ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ - ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Masthead Image

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

- Radiotherapy small-photon-field dosimetry

- Radiotherapy Proton dosimetry

- Polymer-gel dosimetry (MRI-based)

- Radiotherapy pre-treatment plan verification

- Monte Carlo calculations (GATE - Geant4 code) - brachytherapy / external beam therapy / proton therapy

- Complex systems - Chaos - Prime numbers