ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑ:

Κλειώ

ΕΠΩΝΥΜΟ:

Σγουροπούλου

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:

Ηλίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

31 Μαρτίου 1970

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Αθήνα

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ:

Ελληνική

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Δωδεκανήσου 36, 15235, Βριλήσσια

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

210-5385394 (εργασία), 211-4001837 (οικία)

FAX:

210-5910975

E-MAIL:

csgouro@teiath.gr

1.       ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

1992                                Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.
Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων,
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά

1996                                Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
Εθνικό Μετσό­βιο Πολυτε­χνείο

2000                                Διδάκτωρ Μηχανικός Υπολογιστών & Πληροφορικής
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

2001                                Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών,
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

2.      ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

1991 - 1992     Πτυχιακή εργασία με αντικείμενο “Εκπαιδευτικό Πακέτο Ανάλυσης Αυτο-προσαρμοζόμενων Πρωτοκόλλων Πολλαπλής Προσπέλασης”, υπό την επίβλεψη του καθ. Σ. Λεβέντη στο εργαστήριο Περιφερειακών Μονάδων και Δικτύων, ΤΕΙ Πειραιά.

1995 - 1996     Έρευνα και διπλωματική εργασία με αντικείμενο “Ένας ευφυής πράκτορας για την αυτόματη διαλογή ηλεκτρονικών εγγράφων σε περιβάλλον γραφείου”, υπό την επίβλεψη του καθ. Εμμ. Σκορδαλάκη στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού, ΕΜΠ.

1996 - 2000     Έρευνα και διδακτορική διατριβή στο γνωστικό αντικείμενο της Τεχνολογίας Λογισμικού με τίτλο “Η Ασύγχρονη Υπερμεσική Συνδιάσκεψη στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση”, υπό την επίβλεψη του καθ. Τεχνολογίας Λογισμικού Εμμ. Σκορδαλάκη, ΕΜΠ.

3.      ΒΡΑΒΕΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

1998                Β’ Βραβείο Διπλωματικής Εργασίας

                        Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

2000                                Βραβείο Επιστημονικής Εργασίας      

                        Θωμαΐδειο Βραβείο για την Πρόοδο των Επιστημών και των Τεχνών

2001                                Βραβείο Επιστημονικής Εργασίας

Επιτροπή Έκδοσης του περιοδικού Campus Wide Information Systems

2003                                Τιμητική διάκριση προσφοράς για την τυποποίηση των μαθησιακών τεχνολογιών

Agence Universitaire de la Francophonie

4.      ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1991 - 1993    Τεχνικός υπολογιστών στο τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας της εταιρίας Ολιβέττι Ελλάς Α.Ε

1999                             Συγγραφή οδηγού χρήσης Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση για τη Σιβιτανίδειο Σχολή

1999                Συμμετοχή στην επιτροπή αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού για το Ελληνικό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο του έργου “Γλώσσα” του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ

2000 - 2005    Μηχανικός Σχεδίασης Λογισμικού Μαθησιακής Τεχνολογίας στην εταιρία NAVEL Ε.Π.Ε. – Συστήματα Υψηλής Τεχνολογίας

2002 - 2005     Μηχανικός Ανάλυσης και Σχεδίασης Πληροφοριακών Συστημάτων στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

5.      ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1993 - 2001     Καθ. Εφαρμογών και Εργαστηριακή Συνεργάτης στα τμήματα Αυτοματισμού και Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

1997 - 2000     Βοηθός στο μάθημα “Τεχνολογία Λογισμικού”, του 9ου εξαμήνου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  του ΕΜΠ.

                        Βοηθός στο μάθημα “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό – Γλώσσες Pascal & C”, του 2ου εξαμήνου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος ΗΜΜΥ του ΕΜΠ.

1996 - 1999     Διοργάνωση και εισήγηση σε σεμινάρια του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του ΕΜΠ με θέμα “Εισαγωγή στο Internet, το WWW και την HTML”.

                                    Διοργάνωση και εισήγηση σε σεμινάρια του Τεχνικού Επιμελητηρίου με θέμα “Το Internet, το WWW και η HTML” για μηχανικούς.

1997                Διοργάνωση και εισήγηση σεμιναρίου με θέμα “Υλοποίηση Εφαρμογών Internet”, για λογαριασμό της εταιρίας Eurocom.

1997                Διοργάνωση και εισήγηση σε σεμινάρια του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του ΕΜΠ με θέμα και “Εισαγωγή στη γλώσσα Java”.

2001 - 2005     Επιστημονική Συνεργάτης στο τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

                                    Αντικείμενο: Περιφερειακές Μονάδες Η/Υ Ι

2001 - 2002     Μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του Ελληνικού

και                    Ανοικτού Πανεπιστημίου.

2006 - σήμερα  Αντικείμενο: Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού

2002 - 2009     Λέκτορας ΠΔ 407/80 στη σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών                                     (ΣΕΜΦΕ) του ΕΜΠ.

