Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

 

Δημήτριος Ι. Κεχαγιάς

 

Κύρια Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

·         Συστοιχίες Υπολογιστών

·         Δίκτυα Διασύνδεσης

·         Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων

·         Ψηφιακά Συστήματα

Σπουδές

B.Eng.:            Department of Electrical and Computer Engineering, Concordia University, Montreal Canada, 1981.

M.Eng.:           Department of Electrical and Computer Engineering, Concordia University, Montreal Canada, 1983.

Τίτλος Διπλωματικής: «The H- Network - a packet switching local computer network».

Ph.D.:              Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2006.

Τίτλος Διατριβής: «Αρχιτεκτονική DYNER: Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιοποίηση Συστήματος Συστοιχίας Υπολογιστών για Υπολογισμούς Υψηλών Αποδόσεων».

Διδακτική Εμπειρία

Μεταπτυχιακό επίπεδο:

2014-2018:              Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων», Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

·         Μάθημα: Σύγχρονες Τεχνολογίες Υλικού

2018-2021: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών», Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

·         Μάθημα: Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

2019-2020: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Πληροφορική και Εφαρμογές», Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

·         Μάθημα: Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων

2021-: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών», Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

·         Μάθημα: Συστήματα Σύγχρονων Επεξεργαστών και Διάχυτος Υπολογισμός

 

Προπτυχιακό Επίπεδο:

1981-83:          Electrical Engineering Department, Concordia University, Canada. Εργαστηριακός Συνεργάτης και Βοηθός Καθηγητή στα εξής μαθήματα:

·         Computers Organization & Software (COEN C411)

·         Logical Design I (COEN C413)

·         Logical Design II (COEN C414)

1984-2020: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Τ.Ε.Ι. Αθήνας - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μαθήματα που δίδαξα:

·         Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

·         Προηγμένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

·         Μικροεπεξεργαστές

·         Συμβολική Γλώσσα

·         Προγραμματισμός Ι

·         Προγραμματισμός ΙΙ

Διοικητικές Θέσεις

2002-03 & 2010-14: Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής, Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

2001-02 & 2007-08: Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής, Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

2014-2018:  Αναπληρωτής Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων», Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

2018-: Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών», Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

1999-02, 2007-08 & 2009-10: Διευθυντής του Τομέα «Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων Υπολογιστών», Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

2003-04, 2006-07 & 2008-09: Αναπληρωτής Διευθυντής του Τομέα «Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων Υπολογιστών», Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

2010-14: Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της «Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» (ΑΣΠΑΙΤΕ).

2010-14: Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών της «Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» (ΑΣΠΑΙΤΕ).

Επαγγελματική Εμπειρία

2018-: Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

2010-2018: Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

2007-2010: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

1992-2007: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

1988-1992: Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

1984-88: Έκτακτος Συνεργάτης, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

2003-04: Μέλος του Γνωμοδοτικού Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

1984-85: Στρατιωτική Θητεία στο Κέντρο Ερευνών Εθνικής Άμυνας.

1981-83: Βοηθός Καθηγητή, Electrical Engineering Department, Concordia University, Canada.

1981-83: Βοηθός Ερευνητή, Electrical Engineering Department, Concordia University, Canada.

Επιλεγμένα Ερευνητικά – Αναπτυξιακά Έργα

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

·         Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: «Τεχνική Βοήθεια στο Πληροφοριακό Σύστημα Επιτροπών Πρακτικής Εξέτασης των Υποψηφίων Οδηγών στις Ν.Α. της χώρας και Συντήρηση του λογισμικού ΑΤΛΑΣ», 2010-2011.

·         Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: «Επέκταση λογισμικού Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο. για την χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας αρχικής επιμόρφωσης», 2011-2012.

·         Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: «Επέκταση λογισμικού Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο. για την διενέργεια των θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων ραδιοερασιτεχνών», 2011-2012.

·         Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας: «ELEGANT: Ευφυείς Συμβουλευτικοί Διαμεσολαβητές Λογισμικού για Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», 2004-2006.

·         «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», 2010-2014.

·         «Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής T.E. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας», 2009-:

·         «Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας», 2002-2005 (αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος).

 

Συμμετοχή:

·         Ερευνητικό Εργαστήριο: «Παράλληλων και Κατανεμημένων Συστημάτων και Δικτύων», Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2015-:.

