Δρ. Δημήτριος Χ. Μακρής

Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένου

Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών

 

English version                                                 Βιογραφικό [pdf]

 

Ο Δρ. Δ. Μακρής είναι Επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, του Τ.Ε.Ι. Αθηνών.

Είναι μέλος της βασικής ερευνητικής ομάδας του εργαστηρίου ARTICON.

Διδασκαλία

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:

[ΤΕΙ Αθήνας] Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένου

2010-2017: “Σχεδιαστική Μεθοδολογία μέσω Η/Υ”, “Εισαγωγή στη Σχεδιαστική Μεθοδολογία”, “Διακοσμητικές Εφαρμογές / Πλαστικός Σχεδιασμός

2010-2014: “Βιομηχανικός Σχεδιασμός Αντικειμένων/Μοντελοποίηση”, “Διαμόρφωση Εξωτερικών Χώρων / Χώρος, Μνήμη, Πολιτισμός”

2001-2010: “Σχεδιασμός Με Υποστήριξη Η/Υ”, “Σχεδιαστική Μεθοδολογία Ι”, “Βιομηχανικό Σχέδιο ΙII

[ΤΕΙ Αθήνας] Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

2013-2017: “Αποτυπώσεις Αντικειμένων και Μνημείων II

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:

 

[ΤΕΙ Αθήνας] Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

2018: “Ψηφιακές Τεχνικές Τρισδιάστατης Απεικόνισης

 

[ΤΕΙ Αθήνας] Τμήμα Πληροφορικής & Πανεπιστήμιο της Limoges τμήμα Πληροφορικής

2009-2014: “Θεμελιώδης Γραφική Πληροφορική”, “Ανάλυση και Ανάπτυξη Λογισμικού”, επίβλεψη διπλωματικών εργασιών ΜΠΣ

 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών τμήμα Εικαστικών Τεχνών  Πανεπιστήμιο Paris 8 Vincennes Saint-Denis  τμήμα Τέχνης και Τεχνολογίας της Εικόνας

2012-2013:

“Digital Moving Image 1”, “Digital Moving Image 2”

Σπουδές

Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος Πληροφορικής από το Université de Limoges, France (2005 – École Doctorale Science-Technologie- Santé), Master’s of Science in Architecture, (Computing and Design) από το University of East London, UK (1999 – School of Architecture) ως υπότροφος του ΙΚΥ, και έχει πτυχίο Διακοσμητή από το Τ.Ε.Ι. Αθηνών (1995).

Επιστημονικά – ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα επιστημονικά – ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα πεδία: Υπολογιστικός Σχεδιασμός μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης, Αντίστροφος Σχεδιασμός και Τρισδιάστατης Μοντελοποίηση, Μοντελοποίηση Αισθητικής Γνώσης, Δηλωτική Σύνθεση Σκηνών.

 

Αναλυτικός πίνακας δημοσιεύσεων

Διεθνή περιοδικά/σειρές

G. Bardis, V. Golfinopoulos, D. Makris, G. Miaoulis and D. Plemenos, “Elicitation of User Preferences via Incremental Learning in a Declarative Modelling Environment”. Artificial Intelligence Applications and Innovations. IFIP Advances in Information and Communication Technology, Springer. Vol. 364/2011, pp. 150-158, 2011.

 

G. Bardis, D. Makris, V. Golfinopoulos, G. Miaoulis and D. Plemenos, “A Formal Framework for Declarative Scene Description Transformation into Geometric Constraints”. Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems, Lecture Notes in Computer Science, Springer. Vol.  6881/2011, pp. 347-356, 2011.

 

Makris D., Bardis G., Miaoulis G., Plemenos D. “Acquisition and Exploitation of Qualitative Aspects in 3D Scene Synthesis”. International Journal on Artificial Intelligence Tools, Volume: 18 No: 1, pp. 39-59, 2009.

 

N. Vassilas, G. Miaoulis, D. Chronopoulos, E. Constandinidis, I. Ravani, D. Makris, D. Plemenos, “MultiCAD-GA: A System for the Design of 3D Forms Based on Genetic Algorithms and Human Evaluation”. Methods and Applications of Artificial Intelligence, Second Hellenic Conference on AI, Thessaloniki, Greece (I. Vlahavas and C. Spyropoulos Eds.), Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer. Vol. 2308, pp. 203-214, 2002.

 

Συλλογικοί τόμοι

V. Golfinopoulos, D. Makris, G. Bardis, G. Miaoulis and D. Plemenos, “Verbalization of 3D Scenes Based on Natural Language Generation Techniques”. Intelligent Computer Graphics 2011. Studies in Computational Intelligence, 2012, Springer. Vol. 374/2012, pp. 19-39, 2011.

