ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ*
ΕΛΕΝΗΣ ΓΑΛΙΩΤΟΥ
 Καθηγήτριας
Στο Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας

 

*Τελευταία ενημέρωση: 29/6/2015

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 Τόπος Γέννησης:                                 Θεσσαλονίκη

Ον/ώνυμο Συζύγου                              Μιχάλης Μιχαλόπουλος

Παιδιά:                                                  Αναστασία  Μιχαλοπούλου, Γιώργος Μιχαλόπουλος

Τηλέφωνο:                                           210 5385824 (εργ)

e-mail                                     egali@teiath.gr

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Υπολογιστική Γλωσσολογία και Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (Υπολογιστική Μορφολογία, Ηλεκτρονικά λεξικά, Επεξεργασία χρονικής/αιτιακής πληροφορίας, Υπολογιστική Διαλεκτολογία), Ανάκτηση Πληροφορίας με χρήση τεχνικών επεξεργασίας γλώσσας, Διαγλωσσική Ανάκτηση Πληροφορίας, Εξαγωγή Πληροφορίας, Συνδεδεμένα Δεδομένα

 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

1999:

Doctorat  Sciences Cognitives  (Option : Informatique), Université Paris - Sud (XI)(ΔιδακτορικόΠληροφορικής -ΓνωσιακήςΕπιστήμης)                                             

ΤίτλοςΔιατριβής: "Modélisation de la Causalité à partir de l' analyse des phénomènes temporels dans les langues naturelles. ApplicationauGrecModerne.

1983

D.E.A.  MathématiquesAppliquéesauxSciencesSociales : OptionInformatiqueDocumentaire , Université deGrenobleII, Grenoble                                                                    (ΜεταπτυχιακόΔίπλωμαΑνάκτησηςΠληροφορίας)

            Τίτλοςδιατριβής:"Constructiond' unAnalyseurMorphologiqueduFrançaisenFoll-Prolog"     

1982

Maîtrise d'Informatique (Πτυχίο Πληροφορικής),

Université de Grenoble I, Grenoble                                                                                    

1977

Απολυτήριο Λυκείου, Kολλέγιο "Ανατόλια", Θεσ/νίκη                                                       

Ξένες Γλώσσες:  Αγγλικά ( Αριστα ), Γαλλικά ( Αριστα )

 

           

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

·         Ιούνιος 2015: Highly Commended Paper Award Winner at the Emerald Literati Network for Excellence 2015. (Publication:  Using digital corpora for preserving and processing cultural heritage texts: a case study, Library Review vol. 63, issue 6/7, Emerald, pp. 408-421)

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

l  2010- 2012  :

Υπεύθυνη Τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών του Τμήματος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011, 2011-2012.

 

l  2012-2015:

Υπεύθυνη Ερευνητικής Ομάδας ΤΕΙ Αθήνας στο ερευνητικό έργο «Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: Στα χνάρια της Μικρασιατικής Ελληνικής». (ΕΣΠΑ – ΘΑΛΗΣ,  ανάδοχος : Παν. Πατρών)

 

l  7/2006 – 3/2008:

Υπεύθυνη Ερευνητικής Ομάδας ΤΕΙ Αθήνας στο ερευνητικό έργο «Σύστημα Επεξεργασίας, Διαχείρισης και Παροχής Πρόσβασης στο Περιεχόμενο Πολύτιμων Βιβλίων & Χειρογράφων (ΠΟΛΥΤΙΜΟ)» (ΓΓΕΤ – Κοινωνία της Πληροφορίας)

 

l  1/ 1993- 1/ 1996

Υπεύθυνη του τμήματος Τραπεζών Πληροφοριών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στο Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών 

 

l  5/ 1989 – 1/ 1993

Υπεύθυνη του τμήματος Λογισμικού και Συστημάτων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης  (ΕΚΤ) στο Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών       

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

1.      ΕΣΠΑ – ΘΑΛΗΣ, Παν. Πατρών,  Εργο:   “ Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: Στα χνάρια της Μικρασιατικής Ελληνικής.   Pontus Cappadocia, Aivali: In Search of Asia Minor Greek (AMiGre)”  (Ύπεύθυνη Ερευνητικής Ομάδας ΤΕΙ Αθήνας) (2012-2015)

 

2.      ΕΣΠΑ – ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ, ΤΕΙ Αθήνας, Εργο:  “Ανάκτηση κειμένου και εικόνας με ασφαλή τρόπο σε κατανεμημένα και ασύρματα περιβάλλοντα ειδικού σκοπού. Secure retrieval and dissemination of Information (text and image) in Distributed and Wireless specific purpose environments (SECRET_DIDWE)” (2012-2014)

 

3.      ΓΓΕΤ – Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέτρο 3.3 «Ερευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Κοινωνία της Πληροφορίας», Πρόγραμμα «Επεξεργασία Εικόνων, Ηχου και Γλώσσας»,Εργο: «Σύστημα Επεξεργασίας, Διαχείρισης και Παροχής Πρόσβασης στο Περιεχόμενο Πολύτιμων Βιβλίων & Χειρογράφων (ΠΟΛΥΤΙΜΟ)» (Υπεύθυνη Ερευνητικής Ομάδας ΤΕΙ Αθήνας) (7/2006-3/2008)                                                                                            

 

4.      ΕΠΕΑΕΚ Αρχιμήδης, ΤΕΙ Αθήνας. Εργο: «Παράλληλη, Βασιζόμενη σε Περιεχόμενο, Διαγλωσσική  Ανάκτηση Πληροφοριών (Parallel, COntentBasedCrossLanguageInformationRetrieval ) - PA_CO_CLIR»  (2004-2006 )                                   

 

5.      Πρόγραμμα  «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής» ΤΕΙ Αθήνας.  Εργο Π.Ε 6.4.2: Παραγωγή τίτλου Εκπαιδευτικού Λογισμικού «Ανάκτηση Πληροφορίας και Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων»  (2005 - 2006)                                                                                   

 

6.      IST-2000-29388Εργο : BALKANET Design and Development of a Multilingual Balkan WordNet   (9/2001 – 9/2004)                                                                           

 

7.      ΕΠΕΤ-ΙΙ - ΓΓΕΤ.  Εργο : ΔΙΑΛΕΞΙΚΟ  Ανάπτυξη Λεξικολογικής Βάσης Δεδομένων για την Ελληνική Γλώσσα  οργανωμένης σε σημασιολογικά συσχετισμένα  σύνολα (11/1999 – 4/2001)                                                                                                                  

 

8.      CEC-ΓΓΕΤ . Εργο:EUROTRA  Αυτόματη Μετάφραση των Γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (5/1985 – 2/1988)                                                                                       

 

ΜΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΩΝ  ΚΑΙ ΕΠΤΑΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

 

l  Mέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής  της Ευανθίας Πετροπούλου στον τομέα της υπολογιστικής επεξεργασίας και μορφολογικής σύγκρισης γλωσσών. Θέμα: Σύγκριση και Υπολογιστική Επεξεργασία των Συνθέτων στην Ελληνική, Ιταλική και Αγγλική.  (Επόπτρια καθηγήτρια: Αγγελική Ράλλη)                                                               

l  Mέλος της επταμελούς  επιτροπής εξέτασης της  διδακτορικής διατριβής   του Αθανασίου Καρασίμου  στον τομέα της υπολογιστικής επεξεργασίας της Αλλομορφίας και της Παραγωγικής Μορφολογίας. Θέμα: Υπολογιστική Επεξεργασία της Αλλομορφίας στην Παραγωγή  Λέξεων της Ελληνικής       (Επόπτρια καθηγήτρια: Αγγελική Ράλλη)                                                                            

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

European Masters in Language and Speech Processing: 

ΜέλοςτηςΕπιστημονικήςΕπιτροπής.                                                                      

Συντονιστής: Δρ. Frank van Eynde (University of Leuven).

Συμμετέχοντα Πανεπιστήμια:Αθηνών (ΤμήμαΠληροφορικής), Πατρών, Βοnn, Εdinburgh, Leuven,

Sheffield, Geneva, Utrecht, Barcelona, Aalborg, Saarbruecken, Stuttgart, Brno και Erlangen     

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διδασκαλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο

l  2014-    

Διδασκαλία του μαθήματος «Εξόρυξη Δεδομένων και Διαχείριση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας»  στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών «Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων» του τμήματος  Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

 

l  2004-2005    

Διδασκαλία του μαθήματος «Υπολογιστική Επεξεργασία  Φυσικής Γλώσσας»  στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών «Συγκριτική Γλωσσολογία και Γλωσσική Ποικιλία» της Κατεύθυνσης Γλωσσολογίας  του τμήματος  Φιλολογίας  Πανεπιστημίου Πατρών

 

l  2001-2004    

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών,  ανάθεση  της διδασκαλίας του μαθήματος «Υπολογιστική Γλωσσολογία» σε  συνδιδασκαλία με το Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό ΠΜΣ «Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη»                                               

 

l  2000- 2002

Διδασκαλία του μαθήματος   «Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Η/Υ» στα πλαίσια του  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Telematics Management»  (ΤΕΙ Πειραιά  / DanubeUniversity - Krems Αυστρίας)                                                                 

 

l  1999-2004 

Διδασκαλία του μαθήματος "Υπολογιστική Γλωσσολογία" στο  Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό  Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών "Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη" (Πανεπιστήμιο Αθηνών - τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε )                          

 

l  1999- 2002                                                                                                                                                                          Υπεύθυνη των μαθημάτων “Υπολογιστική Γλωσσολογία Ι” και “Υπολογιστική Γλωσσολογία ΙΙ”  στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού Γλώσσας και Ομιλίας  uropeanMastersinLanguageandSpeech)  (Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής )   

 

l  1998-99 Διδασκαλία του μαθήματος "Εισαγωγή στην Πληροφορική" στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα  Σπουδών  "Μετάφραση-Μεταφρασεολογία" ( Πανεπιστήμιο Αθηνών - Φιλοσοφική Σχολή)                                                                         

 

Διδασκαλία σε προπτυχιακό επίπεδο

l  2014-

Καθηγήτρια στο τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας

Διδασκαλία:

                    Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Η/Υ  (2014 - )

                    Ανάκτηση Πληροφορίας (2014- )

                    Εξόρυξη Δεδομένων (2014- )

 

l  2008-2014

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας

Διδασκαλία:

 

l    2002-2008

Επίκουρη Καθηγήτρια στο τμήμα  Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας                                  

Διδασκαλία των μαθημάτων:

 

l  1996-2002

Καθηγήτρια  Εφαρμογών στο τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας                  

Διδασκαλία των μαθημάτων:

 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

l  1996-2004

Επιστημονική συνεργάτιδα σε θέματα Υπολογιστικής Γλωσσολογίας και Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας στο τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών  (Εργαστήριο Γλωσσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας)

 

l  Ιαν. 1993-Ιαν. 1996

Υπεύθυνη του τμήματος Τραπεζών Πληροφοριών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης  

 

l  Μαϊος 1989 – Ιαν. 1993

Υπεύθυνη του τμήματος Λογισμικού και Συστημάτων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης  (ΕΚΤ) στο Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών                                                                                                     

Εκτός από τα καθήκοντά μου ώς υπεύθυνη του τμήματος, ήμουν υπεύθυνη για την εκτέλεση του έργου "Μεταφορά Τεχνολογίας: Τεκμηρίωση και Διάχυση Πληροφόρησης" του ΜΟΠ  Πληροφορικής.         

 

l    1984-1996

Μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών                                                                                                                  

 

ΜΕΛΟΣΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

AssociationforComputingMachinery(ACM), AssociationforComputationalLinguistics  (ACL), Ελληνική Εταιρεία Tεχνητής Νοημοσύνης (ΕΕΤΝ), Ελληνική  Εταιρεία Επιστημόνων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΕΠΥ), Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ)

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

·        META -  The Multilingual Europe Technology Alliance  (http://www.meta-net.eu/meta/about )

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 

·         Galiotou, E. (2014) – Using digital corpora for preserving and processing cultural heritage texts: a case study, Library Review vol.63, issue 6/7, Emerald, pp. 408-421 (Έλαβε την  διάκριση:  Highly Commended Paper” στα πλαίσια των  “2015 Emerald Literati Network Awards for Excellence” του εκδοτικού οίκου Emerald)

·         Galiotou, E., Karanikolas, N., Manolessou, I., Pantelidis, N., Papazachariou, D., Ralli, A., Xydopoulos, G.(2014) – Asia Minor Greek: Towards a computational processing, Procedia – Social and Behavioral Sciences,  vol.147, Special issue: Proc. IC-ININFO 2013, Elsevier, pp. 458-466

·         Fragkou, P., Galiotou E., Matsakas  M. (2014) – Enriching the e-GIF ontology for an improved application of linking data technologies to Greek open government data, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 147,Special issue: Proc. IC-ININFO 2013, Elsevier, pp. 167-174

·         Galiotou, E.,  Fragkou, P. (2013). Applying Linked Data Technologies to Greek Open Government Data: A Case Study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol. 73, Special issue: Proc. IC-ININFO 2012, Elsevier,pp. 479-486

·         Kesidis, A., Galiotou, E., Gatos, B., Pratikakis, I. (2011)-  A word spotting framework for historical machine printed documents,  International Journal on Document Analysis and Recognition (IJDAR): Volume 14, Issue 2, Springer,  pp. 131-144 (impact factor: 1.213)

·         Galiotou  E. and Ralli A. (2005) - Morpho-phonological Modelling in Natural Language Processing,International Journal of Computational Intelligence, vol. 1, no. 3, pp. 155-158

·         Ralli A. and Galiotou E. (2005)- Greek Compounds: A Challenging Case for the Parsing Techniques of PC-KIMMO v.2, International Journal of Computational Intelligence, vol. 1, no. 2, pp. 128-138

·         Grigoriadou M., Kornilakis H., Galiotou E., Stamou S. and Papakitsos, E. (2004) – The Software Infrastructure for the Development and Validation of the Greek WordNet,  Romanian Journal of Information, Science and Technology, vol. 7, no. 1-2, pp. 89-105.

·         Galiotou, E. (2002)-  An SDRT Approach to the Temporal Structure of Modern Greek Narrative Texts, Literary and Linguistic Computing, vol. 17, no.4, pp. 457-474 (impact factor: 0.717)

·         Galiotou, E. and Ligozat, G. (2002a) - A Formal Model for the Representation of Processes having an Internal Structure, Res-Systemica, vol.2., Special issue: Proc.ESSC 2002, http://www.afscet.asso.fr/resSystemica/

·         Galiotou E., Scourlas, C. and Alevizos Th.  (1992)- The Greek Command   Language, Online Review (=Online Information Review), vol. 16, no.2, pp. 73-84 (impact factor 0.939)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

·         Galiotou, E., Koronakis, G., Lazari V. (2015). Aligning Greek-English  parallel texts, In International Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2014), AIP Conference Proceedings, Vol. 1644, AIP Publishing,  169-176

·         Gkinos, N. P., Triakosaris, E., & Galiotou, E. (2015). Ontologies for ship's flag search on the Web. In International Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2014), AIP Conference Proceedings Vol. 1644, AIP Publishing, 177-184

·         Δημελά, Ε., Μελισσαροπούλου, Δ., Ξυδόπουλος, Γ., Παπαναγιώτου, Χ., Γαλιώτου, Ε., Καρανικόλας, Ν., Ράλλη, Α. (in press). Υλοποιώντας τη Μικροδομή  του Πρώτου Πολύ-μεσικού Τρι-Διαλεκτικού Λεξικού, Proceedings of MGDLT 2014 - the 6th  International Conference on Modern Greek Dialects and Lingustic Theory, (Patras, Greece, Sept. 25-28, 2014)

·         Karanikolas, N., Galiotou, E., Papazachariou, D., Athanasakos, K., Koronakis, G., Ralli, A. (in press). Towards a computational processing of oral dialectal data, Proceedings of the 19th PCI  2015 (Athens, Oct. 1-3, 2015), ACM Press

