Πληροφορίες

Ατομικά Στοιχεία

Όνομα:

Ευσταθία Παπαγεωργίου

Οικογενειακή Κατάσταση:

Έγγαμη με ένα παιδί

Τηλέφωνο:

210-5385373

Πατρώνυμο:

Γεώργιος Παπαγεωργίου

Email:

efipapag@uniwa.gr

Διεύθυνση Επικοιωνωνίας:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη 1 – Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω 122 43, Κτίριο Κ10 1ος Όροφος

Καλώς ήλθατε στην προσωπική μου ιστοσελίδα.
Μέσω της περιήγησης θα μπορέσετε να γίνετε κοινωνοί της πορείας μου τόσο στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
όσο και της γενικότερης παρουσίας μου στο χώρο της Εκπαίδευσης και της Έρευνας.

Τρέχουσα Κατάσταση

Τρέχουσα Κατάσταση

 • Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
  (ΦΕΚ 546/Τεύχος ΥΟΔΔ/13-8-2019)
 • Καθηγήτρια Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
  (ΦΕΚ 938/Τεύχος Γ΄/19-06-2020)
 • Διευθύντρια Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) των Τμημάτων:
  - Βιοϊατρικών Επιστημών και
  - Αγωγής & Εκπαίδευσης στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
  του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και
  του Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ, με τίτλο:
  «Παιδαγωγική μέσω καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων»
  (ΦΕΚ 5312/Τεύχος Β/27-11-2018)
 • Διευθύντρια του Ερευνητικού Εργαστηρίου «Αξιοπιστία και Ποιοτικός Έλεγχος στην Εργαστηριακή Αιματολογία – HemQcR»
  του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
  (ΦΕΚ 1067/Τεύχος Β/1-4-2019)
 • Επιστημονικά Υπεύθυνη του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. "Στατιστική ανάλυση μέσω SPSS και μεθοδολογία ερευνητικής εργασίας στις Επιστήμες Υγείας" του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
 • Επιστημονικά Υπεύθυνη του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. "Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Δημιουργική Μάθηση και Νέες Τεχνολογίες" του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
 • Πρόεδρος του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) στα Ράλλεια Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Σιβιτανιδειου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Αναπληρωματικό Μέλος)
Σπουδές

Σπουδές

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

2004

Διδακτορικό Δίπλωμα (στα Μαθηματικά)

Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος (Ph.D.) διεξήχθησαν στον Τομέα Μαθηματικών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής έγινε υπό την επίβλεψη του κ. Γεωργίου Ε. Κοκολάκη Καθηγητή Ε.Μ.Π. στην περιοχή της Μαθηματικής Θεωρίας Αξιοπιστίας.

Τίτλος Διατριβής: «Πιθανοθεωρητική ανάλυση αξιοπιστίας παράλληλων συστημάτων και βελτιστοποίηση».

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

2000

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά)

Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Μαθήματα: Προχωρημένη Θεωρία Πιθανοτήτων, Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης, Αξιοπιστία, Στοχαστικές Ανελίξεις, Εφαρμοσμένες Στοχαστικές Ανελίξεις, Ασυμπτωτική Στατιστική Θεωρία – Στατιστικές Μέθοδοι, Δειγματοληψία, Γραμμικός και Ακέραιος Προγραμματισμός, Αριθμητική Ανάλυση.

Διπλωματική εργασία: «Προγραμματισμός Χρόνων Εισόδου Συστημάτων με Ανανέωση».

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

1989

Πτυχίο Μαθηματικών

Μαθηματικό Τμήμα, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Υποτροφίες

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

1999 - 2001

Υποτροφία του Ιδρύματος Παπακυριακόπουλου

Τομέας Μαθηματικών Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εκδηλώσεις