Animating Body Weight Evolution, 10th International Conference on Virtual Worlds and Games for Serious Applications (VS-Games) (pp. 1-4). IEEE, 2018.

[Σ2]       Bardis G., Sideris N., Vassilas N., Miaoulis G., An Intelligent GIS Database Framework Featuring Building Query Functionality Using n-grams Encoding and k-means Classification. Proceedings of the 16th International Conference on Engineering Applications of Neural Networks, EANN 2015, Rhodes, Greece. ISBN: 978-1-4503-3580-5, 2015.

[Σ3]       Sideris N., Bardis G., Vassilas N., Miaoulis G., An Integrated Framework for Semantic Modelling and Decision Support in 3D Urban Virtual Environments. Proceedings of the 16th International Conference on Engineering Applications of Neural Networks, EANN 2015, Rhodes, Greece, ISBN: 978-1-4503-3580-5, 2015.

[Σ4]       Makris D, Bardis G, Golfinopoulos V, Pefanis G, Miaoulis G. “Theatrical text interpretation. Towards a computer mediated scenography”. 19th Jubilee International Congress of Aesthetics, “Aesthetics in Action” Krakow 21-26 July 2013, Krakow, Poland. ISBN 978-83-64275-05-0, 2013.

[Σ5]       Bardis G., Makris D., Golfinopoulos V., Miaoulis G., Plemenos D., A Formal Framework for Declarative Scene Description Transformation into Geometric Constraints, A.Konig et al. (Eds.): Knowledge-based and Intelligent Information & Engineering Systems (KES), Kaiserslautern, Germany, Part I, Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI) 6881, pp.347-356, ISSN 0302‑9743, Springer, 2011.

[Σ6]       Bardis G., Golfinopoulos V., Makris D., Miaoulis G., Plemenos D., Elicitation of User Preferences via Incremental Learning in a Declarative Modelling Environment, L.S.Iliadis et al. (Eds.): Engineering Applications of Neural Networks (EANN)/Artificial Intelligence Applications & Innovations (AIAI), Corfu, Greece, Part II, IFIP Advances in Information and Communication Technology, Vol. 364, pp.150-158, ISSN 1868-4238, Springer, 2011.

[Σ7]       Golfinopoulos V., Makris D., Bardis G., Miaoulis G., Plemenos D., Shapes to Words, 14e Infographie Interactive et Intelligence Artificielle (3IA), pp. 21-33, ISBN 2-914256-13-2, Athens, Greece, 2011.

[Σ8]       Yiakoumettis C., Bardis G., Miaoulis G., Plemenos D., Ghazanfarpour D., Virtual Globe Based Collaborative 3D City Modelling, 13e Infographie Interactive et Intelligence Artificielle (3IA), pp. 49-58, ISBN 2-914256-12-4, Athens, Greece, 2010.

[Σ9]       Yiakoumettis C., Bardis G., Miaoulis G., Plemenos D., Ghazanfarpour D., GIS Scene Explorer, an Intelligent Navigation Tool for Georeferenced Scenes, 13e Infographie Interactive et Intelligence Artificielle (3IA), pp. 177-186, ISBN 2-914256-12-4, Athens, Greece, 2010.

[Σ10]    Makris D., Bardis G., Miaoulis G., Plemenos D., Automation of Style Acquisition and Implementation in 3D Scene Synthesis, 12e Infographie Interactive et Intelligence Artificielle (3IA), pp. 115-126, ISBN 2-914256-11-6, Athens, Greece, 2009.

[Σ11]     Bardis G., Miaoulis G., Plemenos D., Handling Imbalanced Datasets of User Preferences in a Declarative Scene Modelling Environment, 11e Infographie Interactive et Intelligence Artificielle (3IA), pp. 87-95, ISBN 2-914256-10-8, Athens, Greece, 2008.

[Σ12]    Doulamis N., Bardis G., Dragonas J., Miaoulis G., Plemenos D., Collaborative Evaluation Using Multiple Clusters in a Declarative Design Environment, 11e Infographie Interactive et Intelligence Artificielle (3IA), pp. 97-105, ISBN 2-914256-10-8, Athens, Greece, 2008.

[Σ13]    Makris D., Bardis G., Miaoulis G., Plemenos D., Administration and Exploitation of Qualitative Aspects in Declarative 3D Scene Synthesis, 19th IEEE International Conference on Tools for Artificial Intelligence, pp. 429-436, Volume I, ISBN 0-7695-3015-X, Patras, Greece, 2007.

[Σ14]    Bardis G., Golfinopoulos V., Miaoulis G., Plemenos D., Abstract Description Refinement Using Incremental Learning and Scene Reconstruction (short paper), 19th IEEE International Conference on Tools for Artificial Intelligence, pp. 345-348, Volume II, ISBN 0-7695-3015-X, Patras, Greece, 2007.