·         Karasimos, A., Galiotou, E., Karanikolas, N., Koronakis, G., Athanasakos, K., Papazachariou, D., Ralli, A. (in press). Challenges of Annotating a Multi-Dialect, Multi-Level Corpus of Spoken and Written Modern Greek Dialects, Proceedings of MGDLT 2014 - the 6th  International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, (Patras, Greece, Sept. 25-28, 2014),

·         Vassis, D., Kampouraki,  B.A., Belsis, P.,  Zafeiris, V., Vassilas, N., Galiotou, Ε.,  Karanikolas, N.N., Fragos, K., Kaburlasos, V.G., Papadakis, S.E., Tsoukalas, V.,  Skourlas, C.  (2015). Using Neural Networks and SVMs for Automatic Medical Diagnosis: A Comprehensive Review, Proceedings of the 4th  IC-ININFO (Madrid, Spain, Sept. 5-8 2014), AIP Conference Proceedings, 1644, AIP Publishing, 32-36

·         Galiotou, E. (2014) – A preliminary investigation into the EuroVoc automatic indexing of Greek documents, Proceedings of the 18th PCI  2014 (Athens, Greece, Oct. 1-3, 2014), ACM Press, pp. 1-5.

·         Karanikolas, N., Galiotou, E., Ralli, A. (2014) - Towards a unified exploitation of  electronic dialectal corpora:  Problems and perspectives, Text, Speech and Dialogue: Proceedings  of the 17th Int. Conference TSD 2014 (Brno, Czech. Rep., Sept. 8-12 2014), LNAI 8655, Springer, 257-266

·        Petropoulou, E., Galiotou, E., Ralli, A. (2014) – A finite-state treatment of neoclassical compounds in Modern Greek and English, Proceedings PolTAL2014 – 9th International Conference on Natural Language Processing (Warsaw, Poland, Sept. 17-19 2014), LNAI 8686, Springer, 14-26

·        Galiotou, E., Karanikolas N., Tsoulloftas, C. (2013) – On the effect of stemming algorithms on extractive sunmmarization: A case study, Proceedings of the 17th  PCI 2013 (Thessaloniki, Greece, Sep. 19-21, 2013),  ACM Press, 300-304.

·        Karanikolas, N., Galiotou, E., Xydopoulos, G. Ralli, A., Athanasakos, K., Koronakis G. (2013)- Structuring a Multimedia tri-dialectal dictionary, Text, Speech and Dialogue:Proceedings  of the 16thTSD2013 (Pilsen,  Czech Rep., Sep. 1-5, 2013),LNAI 8082, Springer,  509-518.

·        Karanikolas, N., Galiotou, E., Tsoulloftas, C. (2012)- A Workbench for Extractive Summarization Methods, Proceedings of the 16thPCI 2012 (Piraeus, Greece, Oct. 5-7,2012), IEEE, 454-458.

·        Galiotou, E. (2011) – Towards the Preservation and Availability of Historical Books and Manucripts: A Case Study, Proceedings of IC-ININFO2011 (Kos, Greece, Sep. 29 – Oct.3, 2011),   Advances on Information Processing and Management vol. 1, pp. 8-11

·        Galiotou, E.,  Kesidis, A., Gatos, B., Pratikakis, I. (2010) -  Using NLP Techniques in Historical Document  Processing, Proceedings of the International Scientific Conference eRA-5 "The contribution of Information Technology to Science, Economy, Society and Education", 15 - 18 September 2010, pp.  465 - 472, ISSN : 1791 – 1133

·        Kesidis, A., Galiotou, E., Gatos, B., Lampropoulos, A., Pratikakis I., Manolessou, I., Ralli., A. (2009) – Accessing the Content of Greek Historical Documents, In Proceedings of  AND’09 : the Third Workshop on Analytics For Noisy Unstructured Text Data (Barcelona, Spain, July 23 - 24, 2009). ACM Press, New York, NY, 55-62

·        Lampropoulos, A., Sotiropoulos, D.,  Zikos, G.,  Manolessou, I., Ralli, A. C. Skourlas, C., Galiotou, E. (2008)  Improving the access to the content of Greek historical documents, Proceedings of  the eRA-2 Conference on the Contribution of Information Technology to Science, Economy, Society and Education, Piraeus, 547-552.

·        Lampropoulos, A., Galiotou, E., Manolessou, I., Ralli, A. (2007) - A Finite-State Approach to the Computational Morphology of Early Modern Greek, Proceedings of the 7th wseas International Conference on Applied Computer Science (ACS'07), Venice,  pp. 242-245.

·        Sotiropoulos, D., Galiotou, E, Skourlas, C.(2007) - Application of a Word-Alignment Algorithm to Bilingual Greek-Latin Documents, Proceedings of the 7th wseas International Conference on Applied Computer Science (ACS'07),Venice,  238-241.

·        Αλεβίζος, Θ.,  Γαλιώτου, Ε., Δουλκερίδης , Χ., Μαρινάγη, Α., Μπέλσης, Π., Παλιούρας, Γ., και  Σκουρλάς, Χ. (2005) – “Διαγλωσσική Ανάκτηση Πληροφοριών, Εξατομίκευση και Μοντέλο Χρήστη”, Καινοτόμος Ανάπτυξη και Τεχνολογία: Ποσοτική και Ποιοτική Αντιμετώπιση: Πρακτικά 1ου Συνεδρίου ΕΠΕΑΕΚ “Αρχιμήδης”,  Αθήνα, 142-152.

·        Kornilakis, H., Grigoriadou, M., Galiotou, E. and Papakitsos, E. (2004) - "Using a Lemmatizer to Support the Development  and Validation of the Greek Wordnet", Proceedings of the 2nd Global Wordnet Conference (GWC 2004), Masaryk University, Brno, Springer, 130-135

·        Kornilakis, H., Grigoriadou, M., Galiotou, E. and Papakitsos, E. (2003) - "Aligning, Annotating and Lemmatizing a Corpus for the  Validation of Balkan Wordnets", Proceedings of the Workshop on Balkan Language Resources and Tools (satellite event to the Balkan Conference of Informatics - BCI03), Nov. 21, 2003, Θεσσαλονίκη

·        Galiotou  E. and Ralli A. (2003) “Morpho-phonological Modelling in Natural Language Processing”,  Proceedings of TAINN’03, Çanakkale University, pp. 342-348

·        Γαλιώτου Ε. (2003) "Εφαρμογή της Θεωρίας της Τεμαχιακής Αναπαράστασης του Λόγου στην Υπολογιστική Επεξεργασία της Νέας Ελληνικής",  Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα  23: Πρακτικά της 23ης Συνάντησης Γλωσσολογίας του ΑΠΘ 17-19 Μαΐου 2002  , Θεσσαλονίκη,  σελ. 826-835. 

·        Galiotou E. and  Ligozat G. (2002b) “A Representational Scheme for Temporal and Causal Information Processing”, Proceedings of the LREC2002 Workshop on Annotation Standards for Temporal Information in Natural Language, Las  Palmas, Canary Islands, pp.  22-26.

·        Galiotou E. and A. Ralli (2002) “Parsing Deficiencies of the PC-KIMMO System”, Proceedings of  the 2nd  Panhellenic Conference on Artificial Intelligence (Companion Volume) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, pp.53-64.

·        Ράλλη Α. και Ε. Γαλιώτου (2002) "Υπολογιστική Επεξεργασία των Συνθέτων της Νέας Ελληνικής",  Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα  22 (Τόμος 2ος: Υπολογιστική Γλωσσολογία): Πρακτικά της 22ης Συνάντησης Γλωσσολογίας του ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, σελ. 135-146. 

·        Galiotou E., Gannoulopoulou G., Grigoriadou M., Ralli A., Arhakis A., Brewster C., Papakitsos E. and A. Pantelidou (2001) - “Semantic Tests and Supporting Tools for the Greek WordNet”, Proceedings of  the NAACL-2001 Workshop on WordNet and other Lexical Resoursces (Poster Session), Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, PA, pp. 183-185.

·        Γρηγοριάδου Μ., Γαλιώτου Ε., Παντελίδου Α.   και  Ε. Παπακίτσος (2001) "Υπολογιστικά Εργαλεία Υποστήριξης του Ελληνικού WordNet”,  Πρακτικά ημερίδας  «Λεξικογραφικές Βάσεις Δεδομένων – Ηλεκτρονικοί Γλωσσολογικοί Πόροι» (στα πλαίσια της 22ης Συνάντησης Γλωσσολογίας του ΑΠΘ),  σελ. 33-40.

·        Galiotou E. et  G. Ligozat (1997) - “ Représentation du Temps et de l’ Aspect en Vue de la Génération d’ Explications Causales”, Actes du Colloque “Génération Automatique des Textes”, Université Stendhal, Grenoble, pp 85-96

·        Alevizos Th., E. Galiotou and C. Skourlas (1988) - "Information Retrieval and Greek-Latin Text", Proceedings of On-Line Information '88, London, pp 791-801.

·        Κόντος Ι., Ε. Γαλιώτου, Α. Ράλλη και Μ. Τζεβελέκου (1989) -"Υπολογιστική    Επεξεργασία της Νέας Ελληνικής : Μία Πρώτη Προσέγγιση", Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα  9,  Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, σελ. 505-526

·        Ralli A. and E. Galiotou (1987)- "A Morphological Processor for Modern Greek", Proceedings of the 3rd Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics, Copenhagen, pp 26-31.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ   ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ 

·        Παλιούρας Γ., Σκουρλάς Χ., Αλεβίζος Θ., Γαλιώτου Ε., Δουλκερίδης  Χ., Μαρινάγη Α., Μπέλσης Π. (2006) « Διαγλωσσική Ανάκτηση Πληροφοριών- Εξατομίκευση και Μοντέλο Χρήστη»,  στο Σκουρλάς Χ. (επιμ.) Παράλληλη, Βασιζόμενη σε Περιεχόμενο, Διαγλωσσική Ανάκτηση Πληροφοριών, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, 117-126

·         Galiotou E. (1997) - “Temporal and Causal Relations in Greek Texts”, in Ralli A., Grigoriadou M., Philokyprou G , Christodoulakis D. and Galiotou E. (eds.)   Working Papers in Natural Language Processing, Δίαυλος, Αθήνα, pp. 109-122.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

 

·        Ralli , A. and Galiotou, E. (2003) - "Processing Greek Compounds", Proceedings of  the ESF/SCH Exploratory Workshop "Constructing Bilingual Computerised Dictionaries with Special Emphasis on Lesser Used Languages", Aristotle University, August 23-27 2003

·        Grigoriadou, M., Galiotou, E. , Charcharidou, A., Papakitsos, E.  and  Selimis, E. (2002) “Implementing the Greek WordNet: Computational Tools for Information Retrieval from Electronic Lexica and Corpora”. 3rd International Conference on Information and Communication Technologiesin Education (Poster Session),  Σάμος

·        Ralli A. and E. Galiotou (2001) “A Prototype for a Computational Analysis of Modern Greek Compounds”, Asymmetry Conference’2001, UQAM, Montréal.

·        Galiotou E. and A. Ralli (1991) - "Computational Morphology of Modern Greek", The European Robotics and Intelligent Systems Conference (EURISCON), Κέρκυρα.

 

ΒΙΒΛΙΑ

·         Galiotou E. (2000) -  Modélisation de la Causalité à partir de l'Analyse des Phénomènes Temporels dans les Langues Naturelles : Application au Grec Moderne (Thèse de Doctorat de L'Université Paris-Sud, 1999), Publication No 2000-11, Notes et Documents LIMSI, LIMSI-CNRS, Paris.

·         Ralli A., M. Grigoriadou, G. Philokyprou, Christodoulakis D., Galiotou E. (eds)(1997) Working Papers in Natural Language Processing, Δίαυλος,Αθήνα

 

ΑΞΙΛΟΓΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ  ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΩΝ (PROGRAMCOMMITTEES)

 

1.      TSD 2015: 18th International Conference on Text, Speech and Dialogue, Pilsen Czech Republic, (12-16/9/2015)

2.      IC-ININFO2015 (5th International Conference on Integrated Information: 2nd   Symposium on the Semantic Web and Big Data, 5-8/9/2014, Myconos (21-24-9-2015)

3.      PCI 2015: 19th Panhellenic Conference on Informatics, Athens, (1-3/10/2015)

4.      PCI 2014: 18th Panhellenic Conference on Informatics, Αθήνα, (2-4/10/2014)

5.      IC-ININFO2014(4th International Conference on Integrated Information: 2nd  Symposium on the Semantic Web and Big Data, 5-8/9/2014, Madrid

6.      IC-ININFO2013: 3rd International Conference on Integrated Information, 5-9/9/2013, Prague

7.      PCI 2013: (17th Panhellenic Conference on Informatics):  Special Session on Secure Retrieval and Dissemination of Information (text and image) in Distributed and Wireless specific purpose Environments, Θεσσαλονίκη, (19-21/9/2013)

8.      IC-ININFO2012: 2nd International Conference on Integrated Information, 30/8-2/9/2012, Budapest

9.      ΣΕΤΝ-2012: 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας , 28-31/5/2012, Λαμία

10.  ΣΕΤΝ-2010: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 5/2010, Αθήνα

11.  ΣΕΤΝ-2008: 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2-4/10/2008, Σύρος

12.  ΣΕΤΝ-2006 : 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης, Πολυτεχνείο Κρήτης, 14-16/5/2006, Χανιά

13.  ICCI-2004: International Conference On Computational Intelligence,  15-17 December 2004, Istanbul, Turkey

14.  ΣΕΤΝ-2004 : 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου , 5-8/5/2004, Σάμος

15.  TAINN’03:  12th International  Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks Çanakkale  Onsekiz Mart University, 02-04/6/2003, Çanakkale, Turkey.

16.  Workshop on Balkan Language Resources and Tools,  November 21 2003, Thessaloniki, Greece, (satellite event to the Balkan Conference on Informatics - BCI 2003)

17.  ΣΕΤΝ-2002 : 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, 1-12/4/2002 (Εκδοση πρακτικών : SpringerVerlag, EETN)

18.  Λεξικογραφικές Βάσεις Δεδομένων – Ηλεκτρονικοί  Γλωσσολογικοί Πόροι, Ημερίδα στα πλαίσια της 22ης Συνάντησης Γλωσσολογίας , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης.  28/4/2001 (Εκδοση πρακτικών:  Πανεπιστήμιο Πατρών)

19.  NLP2000- Filling the gap between theory and practice, ΠανεπιστήμιοΠατρών, 1-4/6/2000 (Εκδοσηπρακτικών : Springer Verlag)

20.  Λεξικογραφικές Βάσεις Δεδομένων:  Ημερίδα Παρουσίασης  των αποτελεσμάτων του έργου «ΔΙΑΛΕΞΙΚΟ», Ιούνιος 2001, Αθήνα, (Εκδοση πρακτικών:  Πανεπιστήμιο Πατρών)

 

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΩΝ (ORGANIZINGCOMITTEES)

1.      PCI 2015: 19th Panhellenic Conference on Informatics, Athens, (1-3/10/2015)

2.      IC-ININFO2015 (5th International Conference on Integrated Information): 2nd   Symposium on the Semantic Web and Big Data, 5-8/9/2014, Myconos (21-24-9-2015)

3.      ΙC-ININFO 2014 (4th International Conference on Integrated Information): 1st   Symposium on the Semantic Web and Big Data, Madrid, (5-9/9/2014)

4.      PCI 2014 (18th Panhellenic Conference on Informatics):  Special Session on Secure Retrieval and Dissemination of Information (text and image) in Distributed and Wireless specific purpose Environments”,Αθήνα,  (2-4/10/2014)

5.      ΙC-ININFO 2013 (3rd International Conference on Integrated Information): 3rd  Symposium on Information and Knowledge Management, Prague, (5-9/9/2013)