·         Αρχιμήδης ΙII, χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική Κυβέρνηση: «Τεχνικές Επικοινωνίας και Επεξεργασίας Δεδομένων σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων και Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων/ Ενεργοποιητών (PROSENS)» 2012-2015.

·         Αρχιμήδης Ι, χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική Κυβέρνηση: «Πρωτόκολλα επικοινωνίας: Σχεδιασμός, Ανάλυση και Εφαρμογές σε Περιβάλλοντα Κινητού, Παράλληλου και Κατανεμημένου Υπολογισμού», 2004-2006.

·         Αρχιμήδης Ι, χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική Κυβέρνηση: «Παράλληλη, Βασιζόμενη σε Περιεχόμενο, Διαγλωσσική Ανάκτηση Πληροφοριών», 2004-2006.

·         Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική Κυβέρνηση, Έργο: «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας: Αναμόρφωση Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής», 2003-2008.

·         «Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας», 1996-2005 (μέλος της επιστημονικής επιτροπής).

Δημοσιεύσεις

Διεθνή Περιοδικά

1.      Dimitris Kehagias. “Using two Educational Simulator Tools for Computer Architecture Teaching and Learning Support”, International Journal of Computer Applications (IJCA), Vol. 180, No. 47, pp. 8-12, doi>10.5120/ijca2018917249, June 2018.

2.      Dimitris Kehagias and V. Douskas-Bertlvise. “Android-based Simulator to Support Tomasulo Algorithm Teaching and Learning”, International Journal of Computer Applications (IJCA), Vol. 170, No. 2, pp. 24-29, doi>10.5120/ijca2017914703, July 2017.

3.      Dimitris Kehagias. “A Survey of Assignments in Undergraduate Computer Architecture Courses”, International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), Vol. 11, Issue 6, pp. 68-72, June 2016.

4.      D. Kehagias and D. Nini. “Home Automation Based on an Android and a Web Application Using Raspberry Pi”, American Journal of Mobile Systems, Applications and Services, Vol.  1, No. 3, pp. 174-181, Dec. 2015.

5.      D. Kehagias and M. Grivas, “Software-Oriented Approaches for Teaching Computer Architecture to Computer Science Students”, International Journal of Communication and Computer, Vol.6, No.12, pp. 1-8, Dec. 2009.

6.      D. Kehagias and M. Grivas, “A Low-Cost Platform for Cluster and Volunteer Computing”, International Journal of Neural, Parallel & Scientific Computations, Vol. 17, No. 3&4, pp. 257-280, Sep.&Dec. 2009.

7.      B. Mamalis, D. Kehagias and G. Pantziou, “Efficient Techniques for Parallel Text Retrieval on PC-Cluster Environments”, International Journal of Computers and their Applications (IJCA), Vol.15, No.1, pp. 27-42, Mar. 2008.

8.      I. Voyiatsis and D. Kehagias, “A SIC Pair Generator for a BILBO Environment”, International Journal of Circuits, Systems, and Computers, World Scientific, Vol. 15, No. 5, pp. 739-756, Oct. 2006.

9.      D. Kehagias, M. Grivas, B. Mamalis, and G. Pantziou, “DYNER: a DYNamic clustER for education and research”, International Journal of Campus-Wide Information Systems, Emerald, Vol. 23, No. 2, pp. 92-101, Mar. 2006.

10.      D. Kehagias, M. Grivas, and G. Pantziou, “Using a Hybrid Platform for Cluster, Network of workstations and GRID Computing”, International Journal of FACTA UNIVERSITATIS (series: Electronics and Energetics), Vol.18, No.2, pp. 205-218, Aug. 2005.

11.      M. Stojcev, I. Milentijevic, D. Kehagias, R. Drechsler, M. Gusev. “Computer Architecture Core of Knowledge for Computer Science Studies”, International Journal of Informatics, of the Cyprus Computer Society, Vol. 4, pp. 39-41, Mar. 2003.

 

Διεθνή Συνέδρια

1.      D. Kehagias and Ioannis Raptis. “An Android-based MESI Cache Coherence Simulator”, In the 5th International Virtual Conference on Advanced Scientific Results (ScieConf), doi:10.18638/scieconf.2017.5.1.422, pp. 194-199, June 26-30, 2017.