Αντικείμενα: Προγραμματισμός Ι και ΙΙ, Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

2004                Επιστημονική Συνεργάτης στο τμήμα Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Αντικείμενο: Εκπαιδευτική Τεχνολογία & Διδακτική της Πληροφορικής

2005 - 2012     Επίκουρη Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

2012 – σήμερα   Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Αντικείμενα: Εκπαιδευτική Τεχνολογία & Διδακτική της Πληροφορικής, Προγραμματισμός σε γλώσσα C, Μεταγλωττιστές, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (γλώσσα C++)

Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Πληροφορική και Επιστήμες της Πληροφόρησης και της Επικοινωνίας” του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Πανεπιστημίου Limoges Γαλλίας -  Ακαδημαϊκά έτη 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012,

2012-2013

Αντικείμενο: Ανάπτυξη Κατανεμημένων Εφαρμογών (με Java EE)

6.      ΔΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

2012 – σήμερα   Υπεύθυνη Τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής, ΤΕΙ Αθήνας

2012 – σήμερα   Αναπληρώτρια Προϊσταμένη, Τμήμα Πληροφορικής, ΤΕΙ Αθήνας

2014 – 2017    Επιστημονική Διευθύντρια Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ) ΤΕΙ Αθήνας                      

7.      ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ

1995 – 1996    Κύρια ερευνήτρια στο ερευνητικό έργο SAME: Survey and Analysis of Methods and Models used in Extended Education in Process and Related Technologies συγχρηματοδοτούμενο από το κοινοτικό πρόγραμ­μα LEONARDO και το ΕΜΠ-ΕΠΙΣΕΥ.

1996 - 1997     Ερευνήτρια στο ερευνητικό έργο EONT: An experiment in ODL using new information technologies, συγχρηματοδοτούμενο από το κοινοτικό πρόγραμ­μα SOCRATES και το ΕΜΠ-ΕΠΙΣΕΥ.

1996 - 1997     Ερευνήτρια στο ερευνητικό έργο MECPOL: Models of European Collaboration and Pedagogy in Open Learning, συγχρηματοδοτούμενο από το κοινοτικό πρό­γραμμα SOCRATES και το ΕΜΠ-ΕΠΙΣΕΥ.

1996 - 1998     Ερευνήτρια στο ερευνητικό έργο “Αυτόματη διαχείριση εγγράφων σε περιβάλλον γραφείου με τη βοήθεια ευφυών πρακτόρων”, συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ και το ΕΜΠ‑ΕΠΙΣΕΥ.

1997                Ερευνήτρια στο ερευνητικό έργο “Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για χρήση σε προσωπικό υπολογιστή ή μέσω Internet, χρηματοδοτούμενο από την Επιτροπή Ερευνών του ΕΜΠ.

1997 - 1998     Ερευνήτρια στο ερευνητικό έργο “Παιδεία Ομογενών”, συγχρηματοδοτούμενο από το ΥΠΕΠΘ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

1997 - 1999     Κύρια ερευνήτρια στο ερευνητικό έργο SHARP: Shareable representations of practice, συγχρηματοδοτούμενο από το κοινοτικό πρό­γραμμα SOCRATES και το ΕΜΠ-ΕΠΙΣΕΥ.

1998                               Ερευνήτρια στο ερευνητικό έργο “ΕΜΠ-ΣΕΑ: Ένα σύστημα εκπαίδευσης από απόσταση για τις προπτυχιακές σπουδές του ΕΜΠ”, συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ και το ΕΜΠ.

1999                Ερευνήτρια στο ερευνητικό έργο D-LAB: Distance Learning Applications in Banking, συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ΠΕΠΕΡ και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.

2000                             Ερευνήτρια στο ερευνητικό έργο “Σχηματοποίηση: Ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης και αξιοποίησης των ελεγχόμενων υπο-γλωσσών της Ελληνικής Γλώσσας”, συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ και το ΕΜΠ.

2001                             Κύρια ερευνήτρια στο ερευνητικό έργο “ΝΕΜΟ: Non-Exclusive Models for Web-based Education, συγχρηματοδοτούμενο από το κοινοτικό πρό­γραμμα Information Society Technologies (IST-2000-25308) και το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχν. Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

2001 - 2011     Κύρια ερευνήτρια - αμειβόμενη ειδήμων (paid expert) στην Επιτροπή Εργασίας WS-LT του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης CEN/ISSS με αντικείμενο την υλοποίηση προτύπων σχετιζόμενων με τις Μαθησιακές Τεχνολογίες

                        Projects:

                        “Availability of alternative language versions of a learning resource in the IEEE LTSC Learning Object Metadata (LOM) specification”,

                        “Handling of Learner Profiles in IT-supported learning environments from a European perspective”,

                        “European Model for Learner Competencies”,

                        “Metadata for Learning Opportunities”

2002 - 2003     Ειδήμων στην ομάδα εργασίας “Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση”, χρηματοδοτούμενη από το Greek Universities NetworkGUNet

2002 - 2005     Eιδήμων  στο ερευνητικό έργο ViReC e-Initiative: University Virtual Resource Centre based on a Distributed Learning Environment, συγχρηματοδοτούμενο από το κοινοτικό πρόγραμμα SOCRATES/MINERVA (Ref. 101424) και το ΤΕΙ Πειραιά.

2005                Συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο ερευνητικό έργο Implementing Modules &ECTS for Computer Studiesστο πλαίσιο του προγράμματος TEMPUS.

2006                Συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο ερευνητικό έργο Sustainable Multilingual Interoperable Learning Environment (SMILE)” στο πλαίσιο του προγράμματος TEMPUS.

2006 - 2007     Κύρια ερευνήτρια στο ερευνητικό έργο ΜEDiS” - Σχεδίαση Μοντέλου Διαλειτουργικότητας Ευρωπαϊκού Παραρτήματος Διπλώματος του ερευνητικού προγράμματος ΑΘΗΝΑ 2004 του ΤΕΙ Αθήνας.