6.      PCI 2013: (17th Panhellenic Conference on Informatics):  Special Session on Secure Retrieval and Dissemination of Information (text and image) in Distributed and Wireless specific purpose Environments, Θεσσαλονίκη, (19-21/9/2013)

7.      NLP2000- Filling the gap between theory and practice,Πανεπιστήμιο Πατρών, (1-4/6/2000)

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

1.      Γαλιώτου Ε. Η Τεχνητή Νοημοσύνη Στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, Επιστημονική Ημερίδα Τεχνητής Νοημοσύνης, Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 1991, Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης

2.      Γαλιώτου Ε. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Και Ο Ρόλος Του Στο Ελληνικό Πληροφοριακό Σύστημα , Ημερίδα: Ελληνικές Βιβλιοθήκες - Προϋπόθεση Δημιουργίας Διεθνούς Κέντρου Τεκμηρίωσης  Της  Ελληνικής Σκέψης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 8-9 Ιουνίου 1989 (Unesco - Υπουργείο Παιδείας)

3.      Γαλιώτου Ε.  και Ε. Νικολαρόπουλος  Επεξεργαστές Κειμένου, Σεμινάριο: Βιβλιοθήκες Και Νέα Τεχνολογία, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αθήνα, Νοέμβριος 1985, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - UNDP/UNESCO

4.      Galiotou E. Analyse Morphologique, Ecole D'Eté Des Sciences De L'Information : Indéxation Automatique Des Documents Textuels, Vigneu, Isère, France,  Σεπτέμβριος 1983, Διεύθυνση Των Βιβλιοθηκών, Των Μουσείων  Και Της Επιστημονικής Και Τεχνικής Πληροφόρησης (DBMIST) Του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας Της Γαλλίας

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

·         2004: Μέλος επιτροπών παραλαβής έργων του προγράμματος  ΕΠΑΝ ΜΕΤΡΟ 4.5.1          

·         2003-2008: Συντονίστρια του έργου «Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης και των Κειμηλίων της Ι.Μ. Ευαγγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου» (Τμήμα Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας, Data&ControlSystems ΕΠΕ, Δήμος Σκιάθου)

·         Σεπτέμβριος 2002: Κριτής και μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων του προγράμματος  «Διεθνής Συνεργασία στη βιομηχανική έρευνα και δραστηριότητες ανάπτυξης σε προ-ανταγωνιστικό στάδιο»                                                                                     

·         Σεπτέμβριος 2001: Μέλος της Επιτροπής Τελικής Αξιολόγησης και Παραλαβής Εργων της  ειδικής δράσης «Γλωσσική Τεχνολογία»  ΕΠΕΤ ΙΙ.                                                          

·         Οκτ.1990- Μαρ.1991: Εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και συντονίστρια  της ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε από την Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) για την "Επεξεργασία του θεματολογίου, των μέσων εργασίας και του διαδικαστικού πλαισίου πραγματώσεως ενός συντονισμένου προγράμματος Απόδοσης Ορολογίας στα Ελληνικά"         Καρπός των εργασιών της ομάδας αυτής ήταν μία έκθεση η οποία υποβλήθηκε    στην ΓΓΕΤ.

 

ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ  (92)

Alevizos Th., E. Galiotou and C. Skourlas (1988) - "Information Retrieval and Greek-Latin Text", Proceedings of On-Line Information '88, London, pp 791-801                

1.      Alevantis P. and  Marin-Navaro (1990) − From έ, ύ and ς  to é, ü, and ß: Intoducing Paneuropean Multilingualism into the CELEX Databases, Proceedings of Online Information ’90, London, pp. 69-74

2.      Council of Europe. (1992). Roles in the Organisation of Legal Data Processing Systems: Proceedings of the 8th Colloquy on Legal Data Processing in Europe, Malta, 9-11 October 1990: Reports Presented at the Colloquy. Council of Europe Press.

3.      Efthimiadis, E.N.,  Malevris, N.,  Kousaridas, A.,  Lepeniotou, A., Loutas, N. (2007) - How do Search Engines Handle Greek Queries?, in F. Lazarinis, J. Vilares, J. Tait (eds.) Proceedings of the  Workshop on Improving Non English Web Searching iNEWS’07 (held in conjunction with the 30th Annual International ACM SIGIR Conference), Amsterdam, pp. 9-14

4.      Efthimiadis, E.N.,  Malevris, N.,  Kousaridas, A.,  Lepeniotou, A., Loutas, N. (2008) – An  Evaluation of How Search Engines Respond to Greek Language Queries, Proceedings of the 41st Annual Hawaii International Conference on System Science, Hawaii, pp. 136

5.      Efthimiadis, E.N.,  Malevris, N.,  Kousaridas, A.,  Lepeniotou, A., Loutas, N. (2009) – Non-English Web Search: An Evaluation of  Indexing and Searching the Greek Web, Information Retrieval,vol. 12 (3), pp. 352-379.

6.      Hartley, H.A, Trohopoulos, I. (1990) – Information Technology in Greek Libraries, Program, vol. 24 (4), pp. 333-342

7.      Ubogu, F. N. (1990). Library application software packages in Nigeria: a survey. Program: electronic library and information systems, 24(3), 291-296.

8.      Αλεβαντής Π. (1997) – Η Εισαγωγή  των Ελληνικών στα συστήματα πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το κέρδος που απεκόμισαν οι λατινογενείς γλώσσες, Ελληνική- Διεθνής Γλώσσα, 29/30 

 

Galiotou, E. (1983)  Construction d' un Analyseur Morphologique du Français en Foll-Prolog, Memoire D.E.A, Universite de Grenoble II.                                        

9.      Antoniadis G. (1984) – Elaboration d' un Système d' Analyse Morpho-Syntaxique d' une Langue Naturelle. Application en Informatique Documentaire,  Thèse de Doctorat, Université de Grenoble II, http://opac.inria.fr/record=b1059162

10.  Lallich-Boidin G. (1986) – Analyse Syntaxique Automatique du Français: Application en Indéxation Automatique, Thèse de Doctorat, Université de Grenoble II, https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00849913/document

 

Galiotou, E. (1999)Modélisation de la Causalité à partir de l'Analyse des Phénomènes Temporels dans les Langues Naturelles : Application au Grec Moderne, These de Doctorat, Universite Paris XI Orsay,                                                                                                                              

11.    Druon, S. (2001). Approche exploratoire de la relation de conséquence : description et implementation, Mémoire, DEA de Sciences du Langage, Université Toulouse 2, http://www.memoireonline.com/04/08/1029/m_approche-exploratoire-relation-consequence-description-implementation49.html

12.  Valma, E. (2007). Causalité en grec moderne: réflexions sur la prise en charge énonciative et la modalité. Linx. Revue des linguistes de l’université Paris X Nanterre, (54), 181-207.

Galiotou, E., & Fragkou, P. (2013). Applying Linked Data Technologies to Greek Open Government Data: A Case Study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 73, 479-486, Elsevier.                                                                                                                                                    

13.  Barbalho, F. A. (2015). Emergência de um campo de ação estratégica: o caso de política pública sobre dados abertos, PhD Thesis, Universidade de Brasília, http://hdl.handle.net/10482/18041

14.  Cardona, J. A. S., Giraldo, M. M., & Aguilar, L. J. (2014). Gobierno electrónico a gobierno abierto: Mirada global en ausencia de procesos de descubrimiento de conocimiento [E-government to open government: Global look at the absence of knowledge discovery processes]. Ventana Informática, (31).

15.  Petrou, I., Meimaris, M., & Papastefanatos, G. (2014). Towards a methodology for publishing Linked Open Statistical Data. eJournal of eDemocracy & Open Government, 6(1).