[Σ15]    Doulamis N., Bardis G., Dragonas J., Miaoulis G., Plemenos D., Optimal Recursive Designers’ Profile Estimation in Collaborative Declarative Environment (short paper), pp. 424-427, Volume II, ISBN 0-7695-3015-X, 19th IEEE International Conference on Tools for Artificial Intelligence, Patras, Greece, 2007.

[Σ16]    Bardis G., Doulamis N., Dragonas J., Miaoulis G., Plemenos D., A Parametric Mechanism for Preference Consensus in a Collaborative Declarative Design Environment, 10e Infographie Interactive et Intelligence Artificielle (3IA), pp. 19-27, ISBN 2-914256-09-4, Athens, Greece, 2007.

[Σ17]    Bardis G., Golfinopoulos V., Makris D., Miaoulis G., Plemenos D., Experimental Results of Selective Visualisation According to User Preferences in a Declarative Modelling Environment, 10e Infographie Interactive et Intelligence Artificielle (3IA), pp. 29-38, ISBN 2-914256-09-4, Athens, Greece, 2007.

[Σ18]    Golfinopoulos V., Bardis G., Makris D., Miaoulis G., Plemenos D., Multiple Scene Understanding for Declarative Scene Modelling, 10e Infographie Interactive et Intelligence Artificielle (3IA), pp. 39‑49, ISBN 2-914256-09-4, Athens, Greece, 2007

[Σ19]    Bardis G., Miaoulis G., Plemenos D., Design and Configuration of a Machine Learning Component for User Profiling in a Declarative Design Environment. B.Gabrys et al. (Eds.): Knowledge-based and Intelligent Information & Engineering Systems (KES), Bournemouth, UK, Part I, Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI) 4251, pp.425-434, ISSN 0302‑9743, Springer, 2006.

[Σ20]    Bardis G., Miaoulis G., Plemenos D., Intelligent Solution Evaluation Based on Alternative User Profiles, 7th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS), pp. 74-82, ISBN 972-8865-19-8, Miami, U.S.A., 2005.                             
Ανακηρύχθηκε ως ένα από τα καλύτερα του συνεδρίου και συμπεριλήφθηκε στη σχετική περιοδική έκδοση.

[Σ21]    Bardis G., Miaoulis G., Plemenos D., Learning User Preferences at the Declarative and Geometric Description Level (short paper), 8e Infographie Interactive et Intelligence Artificielle (3IA), pp. 181-188. Limoges, France, 2005.

[Σ22]    Bardis G., Miaoulis G., Plemenos D., An Intelligent User Profile Module for Solution Selection Support in the Context of the MultiCAD Project. 7e Infographie Interactive et Intelligence Artificielle (3IA), pp. 25-37. Limoges, France, 2004.


ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: 19

[Ε1] – [2020] Lu, Fengshun & Chen, Bo & Qi, Long & Liu, Yang & Pang, Yufei & Zhou, Jiaomei & Jiang, Xiong. (2020). PadMesh: a parallel and distributed framework for interactive mesh generation software. Engineering with Computers. 10.1007/s00366-020-01049-0.

·         Αναφορά στο Bardis, G., Koumpouros, Y., Sideris, N., Voulodimos, A., & Doulamis, N., WebGL enabled smart avatar warping for body weight animated evolution. Entertainment Computing, 32, 100324, 2019.

 

[Ε2] – [2020] Wang, Haoran & Wang, Junsheng & Zhong, Ziqi. (2020). Research on Precision Marketing Strategy Based on Cluster Analysis Algorithm. 208-211. 10.1109/ECIT50008.2020.00054.

·         Αναφορά στο Sideris, N., Bardis, G., Voulodimos, A., Miaoulis, G., & Ghazanfarpour, D., Using Random Forests on Real-World City Data for Urban Planning in a Visual Semantic Decision Support System. Sensors, 19(10), 2266, 2019.

 

[Ε3] – [2019] Chaves R., Schneider D., Correia A., Motta C.L.R., Borges M.R.S., Crowdsourcing as a Tool for Urban Emergency Management: Lessons from the Literature and Typology. Sensors (Basel). 2019;19(23):5235. Published 2019 Nov 28. doi:10.3390/s19235235

·         Αναφορά στο Sideris, N., Bardis, G., Voulodimos, A., Miaoulis, G., & Ghazanfarpour, D., Using Random Forests on Real-World City Data for Urban Planning in a Visual Semantic Decision Support System. Sensors, 19(10), 2266, 2019.

 

[Ε4] – [2020] Puri Jolly & Verma Meenu, Integrated data envelopment analysis and multicriteria decision-making ranking approach based on peer-evaluations and subjective preferences: case study in banking sector. Data Technologies and Applications 54(4), pp. 551-582, 2020.