2007 - 2009     Συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ “Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας”: Υπεύθυνη Πακέτου Εργασίας  "Συστηματοποίηση Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού".

2008 - 2011     Συντονίστρια στο έργο A European Learner Mobility Model της Τεχνικής Επιτροπής 353 - Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για τη Μάθηση, την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης.

2009                            Συντονίστρια (paid expert - project leader) στο έργο Guidelines for a European Learner Mobility Model της Επιτροπής Εργασίας WS-LT του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης CEN.

2009 - 2011     Επιστημονική υπεύθυνη στο έργο WACOM: Water Competences Model Transfer, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Leonardo da Vinci - Life Long Learning Programme (Transfer of Innovation) και το ΤΕΙ Αθήνας (Εταίρος) - Project no. DE/09/LLP-LdV/TOI/147230

2009 - 2011     Υπεύθυνη Ερευνητικής Ομάδας Υλοποίησης στο έργο eCOTOOL: e-COmpetences TOOLs, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Leonardo da Vinci - Lifelong Learning Programme (Multilateral projects for the Development of innovation) και τον ΕΛΟΤ (Εταίρος) - Project no. 504614-LLP-1-2009-1-DE-LEONARDO-LMP

2009 - 2013     Επιστημονική υπεύθυνη στο έργο VOA3R: Virtual Open Access Agriculture & Aquaculture Repository: Sharing Scientific and Scholarly Research related to Agriculture, Food, and Environment, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ICT Policy Support Programme (PSP) - Competitiveness and Innovation Framework Programme και το ΤΕΙ Αθήνας (Εταίρος)

2010 - 2012     Υπεύθυνη Πληροφοριακού Συστήματος στο Έργο ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Αθήνας για την Πράξη  με κωδικό: 02.72.22.01 (Υπεύθυνη Δράσης ΟΠΣ ΜΟΔΙΠ), στο πλαίσιο χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ι. Χάλαρη, Αντιπρόεδρο του ΤΕΙ Αθήνας.

2011                Επιστημονική Υπεύθυνη στο έργο Grudtvig LLP GR-2011-119-001Designing and Exploiting Certified Competence-based VET Curricula in Agriculture, Food & Environment”.

2011 - 2013                 Κύρια ερευνήτρια – αμειβόμενη ειδήμων (paid expert) στο έργο ELM 2.0: Integrating Learning Outcomes and Competences, στο πλαίσιο ICT Standardisation Programme 2010-2013 της Επιτροπής Εργασίας WS-LT του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης CEN.

2011 - 2013     Υπεύθυνη Ομάδα Σχεδίασης Μεταδεδομένων  στο έργο “Προδιαγραφές   Ψηφιακής   Εκπαιδευτικής   Πλατφόρμας,   Ανάπτυξη   Ψηφιακής   Βάσης Γνώσης,  Ψηφιακή  Διαμόρφωση  και  Τεχνικός  Μετασχολιασμός  Εκπαιδευτικού  υλικού, Υποδομή  για  Υποδειγματικές  Διδασκαλίες  και  Αξιοποίηση Συµµετοχικού Ιστού του ITYE – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, που συγχρηματοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  (Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο)  και  το  Ελληνικό  Δημόσιο  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441

2014 - 2015     Επιστημονική Υπεύθυνη - Συντονίστρια  στο έργο “ECVET-STEP: ECVET for Strengthening Training to Employment Pathways συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LLP Development of Innovation και το ΤΕΙ Αθήνας (Coordinator), Project No. 539815-LLP-1-2013-1-GR-LEONARDO-LMP

2014 - 2015     Επιστημονική Υπεύθυνη στο έργο “ACT: Agricultural Alliance for Competence and Skills based Training συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LLP Development of Innovation και το ΤΕΙ Αθήνας (Εταίρος), Project No. 540426-LLP-1-2013-1-DE-LEONARDO-LMP

8.      ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1999 - σήμερα  Μέλος της Ομάδας Εργασίας για την Τυποποίηση των Μαθησιακών Τεχνολογιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης CEN/ISSSWSLT.

1999 - σήμερα  Μέλος της Επιτροπής Τυποποίησης Μαθησιακών Τεχνολογιών (LTSC) του IEEE.

2003 - σήμερα  Εθνική εκπρόσωπος του ΕΛΟΤ για την Τυποποίηση των Μαθησιακών Τεχνολογιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης CEN/ISSSWSLT και TC353 και εθνική εκπρόσωπος στην υποεπιτροπή ISO/IEC JTC1 – SC36: Standards for Information Technology for Learning, Education and Training.

2007 - σήμερα  Μέλος της Τεχνικής Επιτροπής ΤΕ48 - Ηλεκτρονική Επεξεργασία Στοιχείων του ΕΛΟΤ και συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας 3 για την τυποποίηση των μαθησιακών τεχνολογιών στην Ελλάδα.

2010 - σήμερα  Αντιπρόεδρος (Vice-chair) (εκλογή 04/2010) της Τεχνικής Επιτροπής TC353 ICT for Learning, Education & Training της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης CEN.

2012 - σήμερα  Γενική Γραμματέας της ΕΠΥ (Greek Computer Society)

9.      ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ – ΚΡΙΣΕΙΣ – ΟΜΙΛΙΕΣ

9.1.   Επιτροπές Διεθνών Συνεδρίων

2005                Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου Distance Learning and Web Engineering (DIWEB 2005)

2006                Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου Information Technologies in Education for All (ΙΤΕΑ 2006)” (05/2005, Κίεβο).