16.  Vafopoulos, M., Meimaris, M., Anagnostopoulos, I., Papantoniou, A., Xidias, I., Alexiou, G., Vafeiadis, G., Klonaras, M.  & Loumos, V. (2013)  Public spending as LOD: the case of Greece, Semantic Web, www.semantic-web-journal.net

 

Galiotou, E., Karanikolas N., Tsoulloftas, C. (2013) – On the effect of stemming algorithms on extractive sunmmarization: A case study, Proceedings of the 17th  PCI 2013 (Thessaloniki, Greece, Sep. 19-21, 2013),  ACM Press, 300-304                                                                   

17.  Ozgür, M. Y. N. A. Analyzing Stemming Approaches for Turkish Multi-Document Summarization, Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), pages 702–706, October 25-29, 2014, Doha, Qatar ACL

 

Galiotou, E. and Ligozat, G. (2002a) - “A Formal Model for the Representation of Processes having an Internal Structure”,     Res-Systemica,(European System Science Journal) vol.2., Special issue: Proc. ESSC2002, Crete, Greece, 2002                                                             

18.  Wang S., Nakayama K., Kobayashi Y. and M.  Maekawa (2005)- “An Event-based Spatiotemporal Approach”,  ECTI Transactions on Computer and Information Theory, vol. 1, no. 1,  15-23.

19.  Nakayama, M. (2008). “When” in Context,  PhD Diss., ProQuest.

 

Galiotou E. and Ralli, A. (1991) - "Computational Morphology of Modern Greek", The European Robotics and Intelligent Systems Conference (EURISCON), Κέρκυρα.      

20.  Papakitsos E. (1997)-  “Methods for dealing with problems of processing Modern Greek Morphology”, in: Ralli A., Grigoriadou M., Philokyprou G., Christodoulakis D. Galiotou E. (eds.) Working  papers in Natural Language Processing, Δίαυλος, Αθήνα, 211-222.

21.  Παπακίτσος Ε (2000)  Συμβολή στη Μορφολογική Επεξεργασία της Νέας Ελληνικής: Λειτουργική Αποσύνθεση - Καρτεσιανό Γινόμενο, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Galiotou E. and A. Ralli (2002) “Parsing Deficiencies of the PC-KIMMO System”, Proceedings of  the 2nd  Panhellenic Conference on Artificial Intelligence (Companion Volume) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, pp.53-64.                                                     

22.  Καρασίμος, A. (2010) - Υπολογιστική Επεξεργασία της Αλλομορφίας στην παραγωγή λέξεων της Ελληνικής, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Φιλολογίας, Παν. Πατρών,  http://hdl.handle.net/10889/4578

23.  Πετροπούλου, Ε. (2011) - Τα σύνθετα με δεσμευμένα θέματα στην Αγγλική και τη Νέα Ελληνική: Θεωρητική Ανάλυση και Υπολογιστική Επεξεργασία, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα φιλολογίας, Παν. Πατρών, http://hdl.handle.net/10889/5122

 

Galiotou  E. and Ralli A. (2003) “Morpho-phonological Modelling in Natural Language Processing”,  Proceedings of TAINN’03, Çanakkale University, pp. 342-348          

24.  Καρασίμος, A. (2010) - Υπολογιστική Επεξεργασία της Αλλομορφίας στην παραγωγή λέξεων της Ελληνικής, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Φιλολογίας, Παν. Πατρών, http://hdl.handle.net/10889/4578

25.  Πετροπούλου, Ε. (2011) - Τα σύνθετα με δεσμευμένα θέματα στην Αγγλική και τη Νέα Ελληνική: Θεωρητική Ανάλυση και Υπολογιστική Επεξεργασία, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα φιλολογίας, Παν. Πατρών, http://hdl.handle.net/10889/5122

 

Galiotou  E. and Ralli A. (2005) - Morpho-phonological Modelling in Natural Language Processing,  International Journal of Computational Intelligence, vol. 1, pp. 155-158     

26.  Καρασίμος, A. (2010) - Υπολογιστική Επεξεργασία της Αλλομορφίας στην παραγωγή λέξεων της Ελληνικής, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Φιλολογίας, Παν. Πατρών, http://hdl.handle.net/10889/4578

27.  Πετροπούλου, Ε. (2011) - Τα σύνθετα με δεσμευμένα θέματα στην Αγγλική και τη Νέα Ελληνική: Θεωρητική Ανάλυση και Υπολογιστική Επεξεργασία, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα φιλολογίας, Παν. Πατρών, http://hdl.handle.net/10889/5122

 

Galiotou E., Scourlas, C. and Alevizos Th.  (1992)- The Greek Command   Language, Online Review (=Online Information Review), vol. 16, no.2, pp. 73-84

28.  Hood, W.W., Wilson, C.S. (2003) - Informetric studies using databases: Opportunities and challenges, Scientometrics  58(3), pp. 587-608

Grigoriadou M., Kornilakis H., Galiotou E., Stamou S. and Papakitsos, E. (2004) – The Software Infrastructure for the Development and Validation of the Greek WordNet, Romanian Journal of Information, Science and Technology, vol. 7, no. 1-2, pp. 89-1                          

29.  Moldovei, A. D. Ş. A., Informatică, I. D. M. Ş., & Mircea, P. (2011). Automatizarea procesului de creare a resurselor lingvistice computaţionale.

30.  Hay, Au.-Ab. (2013). Constitution d’une ressource sémantique arabe à partir de corpus multilingues alignés, Thèse de Doctorat, Université de Grenoble

 

Kesidis, A., Galiotou, E., Gatos, B., Lampropoulos, A., Pratikakis, I., Manolessou, I., Ralli., A. (2009) – Accessing the Content of Greek Historical Documents, In Proceedings of the Third Workshop on Analytics For Noisy Unstructured Text Dat - AND’09 (Barcelona, Spain, July 23 - 24, 2009). ACM Press, New York, NY, 55-62                                                              

31.  Kumar, J. (2013). Efficient Machine Learning Methods for Document Image Analysis, PhD Diss, University of Maryland, http://hdl.handle.net/1903/14921

32.  Kumar, J. and Doermann, D. (2013). "Unsupervised Classification of Structurally Similar Document Images." Intl. Conf. on Document Analysis and Recognition (ICDAR 13).

33.   Marinai, S., Miotti, B., Soda, G., (2011) – “Digital Libraries and Document Image Retrieval Techniques: A Survey”, in: M. Biba & F. Xhafa (eds.) Learning Structures and Schemas from Document: Studies in Computational Intelligence 375, Springer, pp.181-204

34.  Miotti, Β. (2010) – A General Framework for Graphical Item Retrieval and Identification in Printed and Hand-written Documents, PhD Thesis, University of Firenze, Italy

 

Karanikolas, N., Galiotou, E., Xydopoulos, G. Ralli, A., Athanasakos, K., Koronakis G. (2013) -  Structuring a Multimedia tri-dialectal dictionary, Text, Speech and Dialogue: Proceedings  of the 16th TSD 2013 (Pilsen,  Czech Rep., Sep. 1-5, 2013),  LNAI 8082, Springer,  509-518

35.  Mladenović, M. (2014). Digital Dictionary of the South Serbian Dialect. INFOtheca-Journal of Informatics & Librarianship15(1)

Kesidis, A., Galiotou, E., Gatos, B., Pratikakis, I. (2011)-  A word spotting framework for historical machine printed documents,  International Journal on Document Analysis and Recognition (IJDAR): Volume 14, Issue 2, Springer,  pp. 131-144                                                     

36.  Balk, H., Conteh, A. (2011) – “IMPACT: Centre of competence in text digitization”, Proc. 1st Int.Workshop on Historical Document Imaging and Processing - HIP'11 (in conjunction with ICDAR 2011, Beijing, Sep. 16-17, 2011), ACM Press, NewYork, NY, 155-160

37.  Brik, Y., Chibani, Y., Hadjadji, B., & Zemouri, E. T. (2014). Keyword-guided Arabic word spotting in ancient document images using Curvelet descriptors. In Multimedia Computing and Systems (ICMCS), 2014 International Conference on (pp. 57-61). IEEE.

38.  Brik, Y., Chibani, Y., Zemouri, E. T., & Sehad, A. (2013). Ridgelet-DTW-based word spotting for Arabic historical document. In Image and Signal Processing and Analysis (ISPA), 2013 8th International Symposium on (pp. 194-199). IEEE.