 

Makris D., Bardis G., Miaoulis G., Plemenos D. “An SVM/GA Hybrid Framework for Qualitative Knowledge Aided 3D Scene Synthesis”. Plemenos D., Miaoulis G. (Eds.) Intelligent Computer Graphics 2009, Series: Studies in Computational Intelligence, Springer,  Vol. 240, pp. 167-188, 2009.

 

D. Makris, “Aesthetic – Aided Intelligent 3D Scene Synthesis”. Intelligent Scene Modelling Information Systems, G. Miaoulis, D. Plemenos (Eds.). Springer Studies in Computational Intelligence, Vol. 181, pp. 153-183, 2009.

 

Διεθνή συνέδρια με κριτές

Λ. Καραμπίνης, Μ.-Α. Βλάχου, Γ. Σκαλτσάς, Ε. Μαραβελάκης, Δ. Μακρής. "Ψηφιακή Χρωματική Αποκατάσταση Τοιχογραφιών Βανδαλισμένου Μνημείου και Δυνατότητα Μορφολογικής Αποκατάστασης" 2o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής  Κληρονομιάς – 2017 («2nd Pan-Hellenic Conference on Digital  Cultural Heritage-EuroMed 2017»), Βόλος, 1-3 Δεκεμβρίου, 2017.

 

Makris D., Vlachou M., Karampinis L. "Digital color restoration of vandalized monument’s frescoes". 10th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin Natural and Anthropogenic Hazards and Sustainable Preservation. 20-22 September 2017, National Technical University of Athens, Athens, Greece, 2017.

 

D. Makris, M. Moira. "Augmenting Urban Places' Identities with Novels". 4th International Conference  2017, “Innovative Approaches to Tourism and Leisure: Culture, Places and Narratives in a Sustainability Context”. 25-27 May, 2017, Athens, Greece, 2017.

 

Makris D. "Re-Remember where". Πρακτικά του 3ο Διεθνές Συνέδριο, Μεσογειακοί Κόσμοι: Προσλήψεις και μετασχηματισμοί του χώρου /3e Congrès Ιnternational Mondes Méditerranéens : perceptions et transformations de l’espace. Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή / Université Sciences Humaineset Sociales, Lille 3, Αθήνα 8-9 Οκτωβρίου 2015, Πανεπιστήμιο Αθηνών, (υπό έκδοση).

 

Μακρής, Δ. & Μοίρα, Μ. "Ακολουθώντας τα ψηφιακά σινιάλα μέσα στην πόλη. Λογοτεχνικές και ψηφιακές αναπαραστάσεις στην αισθητική αποτύπωση και βιωματική πρόσληψη του αστικού τοπίου". Β΄ Επιστημονικό Συνέδριο Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών ΤΕΙ Αθήνας, Η Αισθητική στη Νέα Ψηφιακή Πραγματικότητα , Αθήνα, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 27-28 Μαΐου 2016, 2016.

 

Moira M., Makris D. "Experiencing urban identity through novels-inspired digital navigation". IMIC2015, 1st International Conference on Experiential Tourism, 09-11/10/2015 Santorini, Greece, 2016.

 

Μαρία Μοίρα, Δημήτριος Μακρής. “Ψηφιακοί πλόες στη λογοτεχνική πόλη. Συνέχειες και ασυνέχειες της αστικής χωρικής εμπειρίας”. 5th European Congress of Modern Greek Studies, Continuities, Discontinuities, Ruptures in the Greek World (1204-2014): Economy, Society, History, Literature, (2-5 October 2014), Thessaloniki, Greece, 2014.

 

Makris D., Bardis G., “[Re]defining digital creation with factual and value judgments”. VIth Mediterranean Congress of Aesthetics June 24-28, 2014, University Paris 1 Panthéon-Sorbonne & CNRS, Institut ACTEUMR 8218 - Æsthetica, Florence, Italy, 2014.

 

Makris D, Bardis G, Golfinopoulos V, Pefanis G, Miaoulis G. “Theatrical text interpretation. Towards a computer mediated scenography”. 19th Jubilee International Congress of Aesthetics, “Aesthetics in Action” Krakow 21-26 July 2013, Krakow, Poland. ISBN 978-83-64275-05-0, 2013.

 

Golfinopoulos V., Makris D., Bardis G., Miaoulis G., Plemenos D. “Shapes to words”. 14th International Conference Computer Graphics and Artificial Intelligence - 3IA ’11, D. Plemenos (Ed.), Athens, Greece. ISBN 2-914256-13-2, pp. 21-33, 2011.