2008                Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου “4th International Conference on ICT in Bio and Earth Sciences (HAICTA 2008)” και Προεδρεύουσα του Workshop AgroLT” (06/2008, Αθήνα).

2010                Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του WorkshopBest Practices in Outcome-based Online Learningtowards Models and Development for new Learning Technologies” στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου “10th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (06/2010, Τυνησία).

2010                Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος του διεθνούς συνεδρίου “4th Metadata & Semantics Research Conference (MTSR 2010)” (09/2010, Madrid, Spain).

2011                Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Workshop “Open Access Agriculture & Aquaculture Repositories” στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου “European Federation for Information Technology in Agriculture (EFITA 2011)” (07/2011, Prague, Czech Republic).

2011                Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος του διεθνούς συνεδρίου “5th Metadata & Semantics Research Conference (MTSR 2011)” (10/2011, Izmir, Turkey).

2012                Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος του συνεδρίου European Conference “Learning Innovations and Quality (LINQ 2012)(10/2012, Brussels, Belgium)

2012                Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος του διεθνούς συνεδρίου6th Metadata & Semantics Research Conference (MTSR 2012)” (11/2012, Cadiz, Spain)

2013                Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου “7th Workshop on Statistics, Mathematics and Computation(5/2013, Tomar, Portugal)

2013                Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος του συνεδρίου European Conference Learning Innovations and Quality (LINQ 2013)(5/2013, Rome, Italy)

2013                Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος του διεθνούς συνεδρίου ΙADIS International Conference eLearning 2013, (7/2013, Prague, Czech Republic)

2013                Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος του συνεδρίου 17th PanHellenic Conference on Informatics (PCI 2013)(9/2013, Thessaloniki, Greece)

2013                Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος του διεθνούς συνεδρίου “7th Metadata & Semantics Research Conference (MTSR 2013)” (11/2013, Thessaloniki, Greece)

2014                Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος του συνεδρίουEuropean Conference Learning Innovations and Quality (LINQ 2014)(5/2014, Crete, Greece)

2014                Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος του συνεδρίουΙADIS International Conference eLearning 2013”, (7/2014, Lisbon, Portugal)

2014                Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος του συνεδρίου 1st International Conference on New Developments in Science and Technology Education (NDSTE 2014)”, (5/2014, Corfu, Greece)

9.2.  Κρίσεις σε Διεθνή Περιοδικά

2003                Κριτής στο διεθνές περιοδικό “Information and Software Technology” του εκδοτικού οίκου “Elsevier” (ISSN: 0950-5849)

2010                Κριτής στο διεθνές περιοδικό IEEE Transactions on Learning Technologiesέκδοση “IEEE Education Society” – “IEEE Computer Society (ISSN: 1939-1382)

2011                Κριτής στο διεθνές περιοδικό Program: Electronic Library and Information Systems του εκδοτικού οίκου “Emerald” (ISSN: 0033-0337)

9.3.  Ομιλίες με Πρόσκληση

2009                Προσκεκλημένη Ομιλήτρια (Invited Speaker) στο συνέδριο “21st Annual Conference of European Association for International Education (EAIE)” στο πλαίσιο του WorkshopEmpowering student mobility: digital student data portability” (09/2009, Madrid, Spain)

2010                Προσκεκλημένη Ομιλήτρια (Invited Speaker) στο συνέδριο “16th International Conference on Technology Supported Learning and Training (Online Educa)”, Τίτλος: “Broadening European Learner Mobility Pathways – The Standards Approach” (12/2010, Berlin, Germany)

2012                Κεντρική Ομιλήτρια (Keynote Speaker) στο συνέδριο 4th Conference on Informatics in Education (CIE 2012)”, Τίτλος: “eLearning Infrastructure and artefacts for the 21st century schools” (10/2012, Piraeus, Greece)

10.   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΕΠΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΕΣ

      [1]     N. Papaspyrou, C. Sgouropoulou and E. Skordalakis, “A Model of Collaborating Agents for Content-Based Electronic Document Filtering”, Journal of Intelligent and Robotic Systems, vol. 26, no. 2, pp. 199-213, 1999.

      [2]     N. S. Papaspyrou, C. E. Sgouropoulou, A. V. Gerbessiotis, P. Livadas and E. Skor­dalakis, “A Multi-Agent Model for Content-Based Electronic Document Filtering”, in S. G. Tzafestas, editor, Advances in Intelligent Systems: Concepts, Tools and Applications, pp. 75-86, ISBN 0-7923-5966-6, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, November 1999.

      [3]     C. Sgouropoulou, A. Koutoumanos, P. Goodyear and E. Skordalakis, “Acquiring Working Knowledge with Asynchronous Multimedia Conferencing”, Educational Technology and Society journal (IEEE), Special Issue: “Online Collaborative Learning Environments”, vol. 3, no. 3, pp. 105-111, 2000.

      [4]     C. Sgouropoulou, A. Koutoumanos, P. Goodyear and E. Skordalakis, “Sharing Multimedia Representations of Practice over the Web: the WebOrama System”, Campus Wide Information Systems journal, vol. 17, no.5, pp. 153-160, 2000.