39.  Cheng, C., Bilan, Z. H. U., & Nakagawa, M. (2013). Digital Ink Search Based on Character-Recognition Candidates Compared with Feature-Matching-Based Approach. IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems, 96(3), 681-689.

40.  Huang, L., Yin, F., Chen, Q.-H., Liu, C.-L. (2013) - “Keyword spotting in unconstrained handwritten Chinese documents using contextual word model” , Image and Vision Computing 31 (12), pp. 958 - 968

41.  LladÓs, J., RusiÑol, M., FornÉs, A., FernÁndez, D., Dutta, A. (2012) – „On the influence of word representations for handwritten word spotting in historical documents”, International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence 26 (5)

42.  Rusinol, M., & Lladós, J. (2012). The Role of the Users in Handwritten Word Spotting Applications: Query Fusion and Relevance Feedback. In Frontiers in Handwriting Recognition (ICFHR), 2012 International Conference on (pp. 55-60). IEEE.

43.  Rusiñol, M., & Lladós, J. (2014). Boosting the handwritten word spotting experience by including the user in the loop. Pattern Recognition, 47(3), 1063-1072.

44.  Sankar, K. P., Manmatha, R., & Jawahar, C. V. (2014). Large scale document image retrieval by automatic word annotation. International Journal on Document Analysis and Recognition (IJDAR), 1-17.

45.  Vitaladevuni, S., Choi, F., Prasad, R., Natarajan, P. (2012). Detecting near-duplicate document images using interest point matching,  Proc. Int. Conference on Pattern Recognition, pp.347-350

 

Kornilakis, H., Grigoriadou, M., Galiotou, E. and Papakitsos, E. (2004) - "Using a Lemmatizer to Support the Development  and Validation of the Greek Wordnet", Proceedings of the 2nd Global Wordnet Conference (GWC 2004), Masaryk University, Brno, Springer, 130-13.

46.  Dash, N. S. (2014). Back to Basics: A Road to Return to Nominal Base through Lemmatization, 2nd Int. Conf. of the Linguistic Society of India (ICOLSI-2),1-4 December 2014, Dept. of Linguistics, Kerala University, Trivandrum, India

 

Lampropoulos, A, Galiotou, E., Manolessou, I, Ralli, A. (2007) “A Finite State Apporach to the Computational Morphology of early Modern Greek”, Proceedings of the 7th wseas International Conference on Applied Computer Science (ACS'07), pp. 242-245                

47.  U. Stańczyk, K. A. Cyran (2007) “On employing elements of Rough Set Theory to stylometric analysis of literary texts”,  Int.  Jour.of Applied Mathematics and Informatics,1, 4, 159-166.

48.  U. Stanczyk (2008)  “On Construction of Optimised Rough Set-based Classifier”,  Int. Jour. of  Applied Mathematics and Informatics, vol. 2, 4, 533-542.

49.  Καρασίμος, A. (2010) - Υπολογιστική Επεξεργασία της Αλλομορφίας στην παραγωγή λέξεων της Ελληνικής, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Φιλολογίας, Παν. Πατρών, http://hdl.handle.net/10889/4578

 

Ralli A. and E. Galiotou (1987)- "A Morphological Processor for Modern Greek", Proceedings of the 3rd Conference of the EACL, Copenhagen, pp 26-31.                            

50.  Grigoriadou, M.,  Papakitsos, E.,  Philokyprou, G. (2002) - Semantic Modelling in Morpheme-Based Lexica for Greek, Res-Systemica, vol.2 , Special issue: Proceedings of the 5th European System Science Congress, http://www.res-systemica.org

51.  Karanikolas, N.N., Skourlas, C. (2010) – A parametric methodology for text classification, Journal of Information Science, vol. 36 (4), pp. 421-442

52.  Karasimos, A., Petropoulou, E. (2010) – Computational Analysis of  Suffixes and Bound Stems of the Greek Language: A Crash Test with Linguistica, Patras Working Papers in Linguistics, vol. 1 (1), ISSN: 1792-0949

53.  Kotsanis, Y.,  Kokkinos D. A.,  A. G. Manousopoulou,  A.; Papakonstantinou, G.  (1994) –  „Learning Morphological Phenomena in Modern Greek: An Exploratory Approach”,  ALT-J, vol. 4, no. 3, 29-40.

54.  Kotsanis, Y., Maistros, Y. (1991)- Describing Morphological Phenomena of Modern Greek using a Unification-based Grammar Formalism, Information Systems, vol. 16 (6), pp. 641-647

55.  Μarkopoulos G.(1997)- “A two-level description of the Greek noun morphology with a unification-based word grammar”, in: Ralli A., Grigoriadou M., Philokyprou G., Christodoulakis D. Galiotou E. (eds.) Working  papers in Natural Language Processing, Δίαυλος, Αθήνα, 175-188

56.  Michou, A. (2007) - “Analyse syntaxique et traitement automatique du syntagme nominal grec”, Proceedings of  TALN'2007, Toulouse, 203-212 

57.  Papakitsos E. (1997)-  “Methods for dealing with problems of processing Modern Greek Morphology”, in: Ralli A., Grigoriadou M., Philokyprou G., Christodoulakis D. Galiotou E. (eds.) Working  papers in Natural Language Processing, Δίαυλος, Αθήνα, 211-222. 

58.  Papakitsos E. and  M. Grigoriadou (1999) – An Alternative Description of Lexical Data Bases, Proceedings of the 2nd  Conference on Greek language and Terminology, Athens

59.  Papakitsos E.,Grigoriadou M.,  Philokyprou G.(2002)-"Modelling a Morpheme-based Lexicon for Modern Greek ", Literary and Linguistic Computing, vol. 17, no 4,  475-490

60.  Phyue, S. L., & Thida, A. (2012). Morphological Processor for Inflectional Case of Multipurpose Lexico-Conceptual Knowledge Resource. International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology, 1(7).

61.  Scourlas C., Haritou I. and Th. Alevizos (1988) – “National Documentation  Centre: Software Development for Public Databases Management”, Proceedings of On-Line Information’88, London, pp. 629-640 

62.  Soe Lai Phyue, Aye Thida (2012) – “Morphological Processor for Inflectional Case of Multipurpose Lexicon-Conceptual Knowledge Resource”, Int. Jour. of Advanced in Computer Engineering and Technology (IJARCET, ISSN: 2278-1323) , vol.1, issue,7, 157- 163.

63.  Sproat R. (1992)- Morphology and Computation, MIT Press

64.  Tsalidis C. and G. Orphanos (1997) “Word description languages”, in : Ralli et al. (eds.), 239-253.

65.  Vagelatos, A., Triantopoulou, TH., Tsalidis, Ch., Christodoulakis, D., (1994) - A Spelling Correction System for Modern Greek, International Journal of Artificial Intelligence & Tools, vol. 3,  no. 4, 429-450

66.  Vagelatos, A., Triantopoulou, Th., Tsalidis, Ch., Christodoulakis, D., (1995)- “Utilization  of a Lexicon for  Spelling Correction in  Modern Greek”, Proceedings of  SAC’95, ACM Computing Week,  Nashville, Tennessee, 267-271.

