ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 

«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)»

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:           Δρ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΡΑΤΣΟΣ

                                                                        (bratsos@teiath.gr) Καθηγητής

 

ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

 

 

Ερευνητική ομάδα

 

Μέλη ΕΠ του ΤΕΙ Αθήνας

Καθηγητής ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΣΟΣ (xkitsos@teiath.gr), Γενικό Τμήμα Μαθηματικών, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ,

Αν. Καθηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ (kbel@teiath.gr), Τμήμα Ναυπηγών, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ,

Αν. Καθηγητής, ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ (taxiar@chania.teicrete.gr), ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Αν. Καθηγητής ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (tsitoura@teihal.gr), ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ,

 

 

Εξωτερικοί Συνεργάτες

 

Δρ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (tilkol@teiath.gr)

Δρ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ (kotsakis@teiath.gr),

Δρ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΤΣΗΣ (natsisd@otenet.gr),

Δρ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ (apetrakis@hol.gr)

Δρ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ (aprosp@ath.hcmr.gr), Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ),

Δρ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (sarantop@teiath.gr),

Δρ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΚΟΚΟΣ (hskokos@cc.uoa.gr)

Δρ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ (kotsakis@teiath.gr),

Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΜΕΛΗΣ (ifamelis@teiath.gr).

 

 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