      [5]     Α. Κουτουμάνος, Κ. Σγουροπούλου, κεφάλαιο με τίτλο “Εικονικοί Μαθησιοχώροι” στο βιβλίο Απόψεις και Προβληματισμοί για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, Α. Λιοναράκης (επιμελητής έκδοσης), ISBN 960-7860-20-9, Εκδόσεις Προπομπός, 2001.

      [6]     Sgouropoulou, C., Koutoumanos, A., “Applying metadata standards to multilingual learning objects”, Int. J. Learning Technology, Vol. 1, No. 4, pp.425–442, 2005.

      [7]     Sgouropoulou, C., “Developing and handling learner profiles for European learner information systems”, in U.D. Elhers & J.M. Pavlowski (Eds.) European Quality Handbook, pp.216-225, ISBN 978-3-540-32787-5, Springer, 2006.

      [8]     Sgouropoulou, C. and Grant S., “Enhancing European Learner Mobility, Broadening European pathways: The Metadata Standards approach”, International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies (IJMSO), vol.5, No.4, pp. 296-308, ISSN: 1744-2621, Inderscience Publishers, 2010.

      [9]     Thanopoulos, C., Stracke, C.M., Rátky, E. and Sgouropoulou, C., “Requirements for Competence Modelling in Professional Learning: Experience from the Water Sector”, Journal of Agricultural Informatics, vol.1, No.2, ISSN 2061-862X, Hungarian Association of Agricultural Informatics (HAAI), 2010.

  [10]     A. Tsolakidis, C. Sgouropoulou, E. Papageorgiou, O. Terraz, and G. Miaoulis, “Using Visual Representation for Decision Support in Institutional Research Evaluation”, in Intelligent Computer Graphics 2012, SCI 441, pp. 41–57, ISBN 978-3-642-31745-3, Springer-Verlag, 2012.

  [11]     Tsolakidis A., Sgouropoulou C., Papageorgiou E., Terraz O. and Miaoulis G., “Institutional Research Management using an Integrated Information System” in Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol. 73, pp. 518–525, ISSN: 1877-0428, Elsevier, 2013

  [12]     P. Belsis, A. Koutoumanos and C. Sgouropoulou, “PBURC: a patterns-based, unsupervised requirements clustering framework for distributed agile software development” under publication in Requirements Engineering, ISSN: 0947-3602, 2014

  [13]     C. Sgouropoulou and A. Koutoumanos “Building Metadata Architectures: a case for e-research”, accepted for publication in International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies (IJMSO), ISSN: 1744-2621, Inderscience Publishers, 2014

11.    ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ  ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙIΑ

  [14]     N. Παπασπύρου, Κ. Σγουροπούλου, Δ. Πέτρογλου, Α. Γκερμπεσιώτης και Ε. Σκορδαλάκης “Ένα μοντέλο για τη διαλογή ηλεκτρονικών εγγράφων βάσει περιεχομένου με χρήση Ευφυών Πρακτόρων”, στα Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνέδριου Πληροφορικής, τόμος ΙΙ, σελ. 679-688, Αθήνα, 1997.

  [15]     A. Koutoumanos, N. Papaspyrou, S. Retalis, C. Sgouropoulou, I. Sgourovassilakis and E. Skordalakis, “Distance Learning Applications in Banking: The D-LAB Project”, in Proceedings of the European Cooperation in Higher Education Information Systems (EUNIS 97) conference, pp. 27-33, Grenoble, France, 1997.

  [16]     Ε. Σκορδαλάκης, Κ. Σγουροπούλου, Α. Κουτουμάνος και Σ. Ρετάλης “Προς το Πανεπιστήμιο του 2000: Νέες Τεχνολογίες και Μέθοδοι Διδασκαλίας στη Συμβατική Ανώτατη Εκπαίδευση”, στα Πρακτικά της Επιστημονικής Ημερίδας Τηλεκπαίδευση: Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα, σελ. 168-182, Αθήνα, 1998.

  [17]     C. Sgouropoulou, A. Koutoumanos, P. Goodyear and E. Skordalakis “A Web-based System for Asynchronous Multimedia Conferencing”, in Proceedings of the Role of Universities in the Future Information Society (RUFIS 98) conference, Monterrey, Mexico, 1998.

  [18]     C. Sgouropoulou, A. Koutoumanos, P. Goodyear and E. Skordalakis “The SHARP project: Shareable Representations of Practice”, in Proceedings of the European Cooperation in Higher Education Information Systems (EUNIS 98) conference, pp. 155-158 Prague, Czech Republic, 1998.

  [19]     A. Koutoumanos, C. Sgouropoulou and E. Skordalakis, “Towards a Web-based, Integrated Learning Environment for the National Technical University of Athens”, in Proceedings of the European Cooperation in Higher Education Information Systems (EUNIS 98) conference pp. 151-154, Prague, Czech Republic, 1998.

  [20]     Σ. Ρετάλης, Α. Κουτουμάνος, Κ. Σγουροπούλου, Ν. Παπασπύρου, Γ. Τσαμασφύρος, Ε. Σκορδαλάκης, “ΣΕΑ-ΕΜΠ: Ένα Σύστημα Εκπαίδευσης από Απόσταση για τον Εκσυγχρονισμό του Προγράμματος Σπουδών του ΕΜΠ”, στα Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου Νέες Τεχνολογίες Πληροφόρησης, σελ. 237-246, Αθήνα, 1998.

  [21]     C. Sgouropoulou, A. Koutoumanos, P. Goodyear and E. Skordalakis “WebOrama: A Web-based system for ordered asynchronous multimedia annotations”, in Proceedings of the World Conference of the WWW, Internet and Intranet (WebNet 98), Orlando, Florida, 1998.