67.  Βαγγελάτος Α. (1998) Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας με Στόχο το Γραμματικό Έλεγχο,  Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Παν . Πατρών, http://hdl.handle.net/10442/hedi/11266

68.  Δραγγιώτης Α.(1995) - Συμβολή στην Ανάπτυξη Υπολογιστικών μεθόδων για τη Συντακτική Ανάλυση προτάσεων σε Φυσική Γλώσσα με Ιδιαίτερη Εμφαση στη Νέα Ελληνική, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, http://hdl.handle.net/10442/hedi/3557

69.  Κωτσάνης  Ι. (1997). Ένα Εκπαιδευτικό Σύστημα για τη Μορφολογική Ανάλυση της Ελληνικής Γλώσσας, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών-Η/Υ, ΕΜΠ, http://hdl.handle.net/10442/hedi/8857

70.  Μαίστρος  I. (1996) Επεξεργασία Ελληνικής Γλώσσας, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών-Η/Υ, ΕΜΠ, http://hdl.handle.net/10442/hedi/8140

71.  Μαρκόπουλος Γ. (1999)   Μία Υπολογιστική Προσέγγιση του Ελληνικού Ονόματος,, Διδακτορική Διατριβή , Τομέας Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών,  http://www.phil.uoa.gr/tomeis/tomeas-glwssologias/metaptyxiaka.html

72.  Ορφανός Γ. (2000) - Υπολογιστική Μορφοσυντακτική Ανάλυση της  Νέας Ελληνικής, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, http://hdl.handle.net/10442/hedi/12514

73.  Παπακίτσος Ε (2000) - Συμβολή στη Μορφολογική Επεξεργασία της Νέας Ελληνικής: Λειτουργική Αποσύνθεση - Καρτεσιανό Γινόμενο, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, http://hdl.handle.net/10442/hedi/12754

74.  Πετροπούλου, Ε. (2011) - Τα σύνθετα με δεσμευμένα θέματα στην Αγγλική και τη Νέα Ελληνική: Θεωρητική Ανάλυση και Υπολογιστική Επεξεργασία, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα φιλολογίας, Παν. Πατρών, http://hdl.handle.net/10889/5122

75.  Τριαντοπούλου Θ., Τσαλίδης Χ., Χριστοδουλάκης Δ. (1992) - InterLEX: μία Context-Free Προσέγγιση για τη Μορφολογική Περιγραφή της Ν. Ελληνικής, Mελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 12,  Κυριακίδη, Θεσ/νίκη, 213-233. 

 

Ralli A. and E. Galiotou (2001) “A Prototype for a Computational Analysis of Modern Greek Compounds”, Asymmetry Conference’2001, UQAM, Montréal.                              

76.  Bajwa, I.S. and  M.A. Chaudhary (2006) – “A Language Engineering System for Graphical User Interface Design (LESGUID): A Rule-Based Approach”,  Proceedings of the 2nd IEEE Int. Conf. on Information and Communication Technologies (ICTTA’06), Damascus.

77.  Karasimos, A., Petropoulou, E. (2010) – Computational Analysis of  Suffixes and Bound Stems of the Greek Language: A Crash Test with Linguistica, Patras Working Papers in Linguistics, vol. 1 (1), ISSN: 1792-0949

 

Ralli A. and E. Galiotou (2003) "Processing Greek Compounds", Proc. of  the ESF/SCH Exploratory Workshop "Constructing Bilingual Computerised Dictionaries with Special Emphasis on Lesser Used Languages", Aristotle University, Aug. 23-27 2003                                  

78.  Karasimos, A., Petropoulou, E. (2010) – Computational Analysis of  Suffixes and Bound Stems of the Greek Language: A Crash Test with Linguistica, Patras Working Papers in Linguistics, vol. 1 (1), ISSN: 1792-0949

 

Ralli A. and Galiotou E. (2005) “Greek Compounds: A Challenging Case for the Parsing Techniques of PC-KIMMO v.2”, International Journal of Computational Intelligence, vol. 1, no. 2, pp. 128-138

79.  Karasimos, A., Petropoulou, E. (2010) – Computational Analysis of  Suffixes and Bound Stems of the Greek Language: A Crash Test with Linguistica, Patras Working Papers in Linguistics, vol. 1 (1), ISSN: 1792-0949

80.  Καρασίμος, A. (2010) - Υπολογιστική Επεξεργασία της Αλλομορφίας στην παραγωγή λέξεων της Ελληνικής, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Φιλολογίας, Παν. Πατρών, http://hdl.handle.net/10889/4578

81.  Πετροπούλου, Ε. (2011) - Τα σύνθετα με δεσμευμένα θέματα στην Αγγλική και τη Νέα Ελληνική: Θεωρητική Ανάλυση και Υπολογιστική Επεξεργασία, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα φιλολογίας, Παν. Πατρών, http://hdl.handle.net/10889/5122

82.  Kumar, D., Singh, M., & Shukla, S. (2012). FST Based Morphological Analyzer for Hindi Language. Int.  Jour. of Computer Science Issues (IJCSI ISSN: 1694-0814), vol. 9, issue 4, no. 3, 349-353.

83.  Skourlas, C., Alevizos, T., Belsis, P., Doulkeridis, C., Malatra, A. (2005) - Comparison, selection and merging of techniques, methods and tools for operational CLIR systems: the case of the Greek language, Proceedings of the 9th wseas International Coference on Computers, Athens

84.  Skourlas, C.; Alevizos, Th.; Belsis, P.; Fragos,  C.; Kaburlazos, V.; Papadakis, S.; (2007) -  “Fuzzy Interval Numbers (FINs) Techniques and its Applications in Natural Language Queries Processing and Documents Classifications”, In: Proceedings of BCI07, (Boyanov et al., eds.), pp. 17-28

 

Ralli A., M. Grigoriadou, G. Philokyprou, Christodoulakis D. and Galiotou E. (eds)(1997)  Working Papers in Natural Language Processing, Δίαυλος, Αθήνa                                 

85.  Ioakimidis, N. (2001) -  “MATHEMATICA-based  Natural Language Processing in Applied Mechanics”, Proceedings of the First Nat. Conf. on Recent Advances in Mech. Eng., September 17-20, 2001, Patras,

 

Κόντος Ι., Ε. Γαλιώτου, Α. Ράλλη και Μ. Τζεβελέκου (1989) -"Υπολογιστική    Επεξεργασία της Νέας Ελληνικής : Μία Πρώτη Προσέγγιση", Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα  9,  Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, σελ. 505-526   (3 ετεροαναφορές)

86.  Καρασίμος, A. (2010) - Υπολογιστική Επεξεργασία της Αλλομορφίας στην παραγωγή λέξεων της Ελληνικής, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Φιλολογίας, Παν. Πατρών, http://hdl.handle.net/10889/4578

87.  Draggiotis A., M. Grigoriadou  and G. Pholokyprou (1998) – "The Dinous Parser",  Natural Language Engineering, vol. 4, no. 2, 145-173

88.  Σγάρμπας Κ. (1997) Τεχνικές  Αυτόματης Μορφοσυντακτικής  Ανάλυσης της Νέας Ελληνικής  Γλώσσας, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Παν . Πατρών,  http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/8561

 

Ράλλη Α. και Ε. Γαλιώτου (2002) "Υπολογιστική Επεξεργασία των Συνθέτων της Νέας Ελληνικής",  Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα  22 (Τόμος 2ος: Υπολογιστική Γλωσσολογία): Πρακτικά της 22ης Συνάντησης Γλωσσολογίας του ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, σελ. 135-146           

89.  Καρασίμος, A. (2010) - Υπολογιστική Επεξεργασία της Αλλομορφίας στην παραγωγή λέξεων της Ελληνικής, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Φιλολογίας, Παν. Πατρών, http://hdl.handle.net/10889/4578

90.  Πετροπούλου, Ε. (2011) - Τα σύνθετα με δεσμευμένα θέματα στην Αγγλική και τη Νέα Ελληνική: Θεωρητική Ανάλυση και Υπολογιστική Επεξεργασία, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα φιλολογίας, Παν. Πατρών, http://hdl.handle.net/10889/5122

91.  E. Fista, T. Kyriacopoulou, C. Martineau, R. Voskaki (2009) Les verbes préfixés en  grec moderne: le préfixe συν,  Lingvisticae Investigationes, vol. 32 (2), pp. 176-181

 

Sotiropoulos, D., Galiotou, E., Skourlas,  C., Ralli, A. (2007) “Application of a Word-Alignment Algorithm to Bilingual Greek-Latin Documents, Proceedings of the 7th wseas International Conference on Applied Computer Science (ACS'07), Venice,  238-241         

92.  Wibawa, A. P., Nafalski, A., Murray, N., & Mahmudy, W. F. (2013) «Parallel Text Processing: Alignment of Indonesian to Javanese Language”. Waseas International Journal of Computer, Information Science and Engineering, vol. 7 (2), pp. 18-23