2.      D. Kehagias and I. Raptis. “An Interactive MESI Cache Coherence Simulator for Educational Purposes”, In the ACM Conference Proceedings of the 20th Pan-Hellenic conference on Informatics (PCI 2016), Patra Greece, doi>10.1145/3003733.3003765, Nov. 10-12, 2016.

3.      D. Kehagias and D. Nini. “Android Based Home Automation Using Raspberry Pi”, In Proceedings of International Conference Science in technology 2015 (SCinTE 2015), Athens Greece, Nov. 5-7, 2015.

4.      Alexandros Raphaelides, Spiros Panetsos, Dimitris Kehagias, Vasilis Christopoulos, “The Counseling Process within the Framework of the Career Office: The case of ASPETE’s Career Office”, In Proceedings of 8th International Conference on New Horizons in Industry, Business and Education (NHBIE2013), Crete Greece, Aug. 29-30, 2013.

5.      D. Kehagias and M. Grivas, “Interfacing Education with Labor Market Utilizing Web Applications: The Case of Informatics Department of Technological Educational Institute of Athens”, In Proceedings of 6th International Conference on New Horizons in Industry, Business and Education (NHBIE2009), Santorini Greece, pp. 161-165, Aug. 27-28, 2009.

6.      D. Kehagias and M. Grivas, “Teaching Microprocessor Systems by Building Linux Drivers”, In Proceedings of the International Technology, Education and Development Conference (INTED 2009), Valencia Spain, pp. 33-38, Mar. 9-11, 2009.

7.      M. Grivas and D. Kehagias, “Demolishing Myths in Microcomputing Lab: Build a Linux Device Driver”, In Proceedings of the International Conference Information Systems (IADIS 2009), Barcelona Spain, pp.261-266, Feb. 25-27, 2009.

8.      M. Grivas and D. Kehagias, “A multi-platform framework for distributed computing”, In the IEEE Conference Proceedings of the 12th Pan-Hellenic conference on Informatics (PCI 2008), Samos Greece, pp.163-167, Aug. 28-30, 2008.

9.      D. Kehagias, M. Grivas, G. Pantziou and M. Apostoli, “A Wildly Dynamic Grid-like Cluster Utilizing Idle Time of Common PCs”, In the IEEE Conference Proceedings of the 87th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services (TELSIKS 2007), Nis, Vol.1, pp. 36-39, Sept. 26-28, 2007.

10.      D. Kehagias, D. Ximerakis, M. Grivas and G. Pantziou, “Performance Enhancements for a Dynamic Cluster, based on OS expertise”, In the IEEE Conference Proceedings of the 7th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services (TELSIKS 2005), Nis, Vol.1, pp. 49-52, Sept. 28-30, 2005.

11.      D. Kehagias, B. Mamalis and G. Pantziou, “Efficient VSM-based Parallel Text Retrieval on a PC-Cluster Environment using MPI”, In Proceedings of 18th International Conference on Parallel and Distributed Computing Systems (PDCS-2005), Las Vegas USA, pp. 334-341, Sept. 12-14, 2005.

12.  G. Papadourakis, S. Soulis, S. Antoniou, I. Tilikidou, and D. Kehagias, “Assessment and future outlook of the horizontal action of the career offices of the Hellenic T.E.I.’s”, In Proceedings of 4th International Conference on New Horizons in Industry, Business and Education (NHBIE2005), Corfu Greece, pp. 116-121, Aug. 25-26, 2005.

13.  D. Kehagias, M. Grivas, B. Mamalis, and G. Pantziou, “Evaluating the Use of a Dynamic Cluster as an Educational and Research Infrastructure”, In Proceedings of the International Conference of World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS 2005), on Engineering Education, Athens Greece, pp.11-15, July 8-10, 2005.

14.  D. Kehagias, M. Grivas, and G. Pantziou, “Performance of a dynamic Small-size HPC Platform”, In the IEEE Conference Proceedings of the XL International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST 2005), Nis, Vol.2, pp.441-444, June 29-july 1, 2005.

15.  D. Kehagias, M. Grivas, G. Meletiou, G. Pantziou, B. Sakellarios, D. Sterpis, D. Ximerakis. “Building a Low-Cost High-Performance Dynamic Clustering System”, In the IEEE Conference Proceedings of the 6th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services (TELSIKS 2003), Nis, Vol. 2, pp. 608-613, October 1-3, 2003.