  [22]     C. Sgouropoulou, A. Koutoumanos, P. Goodyear and E. Skordalakis “User Interface Implementation Issues for a Web-based system for Ordered Asynchronous Multimedia Annotations”, in Proceedings of the European Cooperation in Higher Education Information Systems (EUNIS 99) conference, Espoo, Finland, 1999.

  [23]     A. Koutoumanos, S. Retalis, C. Sgouropoulou, E. Skordalakis and G. Tsamasfyros, “Requirements Specification of a Web-Based Educational System in Higher Education”, in Proceedings of the 5th International Conference of the Decision Sciences Institute (DSI 99), vol. II, pp.2079-2082, Athens, Greece, 1999.

  [24]     Α. Κουτουμάνος, Κ. Σγουροπούλου, “Οι Εικονικοί Μαθησιοχώροι στο πλαίσιο των Μαθησιακών Περιβαλλόντων”, στα Πρακτικά της Διημερίδας Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ηγουμενίτσα, 1999.

  [25]     C. Sgouropoulou, A. Koutoumanos, P. Goodyear and C. Steeples, “Evaluating the Effectiveness of a Web-Based System for Asynchronous Multimedia Conferencing”, in Proceedings of the Technology in Teaching and Learning in Higher Education Conference, pp. 235-240, Samos, Greece, 2000.

  [26]     A. Koutoumanos, C. Sgouropoulou, “Building Web-based educational applications: What are the missing parts?”, in Proceedings of the Technology in Teaching and Learning in Higher Education Conference, Samos, Greece, 2001.

  [27]     Κ. Σγουροπούλου, Α. Κουτουμάνος, “Η Επικοινωνία Μέσω Υπολογιστή για την Υποστήριξη των Κοινοτήτων Μάθησης”, στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνέδριου για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Πάτρα, 2001.

  [28]     C. Sgouropoulou, A. Koutoumanos, “Applying Metadata Standards for Multilingual Objects”, in Proceedings of the 2nd International Conference on Multimedia and ICTs in Education, Badajoz, Spain, 2003.

  [29]     C. Sgouropoulou, J. Chalaris, M. Fouka, “Bridging Theory and Practice for Systematic Learning Design”, in Proceedings of the Engineering Education ´05 WSEAS International Conference, Vouliagmeni, Greece, 2005.

  [30]     C. Sgouropoulou and I. Chalaris, “Applying Systematic Learning Design to Curricula”, in Proceedings of the Information Technologies in Education for All (ITEA 2006) International Conference, Kiev, Ukraine, 2006.

  [31]     G. Rigopoulos, I. Keklikoglou and Cleo Sgouropoulou, “Applying Technology Acceptance Model to Measure IT Students’ Attitude towards a Hybrid Communication Skills Course”, in Proceedings of the 8th International Conference on Computer Based Learning in Science, Crete, Greece, 2007

  [32]     C. Sgouropoulou and K. Georgouli, “Enhancing European Learner Mobility through Learning Technology Specification Profiling”, in Proceedings of the European University Information Systems (EUNIS 2007) International Conference, Grenoble, France, 2007

  [33]     C. Skourlas, C. Sgouropoulou, P. Belsis, G. Pantziou, C. Sfikas and N. Fosses, “Learner profiles in the Higher Educational Context”, in Proceedings of the 2nd International Scientific Conference eRA, Piraeus, Greece, 2007

  [34]     P. Belsis, C. Sgouropoulou, K. Sfikas, G. Pantziou, C. Skourlas, J. Varnas, T. Alevizos and V. Tsoukalas, “Exploiting Distance Learning Methods and Multimedia-enhanced instructional content to support IT Curricula in Greek Technological Educational Institutes”, in Proceedings of the 6th International Conference in Networked Learning, Halkidiki, Greece, 2008

  [35]     M. Skiadelli, C. Sgouropoulou and Y. Maistros, “Modelling and Applying Learning Strategies in a Networked Higher Educational Context”, in Proceedings of the 6th International Conference in Networked Learning, Halkidiki, Greece, 2008

  [36]     C. Sgouropoulou and M. Skiadelli, “Reusable Project-Based Learning Blocks for HE”, in Proceedings of the European University Information Systems (EUNIS 2008) International Conference, Aarhus, Denmark, 2008.

  [37]     C. Sgouropoulou, S. Grant, S. Wilson and G. Vangen, “European Learner Mobility: Sketching the landscape”, in Proceedings of the European University Information Systems (EUNIS 2009) International Conference, Santiago de Compostela, Spain, 2009.

  [38]     C. Sgouropoulou and A. Koutoumanos, “Sharing Agricultural Scientific and Scholarly Research: User Requirements for the VOA3R Platform”, in Proceedings of the IT-Enhanced Organic, Agro-Ecological and Environmental Education International Conference, Budapest, Hungary, 2010.

  [39]     C. Sgouropoulou, C. Stracke and S. Grant, “European Requirements for Skills and Professional Technology-Enhanced Learning: Towards a European Competence Model”, in Proceedings of the Motivational and Affective Aspects of Technology Enhanced Learning and Web 2.0 (MATEL '10) Workshop of the Fifth European Conference on Technology Enhanced Learning (ECTEL 2010) International Conference, Barcelona, Spain, 2010.

