Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Ευσταθία Παπαγεωργίου
Όνομα Πατρός: Γεώργιος
Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη με ένα παιδί
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά (Άριστα)
Διεύθυνση Εργασίας: Αγ. Σπυρίδωνα, 122 10 Αιγάλεω
Τηλέφωνο Εργασίας: 210-538-5373
Email: efipapag@teiath.gr

Τρέχουσα Επαγγελματική Κατάσταση

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων Τ.Ε.Ι. Αθήνας (ΦΕΚ 317/Τεύχος Γ/9-4-2015)

Διευθύντρια Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) των Τμημάτων: Ιατρικών Εργαστηρίων και Προσχολικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Παιδαγωγικά μέσω καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση»

Διευθύντρια Α΄ Τομέα Μαθημάτων Μικροβιολογίας – Γενετικής και Μοριακής Βιολογίας

Πρόεδρος του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) στα Ράλλεια Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών (αρ. Πρωτ. 43398/Δ6/11-3-2016 Υπουργική Απόφαση)

*