·       Αναφορά στο Triperina, E., Bardis, G., Sgouropoulou, C., Xydas, I., Terraz, O., & Miaoulis, G., Visual-aided ontology-based ranking on multidimensional data: a case study in academia. Data Technologies and Applications, 52(3), 366-383, 2018.

 

[Ε5] – [2019] Ahmad Khurshid & JianMing Zheng & Rafi Muhammad. (2019). An analysis of academic librarians competencies and skills for implementation of Big Data analytics in libraries: A correlational study. 10.1108/DTA-09-2018-0085.

·       Αναφορά στο Triperina, E., Bardis, G., Sgouropoulou, C., Xydas, I., Terraz, O., & Miaoulis, G., Visual-aided ontology-based ranking on multidimensional data: a case study in academia. Data Technologies and Applications, 52(3), 366-383, 2018.

 

[Ε6] – [2017] Liang J., Gong J., Li W., Applications and impacts of Google Earth: A decadal review (2006–2016), ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 146, pp. 91-107, 2018.

·       Αναφορά στο Yiakoumettis C., Bardis G., Miaoulis G., Plemenos D., Ghazanfarpour D., A GIS Platform for Automatic Navigation into Georeferenced Scenes Using GIS Scene Explorer (GIS-SE), Miaoulis G., Plemenos D. (Eds.) Intelligent Computer Graphics,  Series: Studies in Computational Intelligence, Vol. 321, pp. 105-122, ISBN 978-3-642-15690-8, Springer, 2010.

 

[Ε7] – [2017] Liu X., Shiotani S., A virtual globe-based visualization and interactive framework for a small craft navigation assistance system in the near sea, Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition) 4(6), pp. 564-575, 2017.

·       Αναφορά στο Yiakoumettis C., Bardis G., Miaoulis G., Plemenos D., Ghazanfarpour D., GIS Scene Explorer, an Intelligent Navigation Tool for Georeferenced Scenes, 13th Infographie Interactive et Intelligence Artificielle (3IA), pp. 177-186, ISBN 2-914256-12-4, Athens, Greece, 2010.

 

[Ε8,9] – [2015] Hu Y., Lv Z., Wu J., Janowicz Κ., Zhao X., Yu, B., A multistage collaborative 3D GIS to support public participation, International Journal of Digital Earth, 2015.

·       Αναφορά στο Bardis G., Intelligent Personalization in a Scene Modeling Environment, Miaoulis G., Plemenos D. (Eds.) Intelligent Scene Modelling Information Systems, Series: Studies in Computational Intelligence , Vol. 181, ISBN 978-3-540-92901-7, Springer, 2009.

·       Αναφορά στο Yiakoumettis C., Bardis G., Miaoulis G., Plemenos D., Ghazanfarpour D., A Collaborative Framework for Virtual Globe Based 3D City Modeling, Miaoulis G., Plemenos D. (Eds.) Intelligent Computer Graphics, Series: Studies in Computational Intelligence, Vol. 321, pp. 165-184, ISBN 978-3-642-15689-2, Springer, 2010.

[Ε10] – [2014] Kim D., Lee B., Lee H.J., Lee S.P., Moon Y., Jeong M.K., A graph kernel approach for detecting core patents and patent groups, IEEE Intelligent Systems, 2014.

·       Αναφορά στο Doulamis N., Bardis G., Dragonas J., Miaoulis G., Plemenos D., Collaborative Evaluation Using Multiple Clusters in a Declarative Design Environment, Plemenos D., Miaoulis G. (Eds.) Artificial Intelligence Techniques for Computer Graphics, Series: Studies in Computational Intelligence, Vol. 159, pp. 141-158, ISBN 978-3-540-85127-1, Springer, 2008.

[Ε11] – [2014] Cheong H., Li W., Shu L.H., Tessier A., Bradner E., Iorio F., Natural Language Problem Definition for Computer-Aided Mechanical Design, ACM SIGCHI Workshop, 2014.

·       Αναφορά στο Golfinopoulos V.,Makris D., Bardis G., Miaoulis G., Plemenos D., Verbalization of 3D Scenes Based on Natural Language Generation, Intelligent Computer Graphics, Series: Studies in Computational Intelligence, Vol. 374, pp. 19-39, ISBN 978-3-642-22906-0, Springer, 2011.

12] – [2013] Marsal-Llacuna M.-L., Boada-Oliveras, I.,  3D-VUPID: 3D visual urban planning integrated data(Conference Paper), 13th International Conference on Computational Science and Its Applications, ICCSA 2013; Ho Chi Minh City; Viet Nam; 24 June 2013 through 27 June 2013; Code 97954, Volume 7974 LNCS, Issue PART 4, 2013, Pages 17-32.