  [40]     C. Sgouropoulou, P. Belsis a A. Koutoumanos, “Design for all: towards a social platform for integrating distributed open-access repositories”, in Proceedings of the 4th International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA), Crete, Greece, 2011.

  [41]     A. Tsolakidis, C. Sgouropoulou, I. Xydas, O. Terraz, and Georgios Miaoulis, Academic evaluation and research policy decision making using graph visualisation”, in Proceedings of the 14th 3IA International Conference, Athens, Greece, 2011.

  [42]     A. Tsolakidis, C. Sgouropoulou, I. Xydas, O. Terraz, and Georgios Miaoulis, “Academic Research Policy-making and Evaluation using Graph Visualisation”, in Proceedings of the 15th PanHellenic Conference on Informatics (PCI), Kastoria, Greece, 2011.

  [43]     M. Chalaris, A. Tsolakidis, C. Sgouropoulou and I. Chalaris, “Developing an Information System for Quality Assurance in Higher Education using the Balanced Scorecard Technique – The case study of TEI-A”, in Proceedings of the 15th PanHellenic Conference on Informatics (PCI), Kastoria, Greece, 2011.

  [44]     N. Diamantopoulos, C. Sgouropoulou, K. Kastrantas and N. Manouselis, “Developing a Metadata Application Profile for Sharing Agricultural Scientific and Scholarly Research Resources”, in Proceedings of the 5th Metadata and Semantics Research Conference (MTSR 2011), Izmir, Turkey, 2011.

  [45]     S. Grant, C. Sgouropoulou and C. Thanopoulos, “A model for skills and competences and its application in the agricultural sector”, in Proceedings of the 5th Metadata and Semantics Research Conference (MTSR 2011), Izmir, Turkey, 2011.

  [46]     Koutoumanos, A., Protonotarios, V., Dimitropoulos, A., Kastrantas, K., Stoitsis, J., Sánchez-Alonso, S. and Sgouropoulou C. From Concept to Sharing, to Delivery: Modeling a Quality Controlled Lifecycle for Learning Resources within a Federation of Repositories. In E. García-Barriocanal, Z. Cebeci, M. C. Okur & A. Öztürk (Eds.), Metadata and Semantic Research (MTSR), Communications in Computer and Information Science, 2011, Volume 240, Part 3, 287-299, DOI: 10.1007/978-3-642-24731-6_30, Springer.

  [47]     S. Grant and C. Sgouropoulou, “What is a level of competence?”, in Proceedings of the 5th European Conference on Competence Modelling for European HR and Policies (COME-HR), Brussels, Belgium, 2011.

  [48]     A. Tsolakidis, E. Papageorgiou, C. Sgouropoulou and C. Koilias, “Supporting institutional research evaluation through cluster analysis and parallel coordinators techniques”, in Proceedings of the 20th International Conference on
Computational Statistics (COMPSTAT 2012)
, Limassol, Cyprus, 2012

  [49]     Tsolakidis A., Sgouropoulou C., Papageorgiou E., Terraz O. and Miaoulis G., “Co-authorship networks in academic research communities: the role of network strength”, in Proceedings of the 16th PanHellenic Conference on Informatics (PCI 2012), Piraeus, Greece, 2012

  [50]     K. Georgouli, C. Sgouropoulou, I. Skalkidis and C. Tsetsekas, “Introducing a Collaborative Peer-Evaluation Learning Model in Higher Education Programming-based Courses”, in Proceedings of the 16th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2012), Piraeus, Greece, 2012

  [51]     G. Meletiou, I. Voyiatzis, V. Stavroulaki and C. Sgouropoulou, “Design and Implementation of an e-exam System based on the Android platform”, in Proceedings of the 16th PanHellenic Conference on Informatics (PCI 2012), Piraeus, Greece, 2012

  [52]     M. Chalaris, S. Gritzalis, M. Maragoudakis, C. Sgouropoulou and A. Tsolakidis, “Improving quality of educational processes providing new knowledge using data mining techniques”, in Proceedings of the 3rd International Conference on Integrated Information (IC-ININFO), Prague, Czech Republic, 2013

  [53]     V. Triperina, C. Sgouropoulou and A. Tsolakidis, “AcademIS: an ontology for representing academic activity and collaborations within HEIs” in Proceedings of the 17th PanHellenic Conference on Informatics (PCI 2013), Thessaloniki, Greece, 2013

  [54]     K. Georgouli and C. Sgouropoulou, “Collaborative Peer-Evaluation Learning Results in Higher Education Programming-based Courses” in Proceedings of the International Conference on Interactive Computer-aided Blended Learning (ICBL), Florianopolis, Brazil, 2013

  [55]     C. Sgouropoulou, E. Triperina and A. Tsolakidis, “Fostering academic collaboration for quality education and research: the AcademIS case” in Proceedings of the 6th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN14), Barcelona, Spain, 2014

12.   ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

  [56]     C. Sgouropoulou and T. Herrmann, “Availability of alternative language versions of a learning resource in the IEEE LTSC Learning Object Metadata (LOM) specification”, CEN (Comité Européen de Normalisation) Workshop Agreement document, 2002.

  [57]     C. Sgouropoulou, D. Gondouin, P.R. Jones and G. Sandulescu, “Guidelines for the production of learner information standards and specifications”, CEN Workshop Agreement document, 2003.

  [58]     C. Sgouropoulou, D. Gondouin, P.R. Jones and G. Sandulescu, “Guidelines for the production of learner information standards and specifications”, CEN Workshop Agreement document 14926:2004, 2004.