 

Bardis G., Makris D., Golfinopoulos V., Miaoulis G., Plemenos D. “Declarative Disambiguation Using Knowledge-based Requirements Transformation into a Formal Constraint Model”. 13th International Conference Computer Graphics and Artificial Intelligence - 3IA ’10, D. Plemenos (Ed.), Athens, Greece. ISBN 2-914256-12-4, pp. 59-69, 2010.

 

Makris D., Bardis G., Miaoulis G., Plemenos D. “Automation of Style Acquisition and Implementation in 3D Scene Synthesis”. 12th International Conference Computer Graphics and Artificial Intelligence - 3IA ’09, D. Plemenos (Ed.), Athens, Greece. ISBN 2-914256-11-6, pp. 115-126, 2009.

 

Makris D., Bardis G., Miaoulis G., Plemenos D., “Administration and Exploitation of Qualitative Aspects in Declarative 3D Scene Synthesis”. 19th IEEE International Conference on Tools for Artificial Intelligence, Patras, Greece, ISBN 0-7695-3015-X, pp. 429-436, 2007.

 

Bardis G., Golfinopoulos V., Makris D., Miaoulis G., Plemenos D. “Experimental results of selective visualisation according to user preferences in a declarative modelling environment”. 10th International Conference Computer Graphics and Artificial Intelligence - 3IA ‘07, D. Plemenos (Ed.), Athens, Greece. ISBN 2-914256-09-4, pp. 29-38, 2007.

 

Golfinopoulos V. Bardis G., Makris D., Miaoulis G., Plemenos D. “Multiple scene understanding for declarative scene modelling”. 10th International Conference Computer Graphics and Artificial Intelligence - 3IA ‘07, D. Plemenos (Ed.), Athens, Greece. ISBN 2-914256-09-4, pp. 39-49, 2007.

 

Makris D., Havoutis I., Miaoulis G., Plemenos D. “MultiCADMOGA. A System for Conceptual Style Design of Buildings”. 9th International Conference Computer Graphics and Artificial Intelligence - 3IA ‘06, D. Plemenos (Ed.), Limoges, France. ISBN 2-14256-08-6, pp. 73-84, 2006.

 

Makris D., Miaoulis G., Plemenos D. “Towards a computational model of style for aesthetic design”. III Mediterranean Congress of Aesthetics, Portoroz, Slovenia. ISBN 978-961-92240-0-7, pp. 108 -114, 2006.

 

Dragonas J., Lazaridis A., Makris D., Miaoulis G., Plemenos D. “Towards Project Coordination Environment for Collaborative Declarative Scene Modeling”. 9th International Conference Computer Graphics and Artificial Intelligence - 3IA ‘06, D. Plemenos (Ed.), Limoges, France. ISBN 2-14256-08-6, pp. 61-72, 2006.

 

Dragonas J., Makris D., Lazaridis A., Miaoulis G., Plemenos D. “Implementation of a collaborative environment in MultiCAD declarative modelling system”. 8th International Conference Computer Graphics and Artificial Intelligence - 3IA ‘05, D. Plemenos (Ed.), Limoges, France. ISBN 2-914256-07-8, pp. 109-122, 2005.

 

Ravani I., Makris D., Miaoulis G., Plemenos D. “Concept-based declarative description subsystem for Computer-Aided Declarative Design (CADD)”. 7th International Conference Computer Graphics and Artificial Intelligence - 3IA ‘04, D. Plemenos (Ed.), Limoges, France. ISBN 2-914256-06-X, pp. 85-98, 2004.

 

Ravani I., Makris D., Constantinides P., Petridis A., Miaoulis G., Plemenos D. “Implementation of Architecture-oriented Knowledge Framework in MultiCAD Declarative Scene Modeling System”. BCI’03 1st Balkan Conference in Informatics, Y. Manolopoulos, P. Spirakis (Eds.), Thessaloniki, Greece. ISBN 960-287-045-1, pp. 79-93, 2003.

 

Makris D., Ravani I., Miaoulis G., Skourlas C., Fribault P., Plemenos D. “Towards a domain-specific knowledge intelligent information system for Computer-Aided Architectural Design”. 6th International Conference Computer Graphics and Artificial Intelligence - 3IA ‘03, D. Plemenos (Ed.), Limoges, France. ISBN 2-914256-06-X, pp. 65-78, 2003.

 

P. Coates, D. Makris, “Genetic Programming and Spatial Morphogenesis”. Proceedings International conference AISB’99 “CREATIVE EVOLUTIONARY SYSTEMS”, Division of Informatics, University of Edinburgh, Edinburgh, ISBN 1-902956-03-6, pp. 105-114, 1999.

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: ΤΕΙ Αθηνών – Αγ. Σπυρίδωνος & Δημητσάνης, Αιγάλεω, 12210

Τηλέφωνο: +30 210 5385405

Email: demak@teiath.gr

dimitrioscmakris@gmail.com