·         Αναφορά στο Yiakoumettis C., Bardis G., Miaoulis G., Plemenos D., Ghazanfarpour D., A GIS Platform for Automatic Navigation into Georeferenced Scenes Using GIS Scene Explorer (GIS-SE), Miaoulis G., Plemenos D. (Eds.) Intelligent Computer Graphics, Series: Studies in Computational Intelligence, Vol. 321, pp. 105-122, ISBN 978-3-642-15690-8, Springer, 2010.

 

[Ε13] – [2012] Uden M., Zipf A., OpenBuildingModels - Towards a Platform for Crowdsourcing Virtual 3D Cities, 3D Geoinfo Conference, May 16-17 2012, Quebec, Lecture Notes in Geoinformation and Chartography, Progress and New Trends in 3D Geoinformation Sciences, Pouliot J., Daniel S., Hubert F., Zamyadi A. (Eds.), Springer, pp. 299-316, ISBN 978-3-642-29792-2.

·       Αναφορά στο Yiakoumettis C., Bardis G., Miaoulis G., Plemenos D., Ghazanfarpour D., Virtual Globe Based Collaborative 3D City Modelling, 13th Infographie Interactive et Intelligence Artificielle (3IA), pp. 49-58, ISBN 2-914256-12-4, Athens, Greece, 2010.

[Ε14,15]– [2011] Voulodimos A.S., Patrikakis C.Z., Karamolegos A.N., Doulamis A.D., Sardis E.S., Employing clustering algorithms to create user groups for personalized context aware services provision, SBNMA'11 Proceedings of the 2011 ACM workshop on Social and behavioural networked media access, pp. 33-38, ISBN: 978-1-4503-0990-5.

·       Αναφορά στο Doulamis N., Bardis G., Dragonas J., Miaoulis G., Plemenos D., Optimal Recursive Designers’ Profile Estimation in Collaborative Declarative Environment (short paper), pp. 424-427, Volume II, ISBN 0-7695-3015-X, 19th IEEE International Conference on Tools for Artificial Intelligence, Patras, Greece, 2007.

·       Αναφορά στο Doulamis N., Bardis G., Dragonas J., Miaoulis G., Plemenos D., Collaborative Evaluation Using Multiple Clusters in a Declarative Design Environment, Plemenos D., Miaoulis G. (Eds.) Artificial Intelligence Techniques for Computer Graphics, Series: Studies in Computational Intelligence, Vol. 159, pp. 141-158, ISBN 978-3-540-85127-1, Springer, 2008.

[Ε16] - [2009] Gavrilova M.L., Adaptive Computation Paradigm in Knowledge Representation: Traditional and Emerging Applications, International Journal of Software Science and Computational Intelligence, Vol. 1, Issue 1, (Jan.-Mar. 2009), pp. 87-99, ISSN 1942-9045.

·       Αναφορά στο Bardis G., Miaoulis G., Plemenos D., Bardis G., Miaoulis G., Plemenos D., Learning User Preferences at the Declarative and Geometric Description Level (short paper), 8e Infographie Interactive et Intelligence Artificielle (3IA), pp. 181-188. Limoges, France, 2005.

[Ε17] - [2008] Gavrilova M.L., Computational Geometry Methods and Intelligent Computing, Marina L. Gavrilova (Ed.), Generalized Voronoi Diagram: A Geometry-Based Approach to Computational Intelligence, pp. 3-10, ISBN 978-3-540-85125-9, Springer, 2008.

·       Αναφορά στο Bardis G., Miaoulis G., Plemenos D., Learning User Preferences at the Declarative and Geometric Description Level (short paper), 8e Infographie Interactive et Intelligence Artificielle (3IA), pp. 181-188. Limoges, France, 2005.

[Ε18] - [2008] Apu R.A., Gavrilova M.L., Efficient Swarm Neighborhood Management Using the Layered Delaunay Triangulation, Marina L. Gavrilova (Ed.), Generalized Voronoi Diagram: A Geometry-Based Approach to Computational Intelligence, pp. 109-129, ISBN 978-3-540-85125-9, Springer, 2008. [C14]

·       Αναφορά στο Bardis G., Miaoulis G., Plemenos D., Learning User Preferences at the Declarative and Geometric Description Level (short paper), 8e Infographie Interactive et Intelligence Artificielle (3IA), pp. 181-188. Limoges, France, 2005.

[Ε19] - [2008] Zou J., A Framework for Constructing Application Cooperating System in Windows Environment, IEEE Pacific-Asia Workshop on Computational Intelligence and Industrial Application, Proceedings Volume 02, pp. 551-556, ISBN 978-0-7695-3490-9, 2008 [C15].

·       Αναφορά στο Bardis G., Miaoulis G., Plemenos D., An Intelligent User Profile Module for Solution Selection Support in the Context of the MultiCAD Project. 7e Infographie Interactive et Intelligence Artificielle (3IA), pp. 25-37. Limoges, France, 2004.