  [59]     C. Sgouropoulou, “Recommendations on a Model for Expressing Learner Competencies”, CEN Workshop Agreement document 14927:2005, 2005.

  [60]     E. Øverby et al. (MLO Project Team), “Metadata for Learning Opportunities”, CEN Workshop Agreement document 15903:2008, 2008.

  [61]     C. Sgouropoulou et al. (ELM Project Team), “Europass Diploma Supplement Application Profile of the EuroLMAI”, CEN Workshop Agreement document 16131:2010, 2010.

  [62]     C. Sgouropoulou et al. (ELM Project Team), “European Learner Mobility Achievement Information Model (EuroLMAI)”, CEN Workshop Agreement document 16132:2010, 2010.

  [63]     C. Sgouropoulou et al. (ELM Project Team), “Guidelines on a European Learner Mobility Model”, CEN Workshop Agreement document 16133:2010, 2010.

  [64]     C. Sgouropoulou (ELM WI Ed.), “EN 15981:2011 European Learner Mobility Model - EuroLMAI”, CEN European Norm, 2011.

  [65]     S. Grant, C. Sgouropoulou, et al. (INLOC Project Team) “Information Model for Learning Outcomes and Competences”, CEN Workshop Agreement document 16655-1:2012, 2012.

  [66]     S. Grant, C. Sgouropoulou, et al. (INLOC Project Team) “Application Profile for Europass Curriculum Vitae and Language Passport for Integrating Learning Outcomes and Competences”, CEN Workshop Agreement document 16655-2:2012, 2012.

  [67]     S. Grant, C. Sgouropoulou, et al. (INLOC Project Team) “Guidelines including the integration of teh Leraning OUtcomes and Competences into existing specifications”, CEN Workshop Agreement document 16655-3:2012, 2012.

13.   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1.       Κ. Σγουροπούλου, “Παραδείγματα πρόσβασης στις βάσεις ECHO και συνοπτικός οδηγός CCL”, Τεχνική Αναφορά Εργαστηρίου Περιφερειακών Μονάδων Η/Υ, Τμήμα ΗΥΣ, ΤΕΙ Πειραιά, 30 σελίδες, Οκτώβριος 1994.

2.       Κ. Σγουροπούλου, “Εισαγωγή στα Internet Πρωτόκολλα”, Τεχνική Αναφορά Εργαστηρίου Περιφερειακών Μονάδων Η/Υ, Τμήμα ΗΥΣ, ΤΕΙ Πειραιά, 35 σελίδες, Νοέμβριος 1995.

3.       Σ. Εφραιμίδης, Α. Καβαρνός, Α. Κουτουμάνος, Β. Παπαδήμος, Ν. Παπασπύρου, Ι. Πατινιω­τάκης και Κ. Σγουροπούλου, “Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java”, Τεχνική Αναφορά Εργαστηρίου Λογισμικού: CSD-SW-TR-1-97, 150 σελίδες, Ιανουάριος 1997.

4.       Α. Κουτουμάνος και Κ. Σγουροπούλου, “Η γλώσσα προγραμματισμού Java”, Εκπαιδευτικές σημειώσεις για την εταιρία Eurocom, 145 σελίδες, Ιούνιος 1997.

5.       Κ. Σγουροπούλου και Α. Κουτουμάνος, “Η γλώσσα JavascriptΕκπαιδευτικές σημειώσεις για την εταιρία Eurocom, 30 σελίδες, Ιούνιος 1997.

6.       Σχεδίαση, ανάπτυξη ηλεκτρονικού μαθησιακού υλικού και ενσωμάτωση του σε σύστημα μαθησιακής τεχνολογίας ανοικτού κώδικα για την υποστήριξη του προπτυχιακού μαθήματος “Περιφερειακές μονάδες Η/Υ Ι” του τμήματος ΗΥΣ του ΤΕΙ Πειραιά.

7.       Ανάπτυξη ηλεκτρονικού μαθησιακού υλικού και ενσωμάτωση του σε σύστημα μαθησιακής τεχνολογίας ανοικτού κώδικα για την υποστήριξη των προπτυχιακών μαθημάτων “Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής”, “Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός”, “Μεταγλωττιστές” και του μεταπτυχιακού μαθήματος “Ανάπτυξη Κατανεμημένων Εφαρμογών” του Τμήματος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας.

8.       Ανάπτυξη Εναλλακτικού Διδακτικού Υλικού (ΕΔΥ) (Σημειώσεις και Εργασίες) για τη ΘΕ ΠΛΗ11 “Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού” του ΕΑΠ.

9.       Ανάπτυξη Οδηγού Μελέτης Τεχνολογίας Λογισμικού για τη ΘΕ ΠΛΗ11 “Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού” του ΕΑΠ.

14.   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

-     Τεχνολογία Λογισμικού

-     Μαθησιακές Τεχνολογίες

-     Πρότυπα Διαλειτουργικότητας

-     Διδακτικές Μεθοδολογίες

-     Γλώσσες προγραμματισμού

-     Τεχνολογίες Διαδικτύου

-     Λογισμική μηχανική

-     Συνεργατική μάθηση

-     Διάδραση ανθρώπου-υπολογιστή

-     Πολυμέσα

-     Τεχνολογία ευφυών πρακτόρων

15.   ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Αγγλικά         Cambridge Proficiency in English.

Ισπανικά        D.E.L.E. Superior, Universidad de Salamanca.