16.  V. Mantziou, S. Soulis, D. Kehagias, N. Hatzi. “The counseling service of the career office of the T.E.I. of Athens”, In the Proceedings of the 3rd International Conference on “New Horizons in Industry and Education (NHBIE2003), Santorini Greece, pp. 99-102, 28-29 Aug. 2003.

17.  N. Dimopoulos and D. Kehayas “The H- Network. A High Speed Distributed Packet Switching Local Computer Network”, In the IEEE Conference Proceedings of Melecon 83 - Mediterranean Electrotechnical Conference, Vol. I, Athens Greece, pp. A1.02, 24-26 May, 1983.

 

Διεθνή Συμπόσια

1.      D. Kehagias, “Computer Architecture Courses in Informatics Departments”, Proceedings of Workshops on Computer Science Education – TEMPUS Project CD-JEP 16160/2001 (Innovation of Computer Science Curriculum in Higher Education), pp. 3-6, January 2004.

2.      D. Kehagias, M. Grivas, G. Meletiou, G. Pantziou, B. Sakellarios, D. Sterpis, D. Ximerakis. “A Low-Cost Dynamic Clustering System for Education and Research”, Proceedings of Workshops on Computer Science Education – TEMPUS Project CD-JEP 16160/2001 (Innovation of Computer Science Curriculum in Higher Education), pp. 95-100, January 2004.

 

Επιλεγμένες Τεχνικές Εκθέσεις-Μελέτες

1.      D. Kehagias, M. Grivas and G. Pantziou, “A Web-based Application for Selecting and Processing information from Graduates”, EPEAEK, 2007.

2.      N. Vassilas and D. Kehagias, “Assessment of Semantic Nets Technology”, Project #1 – Task 1.6, Deliverable 1.2, Program: “Electronic Government Advisor Agent”, Febr. 2005.

3.      Σ. Κλημόπουλος, Κ. Γκιζιάκης, Β. Χουβαρδάς, Δ. Κεχαγιάς, Ε. Μπαρδή και Ν. Ρεϊζης, «Μελέτη Διερεύνησης των Δεδομένων της Αγοράς Εργασίας σε ότι Αφορά τις Ανάγκες σε Ειδικότητες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.», ΥΠΕΠΘ, 2001.

Program/Organizing Committee Member

1.      19th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI 2015), Athens, Greece, 1-3 Oct., 2015.

2.      9th International Conference on New Horizons in Industry and Education (NHIBE 2015), Skiathos, Greece, 27-29 Aug. 2015.

3.      8th International Conference on New Horizons in Industry and Education (NHIBE 2013), Crete, Greece, 29-30 Aug. 2013.

4.      7th International Conference on New Horizons in Industry and Education (NHIBE 2011), Chios, Greece, 25-26 Aug. 2011.

5.      6th International Conference on New Horizons in Industry and Education (NHIBE 2009), Santorini, Greece, 27-28 Aug. 2009.

6.      12th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI 2008), Samos, Greece, 28-30 Aug., 2008.

7.      5th International Conference on New Horizons in Industry and Education (NHIBE 2007), Rodos, Greece, 30-31 Aug. 2007.

8.      4rd International Conference on New Horizons in Industry and Education (NHIBE2005), Corfu, Greece, 25-26 Aug. 2005.

Reviewer

1.      9th International Conference on New Horizons in Industry and Education (NHIBE 2015), Skiathos, Greece, 27-29 Aug. 2015.

2.      8th International Conference on New Horizons in Industry and Education (NHIBE 2013), Crete, Greece, 29-30 Aug. 2013.

3.      7th International Conference on New Horizons in Industry and Education (NHIBE 2011), Chios, Greece, 25-26 Aug. 2011.

4.      6th International Conference on New Horizons in Industry and Education (NHIBE 2009), Santorini, Greece, 27-28 Aug. 2009.

5.      5th International Conference on New Horizons in Industry and Education (NHIBE 2007), Rodos, Greece, 30-31 Aug. 2007.

6.      4rd International Conference on New Horizons in Industry and Education (NHIBE 2005), Corfu, Greece, 25-26 Aug. 2005.