socrates_logo

S.O.C.R.A.T.E.S.

Ερευνητική ομάδα του Τμήματος Τοπογραφίας του T.E.I. Αθηνών.
Το T.E.I. (Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) Αθηνών είναι το τρίτο μεγαλύτερο εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, με περισσότερους από 35.000 φοιτητές και πάνω από 2.500 άτομα προσωπικό (διδακτικό, διοικητικό, τεχνικό).

Η ερευνητική ομάδα δραστηριοποιείται στο χώρο της Γεωπληροφορικής (Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Βάσεις Χαρτογραφικών Δεδομένων, Τηλεπισκόπηση, κλπ), στο τρίπτυχο:

 1. Έρευνα / Ερευνητικές Μελέτες / Υπηρεσίες
 2. E-learning
 3. Δια Βίου Εκπαίδευση χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής και πρωτοποριακές μεθόδους.

Βασικός στόχος της Ομάδας είναι η συμμετοχή στην διάδοση και εφαρμογή των τεχνολογιών, δεδομένων και των γνώσεων της Γεωπληροφορικής τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο Τομέα

ΙΣΤΟΡΙΑ – ΙΔΡΥΣΗ

Η ερευνητική ομάδα του χώρου της Γεωπληροφορικής S.O.C.R.A.T.E.S. (Society for Organizations Cartography Remote sensing and Applications using Technology on Earth and Space) ιδρύθηκε από τον Καθηγητή του T.E.I. Αθηνών Δήμο Ν. ΠΑΝΤΑΖΗ, αρχές του 2000, σχεδόν αμέσως μετά την μετεγκατάστασή του στην Ελλάδα, προερχόμενος από το Τμήμα Γεωγραφίας - Τομέας Γεωμετρολογίας του Πανεπιστημίου Λιέγης στο Βέλγιο (όπου εργαζόταν ως καθηγητής / ερευνητής).

Η ουσιαστική ενεργοποίηση της ομάδας έγινε με την δημιουργία ενός διεθνούς ερευνητικού consortium με την υποστήριξη της Ελληνικής Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, στο οποίο συμμετείχε το Εθνικό Χαρτογραφικό Κέντρο της Κίνας (Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας), η εταιρεία Space Imaging Europe, και το Τμήμα Τοπογραφίας του T.E.I. Αθηνών, το οποίο διεκδίκησε με επιτυχία μετά από σχετική παράλληλη υποβολή πρότασης και στα δύο κράτη (Ελλάδα - Κίνα -Bilateral research project) διετές ερευνητικό έργο με την επωνυμία: Research of the possibility for update of topographic maps 1:50.000 with high resolution satellite images. Το ερευνητικό έργο ανήκε στα Κοινά Ερευνητικά Προγράμματα Ελλάδας - Κίνας (Joint Research and Technology Programs 2000 - 2002) και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και από την εταιρεία Space Imaging Europe.

Η άριστη συνεργασία όλων των συμμετεχόντων στο ερευνητικό consortium οδήγησε στη επιτυχή διεκδίκηση και δεύτερου διετούς ερευνητικού προγράμματος με την επωνυμία : Research of the possibility for accuracy improvement of topographic maps 1:50.000 and 1:25.000 with high resolution satellite images, στο ίδιο πλαίσιο (Κοινά Ερευνητικά Προγράμματα Ελλάδας - Κίνας (Joint Research and Technology Programs) 2002 - 2006) που σε συνδυασμό με παράλληλες διεθνείς συνεργασίες με ξένα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του χώρου της Γεωπληροφορικής οδήγησαν σε μεγαλύτερη ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων της ομάδας. Έκτοτε η ομάδα S.O.C.R.A.T.E.S. έχει αναλάβει και εκτελέσει πολλά ερευνητικά έργα και έχει συμμετάσχει σε πολλές επιστημονικές / ερευνητικές συνεργασίες με ξένα Πανεπιστήμια, Ιδιωτικές Εταιρείες και άλλους φορείς.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ερευνητική ομάδα S.O.C.R.A.T.E.S. ασχολείται με εφαρμοσμένη και βασική έρευνα σε όλους τους χώρους και επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία της Γεωπληροφορικής, όπως:

 • Βάσεις Γεωγραφικών και Χαρτογραφικών δεδομένων (σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση, έλεγχος, ανάπτυξη μεταδεδομένων, ενημέρωση)
 • CASE-tools για Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων
 • Μοντελοποίηση/ Επαναμοντελοποίηση διαδικασιών, δεδομένων και ροής δεδομένων υπηρεσιών και οργανισμών
 • Ψηφιακή Χαρτογραφία
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Σ.Γ.Π.) - GIS (Σχεδιασμός, εγκατάσταση σε υπηρεσίες και οργανισμούς, ανάπτυξη μεθόδων σχεδιασμού ΣΓΠ, ανάπτυξη πρωτοποριακών εφαρμογών ΣΓΠ σε διάφορους τομείς, κλπ.)
 • Ανάπτυξη πρωτοποριακών εφαρμογών τηλεπισκόπησης στους τομείς: περιβάλλον, διαχείριση υδατικών πόρων, χωροταξία, άμυνα, κλπ.

Επιπλέον η ερευνητική ομάδα S.O.C.R.A.T.E.S., αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό και νέους τρόπους διδασκαλίας συγκεκριμένων επιστημονικών χώρων του τομέα της Γεωπληροφορικής, ενώ υποστηρίζει και συμμετέχει σε ανταλλαγές επιστημονικού / εκπαιδευτικού προσωπικού άλλων ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων για μικρής διάρκειας επιμορφώσεις και διαλέξεις. Η ερευνητική ομάδα S.O.C.R.A.T.E.S. διοργανώνει e-learning και δια βίου κύκλους εκπαίδευσης στο χώρο της Γεωπληροφορικής, για τους απόφοιτους του Τμήματος Τοπογραφίας του T.E.I. Αθηνών άλλα και άλλους ενδιαφερόμενους από τον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, καθώς και σεμινάρια και διαλέξεις για τους προπτυχιακούς φοιτητές με διακεκριμένους στο χώρο της Γεωπληροφορικής ομιλητές τόσο από άλλα Πανεπιστήμια όσο και από Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς.

ΜΕΛΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Τα μέλη της ομάδας διακρίνονται σε μόνιμα και περιστασιακά. Τα μόνιμα μέλη συμμετέχουν κατά κανόνα σε όλες τις διοικητικές και ερευνητικές εργασίες της ομάδας καθώς και στις διαδικασίες προβολής των εργασιών και αποτελεσμάτων της ομάδας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα περιστασιακά μέλη συνεργάζονται με την ομάδα σε συγκεκριμένα ερευνητικά έργα για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τα μόνιμα μέλη μπορούν να είναι μέλη ΕΠ (Εκπαιδευτικού Προσωπικού) και ΕΤΠ (Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού), Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, υπάλληλοι δημοσίων και ιδιωτικών φορέων κλπ. Στα περιστασιακά μέλη, εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες, μπορούν να συμπεριλαμβάνονται προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, κλπ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Όλα τα ερευνητικά έργα, μελέτες ερευνητικού χαρακτήρα, κύκλοι και προγράμματα εκπαίδευσης αναλαμβάνονται μετά από έγκριση της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύματος (T.E.I. – Α) και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ακολουθώντας την ανάλογη νομοθεσία και τους κανόνες που διέπουν την ιδιαιτερότητα της κάθε σύμβασης ερευνητικού ή εκπαιδευτικού έργου.
Κάθε δημόσιος (άλλα πανεπιστήμια, Δήμοι, Κοινότητες, Υπουργεία, άλλοι φορείς,…) και Ιδιωτικός φορέας (Εταιρείες, Ιδιωτικοί οργανισμοί,…) μπορεί

 • να προτείνει ερευνητικές δραστηριότητες ή μελέτες ερευνητικού χαρακτήρα στην ερευνητική ομάδα S.O.C.R.A.T.E.S.
 • την συμμετοχή της σε διεθνή consortium για υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων στον ευρύτερο χώρο της Γεωπληροφορικής
 • να ζητήσει την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικού χαρακτήρα όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω.